Różaniec do granic – list naszego biskupa

Przewielebni Księża Proboszczowie, Wikariusze!
Drodzy Bracia i Siostry zaangażowani w animację życia parafialnego!
Jako wspólnota Kościoła mamy świadomość, że życie modlitewne staje się we współczesnym świecie możliwością chwilowego zatrzymania się przy ewangelicznej studni, by zaczerpnąć wody Żywej (por. J 4, 13nn) tak niezbędnej do budowania chrześcijańskiego stylu życia. Każda modlitwa osobista jest budowaniem własnej relacji do Boga, pozwala się otwierać na kontakt z drugim człowiekiem, by w końcu doprowadzić do kroczenia wspólną drogą ku Jezusowi Chrystusowi.
Takim kroczeniem ku Bogu jest wspólnotowa modlitwa Kościoła pozwalająca zjednoczyć się ludzkim sercom, które pragną tego samego, które potrafią przejść ponad podziałami i podążają ku Bogu.
Jednym z takich momentów wspólnotowej modlitwy wszystkich Polaków stanie się dzień 7 października 2017 roku, kiedy na granicach naszego kraju, w tym na granicy naszej diecezji, każdy kto doświadczył siły modlitwy ma możliwość udania się do wyznaczonych kościołów stacyjnych, gdzie będzie przygotowany program pozwalający przeżyć pierwszą sobotę miesiąca oraz stanąć z różańcem w ręku w pobliżu granicy Polski i modlić się za naszą Ojczyznę oraz za cały świat.
Od kilku lat podążając drogą ku zbawieniu razem ze wspólnotą diecezji legnickiej podczas wszystkich spotkań, zarówno z duchowieństwem jak i osobami świeckimi, staram się ukazywać piękno chrześcijańskiego życia w naśladowaniu Chrystusa, w przyjęciu Jego krzyża, w uznaniu swojej grzeszności i potęgi przemieniającej Miłości samego Boga. Dlatego zwracam się z prośbą do Was Bracia Kapłani, ale także do wszystkich osób zaangażowanych w Waszych parafiach, by wykorzystać dobrze ten czas przygotowania do inicjatywy „Różaniec do granic” w waszych wspólnotach, by uświadomić, że ta modlitwa różańcowa, pierwsza sobota miesiąca ma prowadzić do przemiany życia, do przyjęcia słów Chrystusa, by przygotować w ludzkich sercach żyzną glebę na przyjęcie Bożego ziarna, które pragnie wydać owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny (zob. Mk 4, 1 nn).
W naszej diecezji zostało wyznaczonych 17 kościołów stacyjnych do których można się udać 7 października br. i włączyć się w ogólnopolski program przeżywania tego dnia. Jednocześnie zwracam się z zachętą do Księży Proboszczów, by zorganizować we własnych parafiach, w łączności duchowej z wszystkimi Polakami, modlitwę różańcową tego dnia o godz. 14.00 połączoną z katechezą mistagogiczną. Natomiast księży z dekanatów kościołów stacyjnych proszę, by włączyli się w pomoc duszpasterską w wyznaczonych kościołach poprzez sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, wygłoszenie homilii lub konferencji wprowadzającej. Na Niedzielę 24 września sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przygotował krótki komunikat, który prosiłbym o odczytanie w Waszych wspólnotach parafialnych.
Maryja jest zawsze tą, która prowadzi nas ku swojemu Synowi podpowiadając byśmy czynili wszystko cokolwiek nam powie (por. J 2, 5). Mam nadzieję, że ten moment zjednoczenia na modlitwie różańcowej w Polsce i w naszej diecezji będzie jeszcze mocniejszym wytężeniem duchowego słuchu na słowa naszego Pana, byśmy nieustannie stawali się Jego uczniami potrafiącymi podążać drogą ewangelicznego posłuszeństwa.
Z serca udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa
bp. Zbigniew Kiernikowski