PILNE INFORMACJE DLA PARAFIAN / PRZEKAŻ INFO TELEFONICZNIE OSOBOM BEZ DOSTĘPU DO INTERNETU!

MSZA ŚWIĘTA NIEDZIELNA I MOŻLIWOŚĆ NAWIEDZENIA KOŚCIOŁA

kliknij obrazek dla dokonania rezerwacji

Ze względu na decyzję Rządu i wskazania Episkopatu liczba wiernych przebywających w kościołach podlega ograniczeniu (strefa czerwona – 1os. na 7 m2) w Szklarach Górnych to 77 osób, w Oborze 43 osoby, w Trzmielowie liczba wiernych nie może przekroczyć 34 osób, natomiast w Szklarach Dolnych 9 osób. Przypominamy, że biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski udzielił wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej (zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp. Wierni muszą brać pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie we własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem). W Mszach uczestniczyć mogą jedynie osoby, którym uda się zarezerwować miejsce na parafialnej stronie internetowej, bądź dokonają zgłoszenia telefonicznie (dotyczy osób nie korzystających z internetu). OBOWIĄZEK REZERWACJI MIEJSC DOTYCZY RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJE MSZALNE.

Wracamy do internetowej rezerwacji miejsc, by wierni mogli się zorientować czy istnieje możliwość udziału w nabożeństwie w kościele, czy miejsc brak i należy łączyć się z modlącymi się duchowo, pozostając w domu. Rezerwacja miejsca na Mszę obejmuje również możliwość udziału w nabożeństwie poprzedzającym lub następującym po Eucharystii, prosimy o powstrzymanie się od uczestnictwa w nabożeństwach bez uprzedniej rezerwacji.

Poniżej numery telefoniczne do rezerwacji, wyłącznie dla osób pozbawionych dostępu do internetu.

Szklary Górne: 76 844 84 60
Szklary Dolne: 76 844 84 60
Trzmielów: 695 029 195
Obora: 661 052 333

Wiernym, którzy zdecydują się na nawiedzenie kościoła w Szklarach lub w Oborze (świątynie będą otwarte w ciągu dnia z możliwością adoracji Najświętszego Sakramentu; w Szklarach codziennie od 8:00 do 18:00, w Oborze ze względu na trwający remont wieży jedynie w niedziele od 9:00 do 19:00) przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności:
– do kościołów  może wejść jednorazowo tyle osób ile wynika z aktualnych wskazań
– należy zachować przynajmniej dwumetrową odległość pomiędzy sobą
– w procesji do Komunii idziemy w jednym rzędzie, nadal zachowując stosowną odległość
– Komunii świętej udzielamy według wskazań biskupa: najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust; przystępujący do Komunii na rękę w wyraźnym geście wyciąga nałożone na siebie, skrzyżowane dłonie (lewą na prawej) w kierunku rozdzielającego Komunię świętą. Po otrzymaniu Hostii na lewą dłoń, prawą – niezwłocznie w obecności szafarza – wkłada ją do ust. Jeśli zauważy, że na dłoni i palcach zostały niespożyte partykuły, również wkłada je do ust; osoby które chcą przyjąć Eucharystię do ust mogą to uczynić po zakończeniu komunikowania na rękę.
– kapłani i szafarze przed udzielaniem Komunii dezynfekują swoje dłonie
– Klękając w ławkach, proszę zachować dystans, klękajmy w stosownej odległości od siebie i w co drugiej ławce.

Pozostających w domach zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania Mszy świętej transmitowanej w mediach i na naszej stronie www.

PROŚBA O POMOC

Jeśli osoby samotne potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub leków prosimy o kontakt pod numer:   76 844 84 60

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego aby zrezygnować z Mszy świętych celebrowanych na cmentarzach oraz wszelkich procesji w dniu 1 listopada br., zapraszamy wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych tego dnia w kościołach.

Zachęcamy do indywidualnego nawiedzania cmentarzy nie tylko w uroczystość Wszystkich Świętych, ale przede wszystkim w tych dniach, kiedy można uzyskać odpust za zmarłych, a więc od 1 do 8 listopada. 

Leave a Reply