3 tydzień walki z depresją

Zmieniająca się rzeczywistość i niewystarczające umiejętności adaptacyjne i społeczne oraz czas pandemii znacznie wpływa na konieczność podejmowania działań profilaktyki zdrowia psychicznego. Odpowiadając na potrzeby i identyfikowane problemy, Centrum Formacji Rodziny podejmuje liczne działania wraz KHGM POLSKA MIEDŹ S.A., jako partnerem programu profilaktyki przeciwdziałania depresji oraz promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego realizowanego przez Centrum oraz współorganizatorów:  Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach, w Legnickie Centrum Rodziny, Stowarzyszenie Pax w Lubinie.

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą propozycji, dotyczących nie tylko zdrowia psychicznego lecz wszystkich możliwych aspektów wsparcia rodzin i budujących ją poszczególnych członków.