nowa parafialna rada duszpasterska i ekonomiczna

Wyrażając ogromną wdzięczność ustępującej radzie za zaangażowanie i wspieranie dwóch proboszczów w ostatnich latach, z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Ufamy że nowa rada, a właściwie dwie nowe parafialne rady: duszpasterska (PRD) i ekonomiczna (PRE), które zostały wybrane przez wiernych oraz zatwierdzone 2 czerwca troszczyć się będą z nie mniejszą gorliwością o materialne zabezpieczenie obiektów parafialnych, a przede wszystkim o wzrost życia religijnego w rodzinach, wśród młodzieży, a szczególnie u osób obojętnych religijnie i tych, którzy od Boga odeszli. Poniżej dokument potwierdzający ich składy wraz z życzeniami wikariusza generalnego, ks. prał. Roberta Kristmana oraz linki do statutów rad PRD i PRE.

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD)
Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej (PRE)

Leave a Reply