Chrzest

INFORMACJE DOTYCZĄCE CHRZTU ŚWIĘTEGO

SZCZEGÓŁOWĄ DATĘ CHRZTU DZIECKA USTALAJĄ RODZICE  Z DUSZPASTERZEM PO PRZEDŁOŻENIU KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.
Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii parafialnej, najlepiej jak najwcześniej, po podjęciu decyzji o planowanym terminie chrztu. Zgłaszając chrzest w biurze parafialnym należy:

 • okazać akt urodzenia dziecka,
 • dokonać wpisu w księdze metrykalnej danych osobowych ojca i matki oraz informacji o statusie związku pomiędzy rodzicami dziecka,
 • dokonać wpisu danych osobowych rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres).
 • jeśli chrzest dziecka ma odbyć się w innej parafii, niż parafia zamieszkania, należy zdobyć pisemne pozwolenie od swojego proboszcza, na chrzest dziecka poza własną parafią.

Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy:

 • publicznie proszą o chrzest dziecka,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie,
 • odrzekają się szatana i składają wyznanie wiary,
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy,
 • trzymają zapalone świece,
 • otrzymują błogosławieństwo specjalne przeznaczone dla matek i ojców.

Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem/córką się stało, oraz przygotować do przyjęcia bierzmowania i uczestnictwa w Eucharystii.
Chrzestnym może być człowiek, który posiada następujące przymioty:

 • jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania
 • sam przystąpił już do sakramentu chrztu, bierzmowania i Eucharystii
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego
 • żyje w związku sakramentalnym lub samotnie
 • osoba innego wyznania (np. ewangelik, prawosławny) nie może być rodzicem chrzestnym (może jedynie pełnić rolę świadka tego sakramentu)
 • osoby żyjące w niesakramentalnych związkach małżeńskich lub partnerskich nie mogą pełnić roli rodzica chrzestnego
 • jest człowiekiem wierzącym (chrzestni składają wyznanie wiary we własnym imieniu, a nie w imieniu dziecka). Dlatego na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania.

Chrzestni przynoszą białą szatę i świecę. Chrzestny jest obecny przy chrzcie dziecka zarówno jako przedstawiciel rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła by wspierać rodziców w staraniu się o to, by dziecko mężnie wyznawało wiarę i postępowało w życiu według jej zasad. Ma on więc obowiązek dbać o to, by jego chrześniak wytrwał w wierze i w chrześcijańskim życiu.