Ogłoszenia duszpasterskie

3 0 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 5 . 1 0 . 2 0 2 0  r .

 1. Zgodnie z zaleceniami liczba wiernych przebywających jednorazowo w naszych świątyniach jest ograniczona. Przypominamy, że biskup legnicki udzielił wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej mszy. Wracamy do rezerwacji miejsc na stronie internetowej.
 2. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie i tak też umawiać się na ewentualne spotkania.
 3. Stolica Apostolska wydała dekret na mocy którego wierni będą mogli uzyskać odpusty nawiedzając cmentarz nie tylko w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych ale przez cały listopad, spełniając jednocześnie zwykłe warunki wymagane przez Kościół dla uzyskania takiego odpustu i ofiarowania go za zmarłych. Chodzi o pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, nawet jeśli tylko łączą się duchowo z innymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte. 
 4. Kartki na wypominki wraz z informacjami dotyczącymi naszego cmentarza oraz uroczystości Wszystkich Świętych dotrą do państwa korespondencyjnie w najbliższych dniach.
 5. W piątek odszedł do wieczności Jan Sroka, tato ks. Ryszarda Sroki, w związku z ograniczeniami w udziale w uroczystościach pogrzebowych, zapraszamy do modlitwy za zmarłego na środowej nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych i mszy którą odprawi ks. Ryszard.  
 6. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu, zakrywania nosa i ust w świątyniach oraz dezynfekcji dłoni. Komunia jest udzielana według wskazań biskupa: najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust; przystępujący do Komunii na rękę są proszeni by podejść w pierwszej kolejności.

2 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 8 . 1 0 . 2 0 2 0  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie prac prowadzonych w parafii, dziękujemy za wpłaty, ofiary i wsparcie modlitewne. W zeszłym tygodniu na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebraliśmy 1260 zł, a składka z dzisiejszej sumy przeznaczona jest na Fundusz Solidarnościowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
 2. Od 17 X liczba wiernych przebywających jednorazowo w Szklarach Górnych to 77 osób, w Oborze 43 osoby, w Trzmielowie 34, a ze względu na ograniczenie w Szklarach Dolnych do 9 osób Msze do odwołania przenosimy do Szklar Górnych. Przypominamy, że biskup legnicki udzielił wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej. Wracamy do systemu rezerwacji miejsc na stronie internetowej. Obowiązek rezerwacji miejsc dotyczy również osób, które zamówiły intencje mszalne.
 3. Komunii świętej udzielamy według wskazań biskupa: najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust; przystępujący do Komunii na rękę są proszeni by podejść w pierwszej kolejności oraz w wyraźnym geście wyciągnąć nałożone na siebie, skrzyżowane dłonie (lewą na prawej). Po otrzymaniu Hostii na lewą dłoń, prawą – niezwłocznie w obecności szafarza – wkłada ją do ust – czyni to również z cząstkami, które zauważy na dłoni i palcach; osoby które chcą przyjąć Eucharystię do ust mogą to uczynić dopiero po zakończeniu komunikowania na rękę. Przy podchodzeniu zachowujemy 2 m odstęp między sobą.
 4. Wiernym, którzy zdecydują się na nawiedzenie kościoła w Szklarach lub w Oborze  przypominamy, że świątynie będą otwarte w ciągu dnia z możliwością adoracji Najświętszego Sakramentu; w Szklarach codziennie od 8:00 do 18:00, w Oborze ze względu na trwający remont wieży jedynie w niedziele od 9:00 do 19:00.
 5. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie i tak też umawiać się na ewentualne spotkania.
 6. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie Szklarach Górnych o 17:30, między Mszami odprawianymi w kościele parafialnym, a w Oborze po Eucharystii.
 7. Kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy jak zwykle na Msze w piątki oraz nabożeństwa po uprzedniej rezerwacji uczestnictwa.
 8. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu, zakrywania nosa i ust w świątyniach oraz dezynfekcji dłoni

2 8 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 1 . 1 0 . 2 0 2 0  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie prac prowadzonych w parafii, dziękujemy za wpłaty, ofiary i wsparcie modlitewne. Dzisiaj zbiórka do puszek, możemy wesprzeć materialnie Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa. Po Mszy spotkanie dla dorosłych pełniących liturgiczną służbę przy ołtarzu.
 4. Nabożeństwa różańcowe w październiku odprawiamy w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, zwracamy uwagę, że bezpośrednio po nich rozpoczynać będziemy Msze; w kościele  parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii.
 5. Na Msze dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy jak zwykle w piątek. Po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej (klasa VIII).
 6. W niedzielę 18 października liczenie wiernych: dominicantes – uczestniczących w niedzielnej mszy oraz comunicantes czyli przystępujących do Komunii św.
 7. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu oraz zakrywania nosa i ust w świątyniach oraz dezynfekcji dłoni. Przestrzegajmy zasad reżimu sanitarnego.

2 7 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  0 4 . 1 0 . 2 0 2 0  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie prac prowadzonych w parafii, dziękujemy za wpłaty, ofiary i wsparcie modlitewne. Wraz z rozpoczęciem prac przy wieży w kościele w Oborze zawieszamy tam codzienną adorację. W Szklarach adoracja codziennie od 8:00 do 18:00.
 2. W przyszłą niedzielę, podczas zbiórki do puszek, będziemy mogli wesprzeć materialnie Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, „żywy pomnik” budowany konsekwentnie od 20 lat przez nas wszystkich z wdzięczności dla św. Jana Pawła II.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa.
 5. Nabożeństwa różańcowe w październiku odprawiamy w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, zwracamy uwagę, że bezpośrednio po nich rozpoczynać będziemy Msze; w kościele  parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii.
 6. Wszystkich pragnących zawrzeć związek małżeński informujemy o kursie przedmałżeńskim organizowanym w dniach 19-23 października 2020 roku w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy (godz. 19.00-21.00). Zgłoszenia: e-mail: mbkplegnica@op.pl; telefon: 668 885 735.
 7. Na Msze dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapraszamy jak zwykle w piątek. Po Mszy spotkanie dla grupy drugorocznej (klasa VII). Natomiast w sobotę 10 października na niedzielną Mszę wigilijną zapraszamy rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej.
 8. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu oraz zakrywania nosa i ust w świątyniach. Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

2 6 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 7 . 0 9 . 2 0 2 0  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie prac prowadzonych w parafii, dziękujemy za wpłaty, ofiary i wsparcie modlitewne. Wraz z rozpoczęciem prac przy wieży w kościele w Oborze zawieszamy tam codzienną adorację. W Szklarach adoracja od 8:00 do 18:00.
 2. Z racji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy diecezja legnicka włącza się w pomoc sierotom i małoletnim z obozu Moria na wyspie Lesbos, które utraciły rodziców i swoich opiekunów w drodze do Europy. Odpowiadając na prośbę Biskupa Legnickiego możemy wesprzeć cel ofiarami do puszek po każdej Mszy świętej.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa.
 5. Nabożeństwa różańcowe w październiku odprawiamy w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, zwracamy uwagę, że bezpośrednio po nich rozpoczynać będziemy Msze; w kościele  parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii.
 6. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych, przed Mszami okazja do spowiedzi, do której zachęcamy zwłaszcza młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
 7. Nabożeństwo wynagradzające NMP 3 października, w I sobotę zapraszamy na różaniec o 17:30 i rozważanie tajemnicy po Eucharystii. Po Mszach niedzielnych zmiana tajemnic różańcowych.
 8. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu oraz zakrywania nosa i ust w świątyniach. Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

2 5 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 0 . 0 9 . 2 0 2 0  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie prac prowadzonych w parafii, dziękujemy za wpłaty, ofiary i wsparcie modlitewne. Wraz z rozpoczęciem prac przy wieży w kościele w Oborze zawieszamy tam codzienną adorację.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa. Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie ministrantów i chłopców chcących służyć do Mszy ze Szklar Górnych.
 4. W każdy piątek, o 18:00 Msza dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, w najbliższy, po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej.
 5. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Łukasz Golinczak z Roksaną Hen; zapowiedź trzecia.
 6. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Zapraszamy do uczestnictwa i zamawiania intencji w dni powszednie. Do końca października wolne intencje są zaznaczone w kalendarzu na stronie www.  Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu oraz zakrywania nosa i ust w świątyniach. Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

2 4 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 3 . 0 9 . 2 0 2 0  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za wszelkie okazane wsparcie prac prowadzonych w parafii, dziękujemy za wpłaty, ofiary i wsparcie modlitewne.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa. Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie na plebanii Liturgiczną służbę ołtarza.
 4. W piątek, 18 września na godz. 18:00 zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania z rodzicami z wszystkich grup, po Mszy spotkanie dla uczniów klas szóstych i wszystkich chcących rozpocząć przygotowanie w tym roku.
 5. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Łukasz Golinczak z Roksaną Hen; zapowiedź druga.
 6. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Zapraszamy do uczestnictwa i zamawiania intencji w dni powszednie. Do końca października wolne intencje są zaznaczone w kalendarzu na stronie www.  Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu oraz zakrywania nosa i ust w świątyniach. Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

2 3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  6 . 0 9 . 2 0 2 0  r .

 1. Dziękujemy za wszelkie wsparcie prac prowadzonych w parafii, do końca roku realizujemy remont wieży w Oborze oraz konserwacje ambony w Szklarach Górnych.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa. Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie biblijne – Lectio Divina, Boże czytanie, na plebanii.
 4. W piątek, 11 września na godz. 18:00 zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania z rodzicami z wszystkich grup, po Mszy spotkanie dla uczniów klas szóstych i wszystkich chcących rozpocząć przygotowanie w tym roku.
 5. Przygotowanie do I Komunii rozpoczniemy w najbliższą niedzielę, 13 września, na Mszę o 11:30 do kościoła parafialnego zapraszamy rodziny z dziećmi.
 6. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Łukasz Golinczak z Roksaną Hen; zapowiedź pierwsza.
 7. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu. Zapraszamy do uczestnictwa i zamawiania intencji w dni powszednie. Do końca października wolne intencje są zaznaczone w kalendarzu na stronie www.  Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu oraz zakrywania nosa i ust w świątyniach. Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

2 2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  3 0 . 0 8 . 2 0 2 0  r .

 1. Dziękujemy za wsparcie dla poszkodowanych w Bejrucie, zebraliśmy tysiąc złotych.
 2. We wtorek Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego: o 12:00 i 18:00 w Szklarach Górnych; 17:00 w Dolnych oraz 19:00 w Oborze. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach upraszających błogosławieństwa dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkół z poświęceniem tornistrów oraz przyborów szkolnych.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa. Polecać będziemy w modlitwach prośbę o dobry wybór sołtysa Szklar Górnych. Po Eucharystii zapraszamy na spotkanie biblijne – Lectio Divina, Boże czytanie, na plebanii.
 5. W piątek odwiedziny chorych oraz okazja do spowiedzi, przypominamy, że spowiedź jest możliwa kwadrans przed każdą Mszą świętą.
 6.  5 września nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na 17:30 do kościoła parafialnego w I. sobotę miesiąca.
 7. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie internetowej. Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu oraz zakrywania nosa i ust w świątyniach. Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

2 1 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 3 . 0 8 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań i wykładów Centrum Formacji Rodziny działającym przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Informacje na stronie: www.cfrlubin.pl.
 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy 26 sierpnia, w uroczystość NMP Częstochowskiej, na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, oraz Mszę, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa.
 5. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Paweł Łamiński z Eweliną Stachurską oraz Patryk Wojkiewicz z Justyną Mielczarek – zapowiedzi drugie.
 6. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

2 0 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 6 . 0 8 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań i wykładów Centrum Formacji Rodziny działającym przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Informacje na stronie: www.cfrlubin.pl.
 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 5. SOBOTA 15 VIII: Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Paweł Stefański i Joanna Drabik –  zapowiedź trzecia. Piotr Gorczakowski i Paulina Woźniak – zapowiedź druga oraz Paweł Łamiński z Eweliną Stachurską i Patryk Wojkiewicz z Justyną Mielczarek – zapowiedzi pierwsze.
  NIEDZIELA 16 VIII: Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Piotr Gorczakowski i Paulina Woźniak – zapowiedź trzecia oraz Paweł Łamiński z Eweliną Stachurską i Patryk Wojkiewicz z Justyną Mielczarek – zapowiedzi drugie.
 6. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

1 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  9 . 0 8 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań i wykładów Centrum Formacji Rodziny działającym przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Informacje na stronie: www.cfrlubin.pl.
 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 5. W sobotę 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu msze święte jak w każdą niedzielę. Po każdej mszy poświęcenie zbóż, ziół, owoców i kwiatów.
 6. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Radosław Milner i Justyna Skoczylas –  zapowiedź trzecia. Paweł Stefański i Joanna Drabik – zapowiedź druga oraz Piotr Gorczakowski i Paulina Woźniak – zapowiedź pierwsza.
 7. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

1 8 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 . 0 8 . 2 0 2 0  r .

 1. Dzisiaj ze względu na Odpust Porcjunkuli, nawiedzenie kościoła parafialnego wiąże się
  z możliwością uzyskania pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego.
 2. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań i wykładów Centrum Formacji Rodziny działającym przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Informacje na stronie: www.cfrlubin.pl.
 3. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 4. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 5. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 6. Zwyczajowo w pierwszy piątek miesiąca, 7 sierpnia odwiedzimy uprzednio zgłoszonych chorych. Przed Mszami okazja do spowiedzi.
 7. Sierpień jest czasem wielu patriotycznych rocznic, starajmy się zaznaczyć pamięć tych dni.
 8. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Radosław Milner i Justyna Skoczylas; zapowiedź druga. Natomiast pierwsza zapowiedź dotyczy Pawła Stefańskiego i Joanny Drabik.  
 9. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

1 7 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 6 . 0 7 . 2 0 2 0  r .

 1. Dzisiaj po Mszach dla wszystkich korzystających z różnych środków lokomocji poświęcenie pojazdów z błogosławieństwem za wstawiennictwem św. Krzysztofa patrona podróżnych.
 2. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań i wykładów Centrum Formacji Rodziny działającym przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Informacje na stronie: www.cfrlubin.pl.
 3. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 4. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 5. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 6. 1. sierpnia nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na 17:30 do kościoła parafialnego w I. sobotę miesiąca, który jest czasem wielu patriotycznych rocznic, starajmy się zaznaczyć pamięć tych dni.
 7. 2. sierpnia, ze względu na Odpust Porcjunkuli, nawiedzenie kościoła parafialnego wiąże się z możliwością uzyskania pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego.
 8. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć Łukasz Koreń i Agata Konopska; zapowiedź trzecia. Natomiast pierwsza zapowiedź dotyczy Radosława Milner i Justyny Skoczylas.  
 9. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

1 6 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 9 . 0 7 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą spotkań i wykładów Centrum Formacji Rodziny działającym przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Informacje na stronie: http://cfrlubin.pl/
 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 5. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Górnych Filip Śmieiński z Klaudią Engel; Mateusz Charchal z Marią Maziec; oraz Adam Czaban i Aneta Dzika; zapowiedź trzecia. Natomiast druga zapowiedź dotyczy Łukasza Koreń i Agaty Konopskiej.  
 6. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

1 5 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 2 . 0 7 . 2 0 2 0  r .

 1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 4. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Górnych Filip Śmieiński z Klaudią Engel; Mateusz Charchal z Marią Maziec; oraz Adam Czaban i Aneta Dzika; zapowiedź druga. Natomiast pierwsza zapowiedż
 5. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

1 4 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  5 . 0 7 . 2 0 2 0  r .

 1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 4. Rozpoczynają się prace restauracyjne ambony w kościele parafialnym. Całe zadanie opiewa na kwotę ponad 158.000 zł, z czego z dotacji Urzędu Gminy 60.000; z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40.000; a wkład własny wynieść ma 58.000. Podejmujemy również remont wieży w Oborze. Na przedsięwzięcie otrzymaliśmy dotacje 215.000 zł z MKiDN i z UG a zgromadzić musimy jeszcze ok. 160.000. Środki można wpłacać na wyodrębnione konto: w Santanderze nr
  53 1090 2082 0000 0001 4375 9707. Prosimy o każde możliwe wsparcie: materialne i duchowe.
 5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje kolonie dla dzieci  w terminie 4 – 17 sierpnia w Międzywodziu, informacje na stronie www.rodzina.diecezja.legnica.pl.
 6. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Dolnych Marcin Kisielewicz z Karoliną Krzywą z Niemstowa; zapowiedź trzecia. Pierwsza zapowiedź dotyczy: Mateusza Charchala i Marii Maziec; Filipa Śmieińskiego i Klaudii Engel oraz Adama Czabana i Anety Dzikiej.
 7. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www.

1 3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 8 . 0 6 . 2 0 2 0  r .

 1. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za całą wspólnotę parafialną na Mszy odpustowej o godz. 13:00. Msza w Trzmielowie z tej racji o godz. 10:00.
 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 5. W piątek 3 lipca odwiedzimy chorych. Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej przed Mszami. W I. sobotę miesiąca, 4 lipca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na 17:30 do kościoła parafialnego.
 6. Mamy nadzieję w tym roku zakończyć restaurację ambony w kościele parafialnym. Całe zadanie opiewa na kwotę ponad 158.000 zł, z czego z dotacji Urzędu Gminy 60.000; z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40.000; a wkład własny wynieść ma 58.000. Podejmujemy również remont wieży w Oborze. Na przedsięwzięcie otrzymaliśmy dotacje 215.000 zł z MKiDN i z UG a zgromadzić musimy jeszcze ok. 160.000. Środki można wpłacać na wyodrębnione konto: w Santanderze nr 53 1090 2082 0000 0001 4375 9707. Prosimy o każde możliwe wsparcie: materialne i duchowe.
 7. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje kolonie dla dzieci  w terminie 4 – 17 sierpnia w Międzywodziu, informacje na stronie www.rodzina.diecezja.legnica.pl.
 8. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Dolnych Marcin Kisielewicz z Karoliną Krzywą z Niemstowa; zapowiedź druga.
 9. Msze odprawiamy wg rozkładu podanego na stronie www. W Szklarach Dolnych Msze 3 i 5 lipca.

1 2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 1 . 0 6 . 2 0 2 0  r .

 1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium. W środę zapraszamy na otwarte spotkanie przy ognisku.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 4. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, które jest szkołą publiczną i bezpłatną, ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy od 15 czerwca drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie i stronie www.
 5. Dziękujemy drodzy parafianie za wsparcie parafii. Zachęcamy także do skorzystania z e-wsparcia parafii. Informacje na stronie www. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za całą wspólnotę parafialną w przyszłą niedzielę na Mszę odpustową o godz. 13:00. Msza w Trzmielowie z tej racji o godz. 10:00.
 6. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje kolonie dla dzieci  w terminie 4 – 17 sierpnia w Międzywodziu, informacje na stronie www.rodzina.diecezja.legnica.pl.
 7. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Dolnych Marcin Kisielewicz z Karoliną Krzywą z Niemstowa; zapowiedź pierwsza.
 8. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu, 25 czerwca o 17:00 oraz 26. o 19:00 można jeszcze zamówić intencje.

1 1 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 4 . 0 6 . 2 0 2 0  r .

 1. Dzisiaj o 13:00 odpust ku czci św. Antoniego w Oborze, z tej racji Msza w Trzmielowie o godz. 10:00. W oktawie Bożego Ciała procesje eucharystyczne w trakcie nabożeństw do NSJ. Przypominamy o zachowaniu dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa w świątyniach. Msze zamówione w Szklarach Dolnych z 17:00 i 8:30 do końca czerwca odprawiane są w Szklarach Górnych.
 2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 5. Bierzmowanie w sobotę 20 czerwca o godz. 18:00. W piątek 19 czerwca okazja do spowiedzi od 17:00 do 19:00.
 6. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, które jest szkołą publiczną i bezpłatną, ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy od 15 czerwca drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie i stronie www.
 7. Dziękujemy drodzy parafianie za wsparcie parafii. Zachęcamy także do skorzystania z e-wsparcia parafii. Informacje na stronie www.
 8. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu, po 22 czerwca można jeszcze zamówić intencje na 17:00 bądź 19:00. 

T r ó j c y P r z e n a j ś w i ę t s z e j,  7. 0 6. 2 0 2 0 r.

 1. Przypominamy o zachowaniu dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa w świątyniach. Zachęcamy do udziału we Mszach w tygodniu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, kościoły otwarte codziennie od 8:00 do 18:00 w Szklarach Górnych, od 9:00 do 19:00 w Oborze, a kaplica w Szklarach Dolnych od 8:30 do 17:00. Msze zamówione w Szklarach Dolnych z 17:00 i 8:30 do końca czerwca odprawiane są w Szklarach Górnych.
 2. Dla umożliwienia dopełnienia obowiązku spowiedzi oraz Komunii w kończącym się okresie wielkanocnym okazja do spowiedzi dzisiaj na wszystkich Mszach.
 3. Nabożeństwa czerwcowe o 17:30 w Szklarach Górnych oraz o 19:30 w Oborze.
 4. Bierzmowanie w sobotę 20 czerwca o godz. 18:00. Proszę o zgłoszenie na indywidualne spotkanie we wtorek bądź piątek w godz. 8:00 – 11:00 oraz między 14:30 a 17:30. W piątek 12 czerwca zapraszamy na 18:00 kandydatów z grupy trzeciorocznej na Mszę i próbę ceremonii.
 5. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 6. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 7. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Po Mszy spotkanie biblijne Lectio Divina.
 8. Zgodnie z sugestią naszego biskupa by nie obciążać w tym roku służb publicznych w Uroczystość Bożego Ciała nie przewidujemy przejścia ulicami; Msze według porządku niedzielnego, po każdej odbędzie się procesja eucharystyczna wokół naszych świątyń. Chociaż rezygnujemy w związku z tym z budowy ołtarzy, zachęcamy do udziału ministrantów, członków i członkinie Róż różańcowych, druhów OSP oraz górników w mundurach, a dzieci pierwszokomunijne do sypania kwiatów. Niech demonstracją naszej wiary będzie również tradycyjna dekoracja w naszych oknach.
 9. Codziennie do czwartku 11 czerwca, o 20.30 w kościele parafialnym odmawiany jest w intencji dziękczynnej różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, modlitwę kończymy apelem jasnogórskim, zapraszamy do udziału w niej w świątyni bądź łączenie się z nami w swoich domach, o modlitwie przypomina bicie dzwonów.
 10. W niedzielę 14 czerwca o 13:00 odpust ku czci św. Antoniego w Oborze, z tej racji Msza w Trzmielowie o godz. 10:00.
 11. Dziękujemy drodzy parafianie za wsparcie parafii. Zachęcamy także do skorzystania z e-wsparcia parafii. Informacje na stronie www.
 12. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu, po 16 czerwca można jeszcze zamówić intencje na 17:00 bądź 19:00. 

Z e s ł a n i e D u c h a Ś w i ę t e g o,  3 1. 0 5. 2 0 2 0 r.

 1. Dyspensa ogólna od uczestnictwa wiernych w niedzielnych Mszach świętych obowiązuje jedynie wobec osób z objawami infekcji. Nie ma ograniczeń w liczbie uczestników nabożeństw, przypominamy jednak o zachowaniu dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa w świątyniach. Zachęcamy do udziału we Mszach w tygodniu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, kościoły otwarte codziennie od 8:00 do 18:00 w Szklarach Górnych, od 9:00 do 19:00 w Oborze, a kaplica w Szklarach Dolnych od 8:30 do 17:00. Msze zamówione w Szklarach Dolnych z 17:00 i 8:30 nadal odprawiane są w Szklarach Górnych.
 2. Dla umożliwienia dopełnienia obowiązku spowiedzi oraz Komunii w kończącym się okresie wielkanocnym okazja do spowiedzi na wszystkich Mszach niedzielnych 31 maja i 7 czerwca oraz w I piątek miesiąca w Szklarach Górnych od 17:00 do 18:30 a w Oborze od 19:30 do 20:30.
 3. Pierwsza Komunia święta dla dzieci przygotowanych w tym roku odbędzie się w sobotę 11 lipca o godz. 12:00, a sakrament bierzmowania udzielony zostanie w naszej parafii w sobotę 20 czerwca o godz. 18:00. W piątek 5 czerwca zapraszamy na Mszę o 18:00 kandydatów z grupy trzeciorocznej wraz z rodzicami/opiekunami.
 4. Nabożeństwa czerwcowe o 17:30 w Szklarach Górnych oraz o 19:30 w Oborze.
 5. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie bądź mailowo. Wizyty prosimy uprzedzać telefonicznie.
 6. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych czynny we wtorki i czwartki od godz. 17:30 do 19:00 w Oratorium.
 7. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Po Mszy spotkanie biblijne Lectio Divina.
 8. Zwyczajowo w pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy uprzednio zgłoszonych chorych.
 9. Codziennie, o 20.30 w kościele parafialnym odmawiany jest różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, modlitwę kończymy apelem jasnogórskim, zapraszamy do udziału w niej w świątyni bądź łączenie się z nami w swoich domach, o modlitwie przypomina bicie dzwonów.
 10. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Górnych Adam Stanisław Dec z Jolantą Martą Czyszczoń; zapowiedź trzecia.
 11. Dziękujemy drodzy parafianie za wsparcie parafii. Zachęcamy także do skorzystania z e-wsparcia parafii. Informacje na stronie www.
 12. Msze odprawiamy wg podanego rozkładu, po 16 czerwca można jeszcze zamówić intencje na 17:00 bądź 19:00.  

7.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a,  2 4. 0 5. 2 0 2 0 r.

 1. Do odwołania obowiązuje dyspensa na niedzielne Msze. Powinniśmy zadbać o uświęcenie tego dnia we wspólnocie rodzinnej. Zachęcamy do udziału we Mszy w tygodniu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, kościoły otwarte codziennie od 8:00 do 18:00 w Szklarach Górnych, od 9:00 do 19:00 w Oborze, a kaplica w Szklarach Dolnych od 8:30 do 17:00. Niezależnie od zmiany limitu przypominamy o obowiązku rezerwacji miejsc na Msze. Ze względu na ograniczenie liczby wiernych w Szklarach Dolnych Msze z 17:00 i 8:30 odprawiane są w Szklarach Górnych.
 2. Nabożeństwa majowe o 17:30 w Szklarach Górnych oraz o 19:30 w Oborze.
 3. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie bądź mailowo. Wizyty prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Nadal zawieszone są wszystkie spotkania formacyjne.
 5. Codziennie, o 20.30 w kościele parafialnym odmawiany jest różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami w swoich domach, o modlitwie przypomina bicie dzwonów.
 6. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Górnych Adam Stanisław Dec z Jolantą Martą Czyszczoń; zapowiedź druga.
 7. Dziękujemy drodzy parafianie za wsparcie parafii. Ofiary złożyć można do skarbonek przy wejściu do świątyni, zachęcamy także do skorzystania z e-wsparcia parafii. Informacje na stronie www.

6.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a,  1 7. 0 5. 2 0 2 0 r.

 1. Do odwołania obowiązuje dyspensa na niedzielne Msze. Powinniśmy zadbać o uświęcenie tego dnia we wspólnocie rodzinnej. Zachęcamy do udziału we Mszy w tygodniu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, kościoły otwarte codziennie od 8:00 do 18:00 w Szklarach Górnych, od 9:00 do 19:00 w Oborze, a kaplica w Szklarach Dolnych od 8:30 do 17:00. Niezależnie od zmiany limitu przypominamy o obowiązku rezerwacji miejsc na Msze. Ze względu na ograniczenie liczby wiernych w Szklarach Dolnych Msze z 17:00 i 8:30 odprawiane są w Szklarach Górnych.
 2. Nabożeństwa majowe o 17:30 w Szklarach Górnych oraz o 19:30 w Oborze.
 3. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie bądź mailowo. Wizyty prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Nadal zawieszone są wszystkie spotkania formacyjne.
 5. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa; w procesji do Komunii zachowujemy stosowną odległość; według wskazań biskupa komunikujemy pod jedną postacią, najpierw osoby pragnące przyjąć Eucharystie na rękę, a następnie tych, którzy chcą przyjąć ją do ust.
 6. Codziennie, o 20.30 w kościele parafialnym odmawiany jest różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami w swoich domach, o modlitwie przypomina bicie dzwonów.
 7. Dzieci przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii przystępują pojedynczo, we wspólnocie rodzinnej do I Komunii świętej. Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje zawieszone. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentów.
 8. Małżeństwo w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć pochodzący ze Szklar Górnych Adam Stanisław Dec z Jolantą Martą Czyszczoń; zapowiedź pierwsza.
 9. Ofiary złożyć można do skarbonek przy wejściu do świątyni, zachęcamy do skorzystania z e-wsparcia parafii, także przez przekazanie 1% podatku na konto Caritas z dopiskiem informującym o przeznaczeniu środków dla naszej parafii; wszystkie informacja na stronie www.

5.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a,  1 0. 0 5. 2 0 2 0 r.

 1. Do odwołania obowiązuje dyspensa na niedzielne Msze. Powinniśmy zadbać o uświęcenie tego dnia we wspólnocie rodzinnej. Zachęcamy do udziału we Mszy w tygodniu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, kościoły otwarte codziennie od 8:00 do 18:00 w Szklarach Górnych, od 9:00 do 19:00 w Oborze, a kaplica w Szklarach Dolnych od 8:30 do 17:00. Przypominamy o obowiązku rezerwacji miejsc na Msze. Ze względu na ograniczenie liczby wiernych w Szklarach Dolnych Msze z 17:00 i 8:30 odprawiane są w Szklarach Górnych.
 2. Nabożeństwa majowe o 17:30 w Szklarach Górnych oraz o 19:30 w Oborze.
 3. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie bądź mailowo. Wizyty prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Nadal zawieszone są wszystkie spotkania formacyjne.
 5. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa; w procesji do Komunii zachowujemy stosowną odległość; według wskazań biskupa komunikujemy pod jedną postacią, najpierw osoby pragnące przyjąć Eucharystie na rękę, a następnie tych, którzy chcą przyjąć ją do ust.
 6. Codziennie, o 20.30 w kościele parafialnym odmawiany jest różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami w swoich domach, o modlitwie przypomni bicie dzwonów.
 7. Od niedzieli 3 maja, na różnych Mszach, dzieci przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii będą przystępowały pojedynczo, we wspólnocie rodzinnej do I Komunii świętej. Chociaż udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje zawieszone, w maju wrócimy do spotkań, oczywiście na razie on-line, co zostanie poprzedzone mailowym zaproszeniem. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentów.
 8. Ofiary złożyć można do skarbonek przy wejściu do świątyni, zachęcamy do skorzystania z e-wsparcia parafii, także przez przekazanie 1% podatku na konto Caritas z dopiskiem informującym o przeznaczeniu środków dla naszej parafii; wszystkie informacja na stronie www.

4.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a,  3. 0 5. 2 0 2 0 r.

 1. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu odpustu NMP Królowej Polski w Szklarach Dolnych.
 2. Do odwołania obowiązuje dyspensa na niedzielne Msze. Powinniśmy zadbać o uświęcenie tego dnia we wspólnocie rodzinnej. Zachęcamy do udziału we Mszy w tygodniu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, kościoły otwarte codziennie od 8:00 do 18:00 w Szklarach Górnych, od 9:00 do 19:00 w Oborze, a kaplica w Szklarach Dolnych od 8:30 do 17:00. Przypominamy o obowiązku rezerwacji miejsc na Msze. Ze względu na ograniczenie liczby wiernych w Szklarach Dolnych Msze z 17:00 i 8:30 odprawiane są w Szklarach Górnych.
 3. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie bądź mailowo. Wizyty prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Nadal zawieszone są wszystkie spotkania formacyjne.
 5. Nabożeństwa majowe o 17:30 w Szklarach Górnych oraz o 19:30 w Oborze.
 6. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa; w procesji do Komunii zachowujemy stosowną odległość; według wskazań biskupa komunikujemy pod jedną postacią, najpierw osoby pragnące przyjąć Eucharystie na rękę, a następnie tych, którzy chcą przyjąć ją do ust.
 7. Codziennie, o 20.30 w kościele parafialnym odmawiany jest różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami w swoich domach, o modlitwie przypomni bicie dzwonów. Ponownie zachęcił nas do tego papież Franciszek. Na stronie parafialnej można zapoznać się z jego listem do wszystkich wiernych oraz propozycją modlitw.
 8. Od niedzieli 3 maja, na różnych Mszach, dzieci przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii będą przystępowały pojedynczo, we wspólnocie rodzinnej do I Komunii świętej. Chociaż udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje zawieszone, od maja wracamy do spotkań, oczywiście na razie on-line. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentów.
 9. Ministranci przed 18. rokiem życia, mogą być dopuszczeni do służby przy ołtarzu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów złożonej u Księdza Proboszcza, a dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się w kościele pod opieką dorosłej osoby.
 10. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin organizuje serię internetowych katechez przedmałżeńskich, przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych z terenu naszej diecezji, którzy planują zawarcie sakramentu małżeństwa przed 1 października tego roku. Zgłoszenia przyjmuje diecezjalny duszpasterz rodzin ks. dr Mariusz Habiniak (tel. 76 724 41 12, e-mail: rodzina@diecezja.legnica.pl).
 11. Ofiary złożyć można do skarbonek przy wejściu do świątyni, zachęcamy do skorzystania z e-wsparcia parafii, także przez przekazanie 1% podatku na konto Caritas z dopiskiem informującym o przeznaczeniu środków dla naszej parafii; wszystkie informacja na stronie www.

3.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a,  2 6. 0 4. 2 0 2 0 r.

 1. Do odwołania obowiązuje dyspensa na niedzielne Msze. Powinniśmy zadbać o uświęcenie tego dnia we wspólnocie rodzinnej, w związku z tym zachęcamy do udziału we Mszy w tygodniu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, kościoły otwarte codziennie od 8:00 do 18:00 w Szklarach Górnych, od 9:00 do 19:00 w Oborze, a kaplica w Szklarach Dolnych od 8:30 do 17:00. Przypominamy o obowiązku rezerwacji miejsc na Msze. W kościele parafialnym możliwy jest udział 36 wiernych, w Oborze 20, w Trzmielowie 16. Ze względu na ograniczenie w Szklarach Dolnych do 4 osób Msze z 17:00 i 8:30 odprawiane są w Szklarach Górnych.
 2. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w miarę możliwości telefonicznie bądź mailowo. Wizyty prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Nadal zawieszone są wszystkie spotkania formacyjne.
 4. Od piątku nabożeństwa majowe o 17:30 w Szklarach Górnych oraz o 19:30 w Oborze.
 5. Do chorych odwiedzanych regularnie udać możemy się na ich wyraźną prośbę z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, stąd dokonamy telefonicznie weryfikacji zgłoszenia.
 6. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa; w procesji do Komunii zachowujemy stosowną odległość; według wskazań biskupa komunikujemy pod jedną postacią, najpierw osoby pragnące przyjąć Eucharystie na rękę, a następnie tych, którzy chcą przyjąć ją do ust.
 7. Codziennie, o 20.30 w kościele parafialnym odmawiany jest różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami w swoich domach, o modlitwie przypomni bicie dzwonów. Ponownie zachęcił nas do tego papież Franciszek. Na stronie parafialnej można zapoznać się z jego listem do wszystkich wiernych oraz propozycją modlitw.
 8. W najbliższą niedzielę 3 maja z racji odpustu NMP Królowej Polski w Szklarach Dolnych odprawimy polową Mszę przy kaplicy, możliwy jest udział 50 osób, które dokonają rezerwacji.
 9. Od niedzieli 3 maja, na różnych Mszach, dzieci przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii będą przystępowały pojedynczo, we wspólnocie rodzinnej do I Komunii świętej. Chociaż udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje zawieszone, od maja wracamy do spotkań, oczywiście na razie on-line. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentów.
 10. Ministranci przed 18. rokiem życia, mogą być dopuszczeni do służby przy ołtarzu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów złożonej u księdza Proboszcza, a dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się w kościele pod opieką dorosłej osoby.
 11. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin organizuje serię internetowych katechez przedmałżeńskich, przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych z terenu naszej diecezji, którzy planują zawarcie sakramentu małżeństwa przed 1 października tego roku. Zgłoszenia przyjmuje diecezjalny duszpasterz rodzin ks. dr Mariusz Habiniak (tel. 76 724 41 12, e-mail: rodzina@diecezja.legnica.pl)
 12. Ofiary złożyć można do skarbonek przy wejściu do świątyni, zachęcamy do skorzystania z e-wsparcia parafii.

NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 1. MSZA ŚWIĘTA NIEDZIELNA I MOŻLIWOŚĆ NAWIEDZENIA KOŚCIOŁA 15, 22 i 29 marca 2020
  Ze względu na decyzję Rządu i wskazania Episkopatu liczba wiernych przebywających w kościołach i kaplicach nie może przekroczyć 5 osób. Przypominamy, że biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski udzielił wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej i gorąco zachęcamy do pozostania w domach. Ograniczenie liczby wiernych dotyczy także terenu przykościelnego, nie gromadźmy się przy świątyniach ryzykując zdrowiem. Sugerujemy, by w Mszach uczestniczyły jedynie osoby zamawiające intencje oraz najbliższa rodzina, o ile wszyscy są zdrowi oraz ewentualnie osoby, którym uda się zarezerwować udział na parafialnej stronie internetowej, bądź dokonają zgłoszenia telefonicznie. Wprowadzamy system rezerwacji, by wierni mogli się zorientować czy istnieje możliwość udziału w nabożeństwie w kościele, czy miejsc brak i należy łączyć się z modlącymi się duchowo, pozostając w domu. Poniżej numery telefoniczne do rezerwacji, wyłącznie dla osób pozbawionych dostępu do internetu.
  Szklary Górne: 608 592 738
  Szklary Dolne: 608 592 738
  Trzmielów: 695 029 195
  Obora: 661 052 333
  Wiernym, którzy zdecydują się na nawiedzenie kościoła w Szklarach lub w Oborze (świątynie będą otwarte w ciągu dnia z możliwością adoracji) udzielimy Komunii świętej po Koronce o godz. 15:00 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
  – prosimy, by wchodzić do świątyni tylko głównym wejściem, stosując się do poleceń osób wyznaczonych
  – do kościołów  będzie mogło wejść jednorazowo maksymalnie 50 osób
  – oczekujący na wejście powinni stać w kolejce przed drzwiami świątyni, zachowując przynajmniej jeden metr odległości pomiędzy sobą
  – w procesji do Komunii idziemy w jednym rzędzie, nadal zachowując stosowną odległość
  – Komunii świętej udzielamy według wskazań biskupa: najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust; przystępujący do Komunii w wyraźnym geście wyciąga nałożone na siebie, skrzyżowane dłonie (lewą na prawej) w kierunku rozdzielającego Komunię świętą. Po otrzymaniu Hostii na lewą dłoń, prawą – w obecności szafarza – wkłada ją do ust. Jeśli zauważy, że na dłoni i palcach zostały niespożyte partykuły, również wkłada je do ust; osoby które chcą przyjąć Eucharystię do ust mogą to uczynić po zakończeniu komunikowania na rękę
  – kapłani przed udzielaniem Komunii będą dezynfekowali swoje dłonie
  – po przyjęciu Komunii i krótkim dziękczynieniu wychodzimy ze świątyni
  – Klękając w ławkach, proszę zachować dystans, klękajmy w stosownej odległości od siebie i w co drugiej ławce
  Pozostających w domach zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania Mszy świętej transmitowanej w mediach.
 2. MSZA ŚWIĘTA W TYGODNIU I MOŻLIWOŚĆ NAWIEDZENIA KOŚCIOŁA
  W tygodniu Msze święte będą sprawowane w zwykłym porządku – prosimy, by uczestniczyły w nich jedynie osoby zamawiające intencje oraz najbliższa rodzina, o ile wszyscy są zdrowi oraz osoby, którym uda się zarezerwować miejsce. Wiernym, którzy zdecydują się na nawiedzenie kościoła w Szklarach lub w Oborze (świątynie będą otwarte w ciągu dnia; w Szklarach w godzinach 8:00 – 19:00; w Oborze w godzinach 17:30 – 20:30) umożliwiamy modlitwę z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
  – prosimy, by wchodzić do świątyni tylko głównym wejściem, z uwzględnieniem zasady jednoczesnego przebywania wewnątrz maksymalnie 50 osób
  – oczekujący na wejście powinni stać w kolejce przed drzwiami świątyni, zachowując przynajmniej jeden metr odległości pomiędzy sobą
 3. MODLITWA
  Codziennie, zgodnie z apelem Episkopatu o 20.30 w kościele parafialnym salezjanie będą odmawiali różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami odmawiając różaniec w swoich domach, o modlitwie przypomni bicie dzwonów.
 4. PROŚBA O POMOC
  Jeśli osoby samotne potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub leków prosimy o kontakt pod numer:  608 592 738
 5. KANCELARIA PARAFIALNA / SPOTKANIA
  Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie, bądź mailowo. Biuro parafialne nieczynne do odwołania. Wszystkie spotkania formacyjne oraz próby scholi zawieszone.
 6. ZAPOWIEDZI: Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Wojciech Gałoński z Barbarą Kwiatkowską; zapowiedź druga (15 III); zapowiedź trzecia (22 III).

2.  n i e d z i e l a   W i e l k i e g o P o s t u,  8. 0 3. 2 0 2 0 r.

 1. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz udziału w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowych Dróg Krzyżowych (16:15,17:30 i 19:30) oraz niedzielnych Gorzkich Żali o 17:30. Dziś obchodzimy dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, możemy pomóc jałmużną przekazując ofiary do puszek dla polskich misjonarzy. Zachęcamy do wsparcia ks. Artura Bartola, informacje o jego pracy na stronie internetowej.
 2. Kancelaria w najbliższą środę, z racji rekolekcji głoszonych przez księdza proboszcza, nieczynna. Prosimy o modlitwę o owocność tej posługi, a ewentualne spotkania w biurze parafialnym prosimy umawiać telefonicznie z ks. Piotrem.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Na 19:00 natomiast zapraszamy na spotkanie biblijne „Lectio Divina”.
 4. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy w piątek na Drogę Krzyżową o 17:30 oraz Mszę o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych. Po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej, a o 19:15 spotkanie z cyklu Religia 18+.
 5. Plan i informacje o sobotnim wyjeździe na Misterium na stronie internetowej, wyruszamy o 6:00.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Wojciech Gałoński z Barbarą Kwiatkowską; zapowiedź pierwsza.
 7. Na stronie www parafii przekazujemy diecezjalne komunikaty duszpasterskie oraz zaproszenia na różne wydarzenia, szczególną uwagę zwracamy na propozycje dla młodych, Wieczór Chwały w poniedziałkowy wieczór, o 19:00 w kościele św. Jana Bosko.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. Pierwsze wolne: w Szklarach Dolnych 16 marca; w Oborze 20 kwietnia; w Szklarach Górnych 9 czerwca, natomiast w Trzmielowie 11 października. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu. Przypominamy, że piątkowe Msze w Szklarach Dolnych rozpoczynają się bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

1.  n i e d z i e l a   W i e l k i e g o P o s t u,  1. 0 3. 2 0 2 0 r.

 1. Dziękujemy ks. Mariuszowi za prowadzenie w czasie rekolekcji parafialnych. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. Udziału w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowych Dróg Krzyżowych (SD 16:15, SG 17:30 i O 19:30) oraz niedzielnych Gorzkich Żali o 17:30.
 2. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych zapraszamy na środową nowennę w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa. Na 19:00 natomiast zapraszamy na spotkanie biblijne „Lectio Divina”.
 4. Z racji I piątku odwiedziny chorych.
 5. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na Mszę w piątek o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych. Po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej, a o 19:15 spotkanie z cyklu Religia 18+. Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkich pełnoletnich, pragnących pogłębić wiedzę religijną i dyskutować na tematy związane z wiarą.
 6. 7. marca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP, z racji I. soboty miesiąca zapraszamy na 17.30, na modlitwę różańcową, a po Mszy rozważanie jednej tajemnicy.
 7. Na stronie internetowej przekazujemy diecezjalne komunikaty duszpasterskie oraz zaproszenia na różne wydarzenia.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. Pierwsze wolne w marcu: w Szklarach Dolnych 12. a w Oborze 24.; w Szklarach Górnych 29. maja, natomiast w Trzmielowie 15. sierpnia. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 9. Wczoraj pożegnaliśmy Danutę Szydełko. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

7 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 3. 0 2. 2 0 2 0 / P o p i e l e c

 1. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu.
 2. Od środy popielcowej, 26 lutego, rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, zaplanujmy udział w nich od środy do niedzieli, tj. 1. marca. Spotkania i nabożeństwa w zwyczajowych godzinach, szczegóły na stronie internetowej parafii.
 3. Z racji rekolekcji nie ma spotkań formacyjnych: Lectio Divina i Religia 18+, a w sprawach kancelaryjnych prosimy spotkania uprzedzać telefonicznie.
 4. Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych jak zwykle w kościele parafialnym o 17:30, przed środową Mszą, która odprawiona zostanie w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa.
 5. Przekazujemy zaproszenia na sobotnie wydarzenia: 29 lutego w godzinach przedpołudniowych biegniemy dla Szymonka, zawody w różnych kategoriach wiekowych w ramach Memoriału im. Lecha Dubały w Szklarach Górnych, natomiast o 14:30 w Chróstniku III spotkanie ekumeniczne ku pamięci ks. Benjamina Schmolcka; więcej informacji na stronie internetowej, znaleźć tam można również zaproszenia na inne wydarzenia w naszej diecezji, w najbliższym czasie.
 6. Wszystkie miejsca na marcowy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej zostały zajęte, ewentualne zgłoszenia jedynie na listę rezerwową.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. Pierwsze wolne w marcu: w Szklarach Dolnych 9. a w Oborze 24.; w Szklarach Górnych 22. maja, natomiast w Trzmielowie 2. sierpnia. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

6 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 6 . 0 2 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji Najświętszego Sakramentu.
 2. We wtorek zapraszamy do pomocy w uprzątnięciu parku przy cmentarzu w Szklarach Górnych. Chcemy usunąć śmieci i gruz by umożliwić dalsze prace zmierzające do udostępnienia parku. Pracę rozpoczniemy o godz. 10:00 a zakończymy wspólnym obiadem. Prosimy o zabranie rękawic ochronnych.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Spotkania w innych terminach prosimy uprzedzać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Na 19:00 natomiast zapraszamy na spotkanie biblijne „Lectio Divina”.
 5. Od środy popielcowej, 26 lutego rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, zaplanujmy udział w nich od środy do niedzieli, tj. 1. marca.
 6. Przekazujemy zaproszenie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych. W tłusty czwartek, 20 lutego, w godz. 11.00-13.00 możliwość zwiedzania Szkolnej Izby Pamięci połączona z degustacją pączków i faworków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich BUMbabki.
 7. W dniach 14/15 marca organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Krakowa połączony ze zwiedzaniem muzeum Jana Pawła II w Wadowicach oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Koszt 185 złotych. Liczba miejsc jest ograniczona pojemnością autokaru, decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenia przyjmujemy do końca lutego.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. Pierwsze wolne w marcu: w Szklarach Dolnych 6. w Oborze 24.; w Szklarach Górnych 12. maja, natomiast w Trzmielowie 2. sierpnia. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Marię Owsianą. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

5 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  9 . 0 1 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji Najświętszego Sakramentu.
 2. We wtorek obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes, które jest jednocześnie Światowym Dniem Chorego. Pomóżmy wszystkim chorym z własnych rodzin, sąsiedztwa, wiosek przybyć na Eucharystię, na wszystkich Mszach udzielać będziemy sakramentu namaszczenia, który podnosi i umacnia w doświadczeniach.
 3. Kancelaria parafialna jest czynna w środy, w godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00.
  Spotkania w innych terminach prosimy umawiać telefonicznie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Na 19:00 natomiast zapraszamy na spotkanie biblijne „Lectio Divina”.
 5. W piątek po Mszy świętej o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych spotkanie z cyklu Religia 18+. Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkich pełnoletnich, pragnących pogłębić wiedzę religijną i dyskutować na tematy związane z wiarą.
 6. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej tradycyjnie organizuje w okresie ferii zimowych rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Odbędą się pod hasłem „Oto wielka tajemnica wiary” w dwóch terminach: 14-16 lutego 2020 r., dla kl. VII i VIII szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadpodstawowej, 21-23 lutego 2020 r., dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tych spotkaniach formacyjnych. Więcej informacji na stronie www parafii.
 7. Z dniem 6 lutego br. Biskup Legnicki ustanowił ks. Tomasz Kołodzieja oraz ks. Przemysława Neweckiego duszpasterzami osób pokrzywdzonych i ich rodzin. Wszelkie zadania podejmowane przez w/w kapłanów będą realizowane we współpracy z ks. Piotrem Kotem, delegatem Biskupa Legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Kontakt do delegata i duszpasterzy na stronie www diecezji.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. Pierwsze wolne w marcu: w Szklarach Dolnych 2. a w Oborze 20.; w Szklarach Górnych 27. kwietnia natomiast w Trzmielowie 2. sierpnia. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Gertrudę Napierała, mamę ks. Jana. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

O f i a r o w a n i e   P a ń s k i e,  2 . 0 2 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych, polecamy modlitwie członków i członkiń róż prośbę o owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych. Obchodzimy dziś święto życia konsekrowanego, stąd zbiórka do puszek na cele zakonów klauzurowych.
 2. Dziękujemy najgoręcej wszystkim, którzy pomogli w uprzątnięciu świątecznych dekoracji
  w naszych świątyniach.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Na 19:00 natomiast zapraszamy na spotkanie biblijne „Lectio Divina”.
 4. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na Mszę w piątek o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych. O 17:00 spotkanie dla grupy pierwszorocznej, po Mszy dla trzeciorocznej, a o 19:15 spotkanie z cyklu Religia 18+. Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkich pełnoletnich, pragnących pogłębić wiedzę religijną i dyskutować na tematy związane z wiarą.
 5. 7. lutego, w piątek zapraszamy do skorzystania z okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej pół godziny przed Mszami. Przed południem odwiedziny chorych, z racji dnia chorych z możliwością przyjęcia sakramentu chorych.
 6. Za trzy tygodnie środa popielcowa, 26 lutego rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, zaplanujmy udział w nich od środy do niedzieli 1. marca.
 7. W sprawach administracji cmentarza przyjmujemy w kancelarii wyłącznie w środy, w stałych godzinach od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. W pozostałych przypadkach prosimy o umawianie spotkań telefonicznie.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. Pierwsze wolne w marcu: w Szklarach Dolnych 2., w Górnych, w Oborze 13. marca, a w Trzmielowie 2. sierpnia. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Władysława Surdka, a we wtorek odbędzie się pogrzeb Czesława Dzedzeja. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 6 . 0 1 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziś Niedziela Słowa Bożego.
 2. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Na 19:00 natomiast zapraszamy na spotkanie biblijne „Lectio Divina”.
 3. Przekazujemy zaproszenie na zajęcia sportowe – aerobik, które odbywają się w poniedziałki
  o godz. 18.30 i czwartki o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych.
 4. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na Mszę w piątek o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych w uroczystość św. Jana Bosko. O 17:00 spotkanie dla grupy drugorocznej, po Mszy dla trzeciorocznej, a o 19:15 spotkanie z cyklu Religia 18+. Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkich pełnoletnich, pragnących pogłębić wiedzę religijną i dyskutować na tematy związane z wiarą, najbliższe spotkania poświęcone będą Eucharystii.
 5. W sobotę zachęcamy do pomocy w uprzątnięciu dekoracji świątecznej, w Szklarach i Oborze rozpoczniemy o 10:00.
 6. 1. lutego nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP, z racji I. soboty miesiąca zapraszamy na 17.30, na modlitwę różańcową, tym razem wraz z Różą Różańca Rodziców polecać będziemy dzieci, także we Mszy o 18:00 odprawianej z okazji I rocznicy powstania Róży.
 7. W niedzielę 2. lutego, święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane MB Gromnicznej. Przed Mszami będzie można nabyć gromnice. Obchodzimy tego dnia również święto życia konsekrowanego, stąd zbiórka do puszek na cele zakonów klauzurowych. Na sumę i spotkanie zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące sie do I Komunii świętej.
 8. Zakończyliśmy wizyty duszpasterskie czyli kolędę. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary. Jeżeli, ktoś jeszcze chciałby przyjąć kapłanów, prosimy o kontakt.
 9. W dniach 25-30 maja 2020 organizowana jest wycieczka: Lwów, Podole, Stanisławów, Łukowiec; zainteresowanych odsyłamy do Juranda Kopalskiego lub na stronę internetową parafii.
 10. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii wyłącznie w środy od 9:00 do 10:00 lub od 16:00 do 17:00. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX. Z usług tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 11. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Tomasz Bajak z Weroniką Zgieb, zamieszkali w Lubinie; zapowiedź trzecia.
 12. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Adama Gromysza, Lilię Wilczyńską oraz Mariyę Matkivską. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 9 . 0 1 . 2 0 2 0  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze godzinę przed Eucharystią. Po sumie w Szklarach czyli po Mszy o 11:30 w Szklarach Górnych koncert kolęd w wykonaniu chóru Concordia.
 2. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Na 19:00 natomiast zapraszamy na spotkanie biblijne „Lectio Divina”, pogłębioną lekturę Pisma Świętego.
 3. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na Mszę w piątek o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych w uroczystość św. Franciszka Salezego. Po Mszy pierwsze spotkanie z cyklu Religia 18+. Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkich pełnoletnich, pragnących pogłębić wiedzę religijną i dyskutować na tematy związane z wiarą.
 4. Ministrantów zapraszamy na podsumowanie kolędy w sobotę na godz. 14:00 do oratorium.
 5. Przypominamy o modlitwie o Jedność Chrześcijan. Prośmy Boga, by ustało zgorszenie podziału pomiędzy tymi, którzy wierzą w Chrystusa, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz wedle zamysłu naszego Pana.
 6. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę kontynuujemy według rozkładu podanego w „Gazecie parafialnej”, oraz na stronie internetowej parafii. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 7. W dniach 25-30 maja 2020 organizowana jest wycieczka: Lwów, Podole, Stanisławów, Łukowiec; zainteresowanych odsyłamy do Juranda Kopalskiego lub na stronę internetową parafii.
 8. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza. Środki przeznaczymy na remonty i uregulowanie należności za prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii w styczniu wyłącznie w środy od 9:30 do 10:30. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX. Z usług tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Tomasz Bajak z Weroniką Zgieb, zamieszkali w Lubinie; zapowiedź druga.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. W okresie kolędowym odprawiamy w dni powszednie codziennie w kościele parafialnym, oraz w miejscowościach, w których kolędujemy o zwyczajowych godzinach więc z przerwą w wizytach. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 11. W minionym tygodniu do wieczności odszedł: Emil Koński. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

Niedziela Chrztu Pańskiego, 1 2 . 0 1 . 2 0  r.

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze godzinę przed Eucharystią. Na sumę w Szklarach i spotkanie po niej zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami.
 2. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na Mszę w piątek o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych.
 4. 17 stycznia obchodzimy w Polsce Dzień Judaizmu w Kościele katolickim pod hasłem: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20, 8).
 5. W dniach 18-25 stycznia będziemy obchodzili kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy”. Nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Biskupa Legnickiego odbędzie w niedzielę 19 stycznia, w katedrze legnickiej o godz. 17:30.
 6. W przyszłą niedzielę po Mszy o 11:30 w Szklarach Górnych koncert kolęd w wykonaniu chóru Concordia.
 7. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę kontynuujemy według rozkładu podanego w „Gazecie parafialnej”, oraz na stronie internetowej parafii. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 8. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i uregulowanie należności za prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii w styczniu wyłącznie w środy od 9:30 do 10:30. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX. Z usług tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Tomasz Bajak z Weroniką Zgieb, zamieszkali w Lubinie; zapowiedź pierwsza.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. W okresie kolędowym odprawiamy w dni powszednie codziennie w kościele parafialnym, oraz w miejscowościach, w których kolędujemy o zwyczajowych godzinach więc z przerwą w wizytach. W nadchodzącym tygodniu można zamówić intencje w Oborze, a modlimy się według podanego rozkładu.

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 5 . 0 1 . 2 0  r.

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze godzinę przed Eucharystią. Po sumie na spotkanie opłatkowe zapraszamy członków Rady parafialnej oraz dorosłych członków Liturgicznej Służby.
 2. Jutro w Objawienie Pańskie Msze według niedzielnego porządku. Po Eucharystii w Oborze koncert kolęd i pastorałek. Tego dnia odbędzie się w Lubinie VIII Orszak Trzech Króli, rozpocznie się o 12:30 na rynku.
 3. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na Mszę w piątek o 18:00, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych.
 5. W najbliższą sobotę 11 stycznia IV pielgrzymka pracowników Polskiej Miedzi do Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu. Rozpoczynamy o godzinie 8.00, przy kościele św. Jana Bosko skąd przejedziemy autobusem do Rudnej, by wyruszyć pieszo do Grodowca, pokonując dystans około 12 km. O godz 12:30 Msza z udziałem orkiestry górniczej i zespołu Nazaret. Po niej zapraszamy na gorący poczęstunek. Około godziny 14 00 powrót do domu autokarami. Udział w Pielgrzymce jest bezpłatny jednak dla zapewnienia miejsca w autokarze konieczne jest zarejestrowanie się na stronie: parafiajaczow.pl.
 6. W niedzielę, 12 stycznia, na sumę i spotkanie po niej zapraszamy dzieci przygotowujące się
  do I Komunii św. wraz z rodzicami.
 7. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę kontynuujemy według rozkładu podanego w „Gazecie parafialnej”, oraz na stronie internetowej parafii. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 8. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i uregulowanie należności za prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii w styczniu wyłącznie w środy od 9:30 do 10:30. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX i to z usług tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Adrian Puszkiel z Agatą Banaszak; zapowiedź druga (6 stycznia: zapowiedź trzecia).
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. W okresie kolędowym odprawiamy w dni powszednie codziennie w kościele parafialnym, oraz w miejscowościach, w których kolędujemy o zwyczajowych godzinach więc z przerwą w wizytach. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,  1 . 0 1 . 2 0  r.

 1. stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, przypominamy o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii. Rozkład niedzielny z wyjątkiem Mszy o godz. 7:00, dodatkowo Msza o godz. 18:00. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 2. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę kontynuujemy według rozkładu podanego w „Gazecie parafialnej”, oraz na stronie internetowej parafii. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 3. W pierwszy piątek miesiąca, 3. stycznia, przed południem odwiedziny chorych.
 4. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na 17:30, na nabożeństwo wynagradzające NMP.
 5. W niedzielę po sumie na spotkanie opłatkowe zapraszamy członków Rady parafialnej oraz dorosłych członków Liturgicznej Służby.
 6. Zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek 6 stycznia, po Mszy o godz. 10:00 w Oborze. Tego dnia odbędzie się w Lubinie VIII Orszak Trzech Króli, rozpocznie się o 12:30 na rynku.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Adrian Puszkiel z Agatą Banaszak; zapowiedź pierwsza.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. W okresie kolędowym odprawiamy w dni powszednie codziennie w kościele parafialnym, oraz w miejscowościach, w których kolędujemy o zwyczajowych godzinach więc z przerwą w wizytach. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 9. W minionym tygodniu do wieczności odszedł: Tomasz Jędrzejewski. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa,  2 9 . 1 2 . 1 9  r.

 1. 1. stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, przypominamy o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii. Rozkład niedzielny z wyjątkiem Prymarii, nie będzie Mszy o godz. 7:00, odprawiona zostanie natomiast dodatkowo Msza o godz. 18:00. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30, przed Mszą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 2. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę kontynuujemy według rozkładu podanego w „Gazecie parafialnej”, oraz na stronie internetowej parafii. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 3. W pierwszy piątek miesiąca, 3. stycznia, przed południem odwiedziny chorych.
 4. Zapraszamy na koncerty kolęd i pastorałek w niedzielę 5 stycznia, po Mszy o godz 11.30
  oraz 6 stycznia, po Mszy o godz. 10:00.
 5. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. W okresie kolędowym odprawiamy w dni powszednie codziennie w kościele parafialnym, oraz w miejscowościach, w których kolędujemy o zwyczajowych godzinach więc z przerwą w wizytach. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

Narodzenie Pańskie, 2 5 . 1 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Dziękujemy za zaangażowanie wiernych w świąteczną dekorację naszych świątyń.
 2. Boże narodzenie to święto życia, to święto „TAK” wypowiedzianemu wobec życia, które niezależnie od obaw czy wątpliwości przyjęła Maryja, co odmieniło nie tylko jej życie, ale odmieniło losy świata. Dzisiejsza taca zostanie przekazana na Fundusz Ochrony Życia, jako materialne wsparcie wszystkich zmagających się z trudnościami wynikającymi z przyjęcia poczętego życia.
 3. Rozkład Mszy św. 25 i 26 XII niedzielny z wyjątkiem pierwszej Mszy o 7:00 rano
  w Boże Narodzenie.
 4. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym w Uroczystość Bożego Narodzenia o 11:00 przed sumą.
 5. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę rozpoczniemy w piątek 27 grudnia, szczegółowy rozkład w „Gazecie parafialnej”, oraz na stronie internetowej parafii.
 6. Msza św. za zmarłych w roku 2019 w sobotę 28 XII o godz. 18:00, w Szklarach Górnych
  z odczytaniem zmarłych i zapaleniem zniczy.
 7. Udało się zakończyć i dokonać odbioru prac przy ołtarzu głównym i ambonie w Szklarach Górnych. Dziękujemy za Waszą ofiarność. Złożyliśmy wnioski na kolejne prace. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślny przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie i rezerwowania terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 9. Święta Bożego Narodzenia są świętem wielkich kontrastów, życzymy wszystkim członkom naszej parafialnej wspólnoty spełniania się tego, co wydaje się absolutnie niemożliwe: Bóg się rodzi, moc truchleje, ogień krzepnie, blask ciemnieje. Wiele jest w naszym życiu takich doświadczeń, o których myślimy, że to już się nie ma prawa zdarzyć, że to już się nie wyprostuje, tego się nie da zrobić… Boże Narodzenie pokazuje, że dla Boga wszystko jest możliwe. Życzymy doświadczenia, tego co niemożliwe! Błogosławieństwa Bożego w Nowym 2020 Roku!

4.  n i e d z i e l a  a d w e n t u ,  2 2 . 1 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Okazja do adoracji, jak zwykle w niedziele, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w dekoracji świątyń. W Oborze prosimy chętnych dzisiaj na 16:00.
 2. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 3. Parafianie z identyfikatorami roznoszą poświęcone Opłatki, można je nabyć także w zakrystii.
 4. Pasterki odprawimy o 22:00 w Szklarach Dolnych i Oborze oraz o północy: w Trzmielowie
  i Szklarach Górnych. Rozkład Mszy św. 25 i 26 XII niedzielny z wyjątkiem pierwszej Mszy o 7:00 rano w Boże Narodzenie.
 5. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym tym razem o 11:00 przed sumą.
 6. Udało się zakończyć i dokonać odbioru prac przy ołtarzu głównym i ambonie w Szklarach Górnych. Dziękujemy za Waszą ofiarność. Złożyliśmy wnioski na kolejne prace. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślny przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 7. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę rozpoczniemy 27 grudnia, szczegółowy rozkład na stronie www oraz w „Gazecie parafialnej”, która powinna dotrzeć do państwa domów przed świętami.
 8. Msza św. za zmarłych w roku 2019 w sobotę 28 XII o godz. 18:00, w Szklarach Górnych
  z odczytaniem zmarłych i zapaleniem zniczy.
 9. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii w styczniu wyłącznie w środy od 9:30 do 10:30. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX i to z usług tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Kościewicz z Martą Mania zamieszkali w Oborze; zapowiedź trzecia.
 11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

3.  n i e d z i e l a  a d w e n t u ,  1 5 . 1 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Okazja do adoracji, jak zwykle w niedziele, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Spotkanie przedkolędowe dla ministrantów dzisiaj o 15:00 w Oratorium.
 2. Zakończono wycinkę i pielęgnację drzew zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami. W tym tygodniu zakończymy porządkowanie. Budżet prac na wszystkich lokalizacjach zamknął się w kwocie 30 tys. zł. Na cmentarzu doszło do kradzieży krzyży z grobów. Prosimy o zwracanie uwagi na nieznajome i dziwnie zachowujące się osoby oraz dzielenie się informacjami mogącymi położyć kres temu procederowi.
 3. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 4. Parafianie z identyfikatorami roznoszą poświęcone Opłatki, a świece Caritasu na stół wigilijny można nabyć w zakrystii. Zapraszamy na ostatni tydzień Rorat, a od 17. grudnia Nowenny do Bożego Narodzenia.
 5. Jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, odbędą się 18. grudnia (w środę) o godz.17.00.
 6. Czcicieli Matki Bożej Wspomożycielki wiernych zapraszamy na środowe nabożeństwo w kościele parafialnym o 17:30 oraz Mszę w intencjach w nim polecanych.
 7. Spotkanie biblijne, Lectio Divina w środę o 19:00.
 8. Zadbajmy o jak najlepsze przygotowanie na święta Narodzenia Naszego Pana. Zaplanujmy czas na spowiedź przedświąteczną, w naszej parafii w piątek, 20 grudnia, od 16:30 w Trzmielowie i Szklarach Dolnych, od 17:00 w Szklarach Górnych oraz od 18:30 w Oborze.
 9. Zapraszamy do zaangażowania się w dekorację naszych świątyń: w sobotę 21 grudnia, w Szklarach Górnych od godz. 10:00, w Szklarach Dolnych od 12:00, a w Trzmielowie od 16:00. Natomiast w Oborze, w niedzielę, 22 grudnia od 16:00.
 10. Do 20. grudnia trwają prace przy baldachimie ambony w kościele parafialnym. Dziękujemy za Waszą ofiarność. Złożyliśmy wnioski na kolejne prace. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślny przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 11. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii wyłącznie w środy od 15:30 do 17:00. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX i to z usług tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających zaangażowania zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 12. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Kościewicz z Martą Mania zamieszkali w Oborze; zapowiedź druga.
 13. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

2.  n i e d z i e l a  a d w e n t u ,  8 . 1 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Na sumie spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Dzisiaj od godziny 12:00 do godziny 13:00 Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. W Oborze modlitwa przed Najświętszym Sakramentem od 12:00 do 13:00, w kościele parafialnym w Szklarach także po sumie do godz. 13, a po zakończeniu modlitwy tradycyjne palenie listów z modlitwą i prośbami do Niepokalanej przy grocie.
 2. W tym tygodniu trwa wycinka drzew zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami. Do kościoła parafialnego po renowacji wróciła chrzcielnica.
 3. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 4. Parafianie z identyfikatorami roznoszą poświęcone Opłatki, a świece Caritasu na stół wigilijny można nabyć w zakrystii. Roraty, czyli Msze o NMP w Adwencie, sprawujemy w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz o 17:00 w Szklarach Dolnych i 19:00 w Oborze. Zapraszamy szczególnie gorąco dzieci przygotowujące się do I Komunii oraz kandydatów do bierzmowania.
 5. Jak zwykle w środę zapraszamy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, a po niej spotkanie biblijne, Lectio Divina.
 6. Na piątkową Mszę, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież z wszystkich grup, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. Przed Mszą o godz. 17:00 spotkanie grupy drugorocznej, po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej. Spowiedź przedświąteczna w piątek 20 grudnia.
 7. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do 20. grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Złożyliśmy wnioski na remont wieży w Oborze i kontynuację prac przy ambonie w Szklarach. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślny przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 8. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii, w grudniu, wyłącznie w środy od 15:30 do 17:00. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX i to z tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających usług zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Kościewicz z Martą Mania zamieszkali w Oborze; zapowiedź pierwsza.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w Szklarach Dolnych 23, 27 i 30 grudnia. Msze gregoriańskie na rok przyszły oraz zgłoszone rezerwacje można zamówić wyłącznie do 8 grudnia. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 11. Pożegnaliśmy śp. Kazimierę i Pawła Stockich. Zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

1.  n i e d z i e l a  a d w e n t u ,  1 . 1 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych. Modlimy się o owocne przygotowanie do świąt, o godne przeżywanie Eucharystii, bez której nie ma przyszłości Kościoła. Na godz. 15:00 zapraszamy ministrantów na spotkanie organizacyjne kolędy oraz turniej ping-ponga.
 2. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w uprzątnięciu terenu przy naszych świątyniach.
 3. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 4. Rozpoczynamy czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, w której wspominamy pierwsze przyjście naszego Pana, początek Adwentu ma uświadomić nam, że żyjemy w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Parafianie z identyfikatorami będą roznosili poświęcone Opłatki, a świece Caritasu na stół wigilijny można będzie nabyć w zakrystii. Roraty, czyli Msze o NMP w Adwencie, sprawujemy od poniedziałku do piątku w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz o 17:00 w Szklarach Dolnych i 19:00 w Oborze, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Zapraszamy szczególnie gorąco dzieci przygotowujące się do I Komunii oraz kandydatów do bierzmowania.
 5. Jak zwykle w środę zapraszamy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, a po niej spotkanie biblijne, Lectio Divina.
 6. Pierwszy piątek miesiąca, 6 grudnia odwiedziny chorych o okazja do spowiedzi. Na Mszę,
  w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci i młodzież z wszystkich grup, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. Po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej. A dla dzieci spotkanie ze św. Mikołajem. Prosimy, aby dorośli pomogli przygotować prezenty, które św. Mikołaj wręczy ich pociechom. Podpisane prezenty składamy w zakrystii przed Mszą.
 7. W sobotę, 7 grudnia zapraszamy do udziału w parafialnym turnieju piłki siatkowej, który rozegramy na sali gimnastycznej Szkoły w Szklarach Dolnych w godzinach od 11:00 do 16:00. Informacje na stronie parafialnej.
 8. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Złożyliśmy wnioski na remont wierzy w Oborze i kontynuację prac przy ambonie w Szklarach. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślny przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 9. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii, w grudniu, wyłącznie w środy od 15:30 do 17:00. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX i to z tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających usług zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w Szklarach Dolnych, w dni powszednie grudnia. Msze gregoriańskie na rok przyszły oraz zgłoszone rezerwacje można zamówić wyłącznie do 8 grudnia.
  W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 11. Pożegnaliśmy śp. Marię Zając. Zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się
  o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 4 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 4 . 1 1 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00, na 13:00, zapraszamy do kościoła NMP w Trzmielowie na Mszę o wolność wewnętrzną i życie w łasce dla uzależnionych i zniewolonych.
 3. Ostatni tydzień modlitwy wypominkowej z różańcem za zmarłych, w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00, a w środy polecamy ich w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz Mszy w ich intencji, po której zapraszamy na spotkanie biblijne Lectio Divina.
 4. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież z wszystkich grup, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. W najbliższy piątek po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej.
 5. Dni skupienia dla maturzystów, od 29 listopada do 1 grudnia, w Seminarium w Legnicy, rozpoczną się w piątek o godz. 18.00, a zakończą się obiadem w niedzielę o godz. 13.00. Zachęcamy do skorzystania z tej propozycji, która, jak doświadczenie pokazuje, służy skutecznie odnalezieniu pokoju serca tak potrzebnego do podejmowania dojrzałych decyzji. Program skupienia włączony będzie w zwyczajny bieg życia seminaryjnego kleryków. Zapisy i informacje: ks. Tomasz Kołodziej, tel. 76 724 41 56 lub e-mail: x.tkolodziej@interia.pl.
 6. W tym samym czasie (29.11 – 1.12) rekolekcje dla małżeństw organizowane przez „Spotkania Małżeńskie” w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, które chcą wzmocnić swoją więź. Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają: Irena i Ryszard Orzelscy,
  e-mail: legnica@spotkaniamalzenskie.pl, tel. 691 832 539.
 7. W niedzielę 1 grudnia rozpoczynamy adwent, na Msze: o 10:00 w Oborze oraz sumę o 11:30
  w Szklarach Górnych, zapraszamy szczególnie górników i ich rodziny, z racji zbliżającego się wspomnienia ich patronki, św. Barbary. Zadbajmy o uroczystą oprawę i udział w Eucharystii
  w mundurach. Na godz. 15:00 zapraszamy ministrantów na spotkanie organizacyjne kolędy oraz turniej ping-ponga.
 8. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Złożyliśmy wnioski na remont wierzy w Oborze i kontynuację prac przy ambonie w Szklarach. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślne przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 9. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii, w listopadzie, wyłącznie w środy od 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:00. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX i to z tej firmy korzystamy w wszelkich sytuacjach wymagających usług zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w Szklarach Dolnych, w dni powszednie listopada i grudnia. Msze gregoriańskie na rok przyszły oraz zgłoszone rezerwacje można zamówić wyłącznie do 8 grudnia. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

