Nowe karty i informacje dla kandydatów do bierzmowania

Drodzy bierzmowani zachęcamy do regularnego korzystania z sakramentu pojednania – spowiedzi świętej. W grudniu zapraszamy na Roraty, odnotujcie obecność na nich. Najbliższe spotkanie dla grupy trzeciorocznej, w piątek 7 grudnia, po Mszy w Szklarach Górnych, jej członków prosimy o dostarczenie metryk potwierdzających przyjęcie chrztu świętego. Postarajcie się również, kandydaci z wszystkich grup wziąć udział w „wysyłaniu” listów do Niepokalanej po Mszach, 8 grudnia.

Kandydaci! Wydrukujcie obustronnie karty i do pracy… nad sobą!

Karta na grudzień 2018
Karta na listopad 2018
Karta na październik 2018