Powstaje Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka

W trosce o formację liturgiczną w Diecezji Legnickiej powołuję do istnienia Diecezjalną Szkołę Litrugiczną im. ks. Marka Adaszka (w skrócie DSL). Będzie ona działała przy Wydziale Duszpasterskim legnickiej Kurii Biskupiej. Dyrektorem DSL ustanawiam ks. dr. Dariusza Pudełkę, a jego zastępcą p. Irenę Chłopkowską.
W comiesięcznych, całodniowych sesjach podejmowane będą zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej następujące zagadnienia: obchody roku liturgicznego, ze szczególnym uwzględnieniem Triduum Paschalego; teologia litrugii Eucharystii; posługi i funkcje liturgiczne; Litrugia godzin.
DSL jest skierowana do osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) od 20 lat wzwyż, które pragną pogłębić swoją formację chrześcijańską i liturgiczną oraz są gotowe do angażowania się w życie liturgiczne parafii. Celem DSL jest bowiem nie tylko formacja poszczególnych osób, ale pomoc w kształtowaniu parafialnego zespołu liturgicznego. Dlatego też ważne jest, by z danej parafii uczestniczyły w zajęciach przynajmniej trzy osoby wyznaczone przez Księdza Proboszcza. Czymś natrulanym jest, że w tej formacji-na miarę możliwości-będzie uczestniczył również duszpasterz, który później będzie współpracował z tymi osobami w prafii.
Proszę, aby Księża Proboszczowie zainteresowali się szczegółami naboru uczestników DSL, które zostaną przekazane przez Wydział Duszpasterski.
Ufam, że formacja, którą zaproponuje DSL, będzie jednym z ważnych elementów prowadzących do pogłębienia “prawdziwej mistagogii liturgicznej”. Wołał o nią święty Jan Paweł II. Wpisuje się też ona w liturgiczną tradycję Diecezji Legnickiej, kształtowaną przez moich wieloletnich poprzedników: śp. bpa Tadeusza Rybaka i bpa Stefana Cichego, a także przez śp. ks. Marka Adaszka, wieloletniego wykładowcę liturgiki i ojca duchownego w seminarium. Przez wielu jest on wciąż nazywany ojcem, a od jego zaangażowania w troskę o piękno i głębię litrugii wciąż odwołują się kapłani i świeccy. Dlatego wydaje się czymś dobrym nadać Diecezjalnej Szkole Litrugicznej jego imię.
Mam nadzieję, że podjęcie tego, co już dokonało się w naszej dieceji w odniesieniu do liturgii, przyniesie dobre owoce w życiu poszczególnych wienych i całych wspólnot.
Z błogosławieństwem dla wszystkich, którzy wezmą udział w DSL.
bp Zbigniew Kiernikowski
Legnica, 18 września 2017 roku, w święto św. Stanisława Kostki
ldz. 1781/2017