3 3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 7 . 1 1 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Na sumie o 11:30 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, po niej spotkanie z przedstawicielami pracowni krawieckiej.
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację i wzięli udział w uroczystościach upamiętniających odzyskanie niepodległości.
 3. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00, a w najbliższą niedzielę, 24 listopada na 13:00, zapraszamy do kościoła NMP w Trzmielowie na Mszę o wolność wewnętrzną i życie w łasce dla uzależnionych i zniewolonych.
 4. Wypominki z różańcem za zmarłych w listopadzie, w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00,
  a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz Mszy w ich intencji, po której zapraszamy na spotkanie biblijne Lectio Divina.
 5. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież z wszystkich grup, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. W najbliższy piątek po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej. Tego dnia czcimy św. Cecylię, patronkę muzyki sakralnej.
 6. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Złożyliśmy wnioski na remont wierzy w Oborze i kontynuację prac przy ambonie w Szklarach. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślne przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 7. Prosimy o składanie deklaracji dysponenta grobu w kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). Środki przeznaczymy na remonty i prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii, w listopadzie, wyłącznie w środy od 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:00. Jednocześnie przypominamy, że o porządek na cmentarzu dba firma FENIX i to z tej firmy korzystamy we wszelkich sytuacjach, wymagających usług zakładu pogrzebowego. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.
 8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w Szklarach Dolnych, w dni powszednie listopada i grudnia. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

3 2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 0 . 1 1 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy serdecznie jutro na uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości. O 30  Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Szklarach Górnych, o 10.30 korowód historyczny i  przemarsz pod Obelisk Niepodległości ze złożeniem kwiatów, a o 11.30 wspólne śpiewanie podczas widowiska muzyczno – multimedialnego „Pamiętamy”. Wystąpią: FURMANI, CHÓR VIA MUSICA oraz UCZNIOWIE SZKÓŁ GMINNYCH.
 3. Wypominki z różańcem za zmarłych w listopadzie, w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00,
  a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz Mszy w ich intencji, po której zapraszamy na spotkanie biblijne Lectio Divina.
 4. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież z wszystkich grup, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. W najbliższy piątek spotkanie grupy drugorocznej o godz. 17:00,
  a po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej.
 5. W przyszłą niedzielę na sumie o 11:30 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się
  do I Komunii świętej, po niej spotkanie z przedstawicielami pracowni krawieckiej.
 6. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe i prosimy o modlitwę o pomyślne przebieg podejmowanych przedsięwzięć.
 7. Prosimy o pobranie deklaracji dysponenta grobu i dostarczenie jej do kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat: 40 zł za rok 2019, bądź 200 zł za lat pięć (2019/24). W tych sprawach przyjmujemy w kancelarii, w listopadzie, wyłącznie w środy od 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:00.
 8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w Szklarach Dolnych, w dni powszednie listopada i grudnia. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

3 1 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  3 . 1 1 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych, prosimy o modlitwę w intencji zmarłych parafian.
 2. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 3. Wypominki z różańcem za zmarłych w listopadzie, w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz Mszy w ich intencji, po której zapraszamy na spotkanie biblijne Lectio Divina.
 4. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą sie za zmarłych, mogą w dniach od 1. do 8. listopada, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.
 5. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież z wszystkich grup, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. W najbliższy piątek po Mszy spotkanie dla grupy trzeciorocznej.
 6. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 7. Prosimy o pobranie deklaracji dysponenta grobu i dostarczenie jej do kancelarii parafialnej, a przy tej okazji uregulowanie opłat: 40 zł za rok, bądź 200 zł za pięć lat. W tych sprawach przyjmujemy
  w kancelarii, w listopadzie, wyłącznie w środy od 11:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 17:00.
 8. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w dni powszednie w listopadzie i grudniu. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

3 0 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 7 . 1 0 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Ubiegłej niedzieli we Mszach uczestniczyło 686 osób, zatem dominicantes wynosi jedynie 20%, liczba przyjmujących Komunię św. wyniosła 328, zatem comunicantes w naszej parafii sięga 48% wiernych uczęszczających na nabożeństwa.
 2. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 3. Przed nami ostatni tydzień nabożeństw różańcowych: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00, wypominki z różańcem za zmarłych w listopadzie w tych samych godzinach, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy w ich intencji.
 4. Jak zwykle, w środę nowenna do NMP o 17:30, Msza o 18:00 odprawiana w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 5. Comiesięczne odwiedziny chorych i okazja do spowiedzi wyjątkowo w czwartek 31 października.
 6. W uroczystość Wszystkich Świętych, piątek, 1 listopada Msze święte o 7:00 i 8:30 w Szklarach Górnych i Dolnych; o godz. 10:00 w Oborze i Trzmielowie oraz o 13:00 na cmentarzu, tego dnia nie ma Eucharystii o 11:30. Na cmentarzach w Szklarach i Trzmielowie od 28 X do 4 XI będą do dyspozycji przenośne toalety.
 7. W dzień zaduszny, 2 listopada, zapraszamy na Msze w Trzmielowie o 16:00 oraz 18:00 i 19:00 w Szklarach Górnych i Oborze. To także pierwsza sobota miesiąca, nabożeństwo do NMP o 17:30 w Szklarach Górnych.
 8. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą sie za zmarłych, mogą w dniach od 1. do 8. listopada, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.
 9. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w dni powszednie w listopadzie i grudniu. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

2 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 0 . 1 0 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia wsparli państwo kwotą prawie 1500 zł. Taca z dzisiejszej sumy, z racji „Niedzieli Misyjnej”, przeznaczona jest na utrzymanie księży i katechetów z terenów misyjnych. Liczymy dzisiaj wiernych.
 2. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 3. Nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00.
 4. We wtorek wspomnienie św. Jana Pawła II, uczcimy je po Eucharystii akademią w wykonaniu dzieci ze Scholi, która spotyka się w soboty między 11:00 a 13:00.
 5. Jak zwykle, w środę nowenna do NMP o 17:30, Msza o 18:00 odprawiana w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 6. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. W najbliższy piątek spotkanie grupy pierwszorocznej o godz 17:00 a po Mszy spotkanie dla trzeciorocznej.
 7. W sobotę zapraszamy do udziału w zajęciach pokazowych i rodzinnym turnieju bilardowym, szczegóły na stronie internetowej i plakatach.
 8. Dobiegają końca prace związane z konserwacją ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Do grudnia potrwają przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 9. Można już pobrać kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy w ich intencji.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, szczególnie jeśli myślą państwo
  o mszach gregoriańskich, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w dni powszednie w listopadzie i grudniu. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.

2 8 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj dzień Papieski, po Mszach możliwość wsparcia Fundacji Nowego Tysiąclecia.
 2. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 3. Nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00.
 4. Jak zwykle, w środę nowenna do NMP o 17:30, Msza o 18:00 odprawiana w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 5. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania.
 6. Spotkania scholi w soboty między 11:00 a 13:00, zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
 7. W przyszłą niedzielę na sumie o 11:30 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się
  do I Komunii świętej.
 8. Trwają prace związane z III etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. A do końca roku przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 9. Młodych z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w dniach od 18 do 20 października pod hasłem „kuźnia serc”. Informacje na stronie internetowej, a zgłoszenia u ks. Piotra.
 10. Mamy kilka wolnych miejsc na wyjazd do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej w tym tygodniu, w dniach 17-18 października, chętnych zapraszam do kontaktu z proboszczem.
 11. Można już pobrać kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy w ich intencji.
 12. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, szczególnie jeśli myślą państwo
  o mszach gregoriańskich, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w dni powszednie w listopadzie i grudniu. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 13. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Helena Borawska. Polećmy zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 7 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  6 . 1 0 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 3. Nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:15, a bezpośrednio po rozpoczynamy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00.
 4. Jak zwykle, w środę nowenna do NMP o 17:30, Msza o 18:00 odprawiana w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 5. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy rodziców, dzieci
  i młodzież, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. W najbliższy piątek po Eucharystii spotkanie dla grupy trzeciorocznej.
 6. Spotkania scholi w soboty między 11:00 a 13:00, zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
 7. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w procesji różańcowej oraz przygotowali świątynię i teren przykościelny na uroczystości odpustowe w Trzmielowie.
 8. Do 15. października trwają prace związane z III etapem konserwacji ołtarza głównego
  w Szklarach Górnych. A do końca roku przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 9. Młodych z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w dniach od 18 do 20 października pod hasłem „kuźnia serc”. Informacje na stronie internetowej a zgłoszenia u ks. Piotra.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020, szczególnie jeśli myślą państwo o mszach gregoriańskich, w bieżącym roku są jeszcze pojedyncze wolne intencje w dni powszednie w listopadzie i grudniu. W najbliższym tygodniu modlimy się według podanego rozkładu.
 11. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Alina Adamcewicz. Polećmy zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 6 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 9 . 0 9 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:30 do 19:00.
 3. Od wtorku 1 października nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:00.
 4. Jak zwykle, w środę nowenna do NMP o 17:30, Msza o 18:00 odprawiana w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 5. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci i młodzież, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania.
 6. Spotkania scholi w soboty między 11:00 a 13:00, zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
 7. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sobotę 5 października. Do godz. 10:30 obok garaży plebanii można przekazać sprzęt RTV i AGD (np. pralki, telewizory, komputery). Więcej informacji na stronie parafialnej.
 8. Odpust w Trzmielowie 6. października, o godz. 13:00. Wieczór wcześniej, zapraszamy na procesję różańcową. Zapraszamy w I sobotę miesiąca, na 19:00. Wyruszymy spod krzyża w Szklarach Dolnych, ze świecami w dłoniach, a modlitwą i śpiewem na ustach, by przejść do kościoła NMP Różańcowej w Trzmielowie, gdzie na zakończenie udzielimy wiernym Komunii św. Tego dnia nie ma nabożeństw różańcowych w Szklarach i Oborze.
 9. Do 15. października trwają prace związane z III etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. A do końca roku przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji i udziału we Mszach i nabożeństwach, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu. W poniedziałek czcimy św. Hieronima, we wtorek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w środę Aniołów Stróżów, w czwartek św. Franciszka, a w sobotę św. Faustyny Kowalskiej.
 11. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Jadwiga Górz, którą pożegnamy we wtorek o 13:00. Polećmy zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 5 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 2 . 0 9 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W październiku rozpoczynają się zajęcia studium przygotowującego do posług szafarza, stałego lektora i akolity. Dorosłych mężczyzn pragnących pogłębić swoją wiedzę i bardziej zaangażować się w życie liturgiczne prosimy o zgłoszenia do proboszcza.
 3. Rada parafialna zapoznała się z państwa propozycjami na kandydatów do rad: duszpasterskiej i ekonomicznej, w najbliższym czasie proboszcz przeprowadzi rozmowy z kandydatami w celu uzyskania ich zgody na udział w wyborach.
 4. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:45 do 19:15, a w najbliższy wtorek, 24 września na 20:00 zapraszamy do kościoła parafialnego na Mszę o wolność wewnętrzną i życie w łasce dla uzależnionych i zniewolonych.
 5. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o 18:00 odprawianą
  w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 6. Na piątkowe Msze, w kościele parafialnym, w Szklarach Górnych, zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci i młodzież, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, szczególnie bierzmowania. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń, jednak do 24 września istnieje jeszcze szansa dołączenia do grup formacyjnych, przez osobisty kontakt z proboszczem. Po tym terminie nie przewidujemy takiej możliwości.
 7. Spotkania scholi w soboty między 11:00 a 13:00, zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Dziękujemy za wsparcie, na zeszłotygodniowym kiermaszu zebrano prawie 1000 zł.
 8. Do 15. października trwają prace związane z III etapem konserwacji ołtarza głównego
  w Szklarach Górnych. A do końca roku przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Ariel Famulski z Pauliną Małyniak ze Szklar Górnych oraz Paweł Regulski z Obory z Justyną Kopij z Lubina; zapowiedzi trzecie.
 10. Zachęcamy do zamawiania intencji i udziału we Mszach i nabożeństwach, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu. Przypominamy, że w dni powszednie poza kościołem parafialnym odprawiamy na prośbę wiernych.
 11. W minionym tygodniu do wieczności odszedł: Jerzy Pruchnicki, a jedna z parafianek z Obory złożyła deklarację wystąpienia z Kościoła. Polećmy zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wzywamy również wszystkich do modlitwy za braci i siostry, którzy jak ewangeliczne zagubione owce oddalili się od wspólnoty Kościoła, by powrócili na drogę jedności wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego.

2 4 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 5 . 0 9 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj kiermasz ciasta oraz ręcznie wykonanych Aniołów. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wyjazd dzieci ze scholi parafialnej na warsztaty baletowe do Krakowa.
 2. W październiku rozpoczynają się zajęcia studium przygotowującego do posług szafarza, stałego lektora i akolity. Dorosłych mężczyzn pragnących pogłębić swoją wiedzę i bardziej zaangażować się w życie liturgiczne prosimy o zgłoszenia do proboszcza.
 3. Spotkanie rady parafialnej we wtorek o 20:00 na plebanii.
 4. Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin działa w budynku Oratorium obok plebanii, zapraszamy we wtorki i czwartki od 17:45 do 19:15.
 5. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o 18:00 odprawianą
  w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 6. Piątkowe Msze w kościele parafialnym, są okazją do wzrastania dla młodych. Wszystkich rodziców, dzieci i młodzież, którzy w bieżącym roku uczestniczą w przygotowaniu do sakramentów, I Komunii i bierzmowania, zapraszamy na piątkowe Msze o 18:00 w Szklarach Górnych. Prosimy by do przyszłego piątku, 20. września, bezpośrednio do proboszcza, zgłosiły się rodziny z kandydatami do bierzmowania z odręcznie napisaną prośbą o włączenie do grupy formacyjnej. Zapraszamy kandydatów z wszystkich roczników oraz prosimy o umówienie spotkania telefonicznie. Więcej informacji na stronie parafialnej.
 7. Spotkania scholi w soboty między 11:00 a 13:00, zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
 8. Uczestników wyjazdu integracyjnego prosimy o wpłaty na konto parafii bądź u księży. Wyjeżdżamy w sobotę o godz. 7:00 ze Szklar Dolnych, 7:15 z Górnych oraz 7:30 z Obory. Dodatkowe informacje na stronie www.
 9. Do 15. października trwają prace związane z III etapem konserwacji ołtarza głównego
  w Szklarach Górnych. A do końca roku przy baldachimie ambony. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także to duchowe.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Ariel Famulski z Pauliną Małyniak ze Szklar Górnych oraz Paweł Regulski z Obory z Justyną Kopij z Lubina; zapowiedzi drugie.
 11. Zachęcamy do zamawiania intencji i udziału we Mszach i nabożeństwach, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu. Przypominamy, że w dni powszednie poza kościołem parafialnym odprawiamy na prośbę wiernych.

2 3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  8 . 0 9 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja
  w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. W Oborze, kolejna edycja Narodowego Czytania. Szczegóły na stronie www.
 2. W październiku rozpoczynają się zajęcia studium przygotowującego do posług szafarza, stałego lektora i akolity. Dorosłych mężczyzn pragnących pogłębić swoją wiedzę i bardziej zaangażować się w życie liturgiczne prosimy o zgłoszenia do proboszcza.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o 18:00 odprawianą
  w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 4. Sołtys Szklar Górnych przekazuje zaproszenie na zebranie wiejskie w piątek 13. września na godzinę 18:00 w Szkole Podstawowej. W programie m.in. podział funduszu sołeckiego.
 5. Pragniemy, by piątkowe Msze w kościele parafialnym, były okazją do wzrastania dla młodych. Wszystkich rodziców, dzieci i młodzież, którzy w bieżącym roku będą uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentów, I Komunii i bierzmowania, zapraszamy na piątkowe Msze o 18:00 w Szklarach Górnych. Prosimy by do przyszłego piątku, 13. września, bezpośrednio do proboszcza, zgłosiły się rodziny z dziećmi Pierwszokomunijnymi z odręcznie napisaną prośbą o włączenie do grupy formacyjnej. Kandydatów do bierzmowania prosimy o identyczne zgłoszenia do 20 września. Prosimy o umówienie spotkania telefonicznie. Więcej informacji na stronie parafialnej.
 6. W sobotę 14. września, o 17:15 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii. Tego dnia święto Podwyższenia Krzyża świętego, zachęcamy by stanąć przy krzyżu Zbawiciela uczestnicząc w Eucharystii, można także dołączyć do wydarzenia „Polska pod Krzyżem” organizowanego w Lubinie, więcej informacji na parafialnej stronie.
 7. W przyszłą niedzielę odbędzie kiermasz ciasta oraz ręcznie wykonanych Aniołów. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wyjazd dzieci ze scholi parafialnej na warsztaty baletowe do Krakowa. Serdecznie zapraszamy. Ciasto – dobrowolna ofiara, anioły – 30 zł. Pierwsze spotkanie scholi w nowym roku w sobotę 14.09 między 11:00 a 13:00.
 8. Wszystkich, tęskniących już za wakacjami, zapraszamy na wyjazd integracyjny 21-22 września. Sobotę i niedzielę spędzimy na wędrówkach po Górach Sowich, ognisku, zwiedzaniu kompleksu Rise w sztolniach walimskich i zamku Grodno. Liczba miejsc ograniczona pojemnością autokaru i noclegu do 50 osób, koszt udziału wraz z biletami wstępu nie przekroczy 100 zł. Zapisy bezpośrednio u księży.
 9. Jeszcze dzisiaj można zgłaszać kandydatów do rad duszpasterskiej i ekonomicznej.
  Imię i nazwisko kandydata należy wpisać na kartkę i wrzucić do pudełka znajdującego się przy wejściu do świątyni.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Ariel Famulski z Pauliną Małyniak ze Szklar Górnych oraz Paweł Regulski z Obory z Justyną Kopij z Lubina; zapowiedzi pierwsze.
 11. Zachęcamy do zamawiania intencji i udziału we Mszach i nabożeństwach, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu. Przypominamy, że w dni powszednie poza kościołem parafialnym odprawiamy na prośbę wiernych.
 12. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Maria Artymiak. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 . 0 9 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych modlimy się w intencjach dzieci i młodzieży.
 2. Podziękowaliśmy za plony w uroczystościach dożynkowych. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację święta dziękczynienia w naszych lokalnych społecznościach. Jednocześnie wyrażamy głębokie zdumienie dysproporcją w liczbie uczestników Eucharystii i zabawy.
 3. Przypadająca dzisiaj 80. rocznica wybuchu II wojny światowej nie jest okazją do świętowania lecz zobowiązaniem pamięci całej ludzkości i przestrogą, by uniknąć podobnych tragedii, o 14:00 bicie dzwonów w całej Polsce przypomni nam o ofiarach i bohaterach tego czasu.
 4. Dziękujemy za otwarte serca wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o przyjęcie przybyłej do naszej parafii młodzieży, uczestników NON STOP BOSKO i w jakikolwiek sposób wsparli organizację tego wydarzenia.
 5. W poniedziałek rozpoczynamy rok szkolny. Eucharystie w Szklarach Górnych o godz. 8:00, w Dolnych o 8:30, a dla Ośrodka Szkolnowychowawczego o godz. 12:00. Wkrótce rozpoczynają się zajęcia studium przygotowującego do posług szafarza, stałego lektora i akolity. Dorosłych mężczyzn pragnących pogłębić swoją wiedzę i bardziej zaangażować się w życie liturgiczne prosimy
  o zgłoszenia do proboszcza.
 6. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o 18:00 odprawianą
  w intencjach polecanych przez uczestników nabożeństwa oraz spotkanie biblijne Lectio Divina.
 7. Pragniemy, by piątkowe Msze w kościele parafialnym, były okazją do wzrastania dla młodych. Wszystkich rodziców, dzieci i młodzież, którzy w bieżącym roku będą uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentów, I Komunii i bierzmowania, zapraszamy na piątkową Mszę o 18:00 w Szklarach Górnych. Między 6. a 13. września, bezpośrednio u proboszcza, zapisy do grup formacyjnych, po tym terminie nie będzie można dołączyć do nich. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej pół godziny przed Mszami oraz o odwiedzinach chorych przed południem.
 8. września, po Eucharystii o 18:00, nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, zapraszamy do kościoła parafialnego w I sobotę miesiąca.
 9. Wszystkich, tęskniących już za wakacjami, zapraszamy na wyjazd integracyjny 21-22 września. Sobotę i niedzielę spędzimy na wędrówkach po Górach Sowich, ognisku, zwiedzaniu kompleksu Rise w sztolniach walimskich i zamku Grodno. Liczba miejsc ograniczona pojemnością autokaru i noclegu do 50 osób, koszt udziału wraz z biletami wstępu nie przekroczy 100 zł. Zapisy bezpośrednio u księży.
 10. Przypominamy o zgłaszaniu kandydatów do rad duszpasterskiej i ekonomicznej do 8 września. Imię i nazwisko kandydata należy wpisać na kartkę i wrzucić do pudełka znajdującego się przy wejściu do świątyni.
 11. W przyszłą niedzielę, w Oborze, kolejna edycja Narodowego Czytania. Szczegóły na stronie www.
 12. Zachęcamy do zamawiania intencji i udziału we Mszach i nabożeństwach, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu. Przypominamy, że w dni powszednie poza kościołem parafialnym odprawiamy na prośbę wiernych.
 13. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Ludwika Czerwińska. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 1 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 1 . 0 8 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W Legnickim Polu dobiega końca, a w naszej parafii do wtorku 27 sierpnia, trwa spotkanie młodych. W NON STOP BOSKO udział bierze 2oo-stu uczestników Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Inspektorii Wrocławskiej. Zapraszamy na koncerty na boisku przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych. Dzisiaj wieczorem wystąpią o godz. 19:00 Maciej Stefaniak, a o godz. 20:30 Zespół „niemaGotu”; natomiast 26.08 o godz. 19:00 świadectwo Moniki i Marcina Gomułków, a o 20:30 wystąpi zespół „Wyrwani z niewoli”. Wstęp na wydarzenia jest wolny. Dziękujemy za otwarte serca wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o przyjęcie przybyłej młodzieży na niedzielny obiad do swoich domów. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, plan i szczegółowe informacje na stronie www oraz na plakatach w gablotach ogłoszeń.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, oraz Mszę o 18:00 odprawianą
  w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Nie ma natomiast spotkania biblijnego Lectio Divina.
 4. W sobotę 31. sierpnia dożynki. Eucharystie na boiskach sportowych: w Oborze o 15:00, a w Szklarach Górnych o 16:30, na Msze dziękczynne zapraszają Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi, po modlitwie zabawa z poczęstunkiem.
 5. Zachęcamy do zamawiania intencji i udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 6. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Cecylia Przybył. Polecamy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 0 .  n i e d z i e l a   z w y k ł a,  1 8 . 0 8 . 1 9  r.

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę zapraszamy do Szklar Górnych na nowennę do NMP na godz. 17:30, oraz na Mszę Św. o godz. 18:00 w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. W sobotę 24 sierpnia zapraszamy do Szklar Dolnych na Dożynki Gminy Chocianów. Rozpoczęcie Mszą Świętą Polową o godz. 13.00 na placu przy Szkole Podstawowej.
 4. W dniach od 24 do 27 sierpnia 2019 r. w naszej parafii odbędzie się spotkanie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Inspektorii Wrocławskiej – NON STOP BOSKO. Planowane jest przybycie ok. 200 uczestników. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na koncerty na boisku przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych. Wystąpią: 25.08 o godz. 19:00 Maciej Stefaniak, o godz. 20:30 Zespół niemaGotu; 26.08 godz. 19:00 – Monika i Marcin Gomułkowie (świadectwo), godz. 20:30 – Wyrwani z niewoli. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeń. Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich parafian o zabranie 25 sierpnia w niedzielę przybyłej młodzieży na obiad do swoich domów. Chętnych do ugoszczenia młodzieży prosimy o zapisywanie się na listę podając swoje dane oraz ile osób chcą państwo przyjąć. Z góry dziękujemy za otwarte serca i zachęcamy również do udziału w tych wydarzeniach.
 5. Przypominam o zgłaszaniu kandydatów do rady duszpasterskiej i ekonomicznej.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Marek Petruniów zamieszkały w Gorzycy z Adrianą Patrycją Urban zamieszkałą w Szklarach Dolnych.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 1 . 0 8 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę 14. sierpnia zapraszamy do Szklar Górnych na nowennę do NMP na godz. 17:30, oraz na Mszę św. o godz. 18:00 w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. W czwartek 15. sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Msze święte w rozkładzie niedzielnym. Po każdej Eucharystii poświęcenie zbóż, ziół, owoców i kwiatów.
 4. W przyszłą niedzielę 18. sierpnia, na sumie świętujemy 25. rocznicę święceń kapłańskich ks. Eugeniusza Wnęka (misjonarza), przewodniczył jej będzie sam jubilat.
 5. W dniach od 24 do 27 sierpnia 2019 r. w naszej parafii odbędzie się spotkanie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Inspektorii Wrocławskiej – NON STOP BOSKO. Planowane jest przybycie ok. 200 uczestników. Osoby młode, które chciałyby wziąć udział w całym spotkaniu proszone są o zgłaszanie się do lokalnych duszpasterzy najpóźniej do niedzieli 18 sierpnia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na koncerty na boisku przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych. Wystąpią m.in.: Zespół NiemaGotu, Maciej Stefaniak, Wyrwani z niewoli. Wstęp wolny. Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeń. Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich parafian o zabranie 25 sierpnia w niedzielę przybyłej młodzieży na obiad do swoich domów. Chętnych do ugoszczenia młodzieży prosimy o zapisywanie się na listę podając swoje dane oraz ile osób chcą państwo przyjąć. Z góry dziękujemy za otwarte serca i zachęcamy również do udziału w tych wydarzeniach.
 6. Przypominam o zgłaszaniu kandydatów do rady duszpasterskiej i ekonomicznej.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Marek Petruniów zamieszkały w Gorzycy z Adrianą Patrycją Urban zamieszkałą w Szklarach Dolnych – zapowiedź druga.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 8 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  4 . 0 8 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. We wtorek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego.
 3. Duchowych pielgrzymów Pielgrzymki na Jasną Górę zapraszamy na nabożeństwa w poniedziałek, wtorek i środę na 17:30 do kościoła parafialnego.
 4. Trwa parafialna pielgrzymka do Ziemi świętej. Polecajmy Bożej opiece jej uczestników, którzy zapewniają nas o swojej pamięci w modlitwie w Naszych intencjach.
 5. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 6. W dniach od 24 do 27 sierpnia w naszej parafii będziemy gościć grupę ok. 200 młodzieży z różnych placówek salezjańskich z inspektorii wrocławskiej, którzy przyjadą aby pośród modlitwy zabawy i różnych zajęć warsztatowych podsumować mijający rok formacyjny. Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich parafian o zabranie 25 sierpnia w niedzielę przybyłej młodzieży na obiad do swoich domów. Chętnych do ugoszczenia młodzieży prosimy o zapisywanie się na listę podając swoje dane oraz ile osób chcą państwo przyjąć. Z góry dziękujemy za otwarte serca i zachęcamy również do udziału w tych wydarzeniach.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Marek Petruniów zamieszkały w Gorzycy z Adrianą Patrycją Urban zamieszkałą w Szklarach Dolnych; jest to zapowiedź pierwsza.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. W najbliższym czasie są jeszcze wolne intencje w Szklarach Dolnych. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Józef Kowalczyk oraz Bronisław Baranowski.

1 7 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 8 . 0 7 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Wszystkich pragnących duchowo uczestniczyć w pielgrzymce na Jasną Górę zapraszamy na nabożeństwo w poniedziałek 29. lipca na 17:30 w kościele parafialnym.
 3. Z czwartku na piątek wyruszamy też na parafialną pielgrzymkę do Ziemi świętej, o godz. 23.45 do autokaru wsiądzie grupa ze Szklar Dolnych, na przystanku przy domu weselnym „Noce i Dnie”, o północy dosiądą się pielgrzymi w Szklarach Górnych, a piętnaście minut po północy na placu przy kościele w Oborze. Ostatni dosiądą na stacji Orlen, na trasie S8, za węzłem Łozina. Płatność za autokar zamyka się w sumie 175 zł/os. i można dokonać jej na konto parafialne: Santander Bank 28 1090 2082 0000 0005 4601 2755. Bardzo gorąco proszę o wnikliwe przestudiowanie informacji otrzymanych z Biura Podróży Misja Travel oraz zastosowanie się do nich ze względu na Państwa komfort i bezpieczeństwo. Zabierzmy ze sobą wszystkie prośby i polecane nam przez bliskich intencje, bowiem Pielgrzymka to przede wszystkim doświadczenie duchowe, niech będzie jak najgłębsze i jak najbardziej owocne dla naszej wspólnoty.
 4. Od najbliższego wtorku 30 lipca do piątku 2 sierpnia podejmujemy remont salki w Oratorium w ramach programu „Trzymaj formę”. Serdecznie zapraszamy wszystkich (zwłaszcza młodzież), którzy chcieliby pomóc w malowaniu i drobnych naprawach. Prace w godzinach 16.00 do 18.00. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 669 393 970.
 5. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 6. Dnia 2 sierpnia, ze względu na Odpust Porcjunkuli, nawiedzenie kościoła parafialnego wiąże się z możliwością uzyskania pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego. Tego dnia przed południem odwiedziny chorych, a przed Mszami okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej.
 7. W sobotę 3 sierpnia nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy na 17:30 do kościoła parafialnego.
 8. Rozpoczynający się w nadchodzącym tygodniu miesiąc sierpień jest czasem wielu patriotycznych rocznic, starajmy się zaznaczyć pamięć tych dni.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Paweł Hołówka z Magdaleną Mika i Bartosz Rajtarowski z Joanną Długosz; zapowiedzi trzecie.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 11. Dzisiaj po Mszach, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich korzystających z różnych środków lokomocji z poświęceniem pojazdów.

