informacje dotyczące cmentarza parafialnego

Deklaracje dysponenta grobu składamy w kancelarii parafialnej. W tych sprawach przyjmujemy wyłącznie w środy, w godzinach 9:00 – 10:30 oraz 16:00 – 17:00. Przy tej okazji prosimy o uregulowanie opłat na utrzymanie cmentarza: 40 zł za rok 2019, (maksymalnie 200 zł, za lat pięć 2019-2024). Zebrane środki zostaną przeznaczone na remonty oraz prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. Przypominamy, że o porządek i bieżące utrzymanie czystości na cmentarzu dba firma „FENIX”, z tego względu, we wszelkich sytuacjach wymagających usług zakładu pogrzebowego, korzystamy z tej firmy. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady. Poniżej można pobrać dokument do wypełnienia. Deklarację można złożyć również mailowo, a opłaty można dokonać na wyodrębnione do tego celu konto w banku Santander: 48 1090 2082 0000 0001 2390 1957.

Leave a Reply