najnowsze INFORMACJE DLA PARAFIAN / ZOSTAŃ W DOMU! / PRZEKAŻ INFO TELEFONICZNIE OSOBOM BEZ DOSTĘPU DO INTERNETU!

Biskup Legnicki dnia 17 marca 2020, na czas trwania walki z pandemią koronawirusa oraz wprowadzonego na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego ściśle określił ramy w jakich funkcjonować ma każda wspólnota parafialna na terenie diecezji legnickiej. Obowiązują do odwołania!

POGRZEBY – Sprawowane w zależności od ustaleń z rodziną, z możliwością udziału w Eucharystii, jedynie najbliższych, jednak bez ciała zmarłego, a następnie pożegnanie na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy, z zachowaniem ograniczenia liczby wszystkich uczestników ceremonii do 50 osób.

MSZE ŚWIĘTE ORAZ MOŻLIWOŚĆ NAWIEDZENIA KOŚCIOŁÓW – W najbliższym czasie posługa sakramentalna ma ograniczyć się do niezbędnego minimum, tzn, Mszy świętych z zachowaniem ograniczenia liczby uczestników (max. 50 os. w kościołach i 10 os. w kaplicy), stosownej odległości między nimi oraz stałą zachętą do uczestnictwa duchowego za pośrednictwem społecznych środków komunikacji. Bezwzględnie prosimy, by w Mszach uczestniczyły jedynie osoby zamawiające intencje oraz najbliższa rodzina, o ile wszyscy są zdrowi oraz ewentualnie osoby, którym uda się zarezerwować udział na parafialnej stronie internetowej, bądź dokonają zgłoszenia telefonicznie. Wprowadzamy system rezerwacji, aby ułatwić zorientowanie czy w kościele są wolne miejsca czy też ich brak i pozostaje nam łączyć się z innymi wiernymi duchowo, we własnym domu. Poniżej numery telefoniczne do rezerwacji, wyłącznie dla osób pozbawionych dostępu do internetu (Szklary Górne: 608 592 738, Szklary Dolne: 608 592 738, Trzmielów: 695 029 195, Obora: 661 052 333)
Kościoły w Szklarach Górnych w godz. 8:00 – 18:00 oraz w Oborze w godz. 9:00 – 19:00 będą otwarte i udostępnione wiernym dla nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i modlitwy indywidualnej z zachowaniem ograniczenia liczby uczestników; klękając/siadając w ławkach, proszę zachować dystans 2 m odległości od siebie, w co drugiej z nich.

KOMUNIA ŚWIĘTA – udzielana jest według wskazań biskupa: najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust; przystępujący do Komunii w wyraźnym geście wyciąga nałożone na siebie, skrzyżowane dłonie (lewą na prawej) w kierunku rozdzielającego Komunię świętą. Po otrzymaniu Hostii na lewą dłoń, prawą – w obecności szafarza – wkłada ją do ust. Jeśli zauważy, że na dłoni i palcach zostały niespożyte partykuły, również wkłada je do ust; osoby które chcą przyjąć Eucharystię do ust mogą to uczynić po zakończeniu komunikowania na rękę. Kapłani przed udzielaniem Komunii będą dezynfekowali swoje dłonie.

INNE SAKRAMENTY – Indywidualna spowiedź w nagłych potrzebach (prosimy o umawianie spotkań telefonicznie: ks. Paweł: 608 592 738, ks. Piotr: 695 029 195) bądź osobiste zgłaszanie się przy okazji Mszy do księży. Sakrament chorych w sytuacji zagrożenia życia. Udzielanie sakramentu chrztu i błogosławienie małżeństw pozostaje w roztropnej ocenie proboszcza z zachowaniem wszelkich aktualnych norm wprowadzonych przez władze świeckie i kościelne.

NABOŻEŃSTWA / SPOTKANIA – Należy zawiesić całkowicie sprawowanie nabożeństw z udziałem wiernych: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, Godzinek, Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego, Nowenn i innych. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania oraz korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych lub on-line. Odwołane są wszystkie rekolekcje parafialne i inne planowane wspólnotowe inicjatywy wielkopostne, spotkania formacyjne i próby. REZYGNACJA Z WSZELKICH WSPÓLNYCH MODLITW I POSŁUG POZA MSZAMI, WYNIKA Z OGRANICZENIA CZASU WSPÓLNEGO PRZEBYWANIA I EWENTUALNEJ EKSPOZYCJI NA PATOGEN. DZIĘKI TEMU ROZSTRZYGNIĘCIU NADAL MOŻEMY POWTARZAĆ SŁOWA I GESTY NASZEGO PANA, I RADOWAĆ SIĘ GDY ON, ŻYCIE NASZE, DAJE SIĘ NAM W EUCHARYSTII JAKO POKARM I LEKARSTWO. PROSZĘ O PRZYJĘCIE TYCH USTALEŃ ZE ZROZUMIENIEM, POKORĄ I W DUCHU POSŁUSZEŃSTWA NASZEMU BISKUPOWI.

INNE OGRANICZENIA / WSKAZANIA – Do kościołów w diecezji legnickiej nie należy w tym czasie zapraszać księży spoza parafii, ani zezwalać na posługę duszpasterską nikomu, kto nie został do niej skierowany dekretem biskupa ordynariusza. Wszelkiego rodzaju kaplice prywatne (zakonne, szpitalne itp.) mają pozostawać zamknięte dla osób z zewnątrz. Zaleca się w tym czasie większe staranie o utrzymanie czystości w kościołach i kaplicach przez częstszą dezynfekcję, zwłaszcza gdy chodzi o przedmioty i miejsca często dotykane: kratki konfesjonału, ławki, klęczniki, klamki, włączniki światła itp. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk; Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego; należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie; Rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą, kropielnice należy opróżnić z wody święconej, umyć i zdezynfekować, a wodę święconą można dystrybuować tylko w zamkniętych butelkach; Przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni; W czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 2 m;

MODLITWA – Codziennie, zgodnie z apelem Episkopatu o 20.30 w kościele parafialnym salezjanie, Wam posługujący, odmawiają różaniec, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Prosimy wszystkich, o włączenie się w tę modlitwę w swoich domach; o jej czasie przypomni bicie dzwonów. Zgodnie z Tradycją Kościoła przed rozpoczęciem Eucharystii śpiewamy w naszych kościołach suplikacje «Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.»”.

PROŚBA O POMOC – Jeśli osoby samotne potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub zdobyciu leków prosimy o kontakt pod numer:  608 592 738; zachęcamy do wsparcia materialnego parafii na stronie www, korzystając z płatności on-line; nr konta parafialnego: Santander Bank Polska 28 1090 2082 0000 0005 4601 2755 .

KANCELARIA PARAFIALNA – Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie, bądź mailowo. Biuro parafialne nieczynne do odwołania.

UNIKAJMY WSZELKICH PRZECIWNYCH TYM DECYZJOM DYWAGACJI I ROZTRZĄSAŃ. PROSZĘ WAS JESZCZE, STRZEŻCIE SIĘ TYCH, KTÓRZY, WZNIECAJĄ SPORY I ZGORSZENIA PRZECIW NAUCE, KTÓRĄ OTRZYMALIŚCIE. STROŃCIE OD NICH! TACY BOWIEM LUDZIE NIE SŁUŻĄ CHRYSTUSOWI. Por. Rz 16, 17-18

Leave a Reply