Modlitwa za zmarłych

Kościół podpowiada nam w nr 958 i 1032 Katechizmu, że istnieje Komunia ze zmarłymi. „Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych…, także modły za nich ofiarowywał”. Nadto nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę
eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca
także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.
Za naszych bliskich i drogich nam zmarłych polecanych w wypominkach w miesiącu listopadzie codziennie odmawiany będzie różaniec (przed Mszami) z odczytaniem polecanych wiernych oraz
odprawione zostaną Msze wypominkowe w  środy: 8, 15, 22 i 29 XI ‘17 r. o godz. 18:00 w Szklarach Górnych. Serdecznie zapraszamy.