NOWE WSKAZANIA DLA NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Z dniem 30 maja 2020 roku bp Zbigniew Kiernikowski zaktualizował wskazania dla duszpasterstwa na terenie diecezji legnickiej. Można zapoznać się z nimi pod adresem: http://diecezja.legnica.pl/korekta-do-zarzadzenia-biskupa-legnickiego-30-maja-2020.

Publikujemy najważniejsze z nich, wskazując ich zastosowanie w naszej wspólnocie parafialnej:

MSZE ŚWIĘTE:
Dyspensa ogólna od uczestnictwa wiernych w niedzielnych Mszach świętych obowiązuje jedynie wobec osób z objawami infekcji. Nie ma ograniczeń w liczbie uczestników nabożeństw, przypominamy jednak o zachowaniu dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa w świątyniach.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA:
Dla umożliwienia wiernym w najbliższym czasie spowiedzi oraz Komunii w kończącym się okresie wielkanocnym okazja do spowiedzi na wszystkich Mszach niedzielnych 31 maja i 7 czerwca oraz w I piątek miesiąca w Szklarach Górnych od 17:00 do 18:30 a w Oborze od 19:30 do 20:30.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:
Wyłączając dzieci, które przystępują do I Komunii świętej indywidualnie uroczystość dla dzieci przygotowanych w tym roku odbędzie się w sobotę 11 lipca o godz. 12:00.

BIERZMOWANIE:
Sakrament udzielony zostanie w naszej parafii w sobotę 20 czerwca o godz. 18:00, a jego szafarzem będzie ksiądz kanonik dr Jarosław Święcicki. W piątek 5 czerwca zapraszamy na Mszę o 18:00 kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami.

SPOTKANIA FORMACYJNE:
Przywracamy możliwość wszystkich spotkań formacyjnych z zachowaniem przepisów sanitarnych i obowiązkiem noszenia masek. Zapraszamy na spotkania biblijne Lectio Divina w środy po Mszy oraz do punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00.

ODWIEDZINY CHORYCH:
Zwyczajowo w pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych zgłoszonych uprzednio.

ZACHĘCAMY GORĄCO WSZYSTKICH WIERNYCH DO UCZESTNICTWA W MSZACH ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTWACH ORAZ KORZYSTANIA Z SAKRAMENTÓW.

Leave a Reply