Skorzystaj z oferty centrum formacji rodziny

Stowarzyszenie CFR im. Jana Pawła II jest organizacją pozarządową, które zostało utworzone z inicjatywy kilku osób, pragnących wyjść naprzeciw potrzebom ludziom zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi, komunikacyjnymi, związanymi z relacjami, codziennym funkcjonowaniem. Misją Ośrodka jest towarzyszenie każdemu człowiekowi, który jest otwarty na skorzystanie z naszej pomocy.

Zespół składa się ze specjalistów pracujących w terapii indywidualnej, terapii par, rodzin, terapii dzieci i młodzieży, terapii uzależnień. Dzięki współpracy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, superwizjach i warsztatach.

Swoim działaniem pragniemy objąć osoby szukające wsparcia na wielu poziomach:

  • Terapeutycznym, w celu poprawy jakości życia psychicznego, pomocy w trudnościach małżeńskich, wychowawczych dzieci i młodzieży, w problemach związanych z uzależnieniami. Oferujemy pomoc związaną z trudnościami z jakimi borykają się seniorzy, rodziny, pary, osoby indywidualne, młodzież i dzieci na kolejnych etapach i w różnych dziedzinach życia.
  • Warsztatowym, w celu pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii, komunikacji, relacji, wychowania, rodzicielstwa, zdrowego trybu życia, zagrożeń związanych z uzależnieniami. Organizujemy spotkania, warsztaty i sesje dla dzieci, młodzieży, rodziców, kobiet i mężczyzn oraz seniorów.
  • Społecznym – integrującym, w celu pogłębienia więzi już istniejących oraz integracji między pokoleniowej, w naszej ofercie uwzględniamy wydarzenia społeczne, kulturalne oraz propozycje turystyczne adresowane do szerokiego spektrum odbiorców.

Formy pomocy:
– Konsultacje psychologiczne
– Konsultacje rodzicielskie
– Terapia indywidualna osób dorosłych
– Terapia par / małżeństw
– Terapia rodzinna
– Terapia dzieci i młodzieży
– Terapia uzależnień
– Terapia grupowa
– Konsultacje z dietetykiem

Zachęcamy do kontaktu, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz znaleźć najlepsze rozwiązania względem zgłaszanych potrzeb:
Adres: Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 58
59-300 Lubin
nr telefonu: 511 833 628
e-mail: cfrlubin@gmail.com
facebook: www.facebook.com/CFRLubin/ Nie zawsze możemy odebrać nasz telefon, ale nie zniechęcaj się, na pewno oddzwonimy!

Leave a Reply