ADORACJA BEZ GRANIC

25 marca włączamy się w papieską inicjatywę: „24 godziny dla Pana”. Jest to wezwanie do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, na które całym sercem odpowiadamy. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek, w łączności z biskupami całego świata,

Read more

3 tydzień walki z depresją

Zmieniająca się rzeczywistość i niewystarczające umiejętności adaptacyjne i społeczne oraz czas pandemii znacznie wpływa na konieczność podejmowania działań profilaktyki zdrowia psychicznego. Odpowiadając na potrzeby i identyfikowane problemy, Centrum Formacji Rodziny podejmuje liczne działania wraz KHGM POLSKA

Read more