misje parafialne

W tygodniu od 19 do 26 czerwca w naszej wspólnocie przeżywać będziemy Misje parafialne. Nie tylko módlmy się o ich owocne przeżycie dla nas wszystkich i Boże prowadzenie dla ks. Wojciecha Draba, ale sami zaplanujmy udział i zachęcajmy do udziału w nabożeństwach i słuchaniu Słowa w tym świętym czasie, w którym powtarza się pytanie Jezusa: „a wy za kogo mnie uważacie?”

Misje zakończą się odpustem u św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, połączonym z Jubileuszem 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Draguły i festynem parafialnym.

W tych dniach w Rzymie odbywa się Światowe Spotkanie Rodzin, a w Krzeszowie diecezjalny VI Kongres Rodzin, z tej racji gorąco do udziału w Misjach zachęcamy całe rodziny. Szczególne zaproszenie, na konferencje misjonarza, kierujemy do małżeństw i rodziców.