DOSTĘPNOŚĆ KANCELARII PARAFIALNEJ

Wychodząc na przeciw osobom, pragnącym załatwić formalności w kancelarii parafialnej, we wszystkich sprawach, wymagających osobistego kontaktu z proboszczem, gorąco prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania poza godzinami nabożeństw (przed godz. 16:00 lub po 20:00 pod numerem: 608 592 738). Uprzedni kontakt pozwoli uniknąć ewentualnego rozczarowania wynikającego z braku spotkania, bądź niezałatwienia sprawy.