Niedziela Biblijna i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Pod hasłem „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” 23 kwietnia obchodzona będzie Niedziela Biblijna i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego inauguruje 15. Tydzień Biblijny, który w tym roku obchodzony będzie w dniach 23-29 kwietnia. Tegoroczne hasło „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce przyjętego przez Konferencję Episkopatu Polski pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, stąd w tym roku czytane będą fragmenty Ewangelii według św. Jana, które mają pokazać, czym jest Kościół.

„Bardzo ważne jest nieustanne pogłębianie i uświadamianie sobie, czym jest tajemnica Kościoła – wspólnoty, która rodzi się w łonie Trójcy Świętej i wyrasta z tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa” – myślą przewodnią Narodowego Czytania Pisma Świętego jest fragment z I Listu św. Pawła do Koryntian „Czy chcecie gardzić Kościołem Boga?”.

„Warto sięgnąć do tego fragmentu, w którym św. Paweł wyjaśnia, na czym polega tajemnica Kościoła, uczy Koryntian właściwych relacji i właściwego odniesienia do tajemnicy Eucharystii, ale też zwraca uwagę na fakt, że Kościół tworzą wszyscy wierzący”.

„Jest to czas, który nas wszystkich zaprasza do pogłębionej lektury i słuchania Słowa Bożego. Mamy zwrócić uwagę, że zmartwychwstanie Jezusa wiąże się z posłaniem uczniów, którzy mają głosić Słowo Boże aż po krańce Ziemi. To jest zadanie dla nas wszystkich”.

Jak co roku obchodom Niedzieli Biblijnej oraz Narodowego Czytania Pisma Świętego towarzyszyć będą akcje wspólnego czytania Biblii oraz różne formy medytacji nad Słowem Bożym. Ponawiamy zaproszenie na czwartkowe spotkania biblijne w naszej parafii.

Niedziela Biblijna przypada 14 dni od Wielkanocy. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego zostało zainaugurowane w 2016 r. w kontekście obchodów 1050-lecia chrztu Polski. Organizatorem akcji jest Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II.