1 6 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 1 . 0 7 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy, jak zwykle do adoracji, w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią.
 2. W środę, zapraszamy, na 17:30, na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 3. W tym tygodniu, 25. lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, z tej okazji w czwartek oraz w przyszłą niedzielę, po Mszach, modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich korzystających z różnych środków lokomocji z poświęceniem pojazdów.
 4. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Paweł Hołówka z Magdaleną Mika i Bartosz Rajtarowski z Joanną Długosz; zapowiedzi drugie.
 5. Prosimy gorąco o uprzedzanie wizyt w kancelarii telefonicznie, w lipcu numerem proboszcza, a w sierpniu pod numerem wikarego. Uprzedni kontakt pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania wynikającego z braku spotkania, niezałatwienia sprawy czy zbędnego oczekiwania. Jest także wyrazem szacunku osób, które umówiły spotkanie, na konkretną godzinę. Dziękujemy za zrozumienie w tej sprawie.
 6. Przypominamy o zgłaszaniu kandydatów do rad duszpasterskiej i ekonomicznej do 8 września. Imię i nazwisko kandydata należy czytelnie wpisać na kartkę i wrzucić do pudełka znajdującego się przy wejściu do świątyni.
 7. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych zaprasza do współtworzenia tej wspaniałej organizacji w naszej wsi. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi druhów mężczyzn i kobiety powyżej 18. roku życia. Kontakt w tej sprawie z naczelnikiem OSP w Szklarach Górnych, Romanem Kosaczem.
 8. W sobotę 27 lipca między godziną 13:00 a 14:00 przy kościele w Szklarach Górnych zatrzymają się na postój pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę, zachęcam do serdecznego powitania oraz pomocy w organizacji poczęstunku. Proszę w tej sprawie o osobisty kontakt. Wszystkich pragnących duchowo pielgrzymować na Jasną Górę zapraszamy do zapisów w zakrystii, nabożeństwa dla duchowych uczestników od 27. lipca do 7. sierpnia, w kościele parafialnym. Dzisiaj można przekazać, na karteczkach intencje, prośby o modlitwę, które w sobotę, ok. godz. 13:00, na nabożeństwie w naszej świątyni przekażemy pielgrzymującym na Jasną Górę.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. W sierpniu mamy jeszcze wolne intencje w Szklarach Dolnych w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

1 5 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 4 . 0 7 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy, jak zwykle do adoracji, w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią.
 2. W środę, zapraszamy, na 17:30, na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 3. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Paweł Hołówka z Magdaleną Mika
  i Bartosz Rajtarowski z Joanną Długosz; zapowiedzi pierwsze.
 4. Prosimy gorąco o umawianie wizyt w kancelarii telefonicznie, w lipcu numerem proboszcza, a w sierpniu pod numerem wikarego. Uprzedni kontakt pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania wynikającego z braku spotkania, niezałatwienia sprawy czy zbędnego oczekiwania. Jest także wyrazem szacunku osób, które umówiły spotkanie, na konkretną godzinę. Dziękujemy za zrozumienie w tej sprawie.
 5. Przypominamy o zgłaszaniu kandydatów do rad duszpasterskiej i ekonomicznej do 8 września.
  Imię i nazwisko kandydata należy czytelnie wpisać na kartkę i wrzucić do pudełka znajdującego się przy wejściu do świątyni.
 6. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych zaprasza do współtworzenia tej wspaniałej organizacji w naszej wsi. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi druhów mężczyzn i kobiety powyżej 18. roku życia. Kontakt w tej sprawie z naczelnikiem OSP w Szklarach Górnych, Romanem Kosaczem.
 7. Wszystkich pragnących duchowo pielgrzymować na Jasną Górę zapraszamy do zapisów w zakrystii, nabożeństwa dla duchowych uczestników od 27. lipca do 7. sierpnia, w kościele parafialnym. W przyszłą niedzielę można będzie przekazać, na karteczkach intencje, które 27. lipca, ok. godz. 13:00, na nabożeństwie w naszej świątyni przekażemy pielgrzymującym na Jasną Górę.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

1 4 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  7 . 0 7 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy, jak zwykle do adoracji, w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji święta naszej wspólnoty parafialnej, odpustu parafialnego. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Radę parafialną zapraszam na spotkanie w poniedziałek na godz. 20:00.
 3. W środę, zapraszamy, na 17:30, na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 4. Uczestnikom parafialnej pielgrzymki do Ziemi świętej przypominamy o dokonaniu wpłaty reszty należności na konto biura Misja Travel. Proszę też o zgłaszanie się bezpośrednio do proboszcza osób pragnących dojechać na lotnisko wspólnym autokarem.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Dominik Konieczny z Krzeczyna Wielkiego z Agatą Manoryk ze Szklar Górnych; zapowiedź trzecia.
 6. Wychodząc na przeciw osobom, pragnącym załatwić jakiekolwiek formalności w kancelarii parafialnej, przypominamy, że w sprawach, wymagających osobistego kontaktu, najgoręcej jak to możliwe, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, poza godzinami nabożeństw (pn-pt, przed godz. 16:00 lub po 20:00; w lipcu pod numerem proboszcza, a w sierpniu pod numerem wikarego). Uprzedni kontakt pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania wynikającego z braku spotkania, bądź niezałatwienia sprawy oraz zbędnego oczekiwania. Jest także wyrazem szacunku dla parafian i innych osób, które umówiły spotkanie, na konkretną godzinę. Dziękujemy za zrozumienie w tej sprawie.
 7. Zgodnie z dekretem ks. biskupa w tym roku powinny odbyć się wybory do Rad Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej dla naszej parafii. Kandydatów można zgłaszać do 8 września. Członkiem rady może być wierny zamieszkały na terenie parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych oraz cieszący się dobrą opinią. Imię i nazwisko kandydata należy czytelnie wpisać na kartkę i wrzucić do pudełka znajdującego się przy wejściu do świątyni.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

1 3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  3 0 . 0 6 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy, jak zwykle do adoracji, w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji święta naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkie atrakcje są darmowe, a zawdzięczamy je zaradności organizatorów-parafian i sponsorów. Zachęcamy do nabywania parafialnej „słodkiej cegiełki” w postaci miodu, dochód przeznaczony zostanie na remont wieży w kościele św. Antoniego. Można także wesprzeć działania Oratorium salezjańskiego w Damaszku, datki zbierają wolontariusze do opisanych puszek.
 2. W środę, zapraszamy, jak zwykle, na 17:30, na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 3. W piątek 5. lipca, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej. A w I. sobotę miesiąca, 6. lipca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy tym razem, wyjątkowo po Eucharystii, do kościoła parafialnego.
 4. Uczestnikom parafialnej pielgrzymki do Ziemi świętej przypominamy o dokonaniu wpłaty reszty należności na konto biura Misja Travel. Proszę też o zgłaszanie się bezpośrednio do proboszcza osób pragnących dojechać na lotnisko wspólnym autokarem.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Nadziałek z Beatą Kotiuszko oraz Tomasz Strzelecki z Martą Kisielewicz zapowiedzi trzecie. Druga zapowiedź zamiaru zawarcia małżeństwa dotyczy: kawalera, Dominika Koniecznego z Krzeczyna Wielkiego z panną, Agatą Manoryk ze Szklar Górnych.
 6. Wychodząc na przeciw osobom, pragnącym załatwić jakiekolwiek formalności w kancelarii parafialnej, przypominamy, że w sprawach, wymagających osobistego kontaktu, najgoręcej jak to możliwe, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, poza godzinami nabożeństw (pn-pt, przed godz. 16:00 lub po 20:00; w lipcu pod numerem proboszcza, a w sierpniu pod numerem wikarego). Uprzedni kontakt pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania wynikającego z braku spotkania, bądź niezałatwienia sprawy oraz zbędnego oczekiwania. Jest także wyrazem szacunku dla parafian i innych osób, które umówiły spotkanie, na konkretną godzinę. Dziękujemy za zrozumienie w tej sprawie.
 7. Zgodnie z dekretem ks. biskupa w tym roku powinny odbyć się wybory do Rad Duszpasterskiej oraz Ekonomicznej dla naszej parafii. Kandydatów można zgłaszać do 8 września. Członkiem rady może być wierny zamieszkały na terenie parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych oraz cieszący się dobrą opinią. Imię i nazwisko kandydata należy czytelnie wpisać na kartkę i wrzucić do pudełka znajdującego się przy wejściu do świątyni.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

1 2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 3 . 0 6 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią. Dziękujemy za dekorację domów, nie tylko na trasie procesji. Wszystkim, którzy przez udział w procesji dali publiczny wyraz własnej wiary, a jeszcze bardziej pomogli w zorganizowaniu uroczystości oraz przygotowali ołtarze Bóg zapłać.
 2. Nabożeństwa czerwcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii. W oktawie Bożego Ciała, a więc przez najbliższy tydzień w kościele parafialnym w czasie nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusowego procesje eucharystyczne.
 3. W środę, zapraszamy, jak zwykle, na 17:30, na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 4. Zachęcamy do nabywania parafialnej „słodkiej cegiełki” w postaci miodu, dochód przeznaczony zostanie na remont wieży w kościele św. Antoniego.
 5. W niedzielę, 30. czerwca odpust parafialny, planujemy tego dnia festyn integrujący społeczność całej wspólnoty, wszystkich wsi. Uroczystość uświetni występ orkiestry dętej. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia święta całej parafii. Wszystkich chcących włączyć się w organizację zapraszamy na spotkanie w poniedziałek, 24 czerwca o godz. 19:00. Czeka na nas moc atrakcji.
 6. Wychodząc na przeciw osobom, pragnącym załatwić jakiekolwiek formalności w kancelarii parafialnej, przypominamy, że w sprawach, wymagających osobistego kontaktu, najgoręcej jak to możliwe, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, poza godzinami nabożeństw (pn-pt, przed godz. 16:00 lub po 20:00; w lipcu pod numerem proboszcza, a w sierpniu pod numerem wikarego). Uprzedni kontakt pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania wynikającego z braku spotkania, bądź niezałatwienia sprawy oraz zbędnego oczekiwania. Jest także wyrazem szacunku dla parafian i innych osób, które umówiły spotkanie, na konkretną godzinę. Dziękujemy za zrozumienie w tej sprawie.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Nadziałek z Beatą Kotiuszko oraz Tomasz Strzelecki z Martą Kisielewicz zapowiedzi drugie. Natomiast pierwsza zapowiedź zamiaru zawarcia małżeństwa dotyczy: kawalera, Dominika Koniecznego z Krzeczyna Wielkiego z panną, Agatą Manoryk ze Szklar Górnych.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.
 9. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Ludwika Kania, którą pożegnamy jutro o godz. 14:00. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

N a j ś w  i ę t s z e g o   C i a ł a   i   K r w i   P a ń s k i e j ,   2 0 . 0 6 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią. Zachęcamy do dekoracji naszych domów, nie tylko na trasie procesji, niech dzisiejsza uroczystość stanie się okazją do publicznego wyrażenia własnej wiary. Msze o 7:00 w Szklarach Górnych i 8:30 w Dolnych a w Oborze i Trzmielowie o 10:00. Msza w kościele parafialnym o 11:30 z procesją do 4 ołtarzy, które prosimy przygotować zgodnie ze zwyczajem. Zachęcam do pomocy osobom, które co roku troszczą się o ich zbudowanie. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, Strażaków i Służbę liturgiczną, Róże różańcowe i wszystkich dobrej woli do udziału w procesji nawet jeżeli uczestniczyli państwo we wcześniejszych Mszach św. Procesja rozpocznie się kwadrans po południu.
 2. Nabożeństwa czerwcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii. W oktawie Bożego Ciała, a więc przez najbliższy tydzień w kościele parafialnym w czasie nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusowego procesje eucharystyczne.
 3. W sobotę zapraszamy na rajd rowerowy. Wyruszamy po godz. 13:00, tak by o godz. 15:oo spotkać się w Trzmielowie na „Łemkowskim Lecie”. Szczegóły organizacyjne na stronie internetowej. Prosimy zadbać o względy bezpieczeństwa we własnym zakresie.
 4. Wszystkich chcących zaangażować się w organizację festynu z okazji odpustu parafialnego ku czci św. Piotra i Pawła zapraszamy w poniedziałek na godzinę 19:00. Gorąco zapraszamy wszystkich tworzących nasza wspólnotę do uczestnictwa w święcie całej parafii 30 czerwca od godz. 13:00.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Nadziałek z Beatą Kotiuszko oraz Tomasz Strzelecki z Martą Kisielewicz zapowiedzi pierwsze.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.
 7. Wychodząc na przeciw osobom, pragnącym załatwić formalności w kancelarii parafialnej, we wszystkich sprawach, wymagających osobistego kontaktu, gorąco prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty poza godzinami nabożeństw (pn-pt, przed godz. 16:00 lub po 20:00 pod numerem: 608 592 738). Uprzedni kontakt pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania wynikającego z braku spotkania, bądź niezałatwienia sprawy oraz zbędnego oczekiwania. Jest także wyrazem szacunku dla parafian i innych osób, które umówiły spotkanie, na konkretną godzinę.

T r ó j c y   P r z e n a j ś w  i ę t s z e j ,  1 5 . 0 6 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, dziś wyjątkowo od 12:00 do 13:00. W naszej wspólnocie gościmy dzisiaj wolontariuszy apostolatu trzeźwości. Zachęcamy do wsłuchania się w ich świadectwo i skorzystania z propozycji pomocy. O 13:00 w Oborze odpust ku czci św. Antoniego i festyn na boisku, z tej racji Msza w Trzmielowie o godz. 10:00.
 2. Nabożeństwa czerwcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:15.
 3. Wszystkich chcących zaangażować się w organizację festynu z okazji odpustu parafialnego ku czci św. Piotra i Pawła zapraszamy w poniedziałek na godzinę 20:00.
 4. W środę rano wraz ze społecznościami naszych Szkół i Ośrodka żegnamy rok szkolny o 8:00 w Szklarach Górnych oraz 9:00 w Dolnych. Natomiast po południu zapraszamy na Nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Eucharystię w intencjach polecanych przez uczestników tego nabożeństwa. Po Mszy czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przygotowujące nas do czwartkowej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zachęcamy do dekoracji naszych domów, nie tylko na trasie procesji, niech ten dzień stanie się okazją do publicznego wyrażenia wiary. Msze o 7:00 w Szklarach Górnych i 8:30 w Dolnych a w Oborze i Trzmielowie o 10:00. Msza w kościele parafialnym o 11:30 z procesją do 4 ołtarzy, które prosimy przygotować zgodnie ze zwyczajem. Zachęcam do pomocy osobom, które co roku troszczą się o ich zbudowanie.
 5. W sobotę zapraszamy na rajd rowerowy. Wyruszamy po godz. 13:00, tak by o godz. 15:oo spotkać się w Trzmielowie na „Łemkowskim Lecie”.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mariusz Kamiński i Anna Borowska.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

Z e s ł a n i e   D u c h a   Ś w i ę t e g o ,  9 . 0 6 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00. W naszej wspólnocie gościmy dzisiaj salezjanina, ks. Marka Kowalskiego wraz z Janem Sanza Mulangu misjonarzem z Wolontariatu Misyjnego, to okazja do wsparcia, także materialnego, dzieła ewangelizacji.
 2. Nabożeństwa czerwcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:15.
 3. Dobiega końca okres wielkanocny, w którym jesteśmy przykazaniem kościelnym, zobowiązani zadbać o przyjęcie Komunii świętej i ewentualne pojednanie z Bogiem i ludźmi, w sakramencie spowiedzi. Traktujmy troskę o własne dobro duchowe bardzo poważnie.
 4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy wraz ze świadkami sakramentu i bliskimi zapraszamy na spowiedź i ostatnią próbę w piątek, 14 czerwca na godz. 17:00.
 5. W sobotę 15 czerwca o 18:00 Eucharystia z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez bpa Marka Mendyka, zachęcamy do licznego udziału i modlitwy w intencji przyjmujących bierzmowanie, niech ten dzień będzie świętem całej naszej wspólnoty szczególnie gorąco zapraszam wszystkich kandydatów do bierzmowania.
 6. Natomiast w niedzielę 16 czerwca o 13:00 odpust ku czci św. Antoniego w Oborze i festyn na boisku, z tej racji Msza w Trzmielowie o godz. 10:00.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mariusz Kamiński i Anna Borowska.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.
 9. W minionym tygodniu do wieczności odszedł: Jan Kisielewicz, którego pożegnamy jutro o godz. 14:00. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

W n i e b o w s t ą p i e n i e   P a ń s k i e ,  2 . 0 6 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00.
 2. Nabożeństwa czerwcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:15.
 3. Członków Rady parafialnej zapraszam na spotkanie, we wtorek, 4. czerwca na godz. 20:00.
 4. Dobiega końca okres wielkanocny, w którym jesteśmy przykazaniem kościelnym, zobowiązani zadbać o przyjęcie Komunii świętej i ewentualne pojednanie z Bogiem i ludźmi, także w sakramencie spowiedzi. Traktujmy troskę o własne dobro duchowe poważnie.
 5. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy wraz ze świadkami sakramentu zapraszamy na nabożeństwo, Eucharystię i spotkanie w czwartek, 6. czerwca.
 6. W piątek, 7. czerwca, odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej przed Mszami. Po Mszy w Szklarach Górnych spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z grupy pierwszo i drugorocznej.
 7. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczniemy Mszą wigilijną w sobotę o godz. 18:00, sprawowanej uroczyście w kościele parafialnym, zapraszamy także na czuwanie modlitewne po Eucharystii.
 8. W niedzielę 9 czerwca gościć będziemy w naszej parafii salezjanina, ks. Marka Kowalskiego wraz z misjonarzami z Wolontariatu Misyjnego, to okazją do wsparcia, także materialnego, dzieła ewangelizacji.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: pochodzący ze Szklar Górnych Mateusz Chudy i Sylwia Katarzyna Zelek, zapowiedź trzecia. Ponadto podajemy do wiadomości zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa przez: Mariusza Kamińskiego i Annę Borowską.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

6.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a ,  2 6 . 0 5 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00.
 2. Nabożeństwa majowe i czerwcowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:15.
 3. Bardzo gorąco dziękujemy za obecność, organizację i uczestnictwo w wydarzeniach z 22 i 24 maja. Dziękujemy za pamięć o rocznicach święceń.
 4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy wraz ze świadkami sakramentu zapraszamy na nabożeństwo, Eucharystię i spotkanie w piątek 31 maja. Obecność obowiązkowa. Kandydatów proszę o uzupełnienie dokumentów.
 5. Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie informuje, że na nowy rok szkolny są tworzone nowe klasy IV, V i VII . Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do tych klas. Więcej wiadomości można uzyskać w sekretariacie szkoły.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Kamil Majchrzak z Krzeczyna Wielkiego i Natalią Król z Obory; Marcin Biernat i Ewelina Kiełbasa ze Szklar Górnych; Arkadiusz Piłat pochodzący z Wałbrzycha z Karoliną Gałajdą pochodzącą z Obory; zapowiedź trzecia. Ponadto podajemy do wiadomości drugą zapowiedź zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa Mateusza Chudego i Sylwii Katarzyny Zelek pochodzących ze Szklar Górnych.
 7. W niedzielę 2 czerwca Społeczny Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w VI Marszu dla Życia i Rodziny w Lubinie.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

5.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a ,  1 9 . 0 5 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00.
 2. Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy do uczestnictwa w „Białym Tygodniu”, natomiast dzieci rocznicowe zapraszamy na próby we wtorek i czwartek, a w sobotę od godz. 17:00 na spowiedź.
 3. Nabożeństwa majowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:15.
 4. Bardzo gorąco zapraszamy w najbliższą środę 22 maja do udziału nowennie do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz spotkania bezpośrednio po Eucharystii, odprawianej w intencjach po lecanych przez uczestników nowenny. Tym razem gościć będziemy ks. Inspektora, który podzieli się z nami informacjami o rodzinie salezjańskiej oraz pomoże nam przygotować się do zawierzenia osobistego i całej parafii Maryi, którego dokonamy w piątek 24 maja.
 5. Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie informuje, że na nowy rok szkolny są tworzone nowe klasy IV, V i VII . Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do tych klas. Więcej wiadomości można uzyskać w sekretariacie szkoły.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Maciej Wandycz, kawaler, w Nowej Wsi Lubińskiej z Moniką Woźniak, panną, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź trzecia. Ponadto podajemy do wiadomości drugą zapowiedź zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa następujących par: Kamila Majchrzaka z Krzeczyna Wielkiego i Natalii Król z Obory; Marcina Biernata i Eweliny Kiełbasy ze Szklar Górnych; Arkadiusza Piłata pochodzącego z Wałbrzycha z Karoliną Gałajdą pochodzącą z Obory oraz pierwszą zapowiedź Mateusza Chudego i Sylwii Katarzyny Zelek pochodzących ze Szklar Górnych.
 7. Za tydzień, 25 maja na nieistniejącym już cmentarzu na Łukowcu nastąpi odsłonięcie i poświęcenie grobowca-lapidarium poświęconego wszystkim zmarłym i pomordowanym tam spoczywającym. W imieniu inicjatorów: Juranda Kopalskiego oraz Mieczysława Paczkowskiego, zwracamy się do potomków tamtejszych kresowiaków, z prośbą o wsparcie finansowe tego szczytnego przedsięwzięcia, które opiewa na 30 tys. hrywien czyli ok. 5 tys. zł. Środki można wpłacać do środy 22 maja do Juranda Kopalskiego.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.
 9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Irena Adamowicz oraz Piotr Słota. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

4.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a ,  1 2 . 0 5 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00.
 2. Dzieci przygotowujące się do uroczystości pierwszokomunijnej zapraszamy w tygodniu na próby, a 18 maja, w sobotę, o godz. 11:00 wraz z rodzicami i bliskimi zapraszamy na spowiedź. Natomiast dzisiaj po sumie spotkanie rodziców i dzieci zainteresowanych uczestnictwem w uroczystości rocznicy przyjęcia I Komunii.
 3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy wraz z rodzicami zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w piątek 17 maja. Obecność obowiązkowa. Kandydatów proszę o stawienie się z wypełnionym podaniem.
 4. Nabożeństwa majowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości w kościele parafialnym o 11:15.
 5. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie otwiera w roku szkolnym 2019/2020 po trzy klasy dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Szczegółowe informacje na plakatach i stronie internetowej.
 6. W sobotę 18 maja po Eucharystii w Szklarach Górnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne uczestników pielgrzymki do Ziemi świętej. Proszę gorąco o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie www.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Maciej Wandycz, kawaler, w Nowej Wsi Lubińskiej z Moniką Woźniak, panną, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź druga. Ponadto podajemy do wiadomości pierwszą zapowiedź zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa następujących par: Kamila Majchrzaka z Krzeczyna Wielkiego i Natalii Król z Obory; Marcina Biernata i Eweliny Kiełbasy ze Szklar Górnych oraz Arkadiusza Piłata pochodzącego z Wałbrzycha z Karoliną Gałajdą pochodzącą z Obory.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

3.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a ,  5 . 0 5 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych – modlimy się o owocne przyjęcie sakramentów: I Komunii przez dzieci, bierzmowania przez młodzież oraz młodych zawierających małżeństwo.
 2. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się przygotowanie uroczystości odpustowych w Szklarach Dolnych.
 3. Odwiedziny chorych wyjątkowo w 2. piątek miesiąca, 10 maja.
 4. Dzieci przygotowujące się do uroczystości pierwszokomunijnej zapraszam we wtorek, środę i czwartek po Mszach w Szklarach Górnych na próby, natomiast 12 maja, po sumie zapraszam rodziców i dzieci zainteresowanych uczestnictwem w uroczystości rocznicy przyjęcia I Komunii.
 5. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w piątek 10 maja. Obecność obowiązkowa.
 6. Nabożeństwa majowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości o 11:15, tylko w kościele parafialnym.
 7. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie otwiera w roku szkolnym 2019/2020 po trzy klasy dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Szczegółowe informacje na plakatach i stronie internetowej.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Maciej Wandycz, kawaler, w Nowej Wsi Lubińskiej z Moniką Woźniak, panną, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź pierwsza.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

N M P   K r ó l o w e j   P o l s k i ,  3 . 0 5 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00, w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej.
 2. Msze dzisiaj odprawiamy w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy w Trzmielowie o godz. 10:00 oraz w Szklarach Dolnych o 13:00 ze względu na odpust NMP Królowej Polski, który świętować będziemy Eucharystią na placu szkolnym. Po Mszy poczęstunek i integracja.
 3. Odwiedziny chorych wyjątkowo w 2. piątek miesiąca, 10 maja.
 4. Nabożeństwa majowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości o 11:15, tylko w kościele parafialnym.
 5. Jutro nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Zapraszamy w I. sobotę miesiąca na 17:30 do kościoła parafialnego.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii. Zapraszamy na sumę 5. maja w intencjach Strażaków i ich rodzin.

2.  n i e d z i e l a   w i e l k a n o c n a ,  2 8 . 0 4 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00, w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej, a także za neofitki, które w czasie Wigilii Paschalnej, w katedrze legnickiej, przyjęły sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie z rąk bpa Zbigniewa.
 2. Dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia, zapraszamy na 15:00, do kościoła parafialnego, na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 3. We wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, Święto Pracy, w środę 1. maja, zapraszamy, jak zwykle, o 17:30 na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 4. 3. maja odprawiamy w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy w Trzmielowie o godz. 10:00 oraz w Szklarach Dolnych o 13:00 ze względu na odpust NMP Królowej Polski, który świętować będziemy Eucharystią na placu szkolnym. Po Mszy poczęstunek i integracja.
 5. Odwiedziny chorych wyjątkowo w 2. piątek miesiąca, 10 maja.
 6. Nabożeństwa majowe: w dni powszednie w Szklarach Dolnych o 16:30, bezpośrednio po rozpoczynać będziemy Msze; w kościele parafialnym o 17:30, pół godziny przed Mszami, a w Oborze po Eucharystii, natomiast w niedziele i uroczystości o 11:15, tylko w kościele parafialnym.
 7. Ministrantów zapraszamy do udziału w inspektorialnej Pielgrzymce do Twardogóry od 30 kwietnia do 3 maja. Informacje u ks. Piotra.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Wojciech Szkolnicki z Barbarą Kocur zapowiedź trzecia.
 9. Gościmy  w naszej wspólnocie parafialnej pana Mariana Skutnika, wrocławskiego pisarza, współautora komiksu ilustrującego przypowieść o Dobrym Samarytaninie. Książka, którą nasz gość prezentuje, otwiera nowy cykl wydawniczy poświęcony przypowieściom Jezusowym. Po Mszy w przedsionku kościoła można  spotkać się z autorem, zapoznać się z jego publikacją, dokonać zakupu i zdobyć Cena – 25 zł. Część dochodu ze sprzedaży przeznaczona jest na wsparcie Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii. Zapraszamy na sumę 5. maja w intencjach Strażaków i ich rodzin.

P o n i e d z i a ł e k   W i e l k a n o c n y ,  2 2 . 0 4 . 2 0 1 9  r .

 1. Jeszcze raz wyrażamy wdzięczność za wszelkie zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie świątecznych celebracji oraz naszych świątyń.
 2. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00, w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej, a także za neofitki, które w czasie Wigilii Paschalnej, w katedrze legnickiej, przyjęły sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie z rąk bpa Zbigniewa.
 3. Wszystkich chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę o 17:30 na Nowennę do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, Mszę w intencjach polecanych w tym nabożeństwie, o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 4. 28. kwietnia Niedziela Miłosierdzia, zapraszamy na 15:00, do kościoła parafialnego, na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Wojciech Szkolnicki z Barbarą Kocur zapowiedź druga.
 6. Msze święte w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www naszej parafii.

N i e d z i e l a   Z m a r t w y c h w s t a n i a   P a ń s k i e g o ,  2 1 . 0 4 . 2 0 1 9  r .

 1. Życzymy dobrego przeżycia świąt i prosimy o przekazanie wyrazów życzliwości wszystkim, z którymi dzielicie radość Zmartwychwstania.
 2. Dziękujemy najgoręcej za wszelkie zaangażowanie w przygotowanie i przeżycie świątecznych celebracji oraz naszych świątyń.
 3. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, jak zwykle w kościele parafialnym między Mszami od 8:00 do 11:30 oraz w Oborze godzinę przed Eucharystią, od 9:00 do 10:00, w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej, a także za neofitki, które w czasie Wigilii Paschalnej, w katedrze legnickiej, przyjęły sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie z rąk bpa Zbigniewa.
 4. Wszystkich chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę na Nowennę 0 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 5. 28. kwietnia Niedziela Miłosierdzia, zapraszamy na 15:00, do kościoła parafialnego, na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Wojciech Szkolnicki z Barbarą Kocur zapowiedź pierwsza.
 7. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a   P a l m o w a ,  1 4 . 0 4 . 2 0 1 9  r .

 1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Zachęcamy, aby ten czas, przygotowujący nas bezpośrednio do uroczystości Zmartwychwstania, przeżyć jak najbliżej Boga. Gorąco zachęcamy do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Zapraszamy na ostatnie w tym roku: Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w kościele parafialnym o 17:30.
 2. Spowiedź przed świętami w naszej parafii pół godziny przed Mszami w Wielki Poniedziałek
  i Wtorek. W Wielką Środę od 16:30 w Trzmielowie i Szklarach Dolnych, od 17:00 w Szklarach Górnych a od 19:00 w Oborze. Gorąco prosimy o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Bogiem i bliźnimi, przypominamy, że spowiedź i Komunia święta wielkanocna są dla każdego katolika powinnością wynikającą z przykazań kościelnych.
 3. Ceremonie Triduum Sacrum: Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 w Szklarach Górnych oraz o 19:00 w Oborze, adoracja do godz. 23:00; Wielki Piątek początek adoracji 9:00,
  o 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Droga Krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00 w Szklarach Górnych oraz 19:00 w Oborze, adoracja w Bożym Grobie do 23:00; w Wielką Sobotę początek adoracji o 9:00, święcenie pokarmów od 10:00 do 13:00 według grafiku, na stronie internetowej, natomiast Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną o godz. 20:00 w Szklarach Górnych oraz 21:00 w Oborze. W niedzielę zmartwychwstania nie ma pierwszej Eucharystii o godz. 7:00;
  w poniedziałek wielkanocny Msze według rozkładu niedzielnego.
 4. Zachęcamy do pomocy w dekoracji naszych świątyń i próbach ceremonii. W Szklarach we wtorek po Mszy oraz w sobotę, 20 kwietnia o godz. 13:00 w obu świątyniach.
 5. Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie na Drogę Krzyżową ze Szklar Górnych do Obory. Wzięło w niej udział ok. 200 osób. Podziękowania wszystkim zaangażowanym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to Boże dzieło. Imienne podziękowania kierujemy także wobec pomocników przy malowaniu kaplicy w Szklarach Dolnych: Sołtys Dorota Janusz
  Radny Paweł Baran, Krystyna i Andrzej Baran, Katarzyna Surówka, Marek Kisielewicz, Elżbieta Wolska, Małgorzata Szydełko, Marta i Nikola Kikut, Marta Homenda. Dziękujemy za złożone na ten cel ofiary oraz wszelkie wsparcie jakiego doświadczamy w Państwa hojności i zaangażowaniu.
 6. Zachęcamy do udziału w Eucharystii także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. Msze św. gregoriańskie przyjąć możemy w terminie od 7 października do 5 listopada , bądź na rok 2020. W nadchodzącym tygodniu Msze według podanego rozkładu.
 7. W minionym tygodniu odszedł do wieczności ojciec ks. Krzysztofa, naszego poprzedniego proboszcza. Polećmy św. Bronisława Bucyka, którego pogrzeb odbędzie się 15 kwietnia o godz. 11:00, w Sułowie, oraz wszystkich nam bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

5.  n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,  7 . 0 4 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Zadbajmy o głębsze przeżycie Wielkiego Postu! Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa: Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w niedziele w kościele parafialnym
  o 17:30 oraz piątkowe Drogi Krzyżowe pół godziny przed Mszami. Zachęcamy również do udziału
  w środowej nowennie do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz spotkania biblijnego Lectio Divina, bezpośrednio po Eucharystii, odprawianej w intencjach polecanych przez uczestników nowenny.
 2. Zapraszamy do zaangażowania i współpracy osoby pragnące włączyć się w oprawę muzyczną liturgii Triduum w Szklarach i Oborze. Spotkania w soboty, między godz. 11:00 a 13:00 w Oratorium.
 3. Rodzice związani ze szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, po Mszach św.
  w Szklarach Górnych, Szklarach Dolnych i Trzmielowie będą sprzedawać Palmy w cenie 15 zł duża i 10 zł mała. Dochód w całości będzie przekazany na potrzeby społeczności szkolnej. Przekazujemy również zaproszenie Pani Sołtys na zebranie wyborcze spółki wodnej, 10 kwietnia o godz. 18:00 w remizie OSP. Zachęcamy również do składania ofiar na odmalowanie kaplicy.
 4. Przypominamy, że 12 kwietnia planujemy Drogę Krzyżową ze Szklar Górnych do Obory, rozpoczęcie bezpośrednio po Mszy o godz. 18:00. Tego dnia nie sprawujemy Mszy ani nabożeństw w kościołach filialnych. Szczególnie gorąco zapraszamy kandydatów do bierzmowania.
 5. W przyszłą niedzielę, 14 kwietnia, zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 11.30 w Szklarach Górnych i spotkanie po niej.
 6. Zachęcamy do udziału w Eucharystii także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. Msze św. gregoriańskie przyjąć możemy w terminie od 7 października do 5 listopada , bądź na rok 2020. W nadchodzącym tygodniu Msze według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a   L a e t a r e,   4.   W i e l k i e g o   P o s t u ,  3 1 . 0 3 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Zadbajmy o głębsze przeżycie Wielkiego Postu! Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa: Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w niedziele w kościele parafialnym
  o 17:30 oraz piątkowe Drogi Krzyżowe pół godziny przed Mszami. Zachęcamy również do udziału
  w środowej nowennie do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz spotkania biblijnego Lectio Divina, bezpośrednio po Eucharystii, odprawianej w intencjach polecanych przez uczestników nowenny.
 2. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników zapraszamy w piątek na Drogę Krzyżową
  i Mszę św., a grupę pierwszoroczną na spotkanie po niej. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej pół godziny przed Mszami oraz o odwiedzinach chorych przed południem.
 3. Zapraszamy do zaangażowania i współpracy osoby pragnące włączyć się w oprawę muzyczną liturgii Triduum w Szklarach i Oborze. Spotkania w soboty, między godz. 11:00 a 13:00 w Oratorium.
 4. W najbliższą sobotę rozpoczynamy w naszej parafii nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – bł. Hiacyncie, bł. Franciszkowi
  i Łucji – powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. Możemy przez nie przyczynić się do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Najświętszą katastrof cywilizacyjnych. Zapraszamy na 17:30 do kościoła parafialnego
  w I. soboty miesiąca.
 5. Rodzice związani ze szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych za tydzień,
  7 kwietnia, po Mszach św. w Szklarach Górnych, Szklarach Dolnych i Trzmielowie będą sprzedawać Palmy w cenie 15 zł duża i 10 zł mała. Dochód w całości będzie przekazany na potrzeby społeczności szkolnej. Przekazujemy również zaproszenie Pani Sołtys na zebranie wiejskie, 4 kwietnia o godz. 17:00 w domu gościnnym „Noce i Dnie”. Zachęcamy również do składania ofiar na odmalowanie kaplicy.
 6. Przypominamy, że 12 kwietnia planujemy Drogę Krzyżową ze Szklar Górnych do Obory, rozpoczęcie bezpośrednio po Mszy o godz. 18:00. Tego dnia nie sprawujemy Mszy ani nabożeństw
  w kościołach filialnych. do udziału w Eucharystii także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. Msze św. gregoriańskie przyjąć możemy w terminie od 7 października do 5 listopada , bądź na rok 2020. W nadchodzącym tygodniu Msze według podanego rozkładu.

3.  n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,  2 4 . 0 3 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Zadbajmy o głębsze przeżycie Wielkiego Postu! Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa: Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w niedziele w kościele parafialnym
  o 17:30 oraz piątkowe Drogi Krzyżowe pół godziny przed Mszami. Zachęcamy również do udziału
  w środowej nowennie do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz spotkania biblijnego Lectio Divina, bezpośrednio po Eucharystii, odprawianej w intencjach polecanych przez uczestników nowenny.
 2. Narzeczonych oraz młodych, myślących o wspólnej przyszłości w małżeństwie, niekoniecznie „po słowie”, zainteresowanych kursem przygotowującym prosimy o zgłoszenia do księdza proboszcza, do jutra, 25 marca.
 3. Jutro uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień świętości życia, w trakcie Eucharystii możliwość włączenia się w dzieło duchowej adopcji, więcej informacji na stronie www parafii.
 4. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników zapraszamy w piątek na Drogę Krzyżową i Mszę św., a grupę drugoroczną na spotkanie po niej.
 5. Zapraszamy do zaangażowania i współpracy osoby pragnące włączyć się w oprawę muzyczną liturgii Triduum w Szklarach i Oborze. Spotkania w soboty, między godz. 11:00 a 13:00 w Oratorium.
 6. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, w Szklarach Dolnych, w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, została utworzona Izba Pamięci. Przekazujemy serdeczne zaproszenie na 30.03.2019 r.,
  w sobotę, na godzinę 11.00, na uroczystość jej otwarcia. Pomysłodawcą całej inicjatywy jest nauczyciel historii, Jacek Nowicki, a koordynatorem Dorota Janusz i Jolanta Dołhun.
 7. Wczoraj w katedrze legnickiej Marek Stodółka i Jarosław Musiał, z rąk bpa Zbigniewa Kiernikowskiego otrzymali błogosławieństwo na posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej,
  a dziś rozpoczynają ją w naszej wspólnocie parafialnej. Polecamy modlitwie prośbę o ich gorliwość w pełnionej posłudze. Módlmy się również za cztery katechumenki, przygotowujące się do przyjęcia chrztu w Wigilię Paschalną oraz wszystkich wspierających je na tej drodze.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. Na prośbę wójta Gminy Lubin przekazujemy zaproszenie na spotkania z posłem na Sejm panem Krzysztofem Kubowem oraz wójtem panem Tadeuszem Kielanem, dziś tuż po Mszach: w Oborze o godz. 11.00 w Świetlicy oraz o godz. 12.30 w restauracji „Rozdroże” w Szklarach Górnych. Tematami spotkania będą: obecna sytuacja Gminy Lubin oraz perspektywy jej rozwoju. Parlamentarzysta oraz wójt odpowiedzą także na Państwa dotyczące zarówno spraw lokalnych, jak i krajowych.
 10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Jan Dziubczyński. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2.  n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,  1 7 . 0 3 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Zadbajmy o głębsze przeżycie Wielkiego Postu! Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa: Gorzkie Żale, z kazaniem pasyjnym, w niedziele w kościele parafialnym
  o 17:30 oraz piątkowe Drogi Krzyżowe pół godziny przed Mszami. Zachęcamy również do udziału
  w środowej nowennie do Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych o 17:30 oraz spotkania biblijnego Lectio Divina, bezpośrednio po Eucharystii, odprawianej w intencjach polecanych przez uczestników nowenny.
 2. Zapraszamy do zaangażowania i współpracy osoby pragnące włączyć się w oprawę muzyczną liturgii Triduum w Szklarach i Oborze. Spotkania w soboty, między godz. 11:00 a 13:00 w Oratorium.
 3. Dzisiaj na sumę w Szklarach Górnych i spotkanie po niej zapraszamy dzieci przygotowujące się
  do I Komunii św. wraz z rodzicami. Natomiast kandydatów do bierzmowania zapraszamy w piątek na Drogę Krzyżową i Mszę św., a grupę trzecioroczną na spotkanie po niej.
 4. Narzeczonych oraz młodych, myślących o wspólnej przyszłości w małżeństwie, niekoniecznie „po słowie”, zainteresowanych kursem przygotowującym prosimy o zgłoszenia do księdza proboszcza, do 25 marca.
 5. Modlitwie wszystkich parafian polecamy kandydatów z naszej parafii: Marka Stodółkę i Jarosława Musiała, którzy w najbliższą sobotę otrzymają błogosławieństwo na posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a rozpoczną ją w naszej wspólnocie w kolejną niedzielę. Módlmy się również za cztery katechumenki, przygotowujące się do przyjęcia chrztu w Wigilię Paschalną w katedrze legnickiej oraz wszystkich wspierających je na tej drodze.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp.: Marian Musiał oraz Michał Motyl. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

1.  n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,  1 0 . 0 3 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dziś dobiegają końca rekolekcje parafialne. Dziękujemy ks. Tomaszowi Sage za bycie w tych dniach naszym przewodnikiem. Zapraszamy na 17:30 do kościoła parafialnego na nabożeństwo Gorzkich Żali, wieńczące nasze ćwiczenia duchowe.
 2. W środę 13. marca, jak zwykle, nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30,
  Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina, po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. W piątki Droga Krzyżowa. Nabożeństwa w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych
  o 17:30, a w Oborze o 18:30. Nabożeństwo Gorzkich Żali, z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o 17:30 w kościele parafialnym.
 4. Zapraszamy do zaangażowania i współpracy osoby pragnące włączyć się w oprawę muzyczną liturgii Triduum w Szklarach i Oborze. Pierwsze spotkanie w sobotę 16 marca, między godz. 11:00 a 13:00 w Oratorium. Tego samego dnia spotkanie organizacyjne uroczystości wielkanocnych w Oborze, tym razem zapraszamy na 16:00 do Państwa Słotów.
 5. W niedzielę, 17 marca, na sumę i spotkanie po niej zapraszamy dzieci przygotowujące się do
  I Komunii św. wraz z rodzicami.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.

