Epilog XXV Pieszej Pielgrzymki do Legnickiego Pola

Zapraszamy na Epilog XXV PPL i XIII PPK w sobotę 16 września 2017 r.
Spotkanie młodzieży z okazji Tygodnia Wychowania „Na Epilog – CorONA”
 
Pielgrzymując do Legnickiego Pola, młodzież naszej diecezji zawierza rozpoczynający się rok szkolny wstawiennictwu św. Stanisława Kostki oraz św. Jadwidze Śląskiej. Pielgrzymka łączy się także z VII Tygodniem Wychowania. Rozpoczęcie w Katedrze Legnickiej o godz. 8:30, a zakończenie Eucharystią w Legnickim Polu o godz. 13:30. 
 
W programie pielgrzymki:
7:45 – recepcja (zapisy) pod Katedrą
8:30 – zawiązanie wspólnoty w Katedrze Legnickiej
9:00 – wymarsz do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy
10:00 – katecheza w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy
13:30 – Msza św. Bazylice Mniejszej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu
14:45 – agapa i zakończenie pielgrzymki
 
Koszt pielgrzymki wynosi 5 zł. (w tym między innymi: ubezpieczenie, pamiątkowy znaczek, posiłek).
Grupy zorganizowane uprasza się o przygotowanie listy imiennej do zapisu (imię nazwisko i nr PESEL).
Uprzedzamy, że nie będzie możliwości powrotu do Legnicy wynajętym autokarem.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie ilości osób chętnych na pielgrzymkę do 14 września br., do godz. 12 ( xmmariusz@gmail.com )
 
W imieniu organizatorów
ks. dr Mariusz Majewski
Główny Przewodnik Pielgrzymki Legnickiej
foto: ks. Waldemar Wesołowski