Aktualne informacje dla kandydatów do bierzmowania!

Drodzy bierzmowani zachęcamy do regularnego korzystania z sakramentu pojednania – spowiedzi świętej. W listopadzie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wypominkami czyli modlitwą za zmarłych, odnotujcie obecność na nich. Najbliższe spotkanie dla grupy trzeciorocznej, w piątek 9 listopada, po Mszy w Szklarach Górnych, jej członków prosimy o dostarczenie metryk potwierdzających przyjęcie chrztu świętego. Natomiast kandydatów z grupy drugorocznej zapraszamy na spotkanie tego samego dnia, przed Mszą, tj. na godzinę 17:00.
Kandydaci! Wydrukujcie obustronnie karty i do pracy… nad sobą!
Karta na listopad 2018
Karta na październik 2018