CEREMONIE TRIDUUM ORAZ WIELKANOCY

T  R  I  D  U  U  M      P  A  S  C  H  A  L  N  E

Wielki Czwartek 28 III 2024 – Msza Wieczerzy Pańskiej
Szklary Górne, godz. 18:00
Obora, godz. 19:00

Wielki Piątek, 29 III 2024
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: Szklary Górne 17:30, Obora 18:30
Liturgia Męki Pańskiej
Szklary Górne, godz. 18:00
Obora, godz. 19:00

Wielka Sobota, 30 III 2024 – święcenie pokarmów od godz. 10:00 do 13:00
Szklary Dolne 10:00
Trzmielów 10:30
Szklary Dolne obok krzyża 11:00
Obora 10:00 – 13:00
Szklary Górne 10:00 – 13:00

W  I  E  L  K  A  N  O  C

WIGILIA PASCHALNA, 30 III 2024
Obora, godz. 19:00
Szklary Górne, godz. 20:00

Msze święte w dzień, 31 III 2024: SD 8:30, O 10:00, SG 11:30, T 13:00 (nie ma Eucharystii SG 7:00)
Poniedziałek Wielkanocny, 1 IV 2024: SG 7:00, SD 8:30, O 10:00, SG 11:30, T 13:00