KARTY DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA NA MAJ

Drodzy bierzmowani zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi (jeżeli ktoś jeszcze tego nie zdołał uczynić w okresie świątecznym, to ostatni tydzień by zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu o spowiedzi i komunii wielkanocnej). Prosimy o dostarczenie na kolejnych spotkaniach metryk chrzcielnych. W kartach majowych zapiszcie własnoręcznie wezwania litanii loretańskiej oraz wyjaśnijcie pochodzenie nazwy sakramentu. Wydrukujcie obustronnie karty i do pracy… nad sobą!
Karta na maj