Odpusty na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych (23 lipca)

Penitencjaria apostolska ogłosiła specjalne odpusty na III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który odbędzie się 23 lipca pod hasłem: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. Będzie je można uzyskać zarówno dla siebie, jak i dusz czyścowych pod zwykłymi warunkami, jakimi są spowiedź, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Papieża.

Tę specjalną łaskę będą mogli uzyskać wierni, którzy z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych wezmą udział w papieskiej Mszy w Bazylice św. Piotra lub innych uroczystościach na całym świecie. Ponadto będzie można też otrzymać odpust za nawiedzenie osoby starszej będącej w potrzebie np. ze względu na osamotnienie, chorobę czy też niepełnosprawność. Takie spotkanie może też mieć charakter wirtualny tj. odbyć się przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji.

Także same osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuszczać domu, mają również możliwość uzyskania odpustu, jeżeli zjednoczą się duchowo z liturgią sprawowaną w tym dniu, szczególnie Mszą papieską transmitowaną przez media, i ofiarują Bogu swe modlitwy i cierpienia.

Penitencjaria zwraca się za apelem do kapłanów, aby byli gotowi w tym dniu sprawować sakrament pokuty. Spowiedź jest bowiem jednym z warunków otrzymania odpustu.

za: vaticannews; fot. Pixabay