Rowerowy rajd parafialny z łemkowską nutą

Po raz piąty w naszej parafii odbył się rajd rowerowy. We wcześniejszych latach byliśmy w Grodowcu, Zimnej Wodzie, Sobinie, Trzmielowie. Tym razem, kolejny raz, odwiedziliśmy Trzmielów, wieś zamieszkałą także przez liczną społeczność prawosławną. Nieprzypadkowa więc była data rajdu 22 czerwca, ponieważ w tym dniu w Trzmielowie odbywało się wydarzenie kulturalne społeczności łemkowskiej – Łemkowskie Lato. Po bardzo serdecznym powitaniu przez gospodarzy uczestników spotkania, ks. proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętej trójcy w Lubinie, odprawił nabożeństwo, po którym rozpoczęło się wspólne świętowanie. Na scenie wystąpiły zespoły dziecięce i młodzieżowe, pielęgnujące tradycje łemkowskie. Wzruszające było przedstawienie historii powojennej Łemków, ich osiedlenia się na ziemiach odzyskanych – historii opowiedzianej w tańcu z flagami. Po pożegnaniu się z proboszczami: ks. Pawłem Kajlem i ks. Bogdanem Repełą uczestnicy rajdu udali się w powrotną podróż.
Paweł Słota