Projekt „OCALAMY”

Przekazujemy prośbę Wójta Gminy Tadeusza Kielana o włączenie się w realizację projektu OCALAMY, zainicjowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Celem działań jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym

Read more