Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2017/2018

kl. III gimnazjum

 • rozmowa z ks. Opiekunem, na której kandydat wyraża swoją chęć rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia sakramentu i zostaje wpisany na listę kandydatów.
 • przynależność do grupy, w których odbywa się regularna formacja chrześcijańska indeks kandydata do sakramentu bierzmowania prowadzony na bieżąco
 • cotygodniowe spotkanie formacyjne
 • coniedzielna Msza Św. dla bierzmowanych, regularnie sakrament pojednania

kl. II gimnazjum

 • rozmowa z ks. Opiekunem,na której kandydat wyraża swoją chęć kontynuowania przygotowań do przyjęcia sakramentu i po zdaniu indeksu zostaje wpisany na drugi rok przygotowań.
 • przynależność do jednej z grup parafialnych, w których odbywa się regularna formacja chrześcijańska 
 • indeks kandydata do sakramentu bierzmowania prowadzony na bieżąco
 • coniedzielna Msza Św. dla bierzmowanych, regularnie sakrament pojednania
 • comiesięczne spotkanie formacyjne

kl. 7 szkoły podstawowej

 • rozmowa z ks. Opiekunem,na której kandydat wyraża swoją chęć kontynuowania przygotowań do przyjęcia sakramentu i po zdaniu indeksu zostaje wpisany na drugi rok przygotowań.
 • rozmowa z księdzem, oraz złożenie dokumentów: własnoręcznie napisane podanie o dopuszczenie do sakramentu, opinia katechety oraz metryka chrztu (jeśli kandydat pochodzi z innej parafii)
 • przynależność do jednej z grup parafialnych, w których odbywa się regularna formacja chrześcijańska itd.)
 • indeks kandydata do sakramentu bierzmowania prowadzony na bieżąco
 • coniedzielna Msza Św. dla bierzmowanych
 • spotkania formacyjne (we wskazanych terminach)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Do końca września kandydaci do bierzmowania mają czas na umówienie się na rozmowę z ks. Opiekunem, w trakcie której otrzymują indeks/kartę na dany rok/miesiąc formacji oraz deklarację do podpisania. Po odbyciu tej rozmowy oficjalnie rozpoczyna się ich rok formacji.
 • Indeks/karta nie będzie „rozliczany” na zasadzie procentowego udziału w Mszach Świętych, spowiedziach, nabożeństwach… Indeks ma pokazać regularne przystępowanie do sakramentów: Eucharystii i spowiedzi oraz udział w comiesięcznych spotkaniach udział w Różańcu, Roratach, Drodze Krzyżowej, Nabożeństwie Majowym. Kandydaci zdają swój indeks na rozmowie z ks. Opiekunem na początku kolejnego roku formacji.