Zaproszenie na zebrania sołeckie oraz konsultacje społeczne

Wójt Gminy Lubin, Tadeusz Kielan, zaprasza na zebrania sołeckie, podczas których oprócz wyboru sołtysa, zostaną przeprowadzone oficjalne konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Lubin oraz przyłączenia do miasta Lubina siedmiu sołectw: Chróstnika, Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, Obory, Osieka, Szklar Górnych i Kłopotowa.

Terminy spotkań:

  • Szklary Górne, poniedziałek, 21 stycznia 2019 r., godz. 17:30, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
  • Obora, wtorek, 22 stycznia 2019 r., godz. 17:30, świetlica wiejska