8.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  3 . 0 3 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Kościół w tych dniach pochyla się nad zawstydzającym nas wszystkich procederem, w którym nasi bracia zadali rany „małym” powierzonym swej pieczy. Podejmujmy solidarnie modlitwę w intencjach Ojca świętego inicjującego trudny proces nawrócenia i naprawy. Starajmy się uczynić wszystko co budować nas będzie wzajemnie.
 2. W środę 27. lutego, jak zwykle, nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30,
  Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina, po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Salezjańska Szkoła Podstawowa z Lubina rozpoczęła nabór na rok 2019/2020. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w „Dniu Otwartym” 28 lutego od 17:00 w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 25.
 4. W piątek 1. marca, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej. Na Mszę w Szklarach Górnych o godz. 18:00 zapraszamy kandydatów z wszystkich grup. Spotkanie dla grupy drugorocznej o 17:00, a trzeciorocznej po Mszy.
 5. Regionalne Centrum Sportu oraz Nadleśnictwo Lubin zapraszają serdecznie w przyszłą sobotę, 2. marca od godz. 9:00 na X biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego. Biuro i zapisy znajdować się będą obok pętli autobusowej w Szklarach Górnych. O 10:00 biegi dla dzieci zgłoszonych przez rodziców, a o 10:30 bieg charytatywny dla Sylwii Maliszewskiej zmagającej się z nowotworem. O godz. 11.00 bieg finałowy.
 6. Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc w sobotnim uprzątnięciu terenu przykościelnego w Szklarach Górnych.
 7. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w środę popielcową, 6 marca i potrwają do niedzieli, 10 marca, gorąco zachęcamy do zaplanowania udziału w tej propozycji.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Wacław Marszałek oraz Tomasz Karcz, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o 13:00. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

7.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 4 . 0 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Kościół w tych dniach pochyla się nad zawstydzającym nas wszystkich procederem, w którym nasi bracia zadali rany „małym” powierzonym swej pieczy. Podejmujmy solidarnie modlitwę w intencjach Ojca świętego inicjującego trudny proces nawrócenia i naprawy. Starajmy się uczynić wszystko, co budować nas będzie wzajemnie, a unikać wszelkiego pozoru zła.
 2. W środę 27. lutego, jak zwykle, nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina, po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Salezjańska Szkoła Podstawowa z Lubina rozpoczęła nabór na rok 2019/2020. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w „Dniu Otwartym” 28 lutego od 17:00 w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 25.
 4. W piątek 1. marca, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej. Na Mszę w Szklarach Górnych o godz. 18:00 zapraszamy kandydatów z wszystkich grup. Spotkanie dla grupy drugorocznej o 17:00, a trzeciorocznej po Mszy.
 5. Regionalne Centrum Sportu oraz Nadleśnictwo Lubin zapraszają serdecznie w przyszłą sobotę, 2. marca od godz. 9:00 na X biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego. Biuro i zapisy znajdować się będą obok pętli autobusowej w Szklarach Górnych. O 10:00 biegi dla dzieci zgłoszonych przez rodziców, a o 10:30 bieg charytatywny dla Sylwii Maliszewskiej zmagającej się z nowotworem. O godz. 11.00 bieg finałowy.
 6. Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel o pomoc w sobotnim uprzątnięciu terenu przykościelnego w Szklarach Górnych.
 7. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w środę popielcową, 6 marca i potrwają do niedzieli, 10 marca, gorąco zachęcamy do zaplanowania udziału w tej propozycji.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Wacław Marszałek oraz Tomasz Karcz, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o 13:00. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

6.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 7 . 0 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po sumie w Szklarach spotkanie dla dzieci I Komunijnych i ich rodziców.
 2. W środę 20. lutego, jak zwykle, nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina, po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Z racji kapituły inspektorialnej, w której udział bierze proboszcz, prosimy w sprawach kancelaryjnych o uprzedni kontakt telefoniczny z ks. Piotrem. Polecajmy w modlitwie uczestników kapituły, prośmy o owoce budujące nas salezjanów i powierzonych naszej pieczy wiernych.
 4. Salezjańska Szkoła Podstawowa z Lubina rozpoczęła nabór na rok 2019/2020. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w „Dniu Otwartym” 28 lutego od 17:00 w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 25.
 5. Komenda Powiatowa Policji przekazuje za pośrednictwem naszego dzielnicowego kolejne ostrzeżenia przed różnego rodzaju próbami oszustw, których ofiarami stają się często osoby w podeszłym wieku oraz apel o wyczulenie na osoby bezdomne, bezradne życiowo lub znajdujące sie w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu oraz informowanie policji i innych służb pomocowych o każdym takim przypadku, nie pozostawajmy obojętni na potrzeby bliźnich.
 6. W sobotę 23 lutego od godz. zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w uprzątnięciu terenu przykościelnego w Szklarach Górnych, prosimy o zabranie ze sobą sprzętu.
 7. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w środę popielcową, 6 marca i potrwają do niedzieli, 10 marca, gorąco zachęcamy do zaplanowania udziału w tej propozycji.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. Podsumowanie kolędy.:
  Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, w czasie kolędy – przyjęto nas w 866 domach a 309 pozostały dla nas zamknięte, co stanowi odpowiednio 74% przyjęć i 26% ich braku, nie zmienił się zatem procent przyjęć, chociaż byliśmy w większej liczbie domów (52). Gorąco dziękujemy za składane przy tej okazji ofiary, również wyrażamy ogromną wdzięczność za środki przekazane na konto parafii. Bardzo dziękujemy za Waszą hojność.Raczej pozytywnie wypowiadacie się o kazaniach.Zapewnialiśmy państwa o kontynuacji prac restauracyjnych przy ołtarzu głównym w Szklarach Górnych. Składamy odpowiednie wnioski o dotacje, prace będą podejmowane w zależności od ich pozytywnego rozpatrzenia. Z nieukrywanym podziwem odnosimy się do troski, Was wiernych, o nasze świątynie. Przy przychylności donatorów, Waszej, parafian, szczodrości i zaangażowaniu jesteśmy dobrej myśli, co do ich kontynuacji. W tych dniach prowadzona jest inwentaryzacja drzewostanu we wszystkich naszych lokalizacjach, zgodnie z jej wynikami dokonane wycinki oraz konieczne zabiegi.Pozytywnie odnoszą się Państwo do pomysłu stworzenia w Szklarach Dolnych obiektu, który stałby się godnym miejscem modlitwy przy spełnieniu dodatkowego celu, np. troski o osoby w podeszłym wieku oraz integracji mieszkańców.W trakcie wizyt duszpasterskich natknęliśmy się na osoby zaangażowane w różne grupy i propozycje formacyjne. Bardzo gorąco zachęcamy do ujawnienia się w naszej wspólnocie parafialnej, do szukania dla siebie nowego miejsca w Kościele, w naszej wspólnocie, do pomocy w odkrywaniu takiego miejsca przez wszystkich wiernych.Gorąco zachęcamy do starania o odkrycie własnej parafii, włącznie z jej ograniczeniami. „Powrót” wiernych uczęszczających od innych parafii czy zaniedbujących praktyki, może pomóc nam wiele zmienić. Zrozumiałe, skądinąd, argumenty, co do wygody, komfortu i ciepła, wydają się dalekie od troski o potrzeby własnej wspólnoty, do której zobowiązani jesteśmy piątym przykazaniem kościelnym. Z Bożej woli jesteśmy duchową rodziną. Apelujemy o większą gorliwość o tę właśnie wspólnotę. Razem możemy więcej. Państwu, tu obecnym, dziękujemy z całego serca za wierność i zaangażowanie. Niech Bóg Wam wynagrodzi wszelkie wyświadczone dobro i wszystkie znoszone niedogodności.Przy okazji kolędy zwykle poruszamy trudne tematy tzw. sytuacji „nieregularnych”. Prosimy by, tych rozmów i niełatwych pytań i odpowiedzi nigdy nie traktować jako prób szufladkowania czy niesprawiedliwie dopasowywanych ocen. Nasze spotkania pomagają stanąć w prawdzie, czasem niełatwej do zaakceptowania, czasem bez perspektywy zmiany. Ale są też szansą na uporządkowanie tego co możliwe. Stąd jeszcze raz gorąco zachęcamy do podjęcia prób uregulowania swojego kościelnego statusu, do końca roku 2019 zapewniamy o wszelkiej możliwej pomocy w tym względzie.W kontekście związków niesakramentalnych pragniemy przypomnieć co następuje: „Między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która nie byłaby sakramentem”. Jako duszpasterze odpowiedzialni za Wasze zbawienie, chcąc ustrzec wiernych przed zranieniami i cierpieniem, wołamy o odpowiedzialność w budowaniu relacji i posłuszeństwo temu, co podpowiada dobrze ukształtowane sumienie. Nie cudzołóż, mówi Bóg w szóstym przykazaniu!Spotkaliśmy się z pewną nonszalancją w odniesieniu do sakramentu bierzmowania. I ze strony młodzieży, która „jeszcze nie odczuwa takiej potrzeby”, i ze strony rodziców, którzy „wyznają rozbrajająco, że nie mają wpływu na swoje pociechy”. Bierzmowanie jest wyrazem utożsamienia się ze wspólnotą Kościoła, być może wyrazem niedojrzałym. Jest przyjęciem Ducha Świętego dla mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Proszę się zatem nie dziwić, że nieprzyjęcie tego sakramentu będzie jednak odbierane, jako dojrzała i przeciwna wierze deklaracja, której nie da się pogodzić z jakąkolwiek rolą powierzaną w Kościele, w szczególności ojca czy matki chrzestnej, którzy mają przecież prowadzić do dojrzałej wiary. Ze swej strony zapewniamy o wszelkiej możliwej pomocy w przygotowaniu do sakramentów czy innej pomocy w trudnych sytuacjach.Słyszeliśmy sugestie dotyczące większego zaangażowania dzieci i młodzieży w życie religijne, a szczególnie ich uczestnictwo w Mszach, o przygotowaniu materiałów, które mogłyby im, w tym pomóc.Nie wahajmy się prosić o posługę kapłana, gdy ktoś z bliskich choruje czy odchodzi, sakrament chorych daje łaskę, podnosi z choroby, a w ostateczności staje się umocnieniem w czasie przejścia do wieczności i daje ufność zbawienia. Zachęcamy również do korzystania z posługi pierwszopiątkowej.Jeżeli sakrament chrztu jest sprawowany po Mszy, wynika to ze starania o nie przedłużanie celebracji.Jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie sprawowania Eucharystii prosimy o podawanie intencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do zamawiania Mszy w rocznice, jubileusze, urodziny czy imieniny, jako najbardziej drogocennych prezentów dla bliskich.Osobom mającym trudności z uczestnictwem w Mszach niedzielnych przypominamy również o  Eucharystiach wigilijnych, które sprawujemy w soboty, w Szklarach Górnych o godz. 18:00, a w Oborze o 19:00. Bądźmy wierni obowiązkowi świętowania Dnia Pańskiego.

5.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 0 . 0 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Jutro (poniedziałek) 11 lutego w liturgii przypada wspomnienie NMP z Lourdes i jest to również Światowy Dzień Chorego. Z tej racji jutro na Mszach świętych zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Zapraszamy szczególnie osoby chore i w podeszłym wieku. Prosimy bliskich i sąsiadów o zainteresowanie i pomoc w dotarciu do kościoła tym, którzy mają problemy z chodzeniem.
 3. W środę 13 lutego, jak zwykle, nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina, po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Chłopców z ostatnich klas szkoły podstawowej oraz 3. klasy gimnazjum, zapraszamy do udziału w Formacyjnym Spotkaniu Młodych, które odbędzie się w dniach 15 – 17 lutego 2019 w Pieszycach. Zainteresowanych prosimy i o kontakt z ks. Piotrem.
 5. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania (wszystkie grupy) zapraszamy w piątek 15 lutego na Mszę św. o godz. 18.00 w Szklarach Górnych, a po Mszy grupę trzecioroczną na spotkanie formacyjne.
 6. W sobotę 16 lutego o godz. 10.00 w Szklarach Górnych, spotkanie po kolędowe dla ministrantów.
 7. W przyszłą niedzielę, 17 lutego, zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami na Mszę Św. o godz. 11.30 w Szklarach Górnych i spotkanie po niej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

4.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  3 . 0 2 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych, polecajmy
  w modlitwie pary niesakramentalne, niech dzięki łasce Boga dojrzeją do odpowiedzialności i pełni wzajemnej miłości.
 2. Informujemy o zwołaniu zebrania mieszkańców Szklar Dolnych na poniedziałek 4 lutego, na godz. 17:00, w Domu Gościnnym „Noce i Dnie”. W proponowanym porządku spotkania m.in. wybór sołtysa oraz rady sołeckiej.
 3. W środę 6. lutego, jak zwykle, nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina, po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Z racji obchodzonego wczoraj święta życia konsekrowanego, zbiórka do puszek na cele zakonów klauzurowych.
 5. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 6. Zachęcamy gorąco do udziału w Parafialnej Pielgrzymce do Ziemi świętej, informacje na stronie www. Pozostało tylko kilka wolnych miejsc.
 7. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i posprzątanie świątecznych dekoracji, dziękujemy za każdy wkład i troskę o nasze świątynie i naszą wspólnotę parafialną.
 8. W minionym tygodniu do wieczności odeszła: Aniela Hildebrandt. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

3.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 7 . 0 1 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj po Mszy w Trzmielowie zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafii Prawosławnej pw. św. Trójcy w Lubinie. Zachęcamy do wzięcia udziału
  w ekumenicznym spotkaniu, otwierającym nas na braci i siostry, z którymi łączy nas chrześcijańska wiara, będącym muzycznym podsumowaniem okresu Narodzenia Pańskiego.
 2. Mieszkańców naszej parafii zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych w sprawie przyłączenia 7 sołectw Gminy Lubin do miasta Lubina zapraszamy po sumie w Szklarach Górnych. Komisja będzie do dyspozycji państwa w Oratorium.
 3. Informujemy o zwołaniu zebrania mieszkańców Szklar Dolnych na poniedziałek 4 lutego, na godz. 17:00, w Domu Gościnnym „Noce i Dnie”. W proponowanym porządku spotkania m.in. wybór sołtysa oraz rady sołeckiej.
 4. W środę 30. stycznia, jak zwykle, nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina, po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 5. W czwartek, 31. stycznia uroczystość św. Jana Bosko, wpatrując się w jego przykład, starajmy się stawać znakiem miłości Boga do człowieka, szczególnie młodego i dotkniętego jakimś brakiem czy niedomaganiem.
 6. Wizytę duszpasterską podsumujemy, w danych statystycznych, w niedzielę 17 lutego. Wszystkim,
  z którymi dotąd nie udało nam się spotkać, w dalszym ciągu, przypominamy o możliwości umówienia wizyty w dogodnym dla państwa terminie, prosimy o kontakt telefoniczny. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary. Ministrantów zapraszamy na spotkanie pokolędowe 16. lutego na godzinę 10:00.
 7. W piątek 1. lutego, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej. Ze względu na ferie, tym razem możliwość kwadrans przed Mszami.
 8. W sobotę, 2. lutego, święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane MB Gromnicznej. Przed Mszami będzie można nabyć gromnice. Eucharystie w naszych świątyniach o godz. 17:00, 18:00 i 19:00. Obchodzimy tego dnia również święto życia konsekrowanego, stąd zbiórka do puszek na cele zakonów klauzurowych.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 10. Zachęcamy gorąco do udziału w Parafialnej Pielgrzymce do Ziemi świętej, informacje na stronie www. Zapisy parafian przyjmujemy do końca stycznia.
 11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Józef Sikora oraz Bronisław Zając. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 0 . 0 1 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Wójt Gminy Lubin, Tadeusz Kielan, zaprasza na zebrania sołeckie, podczas których oprócz wyboru sołtysów, zostaną przeprowadzone oficjalne konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Lubin oraz przyłączenia do miasta Lubina siedmiu sołectw, w tym naszych Szklar Górnych i Obory. Spotkania odbędą się: w Szklarach Górnych w poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy, a w Oborze, we wtorek, 22 stycznia 2019 r. o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej.
 3. Pamiętajmy w modlitwie i życzliwości okazywanej dziadkom i babciom z racji przypadających w tym czasie ich dni.
 4. Styczeń to miesiąc wielu wspomnień salezjańskich: 22. dnia tego miesiąca, bł. Laury Vicuña, 24. św. Franciszka Salezego, a 31. św. Jana Bosko, wpatrując się w ich przykład, starajmy się stawać coraz mocniejszym znakiem miłości Boga do człowieka, szczególnie młodego i dotkniętego jakimś brakiem czy niedomaganiem.
 5. Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych w najbliższą środę 23. stycznia, o 14:30, przed Mszą
  o 15:00, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 6. Do środy 23. stycznia kontynuujemy, w Szklarach Górnych, wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego na stronie internetowej; 24. stycznia kolęda dodatkowa, odwiedzimy wiernych
  z ul. Jesionowej oraz wszystkich, którzy wyrażą pragnienie spotkania w tym terminie. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, prosimy nie składać datków na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, prosimy o kontakt. Ministrantów prosimy o zarezerwowanie 16. lutego, na spotkanie pokolędowe.
 7. W sobotę 26. stycznia zapraszamy do udziału w uprzątnięciu świątecznych dekoracji naszych świątyń, w kościele parafialnym na godz. 9:00.
 8. Zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafii Prawosławnej pw. św. Trójcy w Lubinie, który odbędzie się po Eucharystii w kościele w Trzmielowie, w niedzielę 27 stycznia. Zachęcamy do wzięcia udziału w ekumenicznym spotkaniu, otwierającym nas na braci i siostry, z którymi łączy nas chrześcijańska wiara, będącym muzycznym podsumowaniem okresu Narodzenia Pańskiego.
 9. Uprzedzamy o utrudnieniach w dostępie do duszpasterzy w związku z trwającą kolędą.
  We wszystkich sprawach, wymagających osobistego kontaktu z proboszczem, do 24 stycznia włącznie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania, dzwoniąc w dni powszednie między godz. 9:00 a 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 11. Zachęcamy gorąco do udziału w Parafialnej Pielgrzymce do Ziemi świętej, informacje na stronie www. Zapisy parafian przyjmujemy do końca stycznia.
 12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: Grzegorz Chełpa oraz Kazimierz Chudy, a w najbliższy poniedziałek pożegnamy zmarłą śp. Jadwigę Karwacką. Polećmy drogich nam zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

1.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 3 . 0 1 . 2 0 1 9  r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj po sumie w Szklarach, spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. wraz z rodzicami.
 2. Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych w najbliższą środę 16. stycznia, o 14:30, przed Mszą
  o 15:00, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Kontynuujemy wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego na stronie internetowej;
  do środy w Oborze, a od czwartku na Owczarach i w Szklarach Górnych. Serdecznie dziękujemy
  za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, prosimy nie składać datków na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 4. Uprzedzamy o utrudnieniach w dostępie do duszpasterzy, w związku z trwającą kolędą. We wszystkich sprawach, wymagających osobistego kontaktu z proboszczem, do 24 stycznia włącznie, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania, dzwoniąc w dni powszednie między godz. 9:00 a 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.
 5. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu i w okresie kolędowym, według podanego rozkładu.
 6. Zachęcamy gorąco do udziału w Parafialnej Pielgrzymce do Ziemi świętej, informacje na stronie www. Zapisy parafian przyjmujemy do końca stycznia.
 7. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w III pielgrzymce pracowników Polskiej Miedzi do Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w ubiegłą sobotę, szczególnie druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy zabezpieczali trasę. Już w jej trakcie, modliliśmy się w intencjach górników poszkodowanych wczoraj w Rudnej, także tragicznie zmarłego, jak się okazało śp. Mirosława Kempiaka, brata naszego współbrata ks. Ryszarda Kempiaka, który będzie naszym przewodnikiem na pielgrzymce do Ziemi świętej.

O b j a w i e n i e   P a ń s k i e,   0 6 . 0 1 . 2 0 1 9 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Chór „Via Musica” działający przy Naszej Parafii zaprasza na koncert kolęd i pastorałek po sumie w Szklarach Górnych. Dzisiaj po Mszach można nabyć kredę oraz kadzidło, datki z tej okazji na potrzeby Służby Liturgicznej.
 3. Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych w najbliższą środę 9. stycznia, o 14:30, przed Mszą o 15:00, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Kontynuujemy wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej; od poniedziałku w Oborze. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, prosimy nie składać datków na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 5. Karty dla kandydatów do bierzmowania do pobrania na stronie www, a najbliższe spotkania
  w lutym.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu i w okresie kolędowym, według podanego rozkładu; w dni powszednie codziennie w kościele parafialnym, oraz w miejscowościach, w których kolędujemy o 15:00, w soboty i niedzielę w zwyczajowych godzinach.
 7. W sobotę 12 stycznia III pielgrzymka pracowników Polskiej Miedzi do Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei. My dołączymy do grupy, która spotyka się o godzinie 8.00, w parafii św. Jana Bosko. Planowany jest przejazd autobusem do Rudnej, skąd wyruszymy już pieszo do Grodowca, pokonując dystans około 12 km. Druga grupa wyrusza z z Jaczkowa.
 8. W niedzielę, 13 stycznia, na sumę i spotkanie po niej zapraszamy dzieci przygotowujące się
  do I Komunii św. wraz z rodzicami.
 9. W nocy, z piątku na sobotę, podjęto próbę włamania na plebanię. Nasz monitoring zarejestrował sprawcę: młodego, zakapturzonego z niewielkim plecakiem. Apelujemy o czujność i zwracanie uwagi na to, co dzieje się na terenie przykościelnym, szczególnie w czasie kolędy. Proszę czuć się odpowiedzialnym za wspólne dobro, którym księża jedynie administrują. W obecnym czasie środki przechowuje się na kontach bankowych. Złodziej wyrządzając szkody, nie powinien spodziewać się łupu, który mógłby uzasadnić podejmowane ryzyko sankcji karnych. Dokonano zgłoszenia na policję, zapewniamy też o pełnej determinacji w wyjaśnieniu sprawy.
 10. Zachęcamy gorąco do udziału w Parafialnej Pielgrzymce do Ziemi świętej, informacje na stronie www. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne z ks. Ryszardem Kempiakiem, naszym przewodnikiem, w najbliższą sobotę o 19:00 w Szklarach Górnych, po wigilijnej Mszy Niedzielnej, którą on będzie celebrował.

N i e d z i e l a   ś w .   R o d z i n y :   J e z u s a ,   M a r y i   i   J ó z e f a ,
3 0 . 1 2 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja jak co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj szczególnie zachęcamy do podziękowania Panu Bogu za łaski otrzymane w 2018 r.
 2. 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, przypominamy o obowiązku uczestnictwa w Eucharystii. Rozkład niedzielny z wyjątkiem Prymarii, nie będzie Mszy o godz. 7:00, odprawiona zostanie natomiast dodatkowo Msza o godz. 18:00.
 3. Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych w najbliższą środę 2. stycznia, o 14:30, przed Mszą o 15:00, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Od środy rozpoczynamy wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, prosimy nie składać datków na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 5. W pierwszy piątek miesiąca, 4. stycznia, przed południem odwiedziny chorych.
 6. Chór „Via Musica” działający przy Naszej Parafii zaprasza na koncert kolęd i pastorałek w niedzielę 6 stycznia po Mszy o godz.11.30. Po Mszach w uroczystość Objawienia Pańskiego można będzie nabyć kredę oraz kadzidło, datki z tej okazji na potrzeby Służby Liturgicznej.
 7. Karty dla kandydatów do bierzmowania do pobrania od jutra, a najbliższe spotkania w lutym.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu i w okresie kolędowym, według podanego rozkładu; w dni powszednie codziennie w kościele parafialnym, oraz w miejscowościach, w których kolędujemy o 15:00, w soboty i niedzielę w zwyczajowych godzinach.
 9. Zachęcamy gorąco do udziału w Parafialnej Pielgrzymce do Ziemi świętej, informacje na stronie www.
 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp.: Janinę Szczęk; naszych zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu.

4   n i e d z i e l a   A d w e n t u ,   2 3 . 1 2 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Spotkanie dla ministrantów w sprawie kolędy dzisiaj 0 15:00.
 3. Dziękujemy za zaangażowanie wiernych w świąteczną dekorację naszych świątyń.
 4. Pasterki odprawimy o 22:00 w Szklarach Dolnych i Oborze oraz o północy: w Trzmielowie
  i Szklarach Górnych. Rozkład Mszy św. 25 i 26 XII niedzielny z wyjątkiem pierwszej Mszy o 7:00 rano
  w Boże Narodzenie.
 5. Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych w najbliższą środę 26. grudnia, o 11:00, przed sumą, która zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 6. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę rozpoczniemy 2 stycznia, szczegółowy rozkład w „Gazecie parafialnej”, zachęcamy do zabrania jej do domu.
 7. Msza św. za zmarłych w roku 2018 w sobotę 29 XII o godz. 18:00, w Szklarach Górnych
  z odczytaniem zmarłych i zapaleniem zniczy.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji. W nadchodzącym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. Korzystajmy z prasy katolickiej, do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”, dzisiaj także Gazeta Parafialna

3   n i e d z i e l a   A d w e n t u ,   1 6 . 1 2 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dzisiaj, po Mszy w Oborze odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy, zebrane środki będą przekazane na potrzeby uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, którzy swoim występem zapraszać będą na Jasełka, wystawiane 19 grudnia o 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole w Szklarach Dolnych. Podczas Jasełek również odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy.
 4. Trwa czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, zaplanujmy czas na spowiedź przedświąteczną, w naszej parafii 21 grudnia, o 16:30 w Trzmielowie i Szklarach Dolnych, o 17:00 w Szklarach Górnych oraz o 18:30 w Oborze. Opłatki do naszych domów dostarczają parafianie z identyfikatorami. Świece Caritasu na stół wigilijny można nabyć w zakrystii. Przed nami ostatni tydzień Rorat, czyli Mszy o NMP w Adwencie, sprawujemy je od poniedziałku do piątku w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz o 17:00 w Szklarach Dolnych i 19:00 w Oborze, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Zapraszamy szczególnie gorąco dzieci przygotowujące się do I Komunii oraz kandydatów do bierzmowania.
 5. Zadbajmy o jak najlepsze przygotowanie na święta Narodzenia Naszego Pana. Zapraszamy do zaangażowania się w dekorację naszych świątyń: w sobotę 22 grudnia, w Szklarach Górnych od godz. 9:00, w Szklarach Dolnych od 12:00, a w Trzmielowie od 16:00. Natomiast w Oborze, w niedzielę,
  23 grudnia od 16:00.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji.
 7. Korzystajmy z prasy katolickiej, do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.

2   n i e d z i e l a   A d w e n t u ,   9 . 1 2 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Na sumie w kościele parafialnym o 11:30 spotkanie rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii z poświęceniem medalików/krzyżyków. Dzisiaj przeżywamy także dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na wschodzie, po wszystkich Mszach zbiórka do puszek na ten cel.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dzisiaj kończy się zbiórka artykułów plastycznych. Natomiast w przyszłą niedzielę, 16 grudnia po Mszy w Oborze odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy, zebrane środki będą przekazane na potrzeby uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych, którzy swoim występem zapraszać będą na Jasełka, wystawiane 19 grudnia o 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole w Szklarach Dolnych. Podczas Jasełek również odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy.
 4. Trwa czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, zaplanujmy czas na spowiedź przedświąteczną, w naszej parafii 21 grudnia, o 16:30 w Trzmielowie i Szklarach Dolnych, o 17:00 w Szklarach Górnych oraz o 18:30 w Oborze. Opłatki do naszych domów dostarczą parafianie z identyfikatorami. Świece Caritasu na stół wigilijny można nabyć w zakrystii. Roraty, czyli Msze o NMP w Adwencie, sprawujemy od poniedziałku do piątku w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz o 17:00 w Szklarach Dolnych i 19:00 w Oborze, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Zapraszamy szczególnie gorąco dzieci przygotowujące się do I Komunii oraz kandydatów do bierzmowania.
 5. Sołtys i Rada Sołecka Obory zapraszają dzieci na spotkanie z Mikołajem w świetlicy wiejskiej, które odbędzie się dzisiaj o 14.00.
 6. W związku z podejmowanymi pracami i staraniami o pozyskanie środków, w piątek w godzinach przedpołudniowych odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli delegatury konserwatora zabytków. Jeżeli ktoś z wiernych chciałby podzielić się sugestiami, bądź wiedzą na temat obiektów należących do parafii, prosimy o osobisty kontakt z proboszczem, do czwartku.
 7. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników zapraszamy na Mszę w najbliższy piątek. Kandydaci z grupy trzeciorocznej odnowią na niej przyrzeczenia chrzcielne. Ponadto spotkanie formacyjne grupy drugorocznej o 17:00 natomiast pierwszorocznej po Mszy.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Prosimy o jak najwcześniejsze rezerwowanie terminów polecanych przez państwa intencji.
 9. Korzystajmy z prasy katolickiej, do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”, w gratisie „Dobre Nowiny”.

1   n i e d z i e l a   A d w e n t u ,   2 . 1 2 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych. Modlitwie członków róż polecamy intencje powołań do rodziny salezjańskiej. Msze: o 10:00 w Oborze oraz suma o 11:30 w Szklarach Górnych odprawiamy w intencjach górników, z racji zbliżającego się wspomnienia ich patronki, św. Barbary.
 2. Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy trwali w listopadzie na modlitwie różańcowej za zmarłych polecanych w wypominkach oraz za ofiary złożone przy tej okazji. W ubiegłą niedzielę na cele powołaniowe złożyli państwo do puszek 2,5 tys. złotych.
 3. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Zbiórka artykułów plastycznych trwa do 9 grudnia, dary można składać do pojemników znajdujących przy wejściu do zakrystii.
 5. Rozpoczynamy czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, w której wspominamy pierwsze przyjście naszego Pana, początek Adwentu uświadamia nam jednak bardziej, że żyjemy w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Od przyszłej niedzieli parafianie z identyfikatorami będą roznosili poświęcone Opłatki, a świece Caritasu na stół wigilijny można będzie nabyć w zakrystii. Roraty, czyli Msze o NMP w Adwencie, sprawujemy od poniedziałku do piątku w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz o 17:00 w Szklarach Dolnych i 19:00 w Oborze, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Zapraszamy szczególnie gorąco dzieci przygotowujące się do I Komunii oraz kandydatów do bierzmowania.
 6. W czwartek, 6 grudnia, zapraszamy po Mszy w Szklarach Górnych na spotkanie ze św. Mikołajem. Prosimy, aby dorośli pomogli przygotować prezenty, które św. Mikołaj wręczy ich pociechom. Prezenty składamy, podpisane, w zakrystii przed Mszą. Natomiast w Oborze Sołtys i Rada Sołecka zapraszają dzieci na spotkanie z Mikołajem w Świetlicy wiejskiej w najbliższą niedziele 9 grudnia o godzinie 14.00.
 7. W piątek 7. grudnia, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej.
 8. 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – salezjanie świętują tradycyjnym wysyłaniem listów do Maryi. Zachęcamy do zapisania swoich próśb i modlitw, które wyślemy do NMP po Mszy, paląc nasze listy przed jej grotą. Szczególnie gorąco zachęcamy do skorzystania z tej propozycji kandydatów do bierzmowania. Do odebrania karty na miesiąc grudzień.
 9. W niedzielę 9 grudnia zapraszamy na 11:30 rodziców z dziećmi przygotowującymi się
  do I Komunii na poświęcenie medalików/krzyżyków.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019. Msze gregoriańskie możemy przyjąć po 21. kwietnia nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnym terminie, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 11. Pożegnaliśmy śp.: Marka Kasperskiego, Agnieszkę Kozieję, Marka Kmiotka oraz Jana Dalkę; naszych zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

U r o c z y s t o ś ć   J e z u s a   C h r y s t u s a   K r ó l a   W s z e c h ś w i a t a ,
2 5 . 1 1 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj po Mszach zbiórka do puszek, na cele powołaniowe inspektorii wrocławskiej salezjanów, oraz zmiana tajemnic różańcowych. Modlitwie członków róż polecamy intencje powołań do rodziny salezjańskiej.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny, szczególnie za zmarłych wymienianych w tegorocznych wypominkach.
 3. Schola parafialna prowadzi świąteczną zbiórkę artykułów plastycznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Sosnowcu prowadzonej przez Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus, współpracującymi z Salezjanami). Zbiórka trwa do 9 grudnia, ofiarowane artykuły można składać do pojemników znajdujących przy wejściu do zakrystii.
 4. Przed nami ostatni tydzień modlitwy za zmarłych: Różaniec z wypominkami, pół godziny przed Mszami, a w środy nowenna i Msza zbiorowa w Szklarach Górnych. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 5. W niedzielę 2 grudnia rozpoczynamy adwent, zapraszamy na Msze: o 10:00 w Oborze oraz sumę o 11:30 w Szklarach Górnych, w intencjach górników, z racji zbliżającego się wspomnienia ich patronki, św. Barbary.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019. Msze gregoriańskie możemy przyjąć po 21. kwietnia nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnym terminie, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 7. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 3   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 8 . 1 1 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny, szczególnie za zmarłych wymienianych w tegorocznych wypominkach.
 3. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do regularnego korzystania ze spowiedzi świętej.
  W listopadzie zapraszamy na wypominki. Dzisiaj po sumie w Szklarach Górnych spotkanie dla rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej.
 4. W najbliższy piątek (23 listopada) po Mszy św. w Szklarach Górnych odbędzie się wieczorek patriotyczno – papieski kończący projekt „Dla Ciebie Polsko – teraz my!”. W montażu słowno – muzycznym wystąpią dzieci uczestniczące w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy na chwilę zadumy obejmującej 100-lecie  odzyskania przez Polskę Niepodległości. Schola parafialna prowadzi świąteczną zbiórkę artykułów plastycznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Sosnowcu prowadzonej przez Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus, współpracującymi z Salezjanami). Zbiórka trwa do 9 grudnia, ofiarowane artykuły można składać do pojemników znajdujących przy wejściu do zakrystii.
 5. Tego samego dnia na „Wieczór Uwielbienia” zaprasza wspólnota Jordan z Lubina.
 6. W sobotę, 24 listopada, po Mszy w Szklarach, spotkanie dla całej Służby Liturgicznej ze współbraćmi salezjanami, którzy przybędą do naszej parafii, na niedzielę powołaniową. Za tydzień, po niedzielnych Mszach, zbiórka do puszek, na cele powołaniowe inspektorii wrocławskiej salezjanów.
 7. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych: Różaniec z wypominkami, pół godziny przed Mszami, a w środy na nowenna i Msza zbiorowa w Szklarach Górnych. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 8. Zakończyły się prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dziękujemy za Waszą ofiarność i okazaną hojność drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe, o które gorąco prosimy w perspektywie kolejnych przedsięwzięć.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019. Msze gregoriańskie możemy przyjąć po 21. kwietnia nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnym terminie, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 10. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu, szczególnie śp. Stanisława Retelskiego, który wczoraj odszedł do wieczności. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 2   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 1 . 1 1 . 2 0 1 8 r .
1 0 0 – l e c i e   N i e p o d l e g ł e j

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Dzisiaj, listopada, w Szklarach Górnych gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, z tej racji wyjątkowo Msza w Oborze o 11:30, a Eucharystia z udziałem gości oraz poświęceniem pomnika w Szklarach Górnych o godz. 10:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja do dziękczynienia za wolność naszej Ojczyzny.
 3. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny, szczególnie za zmarłych wymienianych w tegorocznych wypominkach.
 4. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do regularnego korzystania ze spowiedzi świętej. W listopadzie zapraszamy na wypominki. W niedzielę 18.11. rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zapraszamy na sumę w Szklarach Górnych o 11:30.
 5. Zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy modlić się będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 6. Kończą się prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Dzięki niej jesteśmy spokojni o środki konieczne na zabezpieczenie wkładu własnego. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe, o które gorąco prosimy w perspektywie kolejnych przedsięwzięć.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019. Msze gregoriańskie możemy przyjąć po 21. kwietnia nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.
 8. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 1   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   4 . 1 1 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dziś zmiana tajemnic różańcowych, modlitwie Róż polecamy zmarłych parafian i duszpasterzy.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny, szczególnie za zmarłych wymienianych w tegorocznych wypominkach.
 3. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą w dniach od 1. do 8. listopada, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.
 4. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do regularnego korzystania ze spowiedzi świętej. W listopadzie zapraszamy na wypominki. Najbliższe spotkanie dla grupy trzeciorocznej, w piątek 9 listopada, po Mszy w Szklarach Górnych, jej członków prosimy o dostarczenie metryk potwierdzających przyjęcie chrztu świętego. Natomiast kandydatów z grupy drugorocznej zapraszamy na spotkanie tego samego dnia, przed Mszą, tj. na godzinę 17:00.
 5. Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie w sobotę 10 listopada, po wieczornej Mszy świętej, ok. 18:45.
 6. W niedzielę, 11. listopada, w Szklarach Górnych będą miały miejsce gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, z tej racji wyjątkowo Msza w Oborze o 11:30, a Eucharystia z udziałem gości oraz poświęceniem pomnika w Szklarach Górnych o godz. 10:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja do dziękczynienia za wolność naszej Ojczyzny.
 7. Zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy modlić się będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019, pierwsze wolne w połowie stycznia. Msze gregoriańskie możemy przyjąć na marzec i kolejne miesiące nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.
 9. Na stronie internetowej naszej parafii można znaleźć propozycję majowego wyjazdu na Ukrainę, zachęcamy do udziału.
 10. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

U r o c z y s t o ś ć   W s z y s t k i c h   Ś w i ę t y c h ,   1 . 1 1 . 2 0 1 8 r .

