Salezjańskie szkoły w lubinie otwierają podwoje

SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W LUBINIE

Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną, jednozmianową, bez ustalonego obwodu, bez czesnego. W roku szkolnym 2021/2022 na podstawie rekrutacji planowane jest utworzenie dwóch klas I. Istnieje również możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2021/2022 z innej szkoły podstawowej do klasy IV-VII. Kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie do szkoły mogą Państwo składać na emaila sekretariat@salsp.pl, a więcej informacji pod adresem: http://salsp.pl/rekrutacja.

SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA BOSKO W LUBINIE

Wniosek o przyjęcie do SLO wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do SLO o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do SLO ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

Leave a Reply