pilne informacje dla parafian / zostań w domu! / przekaż info telefonicznie osobom bez dostępu do internetu!

MSZA ŚWIĘTA NIEDZIELNA I MOŻLIWOŚĆ NAWIEDZENIA KOŚCIOŁA 15.03.2020

Ze względu na decyzję Rządu i wskazania Episkopatu liczba wiernych przebywających w kościołach w Szklarach Górnych, Oborze i Trzmielowie nie może przekroczyć 50 osób, natomiast w Szklarach Dolnych, ze względu na rozmiary kaplicy, 10 osób. Przypominamy, że biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski udzielił wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej i gorąco zachęcamy do pozostania w domach. Ograniczenie liczby wiernych dotyczy także terenu przykościelnego, nie gromadźmy się przy świątyniach ryzykując zdrowiem. Sugerujemy, by w Mszach uczestniczyły jedynie osoby zamawiające intencje oraz najbliższa rodzina, o ile wszyscy są zdrowi oraz ewentualnie osoby, którym uda się zarezerwować udział na parafialnej stronie internetowej, bądź dokonają zgłoszenia telefonicznie. Wprowadzamy system rezerwacji, by wierni mogli się zorientować czy istnieje możliwość udziału w nabożeństwie w kościele, czy miejsc brak i należy łączyć się z modlącymi się duchowo, pozostając w domu. Poniżej numery telefoniczne do rezerwacji, wyłącznie dla osób pozbawionych dostępu do internetu.

Szklary Górne: 608 592 738
Szklary Dolne: 608 592 738
Trzmielów: 695 029 195
Obora: 661 052 333

Wiernym, którzy zdecydują się na nawiedzenie kościoła w Szklarach lub w Oborze (świątynie będą otwarte w ciągu dnia z możliwością adoracji) udzielimy Komunii świętej po Koronce o godz. 15:00 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
– prosimy, by wchodzić do świątyni tylko głównym wejściem, stosując się do poleceń osób wyznaczonych
– do kościołów  będzie mogło wejść jednorazowo maksymalnie 50 osób
– oczekujący na wejście powinni stać w kolejce przed drzwiami świątyni, zachowując przynajmniej jeden metr odległości pomiędzy sobą
– w procesji do Komunii idziemy w jednym rzędzie, nadal zachowując stosowną odległość
– Komunii świętej udzielamy według wskazań biskupa: najpierw osobom pragnącym przyjąć ją na rękę, a następnie tym, którzy chcą przyjąć ją do ust; przystępujący do Komunii w wyraźnym geście wyciąga nałożone na siebie, skrzyżowane dłonie (lewą na prawej) w kierunku rozdzielającego Komunię świętą. Po otrzymaniu Hostii na lewą dłoń, prawą – w obecności szafarza – wkłada ją do ust. Jeśli zauważy, że na dłoni i palcach zostały niespożyte partykuły, również wkłada je do ust; osoby które chcą przyjąć Eucharystię do ust mogą to uczynić po zakończeniu komunikowania na rękę.
– kapłani przed udzielaniem Komunii będą dezynfekowali swoje dłonie
– po przyjęciu Komunii i krótkim dziękczynieniu wychodzimy ze świątyni
– Klękając w ławkach, proszę zachować dystans, klękajmy w stosownej odległości od siebie i w co drugiej ławce.

Pozostających w domach zachęcamy do obejrzenia lub wysłuchania Mszy świętej transmitowanej w mediach.

MSZA ŚWIĘTA W TYGODNIU I MOŻLIWOŚĆ NAWIEDZENIA KOŚCIOŁA

W tygodniu Msze święte będą sprawowane w zwykłym porządku – prosimy, by uczestniczyły w nich jedynie osoby zamawiające intencje oraz najbliższa rodzina, o ile wszyscy są zdrowi oraz osoby, którym uda się zarezerwować miejsce. Wiernym, którzy zdecydują się na nawiedzenie kościoła w Szklarach lub w Oborze (świątynie będą otwarte w ciągu dnia; w Szklarach w godzinach 8:00 – 19:00; w Oborze w godzinach 17:30 – 20:30) umożliwiamy modlitwę z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:
– prosimy, by wchodzić do świątyni tylko głównym wejściem, z uwzględnieniem zasady jednoczesnego przebywania wewnątrz maksymalnie 50 osób
– oczekujący na wejście powinni stać w kolejce przed drzwiami świątyni, zachowując przynajmniej jeden metr odległości pomiędzy sobą

MODLITWA

Codziennie, zgodnie z apelem Episkopatu o 20.30 w kościele parafialnym salezjanie będą odmawiali różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – prosimy wszystkich, o łączenie się z nami odmawiając różaniec w swoich domach, o modlitwie przypomni bicie dzwonów.

PROŚBA O POMOC

Jeśli osoby samotne potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów lub leków prosimy o kontakt pod numer:  608 592 738

KANCELARIA PARAFIALNA / SPOTKANIA

Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie, bądź mailowo. Biuro parafialne nieczynne do odwołania. Wszystkie spotkania formacyjne oraz próby scholi zawieszone.

Leave a Reply