 1. Msze św. dzisiaj o 7:00 i 8:30 w Szklarach Górnych i Dolnych; o godz. 10:00 w Oborze i Trzmielowie oraz o 13:00 na cmentarzu, tego dnia nie ma Eucharystii o 11:30.
 2. 2. listopada, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej.
 3. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą w dniach od 1. do 8. listopada, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.
 4. listopada w Szklarach Górnych będą miały miejsce gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, z tej racji wyjątkowo Msza w Oborze o 11:30, a Eucharystia z udziałem gości oraz poświęceniem pomnika w Szklarach Górnych o godz. 10:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja do dziękczynienia za wolność naszej Ojczyzny.
 5. Dziękujemy za świadectwo wiary wszystkim uczestniczącym w październikowych nabożeństwach różańcowych. Szczególnie gorąco wyrażamy wdzięczność wiernym, którzy prowadzili modlitwy, umożliwiając innym skorzystanie ze spowiedzi świętej.
 6. Zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą w tygodniu jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019, pierwsze wolne w połowie stycznia. Msze gregoriańskie możemy przyjąć na marzec i kolejne miesiące nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.
 8. Na stronie internetowej naszej parafii można znaleźć propozycję majowego wyjazdu na Ukrainę, zachęcamy do udziału.
 9. Wczoraj do wieczności przeszła Maria Hajdas, którą pożegnamy na Mszy pogrzebowej w sobotę o godz. 13:00, w kościele w Szklarach Górnych. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 0   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 8 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę o 17:30 nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych, Msze wigilijne o godz. 18:00 oraz 19:00 już z uroczystości Wszystkich Świętych.
 3. W czwartek, 1 listopada Msze św. o 7:00 i 8:30 w Szklarach Górnych i Dolnych; o godz. 10:00 w Oborze i Trzmielowie oraz o 13:00 na cmentarzu, tego dnia nie ma Eucharystii o 11:30.
 4. Po sumie o 11:30 spotkanie z rodzicami oraz dziećmi przygotowującymi się do I Komunii. Także dzisiaj o 16:00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z grupy trzeciorocznej.
 5. Kończy się miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na ostatnie nabożeństwa w naszych kościołach.
 6. 2. listopada, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszami, zachęcamy szczególnie w I. piątek miesiąca.
 7. Na bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019, pierwsza wolna jest 3. stycznia. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 9. Na stronie internetowej naszej parafii można znaleźć propozycję majowego wyjazdu na Ukrainę, zachęcamy do udziału.
 10. Na początku listopada, do prezbiterium naszego kościoła parafialnego, powróci po renowacji ołtarz główny. Wyrazy ogromnej wdzięczności wszystkim wspierającym prace w naszych kościołach modlitwą i hojnymi ofiarami. Staramy się również o pozyskanie środków publicznych na remont wieży w Oborze.
 11. Ubiegłej niedzieli we Mszach uczestniczyło 699 osób, zatem dominicantes wynosi jedynie 20%, lepiej wypada comunicantes – komunię przyjęło 349 osób, zatem 50% wiernych uczęszczających na nabożeństwa.
 12. W zeszłym tygodniu go wieczności przeszły Róża Świercz oraz Krystyna Szadej, którą pożegnamy na mszy pogrzebowej we wtorek o godz. 12:00, w kościele Oborze, poniej złożenie do grobu, o 13:00 na cmentarzu na Zaciszu. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie wiary w zmartwychwstanie i pociechę dla ich bliskich.

2 9   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 1 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych serdecznie zaprasza na wspólne świętowanie. W piątek 26 października o godzinie 9.00 odbędzie się Gminny Turniej Historyczny pt. ” Niepodległa – Niepokorna”. W tym Turnieju rywalizować ze sobą będą uczniowie szkół podstawowych Gminy Chocianów.
 4. W każdą sobotę zajęcia muzyczne i edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę, 28 października, do Szklar Górnych, na sumę o 11:30 i spotkanie po niej. Tego samego dnia o 16:00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z grupy trzeciorocznej.
 6. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych, kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 7. Na bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także Msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 9. Na początku listopada, do prezbiterium naszego kościoła parafialnego, powróci po renowacji ołtarz główny. Wyrazy ogromnej wdzięczności wszystkim wspierającym prace w naszych kościołach modlitwą i hojnymi ofiarami. Staramy się również o pozyskanie środków publicznych na remont wieży w Oborze.
 10. Dzisiaj odbywają się wybory samorządowe przypominamy, że udział w nich jest obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności za społeczność, którą tworzymy. Zachęcamy do modlitwy za kandydatów oraz dobry wybór dla naszej lokalnej wspólnoty.

2 8   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   14 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. W każdą sobotę zajęcia muzyczne i edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium.
 4. Dzisiaj obchodzimy XVIII Dzień Papieski, zbiórka do puszek, zachęcamy do wsparcia działań Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
 5. W przyszłą niedzielę odbędą się wybory samorządowe przypominamy, że udział w nich jest obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności za społeczność, którą tworzymy. Zachęcamy do modlitwy za kandydatów i dobry wybór dla naszej lokalnej wspólnoty.
 6. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych, kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 7. Na bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.

2 7   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   7 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. O 13:00 w Trzmielowie odpust ku czci NMP Różańcowej. Serdeczne wyrazy wdzięczności Państwu Trochanowskim, Czerepom i Kania za uporządkowanie terenu przy kościele i dekorację świątyni, dziękuję naszemu organiście Wojtkowi Banachowi oraz chórowi, służbie liturgicznej i ks. Robertowi Gajewskiemu, wszystkim, którzy tworzą z nami wspólnotę modlitwy.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na piątkową Eucharystię, a grupę trzecioroczną na spotkanie po niej. Wszystkich przygotowujących się do tego sakramentu prosimy o pobranie karty na stronie www naszej parafii i skrupulatne jej wypełnienie.
 4. W każdą sobotę zajęcia muzyczne i edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium.
 5. W przyszłą niedzielę, 14 października, z okazji XVIII Dnia Papieskiego, zbiórka do puszek, zachęcamy do wsparcia działań Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
 6. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.

2 6   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   3 0 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po sumie w Szklarach Górnych o 11:30 zapraszamy rodziców z dziećmi rozpoczynających przygotowanie do I Komunii św.
 2. Spotkanie Rady parafialnej, w poniedziałek, 1 października o 20:00.
 3. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 5. października, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszami, zachęcamy szczególnie w I. piątek miesiąca. Tego dnia kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę w Szklarach Górnych, po niej spotkanie dla grupy trzeciorocznej.
 5. W każdą sobotę zajęcia muzyczne oraz edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium. Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży do Marianówki Barbarze Czekajło oraz Mirosławie Ratajek. Ponadto za wsparcie i przekazanie bułek wdzięczność wyrażamy piekarni z Obory.
 6. Koncert Papieski, zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin, odbędzie się w kościele w Oborze, w sobotę 6. października o godzinie 17:30 wystąpią zespoły: wokalnoinstrumentalny Iskra oraz wokalny Rozśpiewane Pastuszki. Gorąco zapraszamy.
 7. W niedzielę 7 października o godz. 13:00 odpust w kościele NMP Różańcowej w Trzmielowie. Dzień wcześniej, w sobotę, 6 października o godz. 16:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową i okazją do spowiedzi.
 8. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 9. 6. października rozpoczyna się studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Prosimy o zgłoszenia kandydatów z naszej parafii.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Damian Dołhun zam. w Szklarach Dolnych z Magdaleną Gregor zam. w Szklarach Górnych zapowiedź trzecia.
 11. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.

2 5   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 3 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11:00 – 13.00 w Oratorium.
 4. Sołtys Szklar Dolnych zaprasza na zebranie wiejskie, w poniedziałek, 24 września o godz. 18:00 w domu gościnnym „Noce i Dnie” w celu zagospodarowania funduszu sołeckiego, wśród gości: Burmistrz Miasta i Gminy oraz Dzielnicowy.
 5. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej parafii i przesłanie go do 27 września.
 6. W niedzielę 30 września na sumę w Szklarach Górnych o 11:30 zapraszamy rodziców z dziećmi chcących rozpocząć przygotowanie do I Komunii św.
 7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych oraz klub sportowy WTS Relaks Szklary Dolne zapraszają na festyn rodzinny „Święto Ziemniaka”, który odbędzie się 28.09.2018 r. od godz. 14:00 na placu rekreacyjno-sportowym przy szkole. Wśród atrakcji konkursy z nagrodami, m.in. na „Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka”.
 8. W piątek, 28 września bp. Zbigniew rozpocznie przygotowanie katechumenalne do Chrztu dla osób dorosłych. Osoby zainteresowane przyjęciem tego sakramentu prosimy o bezzwłoczne, osobiste zgłoszenie się do proboszcza.
 9. W październiku rozpoczyna się studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Do końca września proboszcz przyjmuje zgłoszenia kandydatów z naszej parafii.
 10. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu Stadion Młodych w Warszawie zapisujemy do końca września, cena 85 zł, informacje na stronie parafialnej.
 11. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Damian Dołhun zam. w Szklarach Dolnych z Magdaleną Gregor zam. w Szklarach Górnych zapowiedź druga. Zapraszamy na kurs przedmałżeński, który rozpozna się dzisiaj o 17:30, w pałacu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 12. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Do końca roku mamy kilka wolnych intencji w listopadzie i grudniu. Przyjmujemy intencje na rok 2019. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.

2 4   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 6 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dziękujemy za zainteresowanie kiermaszem ciasta i aniołów. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11.00 – 13.00 w Oratorium. W dniach 22 – 23 września organizujemy wycieczkę krajoznawczą dla dzieci i młodzieży do Marianówki.
 4. Dziękujemy za państwa udział w Narodowym czytaniu „Przedwiośnia” oraz dożynkach i rocznicy 720-lecia Obory. Dzisiaj przekazujemy zaproszenie na festiwal rolnictwa w Oborze, na skwerze przy ul. Bursztynowej o godz. 13:00 oraz Traktoriadę w Chocianowcu, która rozpocznie sie o 14:00.
 5. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników zapraszamy wraz z rodzicami na sumę o 11:30 w Szklarach Górnych. Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej parafii i przesłanie go do 27 września.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Sebastian Spaliński zam. w Oborze z Pauliną Romaszko zam. w Polkowicach zapowiedź trzecia oraz Damian Dołhun zam. w Szklarach Dolnych z Magdaleną Gregor zam. w Szklarach Górnych. Zapraszamy na kurs przedmałżeński, który rozpocznie się w przyszłą niedzielę 23 września. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Do końca roku mamy kilka wolnych intencji w listopadzie i grudniu. Można zamawiać intencje na rok 2019. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji.

2 3   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   9 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, co niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dzisiaj po raz 4 w Oborze Narodowe Czytanie – tym razem „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Szczegóły na stronie www.
 4. Dzieci ze scholi parafialnej organizują kiermasz ciasta i ręcznie robionych, unikatowych aniołów, które będzie można nabyć po Mszach o godz 7.00 i 11.30 przy wyjściu z kościoła w Szklarach. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na potrzeby i rozwój scholi. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11.00 – 13.00 w Oratorium. W dniach 22 – 23 września organizujemy wycieczkę krajoznawczą dla dzieci i młodzieży do Marianówki szczegóły na stronie www.
 5. Sołtys i Rada Sołecka Obory zapraszają na dożynki wiejskie połączone z obchodami 720-lecia powstania wsi, które odbędą w sobotę 15 września na boisku sportowym przy ulicy Bursztynowej . Rozpoczęcie uroczystą Mszą świętą o godz. 15:00. Natomiast w niedzielę 16. września na skwerze przy ul. Bursztynowej o godz. 13:00 rozpocznie się festiwal rolnictwa. Szczegóły na stronie www.woborze.pl
 6. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników zapraszamy wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę na sumę o 11:30 w Szklarach Górnych.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Daniel Trochanowski zamieszkały w Trzmielowie z Natalią Popiwczak zam. w Lubinie; Paweł Graczyk zamieszkały w Oborze z Małgorzatą Nester zamieszkałą w Głogowie; Maksymilian Dawid Jarosik zamieszkały w Lubinie z Martą Marzeną Pietrzak zamieszkałą w Lubinie – zapowiedzi trzecie oraz Sebastian Spaliński zam. w Oborze z Pauliną Romaszko zam. w Polkowicach zapowiedź druga. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.

2 2   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych.
 2. W poniedziałek rozpoczynamy rok szkolny. Eucharystie w Szklarach Górnych o godz. 8:00, w Dolnych o 9:00, a dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o godz. 12:00. Także w poniedziałek, po Mszy o 18:00 spotkanie Rady Parafialnej.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 7 września, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszami, zachęcamy szczególnie w I piątek miesiąca.
 5. W przyszłą niedzielę po raz 4 w Oborze Narodowe Czytanie – tym razem „Przedwiośnie”
  Stefana Żeromskiego. Szczegóły na stronie www.
 6. Dzieci ze scholi parafialnej organizują kiermasz ciasta i ręcznie robionych, unikatowych aniołów, które będzie można nabyć w niedzielę po Mszach o godz 7.00 i 11.30 przy wyjściu z kościoła w Szklarach. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na potrzeby i rozwój scholi. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11.00 – 13.00 w Oratorium. W dniach 22 – 23 września organizujemy wycieczkę krajoznawczą dla dzieci i młodzieży do Marianówki szczegóły na stronie www.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Daniel Trochanowski zamieszkały w Trzmielowie z Natalią Popiwczak zam. w Lubinie; Paweł Graczyk zamieszkały w Oborze z Małgorzatą Nester zamieszkałą w Głogowie; Maksymilian Dawid Jarosik zamieszkały w Lubinie z Martą Marzeną Pietrzak zamieszkałą w Lubinie – zapowiedzi drugie oraz Sebastian Spaliński zam. w Oborze z Pauliną Romaszko zam. w Polkowicach zapowiedź pierwsza. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem poniedziałku i środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.
 9. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy poświęcili życie w obronie naszej Ojczyzny. Polecamy też zmarłe w ostatnim czasie: Genowefę Polniak oraz Stanisławę Markowską.

U r o c z y s t o ś ć   N M P   C z ę s t o c h o w s k i e j ,   2 6 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę zapraszamy na nowennę do Najświętszej Maryi Panny o 17:30, Mszę o godz. 18:00. W intencjach polecanych przez uczestników Nowenny zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa.
 3. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Adrian Mariusz Dragan zamieszkały w Lubinie z Dorotą Katarzyną Łapińską zamieszkałą w Szklarach Dolnych oraz Adam Paweł Pielech zamieszkały w Szklarach Dolnych z Karoliną Barbarą Potocką zamieszkałą w Jędrzychowie – zapowiedź trzecia, Daniel Trochanowski zamieszkały w Trzmielowie z Natalią Popiwczak zam. w Lubinie; Paweł Graczyk zamieszkały w Oborze z Małgorzatą Nester zamieszkałą w Głogowie; Maksymilian Dawid Jarosik zamieszkały w Lubinie z Martą Marzeną Pietrzak zamieszkałą w Lubinie – zapowiedzi pierwsze. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 4. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 5. Z grona parafian w minionym tygodniu odszedł do Pana ś.p. Antoni Deberne. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu.

2 0   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 9 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W dniu dzisiejszym na sumie o godz. 11.30 Msza Dożynkowa, na której pragniemy dziękować Dobremu Bogu za tegoroczne plony, natomiast zabawa Dożynkowa będzie miała miejsce w sobotę 25 sierpnia od godz. 16.00 na obiekcie sportowym „Arena Szklary”.
 3. W środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Jak co tydzień zapraszamy na nowennę do Najświętszej Maryi Panny o 17:30, Mszę o godz. 18:00. W intencjach polecanych przez uczestników Nowenny zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa.
 4. W piątek święto Bartłomieja Apostoła.
 5. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ok. godz. 11.00 przed sumą odmówimy nowennę do Najświętszej Maryi Panny.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Mateusz Należny z Małgorzatą Nizioł Należną zamieszkali w Oborze – zapowiedź trzecia; Adrian Mariusz Dragan zamieszkały w Lubinie z Dorotą Katarzyną Łapińską zamieszkałą w Szklarach Dolnych oraz Adam Paweł Pielech zamieszkały w Szklarach Dolnych z Karoliną Barbarą Potocką zamieszkałą w Jędrzychowie – zapowiedzi drugie.Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 9   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 2 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W tym dniu Msze święte jak w każdą niedzielę. Na każdej Mszy św. poświęcenie zbóż, ziół, owoców i kwiatów. O godz. 11.00 przed sumą odmówimy nowennę do Najświętszej Maryi Panny.
 3. W przyszłą niedzielę 19 sierpnia na sumie zostanie odprawiona Msza święta Dożynkowa Dziękczynna za tegoroczne plony od mieszkańców Szklar Górnych, natomiast zabawa Dożynkowa obędzie się w sobotę 25 sierpnia na boisku sportowym.
 4. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Mateusz Należny z Małgorzatą Nizioł Należną zamieszkali w Oborze – zapowiedź druga; Adrian Mariusz Dragan zamieszkały w Lubinie z Dorotą Katarzyną Łapińską zamieszkałą w Szklarach Dolnych oraz Adam Paweł Pielech zamieszkały w Szklarach Dolnych z Karoliną Barbarą Potocką zamieszkałą w Jędrzychowie – zapowiedzi pierwsze.
 5. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 7. W minionym tygodniu z grona parafian odszedł do wieczności ś.p. Krzysztof Absalon. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

1 8   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   5 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po mszach zmiana tajemnic różańcowych.
 2. W nowym tygodniu wspominamy w liturgii:
  W PONIEDZIAŁEK – Święto Przemienienia Pańskiego
  W ŚRODĘ – wspomnienie św. Dominika, prezbitera
  W CZWARTEK – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Patronki Europy
  W PIĄTEK– św. Wawrzyńca Diakona
  W SOBOTĘ – św. Klary
 3. Zapraszamy w środę na nowennę do Najświętszej Maryi Panny o 17:30, Mszę o godz. 18:00. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Łączymy się duchowo z pielgrzymami wędrującymi do tronu Jasnogórskiej Pani.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Mateusz Należny z Małgorzatą Nizioł Należną zamieszkali w Oborze; zapowiedź pierwsza. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.

1 7   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 9 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dnia 2 sierpnia, ze względu na Odpust Porcjunkuli, nawiedzenie kościoła parafialnego wiąże się z możliwością uzyskania pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego.
 4. Z racji pierwszego piątku, 3 sierpnia przed południem odwiedziny chorych.
 5. Rozpoczynający się w nadchodzącym tygodniu miesiąc sierpień jest czasem wielu patriotycznych rocznic, starajmy się zaznaczyć pamięć tych dni. Zachęcamy do udziału w inicjatywie episkopatu i duszpasterstwa trzeźwości 100 dni abstynencji na 100 lecie niepodległości, akcja rozpoczyna się
  4 sierpnia.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.
 7. Dzisiaj po Mszach, z racji środowego wspomnienia św. Krzysztofa, modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich korzystających z różnych środków lokomocji z poświęceniem pojazdów.

1 6   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 2 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Tego dnia 25. lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, z tej okazji w środę oraz w przyszłą niedzielę modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich korzystających z różnych środków lokomocji z poświęceniem pojazdów.
 3. W piątek 27 lipca między godziną 13:00 a 14:00 przy kościele w Szklarach Górnych zatrzymają się na postój pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę, zachęcam do serdecznego powitania oraz pomocy w organizacji poczęstunku. Proszę o osobisty kontakt z proboszczem.
 4. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Kapłan zgodnie z prawem kanonicznym przewodniczy Eucharystii raz dziennie, a dla powtórnego bądź kolejnego sprawowania Najświętszej Ofiary musi posiadać uzasadnienie np. usilną prośbę wiernych. Stąd wynika nasza zachęta do zamawiania intencji. Bez prośby o modlitwę konkretnych osób, po prostu moglibyśmy pozostać bez codziennej Eucharystii.

1 5   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 5 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Piotr Koński zam. w Lubinie z Eweliną Derendą zam. w Dębowie oraz Jakub Banaszak z Joanną Ziomek zamieszkali w Oborze; zapowiedzi trzecie. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 4. Wójt Gminy, Tadeusz Kielan, zwrócił się do nas z prośbą o wskazanie grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Oznakowanie specjalnym symbolem graficznym i ochrona grobów lub miejsc upamiętniających walkę o niepodległość jest realizacją projektu Wojewody i Dyrektora oddziału Instytutu IPN pod nazwą „Ocalamy”. Gorąco prosimy o przekazanie informacji o grobach i miejscach godnych upamiętnienia proboszczowi, bądź bezpośrednio do Urzędu Gminy Lubin pod kontakt na naszej stronie www.
 5. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Szklarach Dolnych także codziennie, o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty, w Oborze zamówiono intencję na poniedziałek. Kapłan zgodnie z prawem kanonicznym przewodniczy Eucharystii raz dziennie, dla binacji czy trynacji, czyli powtórnego bądź kolejnego sprawowania Najświętszej Ofiary musi posiadać uzasadnienie np. usilną prośbę wiernych. Przede wszystkim stąd wynika nasza zachęta do zamawiania intencji.

1 4   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   8 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. po Mszach zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Pozostajemy pod wrażeniem zaangażowania organizatorów parafialnego festynu odpustowego i serdecznością, z jaką mieszkańcy naszej parafii traktują nas księży, i Pawła, i Piotra, od początku naszej obecności w tej wspólnocie. Dla mnie osobiście, to kolejna odsłona Waszego wielkiego serca i kreatywności, troski o dobro wspólne i hojnej wyobraźni, z jaką potraficie udzielać się dla innych. Takie wydarzenia niosą z sobą genialną okazję do integracji naszej społeczności, budowania środowiska sprzyjającego wypoczynkowi i zabawie w międzypokoleniowym wydaniu oraz przełamywaniu stereotypów, które dzielą nas, jedynie wtedy, gdy się nie znamy. Im bliżej siebie jesteśmy, tym więcej możemy uczynić, i dla siebie nawzajem, i dla innych. Jeszcze raz, za wszystko, z serca dziękujemy!
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i zaległych kart.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Marcin Zieleziński z Wioletą Sołtys zamieszkali w Lubinie; Roman Golonka zam. w Szklarach Dolnych z Katarzyną Doszko, zam. w Pieńsku; zapowiedzi trzecie; ponadto zapowiedzi drugie następujących par: Piotr Koński zam. w Lubinie z Eweliną Derendą zam. w Dębowie oraz Jakub Banaszak z Joanną Ziomek zamieszkali w Oborze. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 6. Wójt Gminy, Tadeusz Kielan, zwrócił się do nas z prośbą o wskazanie grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Oznakowanie specjalnym symbolem graficznym i ochrona grobów lub miejsc upamiętniających walkę o niepodległość jest realizacją projektu Wojewody i Dyrektora oddziału Instytutu IPN pod nazwą „Ocalamy”. Gorąco prosimy o przekazanie informacji o grobach i miejscach godnych upamiętnienia do 11 lipca proboszczowi, bądź bezpośrednio do Urzędu Gminy Lubin pod kontakt wskazany na naszej stronie www.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

O d p u s t   p a r a f i a l n y ,   ś w .   P i o t r a   i   P a w ł a ,   1 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj po Mszach zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Od poniedziałku trwają prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Remontujemy także pomieszczenia nad zakrystią. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Dzięki niej jesteśmy spokojni o środki konieczne na zabezpieczenie wkładu własnego. Przygotowujemy także dokumentację, która pozwoli na podjęcie remontu wieży i aranżacji wnętrza kościoła w Oborze. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 6 lipca, pierwszy piątek miesiąca z okazją do spowiedzi przed Mszami, a przed południem odwiedziny chorych.
 5. O godzinie 13:00 suma odpustowa w Szklarach Górnych, a po niej festyn integrujący społeczność całej naszej wspólnoty parafialnej. W jego organizację zaangażowali się sołtysi wraz z radami z wszystkich wsi. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia tego wydarzenia.
 6. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i zaległych kart.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Marcin Zieleziński z Wioletą Sołtys zamieszkali w Lubinie; Roman Golonka zam. w Szklarach Dolnych z Katarzyną Doszko, zam. w Pieńsku; zapowiedzi drugie; ponadto zapowiedzi pierwsze następujących par: Piotr Koński zam. w Lubinie z Eweliną Derendą zam. w Dębowie oraz Jakub Banaszak z Joanną Ziomek zamieszkali w Oborze, zapowiedź pierwsza. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

U r o c z y s t o ś ć   N a r o d z e n i a   J a n a   C h r z c i c i e l a ,   2 4 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Od dzisiejszej niedzieli, 24 czerwca, pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Od poniedziałku rozpoczynamy prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Remontujemy także pomieszczenia nad zakrystią. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Dzięki niej jesteśmy spokojni o środki konieczne na zabezpieczenie wkładu własnego. Przygotowujemy także dokumentację, która pozwoli na podjęcie remontu wieży i aranżacji wnętrza kościoła w Oborze. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Zachęcamy do udziału w rajdzie rowerowym. Uczestnicy ze Szklar Górnych i Obory wyruszają o godz. 11:00 spod kościołów i spotykają się na skrzyżowaniu tras rowerowych na Brunów, uczestnicy ze Szklar Dolnych startują o godz. 11:45 spod krzyża. Naszym celem będzie dojechanie do Trzmielowa na godzinę 13:00 na Eucharystię, a po niej biesiadę.
 5. Sołtys wsi Szklary Górne zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie 25 czerwca, na godz. 18:00 w Szkole Podstawowej.
 6. 1. lipca będziemy przeżywali odpust parafialny, planujemy tego dnia festyn integrujący społeczność całej wspólnoty, wszystkich wsi. W jego organizację zaangażowali się sołtysi wraz z radami z wszystkich wsi. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia tego wydarzenia. Wszystkich chcących włączyć się w organizację zapraszamy na spotkanie w czwartek 28 czerwca o godz. 19:00.
 7. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i zaległych kart.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Przemysław Pawlik zam. w Oborze z Magdaleną Stasik zam. w Lubinie; Maciej Kuc z Martą Skoczyk we Wrocławiu; Grzegorz Mańczak zam. w Szklarach Górnych z Wiktorią Włodarczyk zam. w Lubinie; oraz Andrzej Górnicki zam. we Wrociszowie Górnym z Gabrielą Kisielewicz zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedzi trzecie oraz pierwsze zapowiedzi par: Marcin Zieleziński z Wioletą Sołtys zam. w Lubinie i Roman Golonka zam. w Szklarach Dolnych z Katarzyną Doszko, zam. w Pieńsku. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 1   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 1 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Przypominamy że od przyszłej niedzieli, 24 czerwca, pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele po Mszach świętych, zachęcamy do uczestnictwa szczególnie kandydatów do bierzmowania.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. W najbliższy piątek zakończenie roku szkolnego, dzieci, rodziców i pedagogów zapraszamy na Eucharystie w Szklarach Górnych o godz. 8:00 oraz o godz. 9:00 w Szklarach Dolnych. Okazja do spowiedzi w środę i czwartek w czasie nabożeństw czerwcowych w Szklarach Górnych. Życzymy bezpiecznych i owocnych wakacji.
 5. W przyszłą niedzielę organizujemy rajd rowerowy. Uczestnicy ze Szklar Górnych i Obory wyruszają o godz. 11:00 spod kościołów i spotykają się na skrzyżowaniu tras rowerowych na Brunów, uczestnicy ze Szklar Dolnych startują o godz. 11:45 spod krzyża. Naszym celem będzie dojechanie do Trzmielowa na godzinę 13:00 na Eucharystię, a po niej biesiadę.
 6. Sołtys wsi Szklary Górne zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie 25 czerwca, na godz. 18:00 w Szkole Podstawowej.
 7. 1. lipca będziemy przeżywali odpust parafialny, planujemy tego dnia festyn integrujący społeczność całej wspólnoty. W jego organizację zaangażowali się sołtysi wraz z radami z wszystkich wsi. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia tego wydarzenia.
 8. Organizujemy wycieczkę po pałacach i kościołach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Informacje na stronie www.
 9. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i wszystkich zaległych kart do 1 lipca.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Przemysław Pawlik zam. w Oborze z Magdaleną Stasik zam. w Lubinie; Maciej Kuc z Martą Skoczyk zam. we Wrocławiu; Grzegorz Mańczak zam. w Szklarach Górnych z Wiktorią Włodarczyk zam. w Lubinie; oraz Andrzej Górnicki zam. w Wrociszowie Górnym z Gabrielą Kisielewicz zam. w Szklarach Dolnych. Zapowiedzi drugie. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 11. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 0   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 0 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Przypominamy że od 24 czerwca pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Najgorętsze wyrazy wdzięczności członkom rady parafialnej pochodzącym z Obory: Agacie Rolewicz, Adamowi Marszałkowi, Damianowi Chowańskiemu na czele z Patrycją Słotą oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości odpustowych i festynu rodzinnego, na który zapraszamy po Eucharystii. Dziękuję także panom: Markowi Mańczakowi, Andrzejowi Mytkowskiemu, Arturowi Wolniaczykowi, Sylwestrowi, Jarosławowi, Emilowi i Pawłowi Słotom oraz Janowi Mańczakowi i Zbigniewowi Marutowi za pracę przy odbudowie muru kościelnego oraz sfinansowanie materiałów.
 5. Organizujemy wycieczkę po pałacach i kościołach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Informacje na stronie www.
 6. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie i uzupełnienie kart.
 7. Mieszkańcom Jędrzychowa dziękujemy za 1080 zł przekazanych na utrzymanie cmentarza parafialnego w Szklarach Górnych.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mateusz Joachim Perz z Aleksandrą Sobczyk zam. w Szklarach Górnych zapowiedź trzecia; oraz zapowiedzi pierwsze następujących par: Przemysław Pawlik zam. w Oborze z Magdaleną Stasik zam. w Lubinie; Maciej Kuc z Martą Skoczyk zam. we Wrocławiu; Grzegorz Mańczak zam. w Szklarach Górnych z Wiktorią Włodarczyk zam. w Lubinie; oraz Andrzej Górnicki zam. w Wrociszowie Górnym z Gabrielą Kisielewicz zam. w Szklarach Dolnych. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

9   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   3 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych – modlimy się o owocne korzystanie z sakramentu spowiedzi oraz godne przyjmowanie Komunii dla parafian. Przypominamy że od 24 czerwca pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeżyciu uroczystości Bożego Ciała. Zapraszamy codziennie w Oktawie na nabożeństwo z procesją w kościele parafialnym. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Z okazji dnia dziecka dzisiaj po sumie w Szklarach Górnych zapraszamy na zajęcia z końmi organizowane przez Lidię Kozłowską, a w sobotę 9 czerwca, sołtys wraz z radą sołecką Obory zapraszają na festyn na boisku sportowym przy ul. Bursztynowej.
 5. W najbliższą niedzielę, 10 czerwca, o godz. 13:00 suma odpustowa w Oborze. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. Jan Napierała SDB, po niej zapraszamy na festyn rodzinny. Informacje na stronie www.
 6. Organizujemy wycieczkę po pałacach i kościołach Dolnego Śląska i Opolszczyzny – informacje na stronie www.
 7. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie i uzupełnienie kart.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Bartosz Jan Rychter z Kają Rychter zam. w Oborze zapowiedź trzecia, Sebastian Strzec z Patrycją Kałużną zam. w Lubinie zapowiedź trzecia oraz Mateusz Joachim Perz z Aleksandrą Sobczyk zam. w Szklarach Górnych zapowiedź druga. Do kancelarii parafialnej przekazano dokumenty odnośnie małżeństwa Pawlik/Stasiak zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do proboszcza celem wyjaśnienia sprawy. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

U r o c z y s t o ś ć   T r ó j c y   P r z e n a j ś w i ę t s z e j ,   2 7 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dodatkowo uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii poprzedzi całonocne czuwanie z adoracją Najświętszego Sakramentu. Po Mszach członkowie wspólnoty adoracyjnej podzielą się świadectwem i będą do dyspozycji zainteresowanych inicjatywą oraz będą zapisywali chętnych do adoracji. Chętnych do włączenia się w dzieło adoracji w naszej parafii zapraszamy na spotkanie po sumie w Szklarach Górnych.
 2. Wyrazy wdzięczności wobec pani Anny Kosacz-Gol za pomoc w przygotowaniu rocznicy
  I Komunii świętej.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 31. maja uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zachęcamy do dekoracji naszych domów, nie tylko na trasie procesji, niech ten dzień stanie się okazją do publicznego wyrażenia wiary. Msze o 8:30 w Szklarach Górnych i Dolnych, a w Oborze i Trzmielowie o 10:00. Msza o 11:30 z procesją do 4 ołtarzy, które prosimy o przygotowanie zgodnie ze zwyczajem. Zachęcam do pomocy osobom, które co roku troszczą się o ich zbudowanie.
 5. 1. czerwca to dzień dziecka, z tej okazji wyjazd do Energyland’u. A w niedzielę po sumie w Szklarach Górnych zapraszamy na zajęcia z końmi organizowane przez Lidię Kozłowską.
 6. W pierwszy piątek miesiąca z okazja do spowiedzi przed Mszami oraz odwiedziny chorych przed południem.
 7. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie i uzupełnienie kart.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mateusz Hiki z Karoliną Waśko zamieszkali w Lubinie zapowiedź trzecia; Piotr Borys zam. w Szklarach Górnych z Eweliną Bejczak zam. w Oborze; zapowiedź trzecia; Bartosz Jan Rychter z Kają Rychter zam. w Oborze zapowiedź druga, Sebastian Strzec z Patrycją Kałużną zam. w Lubinie zapowiedź druga oraz Mateusz Joachim Perz z Aleksandrą Sobczyk zam. w Szklarach Górnych zapowiedź pierwsza.
 9. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

Z e s ł a n i e   D u c h a   Ś w i ę t e g o ,   2 0 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji owocnego przyjęcia sakramentów przez młodzież i dzieci. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Dzieci I Komunijne przeżywają biały tydzień zapraszamy codziennie na nabożeństwo majowe i Eucharystię. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości pierwszego przyjęcia Jezusa, szczególne wyrazy wdzięczności wobec pań Anny Kosacz-Gol za prowadzenie prób oraz Edyty Andziak za czuwanie nad sprawami organizacyjnymi. Dziękujemy za wszelkie zaangażowanie.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Dzieci Rocznicowe zapraszamy na próby w piątek po mszy oraz w sobotę na godzinę 10:00 z okazją do spowiedzi.
 5. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie kart na maj.
 6. Dorosłych, pragnących przyjąć jeszcze w tym roku sakrament bierzmowania, prosimy o zgłoszenie się do 24 maja do proboszcza, tego dnia zapraszam na Eucharystię o 18:00 oraz pierwsze spotkanie kandydatów po niej. Tego dnia czcimy NMP pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mateusz Hiki z Karoliną Waśko zamieszkali w Lubinie zapowiedź druga; Piotr Borys zam. w Szklarach Górnych z Eweliną Bejczak zam. w Oborze; zapowiedź druga; Bartosz Jan Rychter z Kają Rychter zam. w Oborze zapowiedź pierwsza oraz Sebastian Strzec z Patrycją Kałużną zam. w Lubinie zapowiedź pierwsza.
 8. To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii poprzedzi całonocne czuwanie z adoracją Najświętszego Sakramentu. W przyszłą niedzielę członkowie wspólnoty adoracyjnej podzielą się świadectwem i będą do dyspozycji zainteresowanych inicjatywą. Zapraszamy chętnych na spotkanie po sumie w Szklarach Górnych.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

W n i e b o w s t ą p i e n i e   P a ń s k i e ,   1 3 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji owocnego przyjęcia sakramentów przez młodzież i dzieci. Także w intencjach bpa Marka, który udzielił dzisiaj bierzmowania młodym z naszej wspólnoty. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym między Mszami, a od przyszłej niedzieli także w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele i uroczystości po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na spowiedź w sobotę, 19. maja na godzinę 10:00.
 5. Dorosłych, pragnących przyjąć jeszcze w tym roku sakrament bierzmowania, prosimy o zgłoszenie się do 24 maja do proboszcza, tego dnia pierwsze spotkanie kandydatów.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Piotr Ciechanowski z Katarzyną Małgorzatą Siepsiak zamieszkali w Lubinie; zapowiedź trzecia; Mateusz Hiki z Karoliną Waśko zamieszkali w Lubinie zapowiedź pierwsza oraz Piotr Borys zam. w Szklarach Górnych z Eweliną Bejczak zam. w Oborze; zapowiedź pierwsza.
 7. To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy na cztery spotkania w soboty 26 maja; 2, 9 i 16 czerwca oraz weekend 22-24 czerwca. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

6  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 6 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj po sumie w Szklarach Górnych spotkanie dla rodziców z dziećmi, pragnących świętować rocznicę I Komunii.
 2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele i uroczystości po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Prosimy o zapisanie intencji na kartkach i wrzucenie ich do koszyka przed nabożeństwem, w trakcie którego zostaną odczytane.
 4. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejne próby w piątek, 11. maja na godzinę 16:30 oraz w sobotę 12. maja o 10:00.
 5. Okazja do spowiedzi dla kandydatów do bierzmowania oraz ich świadków i rodzin w piątek, 11 maja od godz. 17:00. Po Mszy o godz. 18:00 spotkanie i próba bierzmowanych. Uroczystość udzielenia sakramentu w niedzielę 13 maja, o godz. 11:30. Prosimy gorąco o modlitwę w intencjach kandydatów oraz szafarza, bpa Marka.
 6. Dorosłych, pragnących przyjąć jeszcze w tym roku sakrament bierzmowania, prosimy o zgłoszenie się do 24 maja do proboszcza, tego dnia pierwsze spotkanie kandydatów.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Artur Wojciech Gumienny, zam. w Lubinie z Alicją Katarzyną Tuszkiewicz, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź trzecia; Jerzy Artur Jantoń, zam. we Wrocławiu z Martą Pielech, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź trzecia oraz Piotr Ciechanowski z Katarzyną Małgorzatą Siepsiak zam. w Lubinie; zapowiedź druga.
 8. To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy na cztery spotkania w soboty 26 maja; 2, 9 i 16 czerwca oraz weekend 22-24 czerwca. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

5  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 2 9 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym.
 2. W czasie długiego weekendu zapraszamy na Eucharystie szczególnie we wtorek, 1 maja, we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – Święto Pracy, Msze według porządku powszedniego o 17:00 w Szklarach Dolnych, 18:00 w Szklarach Górnych i 19:00 w Oborze. 3 maja odprawiamy w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy w Trzmielowie o godz. 10:00 oraz w Szklarach Dolnych o 13:00 ze względu na Odpust w kaplicy NMP Królowej Polski, który świętować będziemy wraz z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto, 4 kwietnia, Pierwszy piątek miesiąca z okazją do spowiedzi przed Mszami, a przed południem odwiedziny chorych.
 3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele i uroczystości po Mszach świętych.
 4. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00. Nie będzie natomiast spotkania Lectio Divina po niej.
 5. Ministranci z naszej parafii od poniedziałku biorą udział w inspektorialnej Pielgrzymce do Twardogóry. Informacje u ks. Piotra.
 6. 2 czerwca na Polach Lednickich odbędzie się kolejne Spotkanie Młodych. Wyjazd z parafii grupy tanecznej 2 czerwca w godzinach rannych, powrót 3 czerwca. Koszt wyjazdu około 100. Zapraszamy do dołączenia do grupy. Zgłoszenia do 5 maja w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u Patrycji Słoty.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Maciej Andrzej Boniecki, zam. w Oborze z Iwoną Katarzyną Mostkowską, zam. w Oborze; zapowiedź druga, Krzysztof Szymon Chudy zam. w Szklarach Górnych z Edytą Kubiak zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź trzecia; Artur Wojciech Gumienny, zam. w Lubinie z Alicją Katarzyną Tuszkiewicz, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź druga; Jerzy Artur Jantoń, zam. we Wrocławiu z Martą Pielech, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź druga oraz Piotr Ciechanowski z Katarzyną Małgorzatą Siepsiak zam. w Lubinie; zapowiedź pierwsza.
 8. W To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy na cztery spotkania w soboty 26 maja; 2, 9 i 16 czerwca oraz weekend 22-24 czerwca. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

4  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 2 2 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym.
 2. W poniedziałek 23 kwietnia obchodzimy uroczystość głównego patrona naszej ojczyzny, św. Wojciecha, w środę św. Marka Ewangelisty.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Prosimy o zapisanie intencji na kartkach i wrzucenie ich do koszyka przed nabożeństwem, w trakcie którego zostaną odczytane.
 4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w czwartek 26 kwietnia. Obecność obowiązkowa.
 5. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejną próbę w piątek, 27. kwietnia na godzinę 16:30. Rodziców z dziećmi pragnących świętować rocznicę I Komunii zapraszamy na spotkanie po sumie w Szklarach Górnych, w niedzielę 6 maja.
 6. Ministrantów zachęcamy do zapisów na Pielgrzymkę Ministrantów do Twardogóry.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Adrian Mariusz Jasionowski zam. w Lubinie z Pauliną Anną Matusik zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź trzecia; Maciej Andrzej Boniecki, zam. w Oborze z Iwoną Katarzyną Mostkowską, zam. w Oborze; zapowiedź druga, Krzysztof Szymon Chudy zam. w Szklarach Górnych z Edytą Kubiak zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź druga; Artur Wojciech Gumienny, zam. w Lubinie z Alicją Katarzyną Tuszkiewicz, zam. w Szklarach Dolnych zapowiedź pierwsza oraz Jerzy Artur Jantoń, zam. we Wrocławiu z Martą Pielech, zam. w Szklarach Dolnych również zapowiedź pierwsza.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

3  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 1 5 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym.
 2. Parafian pragnących pogłębienia życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Prosimy o zapisanie intencji na kartkach i wrzucenie ich do koszyka przed nabożeństwem, w trakcie którego zostaną odczytane.
 3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w piątek 20 kwietnia. Obecność obowiązkowa.
 4. Ministrantów i Lektorów zapraszamy na zbiórkę 21 kwietnia w sobotę o godz. 12:00. Zachęcamy do zapisów na Pielgrzymkę Ministrantów do Twardogóry.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Adrian Mariusz Jasionowski zam. w Lubinie z Pauliną Anną Matusik zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź druga; Maciej Andrzej Boniecki, zam. w Oborze z Iwoną Katarzyną Mostkowską; zapowiedź pierwsza oraz Krzysztof Szymon Chudy zam. w Szklarach Górnych z Edytą Kubiak zam. w Szklarach Górnych; również zapowiedź pierwsza.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Intencje niedzielne są z nielicznymi wyjątkami zarezerwowane do końca października, ale w tygodniu dysponujemy wolnymi terminami. Przypominamy, że jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie i godzinie, warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem. Przyjmujemy także Msze św. gregoriańskie za zmarłych, w tym roku pozostały wolne listopad i grudzień. Można rezerwować je także na rok przyszły. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o ,  8 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym. Z racji niedzieli Miłosierdzia, zapraszamy na 15:00, do kościoła parafialnego w Szklarach Górnych, na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 2. W poniedziałek 9 kwietnia, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona ze względów liturgicznych z dnia 25 marca. To dzień świętości życia oraz czas podejmowania duchowej adopcji dzieci poczętych. W ślubach jasnogórskich Naród Polski, 28 sierpnia 1956 r. powtarzał za Prymasem Tysiąclecia: „W a l c z y ć b ę d z i e m y w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym”. Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu”. Pozostańmy niezmiennie wierni tym przyrzeczeniom.
 3. Spotkanie Rady Parafialnej 9 kwietnia o godz. 19:00.
 4. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 5. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w czwartek 12 kwietnia. Kandydatów do bierzmowania z grupy drugorocznej zapraszamy na Mszę i spotkanie w piątek 13 kwietnia. Obecność obowiązkowa.
 6. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejną próbę 13. kwietnia.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Marcin Lekki zam. w Lubinie z Marleną Natalią Pizoń zam. w Oborze; zapowiedź trzecia; Paweł Czerwonka zam. w Oborze z Wioletą Weroniką Kulik zam. w Gniewomirowicach; również zapowiedź trzecia oraz Adrian Mariusz Jasionowski zam. w Lubinie z Pauliną Anną Matusik zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź pierwsza.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Intencje na niedziele są zarezerwowane do sierpnia włącznie. Przypominamy, że jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie i godzinie, warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem. Przyjmujemy także Msze św. gregoriańskie za zmarłych, w tym roku pozostały wolne październik, listopad i grudzień. Można rezerwować je także na rok przyszły. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

O k t a w a  W i e l k a n o c y , 2 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej.
 2. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 3. W najbliższy piątek, I. miesiąca, odwiedziny chorych oraz okazja do spowiedzi: w Szklarach Dolnych o 16:30 w Szklarach Górnych o 17:30 a w Oborze o 18:30. Na Mszę w Szklarach Górnych i spotkanie po niej zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy. Sakramentu 12 maja, o godz. 17:00, udzieli kandydatom bp. Marek Mendyk.
 4. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejną próbę w sobotę kwietnia o godz. 10:00 w kościele w Szklarach Górnych.
 5. 8. kwietnia Niedziela Miłosierdzia, zapraszamy na 15:00, do kościoła parafialnego, na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 6. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie kart na kwiecień.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Marcin Lekki zam. w Lubinie z Marleną Natalią Pizoń zam. w Oborze; zapowiedź druga oraz Paweł Czerwonka zam. w Oborze z Wioletą Weroniką Kulik zam. w Gniewomirowicach; również zapowiedź trzecia.
 8. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. W ostatnim czasie do wieczności przeszedł: Mieczysław Góras. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu.

N i e d z i e l a  P a l m o w a , 2 5 . 0 3 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 2. 25 marca – Niedziela Palmowa – Msze św. z procesją w Oborze o 10:00 oraz Szklarach Górnych
  o 11:30. Tego dnia biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert
  z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 3. Ostatnia szansa na spowiedź przed świętami w naszej parafii pół godziny przed Mszami w Wielki Poniedziałek, Wtorek i w Środę. Spowiadać będziemy także w Wielki Piątek w Godzinie Miłosierdzia od 15:00 do 16:00 w Szklarach Górnych i Oborze. Gorąco prosimy o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Bogiem i bliźnimi, przypominamy, że spowiedź i Komunia święta wielkanocna są dla każdego katolika obowiązkiem wynikającym z przykazań kościelnych.
 4. Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie na Drogę Krzyżową z Obory do Szklar Górnych. Wzięło w niej udział ok. 170 osób. Podziękowania wszystkim zaangażowanym: Pani Danucie Pelc za transport, Państwu Pawłowi i Patrycji Słotom za koordynację, Parafianom, którzy przywdziali szaty Pana Jezusa i żołnierzy rzymskich wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to Boże dzieło.
 5. Ceremonie Triduum Sacrum: Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 w Szklarach Górnych oraz 19:00 w Oborze, adoracja do godz. 22:00; Wielki Piątek początek adoracji 10:00, o 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, godzinę przed ceremoniami (w Szklarach Górnych o 17:00, a w Oborze o 18:00) Droga Krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00 w Szklarach Górnych oraz 19:00 w Oborze, adoracja w Bożym Grobie do 22:00; w Wielką Sobotę początek adoracji o 10:00, święcenie pokarmów według grafiku, który państwo otrzymali, natomiast Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną o godz. 20:00 w Szklarach Górnych oraz 21:00 w Oborze. W niedzielę zmartwychwstania oraz poniedziałek wielkanocny Msze według rozkładu niedzielnego.
 6. W zakrystii do nabycia świece Caritasu – paschaliki, zachęcamy do zabrania ich na Sobotnią liturgię wieczorną i stół wielkanocny.
 7. Całą Służbę Liturgiczną zapraszamy na próby ceremonii Wielkiego Tygodnia w najbliższą środę,
  28 marca, po wieczornych Mszach w Szklarach Górnych o 18:40, a w Oborze o 19:00 oraz w sobotę, 31 marca o godz. 13:00 w obu świątyniach.
 8. Kandydatów do bierzmowania prosimy o odnotowanie na kartach spowiedzi wielkanocnej.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Trochanowski w Trzmielowie z Magdaleną Anną Stankiewicz zam. w Chocianowie; zapowiedź trzecia; Marcin Lekki zam. w Lubinie z Marleną Natalią Pizoń zam. w Oborze; zapowiedź pierwsza oraz Paweł Czerwonka zam. w Oborze z Wioletą Weroniką Kulik zam. w Gniewomirowicach; zapowiedź pierwsza.
 10. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 11. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: Franciszek Czukiewski. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu.

5.  W i e l k i e g o   P o s t u ,   1 8 . 0 3 . 2 0 1 8  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 2. Rada rodziców przy SP w Szklarach Dolnych wraz z rodzicami i całą społecznością szkolną zapraszają na przedstawienie wielkanocne oraz kiermasz 21 marca o godz. 16:00. Natomiast dzisiaj po Mszach w Szklarach Dolnych i w Trzmielowie sprzedawane będą palmy. Dochód przeznaczony będzie na potrzeby uczniów.
 3. Spowiedź przedświąteczna w najbliższy czwartek, 22 marca: w Szklarach Dolnych i Trzmielowie od 16:30; w Szklarach Górnych od godz. 17:30 a w Oborze od 18:30. Gorąco prosimy o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Bogiem i bliźnimi.
 4. W piątek 23. marca serdecznie zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej z Obory do Szklar Górnych. Początek o godz. 19:00 pod kościołem p.w. św. Antoniego w Oborze. Zdejmij ze ściany krzyż i zabierz ze sobą jednocząc się w ten sposób z Męką Pana Jezusa. Zapewniamy transport. Odjazd do Obory: z Trzmielowa godz.18:30 (spod kościoła); ze Szklar Dolnych godz. 18:40 (spod kaplicy); ze Szklar Górnych godz. 18:50 (spod kościoła). Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej organizator zapewnia transport do Trzmielowa, Szklar Dolnych i Obory. Planowe zakończenie Drogi Krzyżowej ok. godz. 20:30. Prosimy zabrać ze sobą latarki.
 5. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na pierwszą próbę w sobotę 24. marca o godz. 10:00 w kościele w Szklarach Górnych.
 6. 25 marca – Niedziela Palmowa – Msze św. z procesją w Oborze o 10:00 oraz Szklarach Górnych
  o 11:30. Tego dnia biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert
  z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 7. Całą Służbę Liturgiczną zapraszamy na próby ceremonii Wielkiego Tygodnia w soboty 24 marca,
  po wieczornych Mszach w Szklarach Górnych i Oborze.
 8. Karty dla kandydatów do bierzmowania do pobrania na stronie www parafii. Prosimy o odnotowanie spowiedzi wielkanocnej.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Damian Piotr Zuchowski zam. w Lubinie
  z Anną Marią Falkowską zam. w Oborze; zapowiedź trzecia oraz Grzegorz Trochanowski w Trzmielowie z Magdaleną Anną Stankiewicz zam. w Chocianowie; zapowiedź druga.
 10. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 11. W tym tygodniu do wieczności przeszły: Urszula Ludwicka i Katarzyna Kania. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu.

4.   n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,   1 1 . 0 3 . 2 0 1 8  r .

 1. Przeżywana przez nas niedziela Laetare z radością zwraca nam uwagę na bliskość Wielkanocy. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Dajmy sobie i innym szansę na zmianę! Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 2. Bogu i wszystkim zaangażowanym ludziom, dziękujemy za głębokie przeżycia na Misterium Męki Pańskiej w Krakowie, wkrótce relacja z tych pięknych dni na stronie internetowej naszej parafii. Gorąco zachęcamy do jej śledzenia.
 3. Wtorek 13. marca przypada rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Ojca Świętego Franciszka, polecajmy go tego dnia szczególnie mocno Opatrzności Bożej.
 4. 16 marca rozpoczyna się prenowicjat czyli spotkania dla kandydatów mających zamiar wstąpić do Zgromadzenia salezjańskiego. Bliższe informacje u księży. W tym samym czasie w Częstochowie Formacyjne Spotkanie Młodych dla gimnazjalistów i licealistów; informacje u księży lub na stronie www.spm.salezjanie.pl
 5. Rada rodziców przy SP w Szklarach Dolnych wraz z rodzicami i całą społecznością szkolną zapraszają na przedstawienie wielkanocne oraz kiermasz 21 marca o godz. 16:00. Natomiast 18 marca po Mszach w Szklarach Dolnych i w Trzmielowie sprzedawane będą palmy. Dochód przeznaczony będzie na potrzeby uczniów.
 6. 25 marca, w Niedzielę Palmową biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 7. Do 28 marca trwa rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Dominika Savio w Lubinie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą placówki. Dla zainteresowanych ulotki w zakrystii.
 8. W piątek nabożeństwa drogi krzyżowej: w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze wyjątkowo o godzinie 19:00. Przypominamy, że 23 marca planujemy Drogę Krzyżową z Obory do Szklar Górnych, rozpoczęcie o godz. 19:00.
 9. Karty dla kandydatów do bierzmowania do pobrania na stronie www parafii. Prosimy o dwustronny wydruk oraz podjęcie pracy… nad sobą. W najbliższy piątek, 16. marca zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców na spotkanie o godz. 17:00 oraz Drogę Krzyżową o godz. 17:30. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej oraz ich Rodziców zapraszamy na to samo Nabożeństwo na godz. 17:30 oraz spotkanie po Mszy świętej.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Damian Piotr Zuchowski zam. w Lubinie z Anną Marią Falkowską zam. w Oborze; zapowiedź druga oraz Grzegorz Trochanowski zam. w Trzmielowie z Magdaleną Anną Stankiewicz zam. w Chocianowie; zapowiedź pierwsza.
 11. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

3.   n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,   4 . 0 3 . 2 0 1 8  r .

 1. Dziękujemy Bogu za czas rekolekcji. Polecamy modlitwie kapłanów je głoszących: ks. Marcina Kozyrę i ks. Roberta Gajewskiego. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Dajmy sobie i innym szansę na zmianę!
 2. Wczoraj w katedrze legnickiej bp Marek Mendyk, naszemu parafianinowi, mieszkańcowi Obory, Pawłowi Słocie udzielił posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii. Z ogromną radością polecamy Go modlitwie, by jak najbardziej gorliwie i owocnie pełnił posługę w naszej wspólnocie, pomagając w komunikowaniu Eucharystii oraz zanoszeniu jej chorym.
 3. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali oraz zmiana tajemnic różańcowych.
 4. Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w Krakowie, zostało kilka wolnych miejsc. Termin piątek/sobota: 9/10 marca, koszt 150 złotych. zapisy w zakrystii lub u Patrycji Słoty.
 5. 16 marca rozpoczyna się prenowicjat czyli spotkania dla kandydatów mających zamiar wstąpić do Zgromadzenia salezjańskiego. Bliższe informacje u księży. W tym samym czasie w Częstochowie Formacyjne Spotkanie Młodych dla gimnazjalistów i licealistów; informacje u księży lub na stronie www.spm.salezjanie.pl
 6. 25 marca, w Niedzielę Palmową biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 7. W piątek nabożeństwa drogi krzyżowej: w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze wyjątkowo o godzinie 19:00.
 8. Małżeństwo zamierzają zawrzeć: Damian Piotr Zuchowski zam. w Lubinie z Anną Marią Falkowską zam. w Oborze; zapowiedź pierwsza.
 9. Kary dla kandydatów do bierzmowania do pobrania na stronie www parafii. Prosimy o dwustronny wydruk oraz podjęcie pracy… nad sobą.
 10. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

2.   n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,   2 5 . 0 2 . 2 0 1 8  r .

 1. Jeszcze raz gorąco witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Marcina Kozyrę i ks. Roberta Gajewskiego. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii oraz owocnego przeżycia rekolekcji. To szczególny czas, szansa na zatrzymanie się, skupienie, na spotkanie z Bogiem. W chwilach, które „marnujemy” – poświęcamy, na wielkopostne praktyki wiele naszych codziennych spraw postrzeganych, dzięki Bożemu światłu, inaczej niż zwykle, może się wreszcie poukładać. Wiernym, którzy uczestniczyć będą w wieczornych spotkaniach rekolekcyjnych, proponujemy wybór jednej z trzech świątyń naszej parafii. Spotkania poranne codziennie o 9:00 w kaplicy w Szklarach Dolnych. W czasie rekolekcji zadbamy także o czas na sakrament pojednania (przed świętami dniem spowiedzi będzie również 22 marca). Dzieci i młodzież spotykać się będą w ramach rekolekcji w poniedziałek i wtorek w swoich szkołach, a w środę uczestniczyć będą w Mszach i nabożeństwach w kościele parafialnym. Gorąco zapraszamy. Dajmy sobie szansę na zmianę!
 2. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 3. Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w Krakowie, połączone ze zwiedzaniem miasta. Termin piątek/sobota: 9/10 marca, koszt 150 złotych. zapisy w zakrystii lub u Patrycji Słoty.
 4. W najbliższy piątek, I. miesiąca, odwiedziny chorych, a w trakcie nabożeństw drogi krzyżowej okazja do spowiedzi: w Szklarach Dolnych o 16:30 w Szklarach Górnych o 17:30 a w Oborze o 18:30.
 5. Zapraszamy do Oratorium w piątki od godz. 16:30 zajęcia dla dzieci i młodzieży, w soboty zapraszamy do Scholi parafialnej między 10:00 a 12:00.
 6. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

5.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  4 . 0 2 . 2 0 1 8  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Organizujemy parafialny wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Krakowa połączony ze zwiedzaniem miasta. Termin piątek/sobota: 9/10 marca, koszt 150 złotych. zapisy w zakrystii. Liczba miejsc jest ograniczona pojemnością autokaru, decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenia do końca lutego.
 3. W środę gorąco zapraszamy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Mszę o godz. 18:00 i spotkanie po niej na plebanii dla chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego.
 4. W najbliższym tygodniu spotkania dla kandydatów do bierzmowania: w piątek, 9 lutego o godz. 17:00 dla grupy drugorocznej, po Mszy dla grupy trzeciorocznej; natomiast w niedzielę 11 lutego na godzinę 10:30 zapraszamy kandydatów z klas 6 i 7.
 5. Również w piątek od. godz. 16:30 zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat do Oratorium w planie m.in. nauka tańców lednickich oraz zajęcia integracyjne.
 6. Ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie pokolędowe w sobotę 10 lutego o godz. 12:30.
 7. Rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszamy na spotkanie w niedzielę 11 lutego po sumie o 11:30 w Szklarach Górnych.
 8. Dziękujemy serdecznie za pomoc w uprzątnięciu dekoracji świątecznych w naszych świątyniach i posprzątanie ich.
 9. Sołtys wraz z Radnymi zapraszają na zabawę opłatkową, która odbędzie się w restauracji „Rozdroże” dnia 10 lutego, o godz. 19:00. Chętnych prosimy o dokonanie zgłoszenia u Sołtysa lub w „Rozdrożu”.
 10. Zwracamy się do państwa z najwyższą delikatnością, związaną z okolicznościami odejścia naszych najbliższych. Pragniemy przypomnieć, że ceremonie pogrzebowe i inne usługi na cmentarzu parafialnym realizuje, zgodnie z obowiązującym regulaminem, firma „Feniks”, na nie wszystkie należy uprzednio uzyskać zgodę księdza proboszcza. Nie przewidujemy odstępstw od tej reguły. Ta decyzja wiąże się dla nas z troską o miejsce spoczynku naszych najbliższych. Na ręce pana Waldemara Kaczanowskiego dziękuję pracownikom firmy „Feniks” za dbanie o utrzymanie porządku na cmentarzu parafialnym. Jeszcze raz prosimy o zrozumienie, w tym temacie.
 11. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

4.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 8 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, w czasie kolędy – przyjęto nas w 840 domach a 283 pozostały dla nas zamknięte, co stanowi odpowiednio 74% przyjęć i 26% ich braku. Gorąco dziękujemy za składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza, na ten cel zebraliśmy 2,5 tys. zł. Przy okazji kolędy na prace remontowe przekazano 870 zł, a na konto parafii wpłynęło 1200 zł. Bardzo dziękujemy za Waszą hojność.
  W rozmowach pojawiały się sugestie, żebyśmy popracowali nad punktualnością. Raczej pozytywnie wypowiadacie się o kazaniach. Pojawiły się sugestie, żeby pomalować ogrodzenie wokół kościoła parafialnego i zapobiec przewróceniu się ogrodzenia w Oborze, dość pilne należy podjąć remont wieży w Oborze. Zapewnialiśmy państwa o kontynuacji prac restauracyjnych przy ołtarzu głównym w Szklarach Górnych. Składamy odpowiednie wnioski o dotacje, prace będą podejmowane w zależności od ich pozytywnego rozpatrzenia. W tym miejscu z nieukrywanym podziwem odnosimy się do troski, Was wiernych, o nasze świątynie. Już w czasie naszej „nowej” obecności w parafii, czyli od sierpnia 2017 r. udało się nam skonsumować znaczne dotacje. W Trzmielowie, od gminy Chocianów, 30 tys. złotych, dzięki wkładowi własnemu w wysokości ponad 5 tys. zł oraz od Gminy Lubin, 80 tys. złotych, dzięki środkom od państwa w wysokości prawie 4o tys. zł. Stąd przy przychylności donatorów dla kontynuacji prac, szczodrości parafian i zaangażowaniu wielu z Was, także w prace projektowe i nadzór wykonawczy, jesteśmy dobrej myśli. Podejmiemy też starania o zweryfikowanie, nieszczęśliwie „zamkniętej”, kwestii budowy kościoła w Szklarach Dolnych.
  W trakcie wizyt duszpasterskich natknęliśmy się na osoby zaangażowane w różne grupy i propozycje formacyjne, także świeckich członków Rodziny Salezjańskiej czyli  Salezjanów Współpracowników. Bardzo gorąco zachęcamy do ujawnienia się w naszej wspólnocie parafialnej, do szukania dla siebie nowego miejsca w Kościele, w naszej wspólnocie, do pomocy w odkrywaniu takiego miejsca przez innych wiernych.
  Może zabrzmi to zbyt mocno, ale trudno się nam oprzeć pokusie zadedykowania wielu naszym parafianom zdania: „W niedzielę idź do Kościoła! Nie czekaj aż Cię tam zaniosą!” Gorąco zachęcamy do starania o odkrycie własnej parafii, włącznie z jej ograniczeniami. Państwa „powrót” i obecność w naszych kościołach, może pomóc nam wiele zmienić. Rozumiemy wszystkie argumenty, co do wygody, komfortu i ciepła ale wydają się one dalekie od troski o potrzeby własnej wspólnoty. Z Bożej woli jesteśmy duchową rodziną, apelujemy o większą gorliwość o tę właśnie wspólnotę. Razem możemy więcej. Państwu, tu obecnym, dziękujemy z całego serca za wierność i zaangażowanie. Niech Bóg Wam wynagrodzi wszelkie wyświadczone dobro i wszystkie znoszone niedogodności.
  Przy okazji kolędy zwykle poruszamy trudne tematy tzw. sytuacji „nieregularnych”. Prosimy by, tych rozmów i niełatwych pytań i odpowiedzi nigdy nie traktować jako prób szufladkowania czy niesprawiedliwie dopasowywanych ocen. Nasze spotkania pomagają stanąć w prawdzie, czasem niełatwej do zaakceptowania, czasem bez perspektywy zmiany. Ale są też szansą na uporządkowanie tego co możliwe. Stąd jeszcze raz gorąco zachęcamy do podjęcia prób uregulowania swojego kościelnego statusu.
  W kontekście związków niesakramentalnych pragniemy przypomnieć co następuje: „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem”. Jako duszpasterze odpowiedzialni nie tyko za Wasze zbawienie, chcąc ustrzec wiernych przed zranieniami i cierpieniem wołamy o odpowiedzialność w budowaniu relacji i posłuszeństwo temu, co podpowiada dobrze ukształtowane sumienie. Nie cudzołóż!
  Spotkaliśmy się z pewną nonszalancją w odniesieniu do sakramentu bierzmowania. I ze strony młodzieży, która „jeszcze nie odczuwa potrzeby”, i ze strony rodziców, którzy „wyznają rozbrajająco, że nie mają wpływu na swoje pociechy”. Bierzmowanie jest wyrazem utożsamienia się ze wspólnotą Kościoła, być może wyrazem niedojrzałym. Jest przyjęciem Ducha Świętego dla mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Proszę się zatem nie dziwić, że nieprzyjęcie tego sakramentu będzie odbierane jako dojrzała i przeciwna wierze deklaracja, której nie da się pogodzić z jakąkolwiek rolą powierzaną w Kościele, w szczególności ojca czy matki chrzestnej, którzy mają przecież prowadzić do dojrzałej wiary. Ze swej strony zapewniamy o wszelkiej możliwej pomocy w przygotowaniu do sakramentów czy innej pomocy w trudnych sytuacjach.
  Sakrament chrztu będzie zwykle sprawowany po Mszach, aby nie przedłużać celebracji. Prosimy, jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie sprawowania Eucharystii, o podawanie intencji z dłuższym wyprzedzeniem. Zachęcamy do zamawiania Mszy w rocznice, jubileusze, urodziny czy imieniny, jako najbardziej drogocenny prezent dla bliskich.
  Nie wahajmy się prosić o posługę kapłana, gdy ktoś z bliskich choruje czy odchodzi, sakrament chorych daje łaskę, podnosi z choroby a w ostateczności staje się umocnieniem w czasie przejścia do wieczności i daje ufność zbawienia.
  Przypominamy, że od 4 lutego w Szklarach Dolnych odprawiać będziemy w niedziele o 8:30, a w Trzmielowie o godz. 13:00. Natomiast od 24 czerwca – pierwszej niedzieli wakacji – Prymaria w Szklarach Górnych będzie odprawiana o godz. 7:00 rano. Przypominamy również o Mszach niedzielnych wigilijnych, które sprawujemy w soboty, w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz w Oborze o 19:00. Bądźmy wierni obowiązkowi uczestnictwa w Eucharystii.
 2. Po sumie spotkanie dla dorosłych kandydatów do bierzmowania. Kolejny termin zgłoszeń upływa 31 maja, a bierzmowanie, 3 grudnia w katedrze Legnickiej. Ten tryb przygotowania do sakramentu wiąże się także ze spotkaniami z biskupem Zbigniewem.
 3. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 4. W najbliższą środę uroczystość św. Jana Bosko, założyciela salezjanów. Bardzo gorąco zapraszamy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Mszę o godz. 18:00 i spotkanie po niej na plebanii dla chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego.
 5. 2 lutego, pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych. To także święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane MB Gromnicznej. Przed Mszami będzie można nabyć gromnice. Eucharystie w naszych świątyniach o godz. 17., 18. i 19. Spowiedź pierwszo piątkowa półgodziny przed Mszą. Tego dnia rozdamy karty na luty dla kandydatów do bierzmowania, prosimy o odnotowanie na nich obecności na Mszy i ewentualnej spowiedzi. 2 lutego obchodzimy dzień życia konsekrowanego stąd zbiórka do puszek na cele zakonów klauzurowych.
 6. W sobotę 3 lutego prosimy wiernych o pomoc w uprzątnięciu dekoracji świątecznych, liczymy na współpracę w poszczególnych świątyniach.
 7. Sołtys wraz z Radnymi zapraszają na zabawę opłatkową, która odbędzie się w restauracji „Rozdroże” dnia 10 lutego, o godz. 19:00. Chętnych prosimy o dokonanie zgłoszenia u Sołtysa lub w „Rozdrożu”.
 8. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

3.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 1 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską według grafiku. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące umówić się na dodatkową kolędę prosimy o osobisty kontakt. W przyszłą niedzielę przedstawimy podsumowanie wizyty duszpasterskiej. Już teraz chcielibyśmy zapowiedzieć zmianę godzin Mszy św. Od 4 lutego w Szklarach Dolnych odprawiać będziemy w niedziele o 8:30, a w Trzmielowie o godz. 13:00. Natomiast od 24 czerwca – pierwszej niedzieli wakacji Prymaria w Szklarach Górnych będzie odprawiana o godz. 7:00 rano. Przypominamy również o Mszach niedzielnych wigilijnych, które sprawujemy w soboty, w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz w Oborze o 19:00. Bądźmy wierni obowiązkowi uczestnictwa w Eucharystii.
 2. Osoby dorosłe, które chciałyby w najbliższym czasie przyjąć sakrament bierzmowania, prosimy o osobisty kontakt z proboszczem, do dnia 25 stycznia, bierzmowanie dla tych kandydatów będzie możliwe 20 maja 2018 roku, kolejny termin zgłoszeń to 31 maja, a bierzmowanie, 3 grudnia w katedrze Legnickiej. Ten tryb przygotowania do sakramentu wiąże się także ze spotkaniami z biskupem Zbigniewem.
 3. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 4. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy na spotkania w środy, najbliższe 24 stycznia. Zapraszamy na Mszę o godz. 18:00 i spotkanie po niej na plebanii. Od tego dnia rozpoczniemy również w naszej parafii nieustającą nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych, czcząc w ten sposób wizerunek Maryi znajdujący się w naszym ołtarzu głównym. Nabożeństwo co środę, o godz. 17:30.
 5. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszej gminie wieńczyć będzie ekumeniczne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia, o 16:45, w kościele w Chróstniku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
 6. Sołtys wraz z Radnymi zapraszają na zabawę opłatkową, która odbędzie się w restauracji „Rozdroże” dnia 10 lutego, o godz. 19:00. Chętnych prosimy o dokonanie zgłoszenia u Sołtysa lub w „Rozdrożu”.
 7. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

2.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 4 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Kontynuujemy wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt, przewidujemy kolędę dodatkową w dniach 19 stycznia, wtedy odwiedzimy wiernych na ul. Konwaliowej i Wrzosowej w Oborze oraz 20 stycznia. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 2. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy na spotkania, najbliższe 24 stycznia. Zapraszamy na Mszę o godz. 18:00, i spotkanie po niej na plebanii.
 4. Chór „Via Musica” działający przy Naszej Parafii zaprasza na koncert kolęd i pastorałek dzisiaj, w niedzielę 14 stycznia, po Mszy o godz. 11.30. Po koncercie spotkanie opłatkowe dla członków chóru i Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszamy.
 5. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej tradycyjnie organizuje w okresie ferii zimowych rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej w dwóch terminach: 19-21 stycznia 2018 r., dla kl. VII szkoły podstawowej i gimnazjalistów oraz 26-28 stycznia 2018 r., dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Informacje u księży oraz na stronie www.diecezja.legnica.pl.
 6. Chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na wyjazd do Krakowa i Zakopanego. Od 22 do 27 stycznia w ramach Formacyjnego Spotkania Młodych. Informacje u księży oraz na stronie www.spm.salezjanie.pl.
 7. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a  C h r z t u  P a ń s k i e g o ,  7 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Kontynuujemy wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 2. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych po Mszach.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy na spotkanie dzisiaj, 7 stycznia, o godz. 16:00, na plebanii.
 4. 13 stycznia br. odbędzie się II Piesza Pielgrzymka Pracowników Polskiej Miedzi do Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich związanych z Zagłębiem Miedziowym wraz z rodzinami. Szczegóły dotyczące pielgrzymki na plakatach.
 5. Chór „Via Musica” działający przy Naszej Parafii zaprasza na koncert kolęd i pastorałek w niedzielę 14 stycznia po Mszy o godz.11.30. Po koncercie spotkanie opłatkowe dla członków chóru i Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszamy.
 6. Karty dla kandydatów do bierzmowania do odebrania w zakrystii a najbliższe spotkania w lutym.
 7. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

U r o c z y s t o ś ć  Ś w i ę t e j  B o ż e j  R o d z i c i e l k i,  1 . 0 1 . 1 8  r.

