ADORACJA BEZ GRANIC

25 marca włączamy się w papieską inicjatywę: „24 godziny dla Pana”. Jest to wezwanie do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, na które całym sercem odpowiadamy.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek, w łączności z biskupami całego świata, poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu, by prośba o pokój i nawrócenie została wzmocniona wołaniem wiernych. W łączności z papieżem aktu zawierzenia dokonamy po piątkowych Mszach świętych.

Wojnę i fakt, że za naszą wschodnią granicą giną tysiące niewinnych ludzi, oraz realne zagrożenie dla pokoju w całej Europie, odczytujemy, jako wezwanie do pokuty i nawrócenia stąd możliwość spowiedzi w kościołach w Oborze od 20:00 do 21:00, a w Szklarach Górnych od 21:00 do 22:00.

Adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie rozpocznie się po zakończeniu piątkowych nabożeństw i trwać będzie w kościołach w Szklarach Górnych i w Oborze do rozpoczęcia Eucharystii w sobotni wieczór.
Trwajmy w tym czasie na modlitwie razem z Papieżem Franciszkiem.