Zranieni w kościele

Doświadczyłaś(-eś) przemocy seksualnej od ludzi Kościoła? Przygniata Cię zło, które ujawniło się w Kościele? Chcesz o tym porozmawiać?

  • Zadzwoń na bezpłatny TELEFON WSPARCIA W KAŻDY WTOREK W GODZ. 19–22 – rozmowy prowadzone są anonimowo, cierpliwie i dyskretnie.
  • Uzyskasz życzliwą i rzetelną informację, pomoc i poradę.
  • Możemy skontaktować Cię z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami.
  • Możemy też pomóc w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.

Telefon 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie zachęcamy do kontaktu z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111.

O telefonie wsparcia

1. Co

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Otwarty jest również na wszystkich, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. Czujemy się odpowiedzialni za osoby zranione we wspólnocie wiary i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc pokrzywdzonym.

2. Dlaczego

Rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji. Osoby zranione potrzebują wysłuchania i wsparcia, by móc wypowiedzieć własny ból we wspólnocie wiary. Zgodnie ze stanowiskiem papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski osobom pokrzywdzonym przez duchownych należy się „nasza wdzięczność za wielką odwagę”, gdy zgłaszają doznaną krzywdę – a „największym zgorszeniem w tej sprawie jest ukrywanie prawdy” przez instytucje powołane do ochrony najsłabszych.

3. Po co

Celem Inicjatywy jest udzielanie wsparcia osobom, które – zranione przemocą seksualną w Kościele – szukają życzliwej pomocy. Zachęcamy pokrzywdzonych do podzielenia się swoim doświadczeniem z ludźmi wyznającymi wiarę, która im samym była lub nadal jest bliska. Chcemy wysłuchać tych osób, udzielić im informacji o możliwościach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, oraz skierować do odpowiednich i zaufanych specjalistów.

4. Jak

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” oferuje możliwość uzyskania życzliwej informacji, pomocy i porady. Dyżury telefoniczne pełnione będą regularnie w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00 przez odpowiednio przygotowane osoby. Rozmowy prowadzone będą anonimowo, bezpłatnie, cierpliwie i dyskretnie. Zależy nam, żeby kontakt telefoniczny był wsparciem do dalszego działania. Wszystkim, którzy będą tego potrzebowali, będziemy umożliwiali osobisty kontakt z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami. Możemy też pomóc w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.

5. Kto

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Współpracujemy ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami. Działamy na własną odpowiedzialność, ale w porozumieniu z biskupami obu diecezji warszawskich oraz z innymi pasterzami Kościoła.

6. Gdzie

Organizatorzy Inicjatywy „Zranieni w Kościele” i większość instytucji współpracujących mają siedziby w Warszawie, ale nasz telefon jest otwarty na każdego. W miarę możliwości będziemy starali się pomóc także osobom z innych regionów Polski.

Leave a Reply