POLITYKA PRYWATNOŚCI

NOTA PRAWNA

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Parafii rzymskokatolickiej pw. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych (dalej: Parafia) opublikowanego pod adresem internetowym www.parafiaszklarygone.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Parafii.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak Parafia nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dane dostępne w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie, w związku z czym ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystywaniem informacji w nim zawartych spoczywa na użytkowniku.

Parafia zastrzega sobie nieponoszenie żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku korzystania z serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. PIOTRA I PAWŁA W SZKLARACH GÓRNYCH (WWW.PARAFIASZKLARGORNE.PL)

§ 1
WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu.
 2. Korzystając z serwisu internetowego Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.  Użytkownicy akceptują zasady poniższej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z którymkolwiek z zasad, prosimy o nie korzystanie z serwisu.
 3. W ramach podstawowych funkcjonalności serwisu nie zbieramy i nie obligujemy do przekazywania nam danych osobowych. W ramach logów systemowych gromadzimy jedynie informacje systemowe związane bezpośrednio z wizytą na stronie np. takie jak adres IP komputera, z którego przeglądana jest nasza witryna.

§ 2
PLIKI COOKIES

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.   

§ 3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 serwis Parafii nie gromadzi danych osobowych podlegających ochronie w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz polskich przepisów dotyczących danych osobowych.
 2. Na niniejszej stronie internetowej Parafii zamieszczane są wyłącznie dane osobowe pracowników oraz podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnionego interesu Parafii lub tych podmiotów.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych.

§ 4
OCHRONA DANYCH

Udostępnione przez Użytkowników dane a także wszelkie logi systemowe oraz inne dane generowane automatycznie w ramach korzystania przez użytkownika z naszego serwisu:

 • przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji,
 • przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę,
 • nie są udostępniane podmiotom trzecim bez odpowiedniej podstawy prawnej, 
 • mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, co każdorazowo uregulowane jest umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • są chronione przed dostępem osób niepowołanych.

§ 5
ZASTRZEŻENIA

Administrator zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności.