rezerwacja intencji mszalnych

Gorąco zachęcamy do rezerwacji terminów modlitwy w czasie Eucharystii w naszych kościołach. W dni powszednie w naszych kościołach odprawiamy je o godz. 17:00 w Szklarach Dolnych (aktualnie ze względu na Covid-19 w Szklarach Górnych), 18:00 w Szklarach Górnych i 19:00 w Oborze. W niedziele o godz. 7:00 i 11:30 w Szklarach Górnych, o 8:30 (aktualnie ze względu na Covid-19 w Szklarach Górnych) w Szklarach Dolnych, o 10:00 w Oborze oraz o 13:00 w Trzmielowie. Intencje mszalne można zamówić w zakrystii przed lub po Mszy lub w kancelarii parafialnej w środy 900 – 1000 i 1600 – 1700, tel. 76 844 84 60 oraz przez stronę www.parafiaszklarygorne.pl.

Kończą się niedzielne terminy rezerwacji w br., a powszednie dostępne są od połowy marca w Oborze i z końcem maja w Szklarach. Można rezerwować terminy na rok 2023, prosimy by wzięły to szczególnie pod uwagę osoby przeżywające rocznice, jubileusze czy zamawiające Msze gregoriańskie. Polecane intencje mogą dotyczyć wszelkich potrzeb i okoliczności naszego życia. Szczególnie gorąco zachęcamy do ofiarowania Eucharystii za bliskich nam zmarłych.

Już w czasach Starego Testamentu istniało przekonanie, że modlitwa za zmarłych ma głęboki sens. W Drugiej Księdze Machabejskiej zawarta jest opowieść o tym, jak Juda Machabeusz nakazał składanie ofiar za poległych w bitwie, którzy złamali Prawo. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna (2 Mch 12,44).

Kościół katolicki od samego początku rozumiał sens i potrzebę modlitwy za zmarłych, traktowanej jako pomoc w oczyszczeniu ze skutków grzechów, których się dopuścili. Dobrze wyraża to zdanie św. Tomasza z Akwinu: Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, nie mogąc, tak jak żywi, pomóc sobie samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wybawił.

Do modlitwy za zmarłych zachęca także Katechizm Kościoła katolickiego. Jest ona związana z wiarą w „świętych obcowanie”. Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, także modły za nich ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Dlatego Kościół od początku zmarłym ofiarował pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.