Jak możemy wspierać Ukrainę?

Od kilku dni śledzimy z uwagą sytuację na Ukrainie. Dostrzegamy jak na naszych oczach dzieje się zło i krzywda oraz śmierć dotyka Naród Ukraiński. Zdajemy sobie sprawę, że ważnym elementem reagowania kryzysowego będzie zaangażowanie i nasza ścisła współpraca. Ważne jest zaangażowanie wszystkich w pomoc potrzebującym.

Pod hasłem: „Wspieramy Ukrainę” Caritas Polska podejmuje wiele działań pomocowych. W tę pomoc włączyła się również Caritas Diecezji Legnickiej. Przekazaliśmy już dzisiaj na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas pierwsze 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Ponadto dostajemy informacje o miejscach na terenie naszej Diecezji, w których planowane są w przyszłym tygodniu pierwsze przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Będzie to niewątpliwie wyzwanie dla nas wszystkich. Mamy świadomość, że taka pomoc będzie trwała dłuższy czas i wymagać będzie zaangażowania konkretnych osób jak również pomocy finansowej w zapewnieniu podstawowych środków życiowych dla tych ludzi. Dziękuję zatem Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy otwierają się na tę pomoc. To jest sprawdzian naszej wiary i przekładanie jej na konkrety codzienności.

25. lutego br. odbyło się nadzwyczajne spotkanie dyrektorów Diecezjalnych Caritas z całej Polski. Podjęte na tym spotkaniu ustalenia uzmysłowiły nam jak ważną sprawą jest logistyka podczas pomagania potrzebującym na taką skalę. Caritas Polska pomaga nam swym doświadczeniem w tej misji. Uruchomiliśmy specjalnie w tym celu specjalny adres e-mailowy: ukraina@caritaslegnica.pl, a od poniedziałku do piątku od godzi. 700 do 1500 pod numerem telefonu: +48 76 72 44 300 przyjmujemy zgłoszenia dotyczące chęci pomocy poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. Czekamy na informacje o miejscach, osobach czy instytucjach, które byłyby w stanie przyjąć do siebie uchodźców. Przypuszczamy, że w większości będą to kobiety i dzieci.

Chcemy zebrać i usystematyzować te informacje by z Caritas Polska móc pomóc rzeczowo, finansowo i modlitewnie mieszkańcom Ukrainy, tam gdzie toczy się wojna, ale także tym, którzy przebywać będą już u nas w najbliższym czasie.

Z rzeczy potrzebne są między innymi: koce, poduszki, bielizna, środki czystości i środki higieniczne, podstawowe leki, materiały medyczne na pomoc rannym. Z pożywienia rzeczy o długim terminie ważności i takie, które łatwo w prostych warunkach przygotować. Wielu pozbawionych jest dachu nad głową i dobytku całego życia. Produkty te muszą więc być proste w przygotowaniu.

W odpowiedzi na apel Caritas Polska oraz Komunikat Biskupa Legnickiego ws. pomocy dla Ukrainy w najbliższą niedzielę 27 lutego br. włączamy się w zbiórka ofiar mającą wesprzeć uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski. Również w Środę Popielcową w każdej parafii będziemy kwestować na ten cel dołączając do ofiary materialnej post i modlitwę w intencji pokoju na świecie i wszystkich Ukraińców.

Włączamy się również w organizowanie punktów pobytu dla uchodźców wojennych na terenie naszej diecezji.

Na dzisiaj zgłosiliśmy do Caritas Polska gotowość przyjęcia 25 osób. Z przekazanych nam informacji wiemy, że w przyszłym tygodniu w jednej z parafii na terenie naszej Diecezji pojawi się pierwsza grupa rodzin, które u nas zamieszkają na jakiś czas. Dziękuję lokalnym władzom za zaangażowanie się w tę pomoc.

Przyjmujemy również dary rzeczowe. Prosimy jednak najpierw o kontakt z nami pod wskazanym e-mailem lub numerem telefonu.

Ofiary pieniężne możemy wysyłać na konto Caritas Diecezji Legnickiej BNP Paribas S.A. 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001 z dopiskiem Ukraina.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się już w pomoc organizowaną uchodźcom wojennym z Ukrainy i prosimy każdego o wsparcie.

Poniżej wypowiedź ks. Marcina Urygi, zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej, która jest umieszczona na stronie Radia PLUS Legnica.