Namaszczenie chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH

Chorych w naszej parafii odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca od godziny 9.00.

Sakramentu chorych udziela się wiernym żywym a nie zmarłym. Dlatego warto zadbać o  przyjęcie tego sakramentu przy każdej poważnej zmianie stanu naszego zdrowia, jeszcze przed udaniem się do szpitala czy na zabieg.  rodzinie. Chorych wymagających posługi można zgłaszać przed I. piątkiem każdego miesiąca odpowiednio wcześniej. W nagłych wypadkach kapłan jest do dyspozycji w każdej chwili.

Udzielenie sakramentu chorym

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz że to samo polecił czynić swoim wiernym. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego a ogłoszony w liście św. Jakuba (por. Jk 5,14-16) sakrament namaszczenia chorych, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów. Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze.
Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.
Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i w trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężyć i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy. Namaszczenie odpuszcza grzechy.

Komu należy udzielić namaszczenia chorych?

Tego sakramentu należy udzielić wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku. Można go wielokrotnie powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie.
Chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, można udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.
Kapłan wezwany do chorego, który w międzyczasie umarł, błaga Boga w modlitwie, aby go przyjął litościwie do swego Królestwa; namaszczenia jednak już nie udziela.

Co należy przygotować w domu chorego?

Stół nakrywamy białym obrusem. Na stole stawiamy krzyż, świece, naczynie z wodą święconą, kropidło. Zachęcamy by najbliżsi nie wychodzili do innego pokoju (jedynie na czas spowiedzi) lecz wspólnie z chorym i kapłanem modlili się.