Postępowanie zakupowe na wykonanie zadania pn.: Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych – etap II

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych w dniu 04.07.2024 ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie zadania pn.: Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych – etap II.

Wszelkie informacje znajdują się pod wskazanym linkiem i zostały opublikowane na stronie Gminy Lubin, która jest partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia finansowanego przez Gminę oraz ze środków RPOZ.

Link od ogłoszenia – kliknij tutaj!

Złożenie oferty musi być poprzedzone wizją lokalną. Wprowadzono wymóg jej odbycia w dniu 10 lub 17 lipca w godz. 10:00-12:00, po czym zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony, stanowiący jej potwierdzenie. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty.