Cmentarze parafialne w szklarach i Trzmielowie

Wszyscy posiadający pochówek bliskich na naszym cmentarzu od roku 2019 zobowiązani są do złożenia w kancelarii parafialnej DEKLARACJI DYSPONENTA GROBU. W tych sprawach przyjmujemy wyłącznie w kancelarii w środy, w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 16:00 – 17:00. Przy tej okazji prosimy o uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok, bądź wielokrotność kwoty (aktualnie przyjmujemy opłaty maksymalnie do końca roku 2026). Przeznaczenie zebranych środków to ewentualne remonty oraz prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. Przypominamy, że o porządek i bieżące utrzymanie czystości na cmentarzu dba firma „FENIX”, ze względu na partycypację tej firmy w utrzymaniu cmentarza, we wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego, korzystamy z usług jedynie tej firmy. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady. Poniżej można pobrać dokument do wypełnienia. Deklarację można złożyć również mailowo, a opłaty można dokonać na wyodrębnione do tego celu konto w banku Santander: 48 1090 2082 0000 0001 2390 1957.

PRZYPOMINAMY, ŻE WSZELKIE PRACE NA CMENTARZU WYMAGAJĄ UZGODNIENIA W KANCELARII PARAFIALNEJ, A WYKONAWCA PRAC JEST ZOBOWIĄZANY DO POSIADANIA PRZY SOBIE DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO ZGODĘ NA ICH WYKONANIE ORAZ DEKLARACJĘ NAPRAWIENIA WSZELKICH SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU WYKONYWANYCH PRAC.

W związku z podpisaniem przez Biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego instrukcji dotyczącej pogrzebu katolickiego i zarządzania cmentarzami parafialnymi w diecezji legnickiej w dniu 2 listopada 2023 r. wszyscy duszpasterze, osoby posługujące w duszpasterstwie, osoby zarządzające lub prowadzące cmentarze parafialne zostały zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi zarządzeniami i niezwłocznego ich wdrożenia. W dokumencie zostały uwzględnione przepisy prawa kanonicznego oraz prawa państwowego. Zasady te na terenie diecezji legnickiej weszły w życie 1 stycznia 2024 roku.

Treść Instrukcji w formacie pdf: instrukcja ws. pogrzebu i cmentarza.

Rada parafialna zatwierdziła nowy regulamin dla znajdujących się na naszym terenie cmentarzy dnia 21 lutego br. natomiast Kanclerz Kurii Biskupiej zatwierdził dokument 29 lutego 2024 roku.

CMENTARZ PRZY KOŚCIELE FILIALNYM W TRZMIELOWIE

Na cmentarzu parafialnym przy kościele w Trzmielowie została wykonana inwentaryzacja. Dzięki pracom powstały mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową cmentarza.

Na stronie znajdzie się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii możemy obejrzeć zdjęcia nagrobków.