Nowi szafarze w naszej parafii

W sobotę 23 marca, legnicka katedra, stała się miejscem ustanowienia 36. nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a w uroczystości, której przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, uczestniczyli proboszczowie parafii, z których pochodzą szafarze, a także ich rodziny i znajomi, obchodzący ten dzień, jako szczególne święto. Dla naszej wspólnoty parafialnej dzień ten zaowocował promocją dwóch nowych szafarzy Marka Stodółki i Jarosława Musiała ze Szklar Górnych, którzy dołączyli do Pawła Słoty pełniącego tę posługę od roku w Oborze.
W homilii, Biskup legnicki nawiązał do odczytywanego dnia Słowa Bożego. – Będziecie mogli posługiwać tajemnicy Komunii, zanosząc postać chleba, czy też w pewnych okolicznościach podając kielich z tą tajemnicą Jezusa Chrystusa, który przyjął na siebie wszelki  ludzki grzech i mimo tego, że nie popełnił żadnego błędu, grzechu, niewierności, utożsamił się z tym marnotrawnym synem. Wraca nie sam, ale razem z tymi którzy wierzą w Niego. Będziecie posługiwać tej tajemnicy, zanosząc te postacie. Życzę byście posługując tej Tajemnicy, sami dobrze, mocno i głęboko odkrywali prawdę, że mimo wysiłku żeby być dobrym, porządnym, wszyscy nosimy w sobie tę wielką skazę syna marnotrawnego – mówił bp Kiernikowski.
Ksiądz Biskup przypomniał o roli, jaką szafarze mają pełnić w swoich wspólnotach. – Wasza posługa jest związana z pokornym dawaniem siebie do dyspozycji tam, gdzie potrzeba, według uznania duszpasterzy, w szczególności w zanoszeniu Komunii św. do chorych. Miejcie tę posługę na uwadze i chciejcie się nią właściwie szczycić. Bo wasze zstępowanie w niektóre sytuacje ludzkie, z mocą Jezusa Chrystusa, może wywoływać to poczucie Komunii, nie tylko że sami przyjmiecie Ciało Pańskie, ale poczucie Komunii z innymi, w tym wymiarze ludu który się nawraca, który wraca do Boga – podkreślił Kaznodzieja.
Zwracając się do gości i bliskich zachęcał: – Wszyscy bliscy, wspomagajcie ich modlitwą, by byli w prawdzie, by nie była to tylko funkcja która jest spełniona w pewnych momentach, a potem ten, który tę posługę wykonuje, staje się taki, jakby o tej posłudze nie wiedział, jakby żył poza nią. Dlatego, tak ważne jest otoczenie ich troską, aby strzegli tego szczególnego daru i posługi zanoszenia Ciała Pańskiego i podawania kielicha potrzebującym. Niech to wszystko służy budowaniu Ciała Chrystusa, jakim jest wspólnota Kościoła.
W diecezji legnickiej, kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., winni mieć ukończone 25 lat a funkcję tę we wspólnotach parafialnych mogą pełnić do ukończenia 65. roku życia. Wymaga się od nich, aby odznaczali się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością, a także  poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych parafii. Biskup wyraził życzenie, by to wyróżnienie, które jest równocześnie posługą i zadaniem, było też umocnieniem dla rodzin szafarzy.
Posługa ta, wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od  biskupa diecezjalnego, kandydat jest zobowiązany do ukończenia studium przygotowawczego. Obecni szafarze, w trakcie półrocznych spotkań formacyjnych, jako kandydaci uczestniczyli w spotkaniach, na których podejmowane były wyznaczone tematy teologiczno-liturgiczne oraz ćwiczenia praktyczne. Mieli także stworzoną okazję do modlitwy i duchowego umocnienia. Dlatego w programie każdego spotkania, zawsze obecna była Msza świętą z homilią o tematyce eucharystycznej. Kurs przygotowawczy zakończył się egzaminem pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania Komunii świętej podczas Eucharystii i zanoszenia jej chorym.
Drodzy Parafianie polecajmy w naszych modlitwach posługę i gorliwość naszych szafarzy nadzwyczajnych: Pawła, Marka i Jarosława.