KARTY DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA NA KWIECIEŃ

Drodzy bierzmowani zachęcamy do przystąpienia do wielkanocnej spowiedzi (jeżeli ktoś jeszcze tego nie zdołał uczynić). Zbliża się czas udzielenia sakramentu najstarszej grupie. Najbliższe spotkanie dla grupy trzeciorocznej w piątek 6 kwietnia po Mszy w Szklarach Górnych. Prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów. W kartach kwietniowych odnotujcie uczynki miłosierdzia oraz Dary Ducha Świętego. Wydrukujcie obustronnie karty i do pracy… nad sobą!
Karta na kwiecień