Non stop bosko 2022

Warsztaty, konferencje, integracja i modlitwa, ale przede wszystkim radość z bycia razem towarzyszyć będzie już trzeciemu spotkaniu młodych związanych z Rodziną Salezjańską z Inspektorii Wrocławskiej, które odbędzie się od 19 do 22 sierpnia br. w naszej parafii.

Salezjański Ruch Młodzieżowy z Inspektorii Wrocławskiej obejmuje swoim zasięgiem trzy województwa: wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie. I właśnie z tego obszaru rekrutuje się młodzież uczestnicząca w spotkaniu.

Szklary Górne oferują doskonałe zaplecze dla tego wydarzenia. Sąsiadujące ze sobą kościół, szkoła i piękny pałac z internatem, oprócz życzliwości i gościnności gospodarzy, której młodzi mogą nawet „posmakować” w czasie niedzielnego obiadu, to atuty naszej parafialnej wspólnoty.

Oprócz Salezjanów współorganizatorami są jak w poprzednich latach Gmina Lubin i Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Dzięki nim zjazd wzbogacają atrakcje, w których uczestniczą także mieszkańcy Szklar Górnych i nasi sąsiedzi. Tym razem wystąpią Siewcy Lednicy i Arkadio.

Radość i młodzieńczy zapał sprzyja podejmowaniu różnych życiowych zadań i nawiązywaniu autentycznych i głębokich relacji, to wyraz salezjańskiej duchowości – charyzmatu czyli daru budowania wspólnoty i empatii wobec każdego człowieka, co pozwala rozwijać osobiste talenty w sprzyjającej rodzinnej atmosferze.