MOŻESZ POMÓC DZIECKU!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się do mieszkańców Powiatu Lubińskiego, którym los dzieci nie jest obojętny, o rozważenie możliwości zapewnienia opieki i wychowania dzieciom, których rodzice naturalni nie są w stanie, z różnych powodów osobistych bądź życiowych, właściwie spełniać ról rodzicielskich.

W obliczu rosnącej liczby dzieci wychowujących się poza rodzinami naturalnymi, został uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób, które podejmą decyzję o zostaniu rodziną zastępczą.

Osoby chętne do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o kontakt z: Powiatowym Ośrodkiem Pieczy zastępczej w Lubinie, mieszczącym się w budynku MDK w Lubinie (II piętro) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 6a lub pod numerem tel. 76 745 34 07 lub 76 745 34 08.  Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej wszystkim zainteresowanym udzieli wyczerpujących informacji formalno-prawnych w zakresie wymagań stawianych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, praw i obowiązków rodziny zastępczej oraz przebiegu procedury kwalifikowania kandydatów na rodzinę zastępczą.

Osoby bądź rodziny zainteresowane serdecznie zapraszamy.