Chór parafialny

Chór parafialny pod kierunkiem organisty p. Wojciecha Banacha, założony został w listopadzie 2012 r. Śpiewem uświetnia święta i uroczystości, tj.odpusty, wizyty pasterskie biskupa, bierzmowania itp. W repertuarze chóru znajdują się m.in. kolęda „Adeste fideles”, „Ave Verum” V.A. Mozarta, „Modlitwa Kapłana” G. Verdiego, ” Panis angelicus ” C. Francka, ” Cantate Domino ” A. Gretchaninoffa oraz części stałe Mszy Św.  w języku łacińskim. Obecnie chór zrzesza 15 członków, śpiewających w trzech głosach. Próby odbywają się w każdą sobotę, o godz.  10.30, w sali Koła Gospodyń Wiejskich w Szklarach Górnych. Zapraszamy osoby chętne  do wspólnego wysławiania Boga śpiewem, gdyż „Kto śpiewa, dwa razy się modli.”