KOLEJNE spotkanie synodalne – kiedy w naszej parafii?

W piątek, 10 listopada, zebrali się na roboczym spotkaniu kapłani pracujący na co dzień w parafiach.

Poprzednie wtorkowe spotkanie synodalne odbyło się z udziałem księży pracujących w instytucjach diecezjalnych. Po nim przyszła pora na spotkanie księży pracujących w parafiach. Odbyło się ono 10 grudnia w Centrum Spotkań im. św. Jana Pawła II w Legnicy. Na spotkaniu obecny był biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.

Do Centrum przyjechało ponad 20 kapłanów zainteresowanych rozmową na temat Kościoła w ramach przygotowań do XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów 2023. Wśród nich byli kapłani z kilkuletnim zaledwie stażem ale i tacy, którzy od wielu lat posługują w parafiach. Wśród wypowiedzi przeważały dwie kwestie: relacji kapłanów do wiernych oraz miejsca, w którym dzisiaj znajduje się nasze duszpasterstwo.

Spośród wypowiedzi kapłanów zarówno diecezjalnych, jak i salezjanów i franciszkanów, wybrzmiewało pytanie o to, jak formować tych, którzy jeszcze chodzą do kościoła w niedzielę, by mieli ochotę i potrzebę szerszego włączenia się w życie parafii.

W podsumowaniu nasz biskup Andrzej Siemieniewski odwołał się on do czterech dokumentów papieża Franciszka odnośnie obrad trwającego synodu i zwrócił w nich uwagę na cztery zasadnicze elementy – Dzieje Apostolskie, Dzieje Apostolskie, Dzieje Apostolskie oraz… Dzieje Apostolskie jak klucz do zrozumienia zaproszenia papieża Franciszka na synodalną drogę i punkt odniesienia wszelkich dyskusji i poszukiwań. A szczególnie fragment o spotkaniu św. Piotra z Korneliuszem (Dz 10, 1 – 11, 18) czy Filipa z dworzaninem etiopskim (Dz 8, 25-40). Oczywiście odbywa się między opisywanymi bohaterami dialog, ale dochodzi do niego tylko dzięki temu, że słuchali Ducha Świętego. To jest dla nas wskazówka, żebyśmy poszukiwali podpowiedzi Ducha Świętego, a wówczas nasze spotkania będą owocne – mówił hierarcha.

Przed nami kolejne zaplanowane spotkania synodalne m.in. członków rad parafialnych. Już teraz można pisać listy z uwagami, radami czy też spostrzeżeniami o życiu wspólnoty naszego lokalnego Kościoła i wysyłać je na adres synod@diecezja.legnica.pl.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w parafialnej ankiecie synodalnej i rzetelne jej wypełnienie.
Ankietę można wypełnić indywidualnie lub w rodzinie. Prosimy o sugestie co do organizacji spotkania w naszej wspólnocie.