 1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w Szklarach Dolnych i Trzmielowie. Od 2 do 11 stycznia kolęda w Oborze, szczegółowy rozkład w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 2. Obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, rozkład niedzielny z wyjątkiem Prymarii, nie będzie Mszy o godz. 8:30 odprawiona zostanie natomiast dodatkowo Msza o godz. 18:00. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 3. 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie zwana „Trzech Króli”. Można będzie nabyć kredę oraz kadzidło, datki z tej okazji na potrzeby Służby Liturgicznej. Tego dnia odbędzie się VI Orszak Trzech Króli, rozpocznie się ok. 12:30 pod kościołem św. Jana Bosko.
 4. Karty dla kandydatów do bierzmowania do odebrania w zakrystii a najbliższe spotkania w lutym.
 5. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a  Ś w.  R o d z i n y:  J e z u s a,  M a r y i  i  J ó z e f a,  3 1 . 1 2 . 2 0 1 7  r

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj szczególnie zachęcamy do podziękowania Panu Bogu za łaski otrzymane w 2017 r.
 2. Kontynuujemy wizyty duszpasterskie czyli kolędę od 2 do 11 stycznia w Oborze, szczegółowy rozkład w Gazecie parafialnej oraz na stronie www. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary także datki na utrzymanie cmentarza.
 3. 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, rozkład niedzielny z wyjątkiem Prymarii, nie będzie Mszy o godz. 8:30 odprawiona zostanie natomiast dodatkowo Msza o godz. 18:00. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 4. 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie zwana „Trzech Króli”. Można będzie nabyć kredę oraz kadzidło, datki z tej okazji na potrzeby Służby Liturgicznej. Tego dnia odbędzie się VI Orszak Trzech Króli, rozpocznie się ok. 12:30 pod kościołem św. Jana Bosko.
 5. Karty dla kandydatów do bierzmowania do odebrania od jutra a najbliższe spotkania w lutym.
 6. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

IV  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  24 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. W zakrystii możemy jeszcze nabyć świece Caritasu na stół wigilijny.
 2. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli w dekoracji świątecznej naszych świątyń.
 3. Pasterki odprawimy o 22:00 w Szklarach Dolnych i Oborze oraz o północy w Trzmielowie i Szklarach Górnych. Rozkład Mszy św. 25 i 26 XII niedzielny.
 4. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 XII, po Mszy świętej o godz. 11:30 zapraszamy do wysłuchania krótkiego koncertu dzieci z zespołu, który powstaje w ramach projektu dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie”. Dzieci zaprezentują kolędy i pastorałki.
 5. Spotkanie dla ministrantów w sprawie kolędy 26 XII po Mszy świętej.
 6. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę rozpoczniemy 27 XII, szczegółowy rozkład w Gazecie parafialnej, zachęcamy do zabrania jej do domu.
 7. Msza św. za zmarłych w roku 2017 tradycyjnie 30 XII o godz. 18:00, w Szklarach Górnych z odczytaniem zmarłych i zapaleniem zniczy.
 8. W okresie kolędowym Msze według rozkładu podanego przez księży, także w gazetce parafialnej.

III  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  17 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Zachęcamy do nabywania świec Caritasu na stół wigilijny w zakrystii.
 3. Zapraszamy do udziału w ostatnim tygodniu Rorat a właściwie już w Nowennie przed uroczystością Bożego Narodzenia.
 4. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ze Szklar Dolnych zaprasza na Jasełka we wtorek, 19 grudnia, na godzinę 17:00. Roraty tego dnia w Szklarach Dolnych wyjątkowo o godz. 16:00.
 5. Spowiedź przedświąteczna w czwartek, 21 grudnia: w Szklarach Dolnych i Trzmielowie od 16:30;
  w Szklarach Górnych od godz. 17:30 a w Oborze od 18:30. Gorąco prosimy o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Bogiem i bliźnimi.
 6. Przyszła niedziela 24 grudnia to jednocześnie IV niedziela Adwentu i Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia. Poranny porządek Mszy jak w każdą niedzielę, a Pasterki odprawimy o 22:00 w Szklarach Dolnych i Oborze oraz o północy w Trzmielowie i Szklarach Górnych.
 7. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia po Mszy świętej o godz. 11:30 zapraszamy do wysłuchania krótkiego koncertu dzieci z zespołu, który powstaje w ramach projektu dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie”. Dzieci zaprezentują kolędy i pastorałki.

II  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  10 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Dziś błogosławimy Opłatki. Parafianie z identyfikatorami będą roznosili poświęcone Opłatki do naszych domów, a świece Caritasu na stół wigilijny można nabywać w zakrystii.
 3. Wyrażamy ogromną wdzięczność za świadectwo, przeżywania górniczego trudu z wiarą w Bożą pomoc i prośbą o Jego błogosławieństwo. Dziękujemy szczególnie gorąco za zorganizowanie uroczystej liturgii z okazji wspomnienia św. Barbary oraz hojną ofiarę, która zostanie przeznaczona na nową wykładzinę do prezbiterium w kościele parafialnym.
 4. Roraty w Szklarach Górnych o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku, w Szklarach Dolnych i w Oborze w poniedziałki, wtorki i czwartki o 17:00 i 19:00. Przeżywamy je wpatrując się w postać św. Józefa, któremu Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami. Dzieci otrzymują kontrolki na planszę adwentową. Losowane też są nagrody.
 5. Kandydatów na ministrantów i ministrantów chcących powtórzyć i pogłębić swoją wiedzę o liturgii zapraszamy na zbiórkę w środę, o 16:30.
 6. Parafian włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy także w środę, jak zwykle, na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej.
 7. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do udziału w roratach. Grupę drugoroczną zapraszamy w piątek 15 grudnia na spotkanie po wieczornej Mszy św. w Szklarach Górnych.
 8. Po Mszach zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie, wesprzyjmy jak możemy naszych rodaków, którzy żyją na dawnych kresach Rzeczypospolitej.
 9. Wczoraj, w sobotę 9. grudnia powrócił do kościoła parafialnego, po renowacji ołtarz. Trwają przy nim prace, które zakończą się odbiorem 11 grudnia.
 10. Na sumie poświęcenie medalików/krzyżyków, a po niej spotkanie dla dzieci i rodziców I Komunijnych.

I  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  3 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy trwali w listopadzie na modlitwie różańcowej za zmarłych polecanych w wypominkach oraz za ofiary złożone przy tej okazji.
 3. Rozpoczynamy czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, w której wspominamy pierwsze przyjście naszego Pana, pierwsze tygodnie Adwentu uświadamiają nam jednak bardziej, że żyjemy w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Od przyszłej niedzieli parafianie
  z identyfikatorami będą roznosili poświęcone Opłatki, a świece Caritasu na stół wigilijny można nabywać już od dzisiaj w zakrystii.
 4. Roraty w Szklarach Górnych o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku, w Szklarach Dolnych i w Oborze w poniedziałki, wtorki i czwartki o 17:00 i 19:00. W tym roku Roraty przeżywać będziemy szczególnie wpatrując się w postać św. Józefa, któremu Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami. Dzieci otrzymają specjalne plansze oraz kontrolki. Losowane też będą nagrody.
 5. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy jak zwykle w środę na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej.
 6. Również w środę, 6 grudnia, zapraszamy po Mszy w Szklarach Górnych na spotkanie ze św. Mikołajem. Prosimy, aby dorośli pomogli przygotować prezenty, które św. Mikołaj wręczy ich pociechom. Prezenty składamy, podpisane, w zakrystii przed Mszą.
 7. 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – salezjanie świętują tradycyjnym wysyłaniem listów do Maryi. Zachęcamy do zapisania swoich próśb i modlitw, które wyślemy do NMP po Mszy, paląc nasze listy przed jej grotą. Szczególnie gorąco zachęcamy do skorzystania z tej propozycji kandydatów do bierzmowania. Do odebrania karty na miesiąc grudzień.
 8. W sobotę 9. grudnia powróci do kościoła parafialnego, po renowacji ołtarz. Prosimy o pomoc przy posprzątaniu świątyni o godz. 16:00.
 9. W niedzielę 10 grudnia Msza i spotkanie dla dzieci i rodziców I Komunijnych z poświęceniem medalików/krzyżyków.

34 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a , U r o c z y s t o ś ć  C h r y s t u s a  K r ó l a,  1 9 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych, 3 grudnia rozpoczynamy Adwent.
 2. W poniedziałek 27 listopada spotkanie rady parafialnej. Zapraszam wszystkich członków na plebanię na godz. 20:00. Gdyby ktoś z parafian miał jakieś sugestie, którymi chciałby sie podzielić, to gorąco do tego zachęcamy.
 3. Do czwartku trwamy na modlitwie różańcowej za zmarłych polecanych w wypominkach, to ostatnia okazja do udziału w tych nabożeństwach. Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone przy tej okazji.
 4. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej.
 5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca; w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych. Można zgłaszać nowe osoby do posługi. Spowiedź pierwszo piątkowa zwyczajowo przed Mszami
  w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze o 18:30. Szczególnie gorąco zachęcamy do skorzystania z niej kandydatów do bierzmowania, których zapraszamy też na Mszę w Szklarach Górnych o godz. 18:00 (zaproszenie dotyczy wszystkich kandydatów, z wszystkich grup, z wszystkich miejscowości).

33 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  19 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Trwamy na modlitwie różańcowej za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku, w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Górnych, a w Oborze i Szklarach Dolnych z wyjątkiem środy i piątku odczytujemy wypominki. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane przy tej okazji.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe 22. listopada.
 4. Dziękujemy wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej, którzy na zaproszenie do udziału w spotkaniach z bpem Zbigniewem podczas piątkowej wizytacji, odpowiedzieli swoją obecnością oraz uczestnictwem w Eucharystii.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim książeczki do nabożeństw. Będzie to też okazja dla rodziców do podjęcia koniecznych decyzji związanych z przygotowaniami.
 6. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec za zmarłych odmawiany w naszych kościołach i kaplicy. Grupę „trzecioroczną” zapraszamy w najbliższy czwartek, 23 listopada, na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej, obecność obowiązkowa.

32 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  12 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku, w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Górnych, a w Oborze i Szklarach Dolnych z wyjątkiem środy i piątku będziemy odczytywać wypominki. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane przy okazji wypominek.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe 22 listopada.
 4. Zapraszamy do licznego udziału w spotkaniach z bpem Zbigniewem podczas piątkowej wizytacji, plan w gablotach i na stronie www parafii.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę do kościoła w Szklarach Górnych na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim książeczki do nabożeństw.

31 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  5 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj po Prymarii Koronka do Miłosierdzia Bożego, a przed Sumą Różaniec za zmarłych. Z racji I niedzieli miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą sie za zmarłych, mogą uzyskać, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny w dn. 1-8 XI.
 3. Modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku, w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Dolnych i Górnych, a w Oborze z wyjątkiem środy i piątku w będziemy odczytywać wypominki. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane przy okazji wypominek.
 4. Ogromnie dziękuję za obecność, zaangażowanie (szczególnie braci lektorskiej) i uprzątnięcie terenu przy kościele w Szklarach Górnych.
 5. Członków Rady parafialnej zapraszam na spotkanie w poniedziałek o 19:30 na plebanii.
 6. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe listopada.
 7. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec za zmarłych. W najbliższy piątek, 10 listopada o godz. 17:00 spotkania dla grup trzecio- i drugo-rocznej oraz Msza o godz. 18:00 dla wszystkich przygotowujących się do bierzmowania.
 8. Do puszek dla wsparcia nowicjatu salezjańskiego zebraliśmy 1050 zł i 50 gr. Bóg zapłać za hojność.
 9. Zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu naszego chóru parafialnego, który odbędzie się 11 listopada, w Trzmielowie, po Mszy celebrowanej z tej okazji o godz. 13:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego.

30 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  29 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Zachęcam gorąco do adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. 1 listopada, to uroczystość Wszystkich Świętych, tego dnia podkreślamy komunię między nami pielgrzymami a zbawionymi. O godz. 13:00 Msza św. na cmentarzu, nie ma Mszy w kościele parafialnym o 11:30. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny w dniach 1 – 8 listopada.
 3. 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Każdemu kapłanowi wolno celebrować trzy Msze św. jedną według intencji ofiarodawcy, drugą za wszystkich zmarłych, a trzecią w intencjach Ojca świętego.
 4. Modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku,
  w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Dolnych i Górnych, a w Oborze z wyjątkiem środy i piątku w będziemy odczytywać wypominki.
 5. W sobotę 4 listopada na 9:00 zapraszamy chętnych do pomocy w uprzątnięciu terenu przy kościele
  w Szklarach Górnych, prosimy o zabranie własnego sprzętu.
 6. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, nadal zapraszamy w środy
  na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe 8. listopada.
 7. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec za zmarłych. Prosimy o oddanie kart październikowych i odebranie nowych na listopad. Bierzmowanie członków najstarszej grupy odbędzie się 17 listopada w trakcie wizytacji naszego ordynariusza – biskupa Zbigniewa.
 8. Dzisiaj po Mszach zbiórka do puszek dla wsparcia nowicjatu salezjańskiego.
 9. Przy wyjściu z kościoła istnieje możliwość wsparcia Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją.

2 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  22 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Przed nami ostatni tydzień października gorąco zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zaangażowania na rzecz przemiany serc naszych wiernych i poszukiwania nowych dróg do wszystkich tworzących naszą wspólnotę zapraszamy w środę na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Zapraszamy każdego, kto wyobraża sobie możliwość dzielenia z kapłanami troski duszpasterskiej o wspólnotę parafialną.
 4. Wszystkich kandydatów do bierzmowania, z wszystkich grup, zapraszamy na Różaniec o 17:30 i Mszę św. o 18:00 w piątek, w Szklarach Górnych. Po Mszy spotkanie z ks. proboszczem dla najstarszej stażem grupy. Ksiądz Piotr natomiast zweryfikuje podział na grupy młodszych uczestników, obecność obowiązkowa. Bierzmowanie odbędzie się 17 listopada w trakcie wizytacji naszego ordynariusza – biskupa Zbigniewa.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy dzisiaj na Mszę w kościele w Szklarach Górnych o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim katechizmy dla dzieci i rodziców.
 6. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 7. Na ławkach i bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła w listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec a w środy o 18:00 odprawiana będzie Msza a polecanych w tegorocznych wypominkach.
 8. Ubiegłej niedzieli we Mszach uczestniczyło 663 osób, zatem dominicantes wynosi jedynie 20%, lepiej wypada comunicantes – komunię przyjęło 357 osób, zatem 54% wiernych uczęszczających na nabożeństwa.
 9. W następną niedzielę po Mszach zbiórka do puszek dla wsparcia nowicjatu salezjańskiego.
 10. Przy wyjściu z kościoła istnieje możliwość wsparcia Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją.

2 8 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  15 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Po mszy świętej godz. 8.30 w Szklarach Górnych zapraszamy na Różaniec Fatimski.
  W miesiącu październiku, który jest poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na tę modlitwę w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 3. W środę 18 października zapraszamy do Szklar Górnych wszystkich parafian, z wszystkich miejscowości tworzących naszą wspólnotę, którym leży na sercu odnowa życia duchowego w naszej parafii. Chcemy w święto Łukasza ewangelisty i apostoła rozpocząć przygotowanie do ewangelizacyjnego i apostolskiego zaangażowania na rzecz przemiany serc naszych wiernych. Zapraszamy każdego, kto wyobraża sobie możliwość dzielenia z kapłanami troski duszpasterskiej o wspólnotę parafialną. Wierzymy, że to spotkanie będzie początkiem powstania nowej wspólnoty.
 4. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec o 17:30 i Mszę św. o 18:00 w piątek, w Szklarach Górnych. Po Mszy spotkanie dla najstarszej stażem grupy.
 5. Lektorów i ministrantów naszej parafii, z wszystkich kościołów, zapraszamy w najbliższą sobotę, 21 października na warsztaty liturgiczne o godz. 16.30, a po nich Eucharystia i spotkanie integracyjne.
 6. Chłopców od 7 klasy wzwyż zapraszamy na Formacyjne Spotkanie Młodych, odbywające się w dniach 20-22 października, w Tarnowskich Górach. Szczegóły spotkania i zgłoszenia u ks. Piotra. Termin zgłoszeń do poniedziałku.
 7. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę do kościoła w Szklarach Górnych na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim katechizmy dla dzieci i rodziców.
 8. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 9. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do inicjatywy tworzenia zespołu muzycznego zapraszamy do kontaktu z Panią Barbarą Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 10. Na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną lecz ubogą młodzież z naszej Diecezji w ubiegłą niedzielę zebraliśmy do puszek 1158 zł 20 gr.
 11. Dzisiaj liczymy wiernych, badamy udział w praktykach religijnych, prosimy o nieco wolniejsze opuszczanie świątyni, by ułatwić zadanie ministrantom.
 12. Od przyszłej niedzieli będą zbierane podpisy w związku z Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”. Osoby pragnące wesprzeć tę inicjatywę prosimy o zabranie ze sobą numeru pesel. Organizatorem akcji jest Fundacja Życie i Rodzina.

2 7 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  8 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Polskim Kościele jako XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Po mszy świętej przy wyjściu zbiórka dobrowolnych ofiar na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną lecz ubogą młodzież z naszej Diecezji.
 2. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 3. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 8.30 w Szklarach Górnych zapraszamy na Różaniec Fatimski.
 4. W miesiącu październiku, który jest poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na tę modlitwę w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 5. Kandydatów do bierzmowania prosimy po Mszy św. o odbiór kart na miesiąc październik. Prosimy o sumienne wypełnienie ich. Są do samodzielnego złożenia „na 4”.
 6. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 7. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do inicjatywy tworzenia zespołu muzycznego zapraszamy do kontaktu z Panią Barbarą Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 8. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 9. Wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Wspomożycielki.

2 6 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj
  I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańca.
 2. W miesiącu październiku, który jest poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na tę modlitwę w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 3. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 4. Po sumie prosimy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. prosimy o odebranie różańców w kościele w Szklarach Górnych.
 5. We wtorek rozpoczyna się w naszej wspólnocie zakonnej wizytacja ks. inspektora. Nasza rada parafialna spotka się z przełożonym Inspektorii wrocławskiej salezjanów w środę o godz. 19:00.
 6. W piątek 6 października w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych.
  A kandydatów do sakramentu bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na adorację
  i spowiedź pierwszo piątkową od godziny 17:30 oraz Mszę św. z homilią o godz. 18:00.
 7. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do inicjatywy tworzenia zespołu muzycznego zapraszamy do kontaktu z Panią Barbarą Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 8. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 9. Dzisiaj, 1 października o godz. 13:00 odpust w kościele NMP Różańcowej
  w Trzmielowie, zapraszamy. Dziękuję serdecznie tym, którzy zadbali o duchowe przygotowanie się do uroczystości, uczestnicząc wczoraj w nabożeństwie pokutnym. Najgorętsze wyrazy uznania zaś kierujemy pod adresem wiernych z Trzmielowa i Szklar Dolnych, którzy zadbali o porządek i wystrój świątyni.
 10. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: śp. Henryk Jan Czukiewski oraz Rozalia Konstancja Czerwińska. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie wiary w zmartwychwstanie i pociechę dla ich bliskich.

2 5 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 4 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj po Prymarii o 9:30 różaniec fatimski.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 3. Po sumie o 12:30 zebranie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w kościele w Szklarach Górnych.
 4. Zajęcia dla bierzmowanych rozpoczną się w październiku, informacje o podziale na grupy i terminach spotkań wkrótce na stronie internetowej, nie dotyczy to najstarszej grupy, którą zapraszamy w piątek na Mszę św. o 18:00 z możliwością skorzystania z sakramentu pojednania.
 5. Cieszymy się z powodu pozytywnej odpowiedzi na inicjatywę utworzenia „Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć zapraszamy w soboty o godz. 10:00. Wszystkie informacje można uzyskać na fanpageu Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 6. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 7. W niedzielę 1 października o godz. 13:00 odpust w kościele NMP Różańcowej w Trzmielowie, zapraszamy. Dzień wcześniej, w sobotę, 30 września o godz. 16:30 w kościele w Trzmielowie Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia Bożego i okazją do spowiedzi.

Intencje mszalne w 25. tygodniu zwykłym od 24 IX do 1 X 2017r.

2 4 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 7 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj o 11:00 różaniec fatimski.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie.
 3. Po sumie o 12:30 zbiórka ministrantów i lektorów w kościele w Szklarach Górnych.
 4. Oratorium w tym tygodniu otwarte od poniedziałku do piątku dla dzieci między 16:00 a 17:30 natomiast młodzież zapraszamy między 19:00 a 20:30.
 5. Zajęcia dla bierzmowanych rozpoczną się w październiku, nie dotyczy to najstarszej grupy, którą zapraszamy w piątek na Mszę św. o 18:00 oraz spotkanie. Młodych, którym nie udało się dotrzeć na spotkania organizacyjne dla kandydatów usilnie prosimy o zgłoszenie się na rozmowę w nadchodzącym tygodniu, w czasie otwarcia Oratorium. Listę zamykamy 22 września o godz. 17:30, po tym terminie nie będzie można dołączyć do grup w tym roku.
 6. Rodziców z dziećmi chcącymi rozpocząć przygotowanie do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę do kościoła w Szklarach Górnych na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej.
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tworzeniu „Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Pierwsze spotkanie organizacyjne w Oratorium, 23 września 2017, w sobotę o godz. 10:00. Wszystkie informacje można uzyskać na fanpageu Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 8. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 9. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: śp. Marek Rzeski. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 0 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie, także do czytania lekcji i śpiewania psalmów.
 3. W przyszłą niedzielę odwiedzi naszą parafię wyjeżdżająca na misje rodzina Kulów. W Polsce zostawiają pracę, szkoły, dom i pozostałe zabezpieczenia i ruszają by razem z czterema rodzinami (jedną włoską, dwoma wenezuelskimi i jedną z Kostaryki) tworzyć Kościół na Syberii w Barnaułach.
  Po Mszach będzie można ich wesprzeć ofiarą do puszek.
 4. Także 17 września po sumie o 12:30 zbiórka ministrantów i lektorów.
 5. W najbliższym tygodniu otwieramy Oratorium. Chcielibyśmy się spotkać z wszystkimi, którzy chcą je tworzyć: z dziećmi, młodzieżą, osobami chcącymi zrobić coś dobrego dla innych. Dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku między 16:00 a 17:30 natomiast młodzież między 19:00 a 20:30.
 6. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na spotkania na godz. 19:00; w poniedziałek zeszłoroczną grupę III, we wtorek grupę II-roczną, w czwartek I-roczną, a w piątek młodzież pragnącą rozpocząć przygotowanie do sakramentu. Prosimy o zabranie ze sobą dzienniczków obecności. Oprócz wspólnego spotkania, proszę zarezerwować czas na indywidualną rozmowę z księdzem proboszczem.
 7. I komunia planowana jest na 3. niedzielę maja tj. 20 V 2018. Informacje dotyczące przygotowania do tego sakramentu podamy w najbliższym czasie.
 8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tworzeniu Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Pierwsze spotkanie organizacyjne w Oratorium, 23 września 2017, w sobotę o godz. 10:00. Wszystkie informacje można uzyskać na fanpageu Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 9. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek Najśwętsze Imię Maryji, w środę św. Jana Chryzostoma; w czwartek 14 IX, święto Podwyższenia Krzyża świętego, w piątek NMP Bolesnej a w sobotę św. papieża Korneliusza i biskupa Cypriana.
 10. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.

2 2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  3 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Zachęcamy do poświęcenia chwili swego czasu na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego w Szklarach Górnych, w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30. Bardzo zależy nam na udziale, w tej modlitewnej inicjatywie wszystkich, tworzących naszą wspólnotę parafialną. Dzisiaj zmiana tajemnic „Żywego Różańca”.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy świętych.
 3. W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok nauki. Z tej okazji Msze św. w Szklarach Górnych o godz. 8:00 oraz 12:00, a w Szklarach Dolnych o 9:30. Dzieciom, młodzieży, Nauczycielom i wszystkim pracownikom placówek edukacyjnych i wychowawczych życzymy owocnego czasu pracy, satysfakcji i nowych możliwości, którymi owocuje intelektualny wysiłek.
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tworzeniu „Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Pierwsze spotkanie organizacyjne w Oratorium, 23 września 2017, w sobotę o godz. 10:00. Wystarczy, że lubisz śpiewać lub grasz na instrumencie i chcesz budować zespół, rozwijać się albo po prostu chcesz ciekawie spędzić czas z innymi? Na cele tego projektu zostało wyremontowane oraz odpowiednio wyposażone pomieszczenie w Oratorium, przy naszym kościele oraz przewidziano przeprowadzenie kilku zajęć umuzykalniających z profesjonalnym nauczycielem ze szkoły muzycznej. Zajęcia, realizowane w ramach tego projektu są bezpłatne dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Działaj Lokalnie” – Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce. Wszystkie informacje można uzyskać facebooku Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek – 5 IX, św. Matki Teresy z Kalkuty a w sobotę 9 IX bł. Anieli Salawy.
 6. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na Facebooku i konta na Twitterze naszej parafii oraz zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

2 1 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  27 . 0 8 . 2 0 1 7  r .

 1. Zachęcamy do poświęcenia chwili swego czasu na spotkanie z Najświętszym w Adoracji. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego w Szklarach Górnych na modlitwę między godz. 9:30 a 11:30. Bardzo zależy nam na udziale w tej modlitewnej inicjatywie wszystkich tworzących naszą wspólnotę parafialną. Zmiana tajemnic „Żywego Różańca” po Mszach świętych.
 2. W najbliższym czasie mamy „wolne” intencje. Zachęcamy  do rezerwacji terminów Mszy świętych.
 3. 31 sierpnia jest dniem pamięci o Solidarności, Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach w Lubinie.
 4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca; w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych. Można zgłaszać nowe osoby do posługi. Spowiedź pierwszo piątkowa zwyczajowo przed Mszami w Szklarach Dolnych o 16:30,  w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze o 18:30. Piątek jest także dniem 77 rocz. wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie o ofiarach tej wojny.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek,św. Augustyna; we wtorek – 29 VIII, męczeństwo św. Jana Chrzciciela; 31 VIII, czwartek, wspomnienie miesięczne ks. Bosko.
 6. Zapowiedzi przedślubne: trzecia: Mateusz Świerniak oraz Paulina Walczak zamieszkali w Oborze.
 7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

2 0 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  20 . 0 8 . 2 0 1 7  r .

 1. Dzisiaj pragniemy zapoczątkować cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego w Szklarach Górnych na modlitwę między godz. 9:30 a 11:30. Bardzo zależy nam na udziale w tej inicjatywie wszystkich tworzących naszą wspólnotę parafialną.
 2. W najbliższym czasie mamy „wolne” intencje w Szklarach Dolnych i w Oborze. Zachęcamy do rezerwacji terminów Mszy świętych.
 3. Przypominamy o Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu. Szczegółowe informacje na stronie www.mdl.legnica.pl.
 4. W sobotę 26. sierpnia dożynki gminy Chocianów w Parchowie rozpoczną się o godz. 14:00 Mszą dziękczynną na boisku sportowym. W Szklarach Górnych Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na dożynki, które rozpoczną się na boisku, o godz. 16:30.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek, św. Piusa X; w czwartek – 24 VIII, św. Bartłomieja oraz miesięczne wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych i 75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej; w sobotę – 26 VIII, uroczystość NMP Częstochowskiej.
 6. Zapowiedzi przedślubne: trzecia: Filip Jarzynka zam. w Oborze i Anna Matuszewska zam. Oborze; druga: Mateusz Świerniak oraz Paulina Walczak zamieszkali w Oborze.
 7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 

1 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  13 . 0 8 . 2 0 1 7  r .

 1. Z okazji miesięcznego wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na modlitwę do kościoła w Szklarach Górnych. Dzisiaj o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec Fatimski. Od następnej niedzieli zachęcamy do udziału w cotygodniowej Adoracji, po Mszy o godz. 8:30 do 11:30 w kościele parafialnym w Szklarach Górnych. Bardzo zależy nam na modlitwie za wszystkich tworzących naszą wspólnotę parafialną.
 2. Pragniemy także wyjść naprzeciw wiernym i sprawować Eucharystię w naszych kościołach codziennie. Zachęcamy do zamawiania intencji.
 3. sierpnia Msze święte według rozkładu niedzielnego. Po Sumie o 1130 w kościele w Szklarach Górnych koncert pieśni maryjnych i patriotycznych w wykonaniu chóru parafialnego.
 4. Przypominamy o Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu. Szczegółowe informacje na stronie www.mdl.legnica.pl. Chętnym pomożemy
  w zorganizowaniu dojazdu. W dniach 12 – 15 sierpnia odbywa się wielki odpust Krzeszowski – szczegóły na plakatach.
 5. W niedzielę 20. sierpnia, na sumie, o 1130 Msza święta dziękczynno-błagalna za tegoroczne plony od mieszkańców Szklar Górnych. Inne wydarzenia związane z dożynkami odbędą się w sobotę 26 sierpnia.
 6. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek  14 VIII – św. Maksymiliana Marii Kolbego; w czwartek 17 VIII św. Jacka.
 7. Zapowiedzi przedślubne: druga: Filip Jarzynka zam. w Oborze i Anna Matuszewska zam. Oborze; pierwsza: Mateusz Świerniak oraz Paulina Walczak zamieszkali w Oborze.
 8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
 9. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: Henryk Franczak. Polećmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

N i e d z i e l a  P r z e m i e n i e n i a  P a ń s k i e g o,  6 . 0 8 . 2 0 1 7  r . 

 1. sierpnia w kalendarzu liturgicznym to święto Przemienienia Pańskiego, na pamiątkę objawienia, wybranym uczniom, chwały Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dla mnie i dla ks. proboszcza Pawła/ks. wikariusza Piotra, ten dzień będzie się w pamięci łączył z pierwszą niedzielą w nowej, naszej wspólnocie parafialnej. Chcemy się gorąco przywitać z Wami wszystkimi   i gorąco prosimy o modlitwę, żebyśmy dobrze pełnili powierzoną nam posługę. Prosimy też o wyrozumiałość wobec ewentualnych potknięć…
 2. Dzisiaj po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 3. Członków rady parafialnej zapraszamy na godzinę 18:00, na plebanię.
 4. Już niebawem po raz 24. odbędzie się Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej. W programie wydarzenia, które odbędzie się między 24 a 27 sierpnia w Legnickim Polu, spotkania z ciekawymi gośćmi, min. o. Leonem Knabitem, Radosławem Pazurą i Pawłem Cwynarem oraz koncert Mate.O/Tu i Strony B. Zachęcamy wszystkich młodych do udziału.
 5. Jeszcze bardziej gorąco zachęcamy do udziału we Mszach i zamawiania intencji w ważnych dla Państwa okazjach: urodzin, imienin, jubileuszów; Mszy dziękczynnych czy pilnych próśb. Jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie i godzinie, warto rezerwować je z wyprzedzeniem. Przyjmujemy także Msze św. gregoriańskie za zmarłych. Intencje mszalne można zamówić w zakrystii, przed lub po Mszy świętej, a także w kancelarii parafialnej, kontakt do ks. proboszcza 608 592 738, jest na stronie parafialnej.
 6. W tym tygodniu wspomnienie wielu ważnych dla Kościoła świętych:  w środę 9 VIII—św. Edyty Stein święto Patronki Europy, 10. – święto  św. Wawrzyńca, 11. – św. Klary.
 7. Zapowiedzi: trzecia: Radosław Reguła zam. Szklary Górne i Alicja Kocik zam. Szklary Górne oraz Paweł Błauciak zam. Obora i Magdalena Żuława zam. Jasień. pierwsza: Filip Jarzynka zam. Obora i Anna Matuszewska zam. Obora.
 8. W tym tygodniu do wieczności przeszły: Agata Jagielska i Anna Gregor. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu.