CEREMONIE TRIDUUM ORAZ WIELKANOCY

T  R  I  D  U  U  M      P  A  S  C  H  A  L  N  E

Wielki Czwartek 6 IV 2023 – Msza Wieczerzy Pańskiej
Szklary Górne, godz. 18:00
Obora, godz. 19:00

Wielki Piątek, 7 IV 2023
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: Szklary Dolne 15:00, Szklary Górne 17:30, Obora 18:30
Liturgia Męki Pańskiej
Szklary Górne, godz. 18:00
Obora, godz. 19:00

Wielka Sobota, 8 IV 2023 – święcenie pokarmów od godz. 10:00 do 13:00
Szklary Dolne 10:00
Trzmielów 10:30
Szklary Dolne obok krzyża 11:00
Obora 11:30 – 13:00
Szklary Górne 10:00 – 13:00

W  I  E  L  K  A  N  O  C

WIGILIA PASCHALNA, 8 IV 2023
Obora, godz. 19:00
Szklary Górne, godz. 20:00

Msze święte w dzień, 9 IV 2023: SD 8:30, O 10:00, SG 11:30, T 13:00 (nie ma Eucharystii SG 7:00)
Poniedziałek Wielkanocny, 10 IV 2023: SG 7:00, SD 8:30, O 10:00, SG 11:30, T 13:00