Karty dla kandydatów do bierzmowania na marzec

Drodzy bierzmowani zachęcamy do gorliwego korzystania z wielkopostnych nabożeństw. Nie zapomnijcie o dobrym przygotowaniu do świąt wielkanocnych poprzez zadbanie o stan łaski uświęcającej. W kartach marcowych przypominamy kolejne stacje drogi krzyżowej oraz zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat Wigilii Paschalnej. Wydrukujcie obustronnie karty i do pracy… nad sobą!
Karta na marzec