Kurs Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatów na studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Jako kandydatów można przedstawiać mężczyzn, którzy ukończyli 25 lat. Funkcję tę będą mogli pełnić do ukończenia 65. roku życia. Ponadto powinni oni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością, poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych parafii.
Zgłoszenia kandydatów odbędą się na spotkaniu organizacyjnym w dniu 6 października 2018 roku (sobota) o godz. 10.00 u Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 27. Na to spotkanie kandydat winien stawić się osobiście wraz z pisemną opinią księdza proboszcza (wzór do pobrania na stronie: http://szafarze.diecezja.legnica.pl/)
Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od Księdza Biskupa kandydat jest zobowiązany do ukończenia studium przygotowawczego, które odbywać się będzie pod kierunkiem duszpasterza diecezjalnego.
W trakcie spotkań formacyjnych będą podejmowane wyznaczone tematy teologiczno-liturgiczne oraz ćwiczenia praktyczne. Kandydaci będą mieli także stworzoną okazję do modlitwy i duchowego umocnienia. To dlatego w programie każdego spotkania uwzględniona jest Msza świętą z homilią o tematyce eucharystycznej.
Kurs przygotowawczy zakończy się egzaminem pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania Komunii świętej podczas Eucharystii i zanoszenia jej chorym.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
ks. Tomasz Krauze