Zawierzenie naszej Wspomożycielce

24 maja 2019 r., w trakcie nabożeństwa, zgromadzeni na modlitwie wierni dokonali osobistego zawierzenia Najświętszej Maryi Panie Wspomożycielce Wiernych, zawierzono „naszej” Pani także całą parafię. Dokonaliśmy tego aktu w zamieszczonych poniżej słowach:
Pani i Królowo nasza! Potężna Wspomożycielko Wiernych! Pomni na tradycję narodu polskiego stajemy dzisiaj przed Tobą, w obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego. Zawierzamy Tobie mieszkańców Szklar Górnych, Szklar Dolnych, Obory i Trzmielowa, wszystkich, którzy tu mieszkali, mieszkają i będą mieszkać. Zawierzamy siebie samych, wszystkie rodziny i parafie.
Opiekunko rodzin – Uproś Twego Syna, aby w naszych rodzinach panowała miłość i zgoda. Chroń je od rozwodów, niewierności, nałogów. Wypraszaj moce Ducha Świętego, które pozwolą odpowiedzialnie i z miłością strzec daru powierzonego im życia i wychowywać swe dzieci w duchu najcenniejszych wartości religijnych i narodowych.
Zawierzamy Ci dzieci i młodzież – chroń je przed destrukcyjnym wpływem ateizacji i liberalizmu. Uchroń młode serca i dusze przed falą zepsucia i zgorszenia. Spraw, aby ochoczo i wytrwale podejmowali swoje obowiązki jako dzieci i uczniowie kochający Kościół i naszą Ojczyznę.
Maryjo, zawierzamy Ci osoby starsze, chore, samotne, cierpiące i bezrobotne. Tych wszystkich, którzy żyją w niedostatku i ubóstwie. Swoją Matczyną opieką otaczaj bezdomnych. Spraw, aby obdarzani miłością doświadczali nieustannej pomocy.
Wyjednaj Maryjo u Swego Syna wyzwolenie, tym którzy zmagają się z alkoholizmem, narkomanią i innych zniewalającymi człowieka nałogami.
Strzeż naszej parafii i nas samych od wszelkich kataklizmów, klęsk, głodu i wojny. Chroń nas przed zalewem bezbożnictwa.
Sprowadź tych, którzy odeszli od Kościoła, wyjednaj nawrócenie grzesznikom. Przywiedź do Bożej owczarni, tych którzy nie poznali Chrystusa lub Go zwalczają.
Maryjo zawierzamy Ci nasze parafie, wszystkich duszpasterzy, osoby konsekrowane, tych wszystkich, którzy wejdą na drogę kapłaństwa i życia zakonnego. Wypraszaj nam liczne i święte powołania. Wyjednaj nam rzesze apostołów świeckich i spraw, aby coraz więcej ludzi czuło się odpowiedzialnymi za wiarę, Kościół i naszą Ojczyznę.
Umierającym wyjednaj łaskę pojednania z Bogiem. A zmarłym wyproś życie wieczne
Umacniaj nas mocno w wierze i daj nam siły do pokonywania zła.
Maryjo Wspomożycielko Wiernych chroń nas od niebezpieczeństw duszy i ciała i spraw, aby nasza parafia stała się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.
O Maryjo Bogurodzico Ty jesteś przedziwną pomocą i obroną dla wszystkich swoich dzieci na drogach wierności Chrystusowi . Zamierzamy Ci całych siebie : umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, słabości i zranienia . Przeszłość od poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną, każdy krok, czyn, słowo i myśl. Ty Najświętsza Matko kształtuj nas chroń od zła, prowadź i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela od którego pochodzi wszelkie dobro. Oddając się Tobie pragniemy jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Słowa Bożego i owocuje świadectwem życia. Chcemy stać się budowniczymi pokoju i miłości w rodzinie, parafii i Ojczyźnie.
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
Wspomożycielko Wiernych!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace,
radości i cierpienia,
wszystko czym jestem
i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie
i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina,
parafia
i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna
i Twoim.
Amen.