KARTY DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA NA CZERWIEC

Drodzy bierzmowani zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi (to okazja do uczciwej oceny własnego zaangażowania w przygotowanie). Na kolejnych spotkaniach, które odbędą się między 11 a 17 czerwca, prosimy o dostarczenie metryk chrzcielnych. W kartach czerwcowych zapiszcie własnoręcznie wezwania litanii do Najświętszego Serca Jezusowego oraz zaproponujcie patrona sakramentu. Wydrukujcie obustronnie karty i do pracy… nad sobą!
Karta na czerwiec