PAŁACE I KOŚCIOŁY DOLNEGO ŚLĄSKA I OPOLSZCZYZNY

Zapraszamy serdecznie na wycieczkę w terminie 25-26 sierpnia zapoznającą z pałacami i kościołami Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Poniżej program:
I DZIEŃ, 25 sierpień

 • WYJAZD O GODZINIE 7:00 – PRZEJAZD DO HENRYKOWA, ZWIEDZANIE ZESPOŁU KLASZTORNEGO CYSTERSÓW. PRÓCZ ŚWIĄTYNI DO ZWIEDZANIA UDOSTĘPNIONA JEST CZĘŚĆ WYREMONTOWANYCH ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH.
 • PRZEJAZD DO ZIĘBIC, NAJCIEKAWSZYM ZABYTKIEM MIASTA JEST KOŚCIÓŁ NMP I ŚW. JERZEGO. POWSTAŁ W 1270 ROKU I JEST JEDNYM Z NAJSTARSZYCH GOTYCKICH KOŚCIOŁÓW W REGIONIE. WARTO RÓWNIEŻ ZWIEDZAIĆ MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO.
 • KOLEJNYM MIASTEM NA TRASIE WYCIECZKI SĄ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Z ŁADNYM PSEUDOGOTYCKIM RATUSZEM, KRZYWĄ WIEŻĄ, LABORATORIUM FRANKENSTEINA I KOŚCIOŁEM ŚW. ANNY
 • KAMIENIEC ZĄBKOWICKI – NIEPOZORNA MIEJSCOWOŚĆ ODDALONA 10 KM OD ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH, MA DWA BEZCENNE ZABYTKI. PIERWSZYM Z NICH JEST ZAMEK – PAŁAC WZNIESIONY W LATACH 1836-1863 WZOROWANY NA ZAMKACH ANGIELSKICH. MIESZKALI W NIM KSIĘŻNA MARIANNA ORAŃSKA ORAZ SYN KRÓLA PRUS ALBRECHT HOHENZOLLERN. W 1945 ROKU OBIEKT ZOSTAŁ SPLĄDROWANY I SPALONY. MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI WYKORZYSTANO DO BUDOWY PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE. DRUGIM ZABYTKIEM JEST KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP ORAZ DAWNY KLASZTOR CYSTERSÓW. DUŻE WRAŻENIE ROBI DREWNIANY OŁTARZ Z OBRAZEM WILLMANA WNIEBOWZIĘCIEM NMP.
 • PRZEJAZD DO NYSY – SPOTKANIE Z MIEJSCOWYM PRZEWODNIKIEM. ZWIEDZANIE NAJCIEKAWSZYCH ZABYTKÓW DAWNEJ STOLICY KSIĘSTWA BISKUPÓW WROCŁAWSKICH. DZIĘKI WSPANIAŁYM BUDOWLOM SAKRALNYM NADANO JEJ MIANO „ŚLĄSKIEGO RZYMU”. POŚRODKU RYNKU STOI NAJWIĘKSZY Z NYSKICH KOŚCIOŁÓW GOTYCKA KOLEGIATA ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI Z KOŃCA XIV W. WARTO RÓWNIEŻ ZOBACZYĆ BAROKOWY KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA Z POCZĄTKU XVIII W, DOM WAGI MIEJSKIEJ, PIĘKNĄ STUDNIĘ, TWIERDZĘ NYSKĄ
 • PRZEJAZD NA NOCLEG
 • ZAKWATEROWANIE, OBIADOKOLACJA

II DZIEŃ, 26 sierpień

 • PO ŚNIADANIU PRZEJAZD DO PRUDNIKA – LASU, ZWIEDZANIE KLASZTORU O.O. FRANCISZKANÓW Z KOPIĄ GROTY Z LOURDES. W KLASZTORZE OD 6 PAŹDZIERNIKA 1954 ROKU DO 23 PAŹDZIERNIKA 1955 ROKU INTERNOWANY BYŁ KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI. ZNAJDUJE SIĘ TAM SALA UPAMIĘTNIAJĄCA JEGO POBYT, UDOSTĘPNIONA JEST TAKŻE CELA W KTÓREJ BYŁ PRZETRZYMYWANY
 • PRZEJAZD DO MOSZNEJ. NAJWIĘKSZĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ JEST „ŚLĄSKI DISNEYLAND”. BUDOWA PRZYPOMINA WYGLĄDEM MALOWNICZY I TAJEMNICZY ZARAZEM ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK. POSIADA 365 POMIESZCZEŃ I CO NAJMNIEJ 99 WIEŻYCZEK. WOKÓŁ ZAMKU PIĘKNY PARK.
 • OSTATNIM PUNKTEM WYCIECZKI JEST POBYT NA GÓRZE ŚW. ANNY. ZWIEDZANIE SANKTUARIUM
 • OBIAD, CZAS WOLNY

WYJAZD W DROGĘ POWROTNĄ. ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI W GODZINACH WIECZORNYCH
Zgłoszenia przyjmuje Jurand Kopalski bądź organizator firma „Jan-Tour”.

www.jan-tour.pl
info@jan-tour.pl  biuro@jan-tour.pl
Biuro Turystyczno-Handlowe
Jan –Tour”
Dariusz Kulpiński
59-400 Jawor, Rynek 19
NIP: 614 – 127 – 09 – 86  Regon: 390726625
tel/fax.: 76/870 40 84 , tel/fax.: 76/729 19 06
Bank BGŻ S.A. O/Jawor 95 2030 0045 1110 0000 0217 4590