Kolejny etap renowacji głównego ołtarza

Ruszył kolejny etap renowacji głównego ołtarza w naszym kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych. Zdemontowane elementy zostały przetransportowane do myślenickich pracowni konserwatorskich Grzegorza Wątora, gdzie odzyskają dawną świetność.
Mimo tego, że ołtarz niezmiennie do dwóch wieków zachwyca swoją kompozycją, wymaga gruntownego remontu, mocno bowiem odcisnął się na nim ząb czasu. Sam demontaż ołtarza, ze względu na jego skomplikowaną konstrukcję, zabytkowy charakter oraz znaczące zniszczenia, był trudnym zabiegiem. Drugi etap prac objął elementy konstrukcyjne, tzw. strukturę ściany ołtarzowej i jest współfinansowany przez Gminę Lubin w wysokości 65 tys. zł oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wsparł przedsięwzięcie dotacją w wysokości 50 tys. zł.
Przez kilka kolejnych miesięcy nasi parafianie będą musieli przyzwyczaić się do nieco innego wizerunku prezbiterium, jednak warto, ponieważ odnowiony ołtarz będzie zachwycał nie tylko nas, aktualnie tworzących wspólnotę parafialną ale zostanie zachowany także dla kolejnych pokoleń.
Demontaż ołtarza odkrył wcześniejsze próby jego renowacji, przeprowadzone w połowie XX wieku, miały raczej amatorski charakter i zdefiniowały wygląd do którego wszyscy przywykliśmy. Po zakończeniu prac ołtarz odzyska swoje pierwotne oblicze i prawdopodobnie będzie to spora niespodzianka, bowiem może dość znacząco różnić się od tego jakim go zapamiętaliśmy…
Czekamy zatem, z niecierpliwością, na początek listopada, kiedy ołtarz główny w Szklarach Górnych, jedna z najciekawszych perełek snycerskiej sztuki sakralnej Dolnego Śląska, ukaże się nam w nowej dla nas, a jednocześnie w pierwotnej sobie, odsłonie.