Ogłoszenia duszpasterskie

3 3   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 8 . 1 1 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co tydzień, w niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny, szczególnie za zmarłych wymienianych w tegorocznych wypominkach.
 3. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do regularnego korzystania ze spowiedzi świętej.
  W listopadzie zapraszamy na wypominki. Dzisiaj po sumie w Szklarach Górnych spotkanie dla rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii świętej.
 4. W najbliższy piątek (23 listopada) po Mszy św. w Szklarach Górnych odbędzie się wieczorek patriotyczno – papieski kończący projekt „Dla Ciebie Polsko – teraz my!”. W montażu słowno – muzycznym wystąpią dzieci uczestniczące w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy na chwilę zadumy obejmującej 100-lecie  odzyskania przez Polskę Niepodległości. Schola parafialna prowadzi świąteczną zbiórkę artykułów plastycznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Sosnowcu prowadzonej przez Siostry Karmelitanki od Dzieciątka Jezus, współpracującymi z Salezjanami). Zbiórka trwa do 9 grudnia, ofiarowane artykuły można składać do pojemników znajdujących przy wejściu do zakrystii.
 5. Tego samego dnia na „Wieczór Uwielbienia” zaprasza wspólnota Jordan z Lubina.
 6. W sobotę, 24 listopada, po Mszy w Szklarach, spotkanie dla całej Służby Liturgicznej ze współbraćmi salezjanami, którzy przybędą do naszej parafii, na niedzielę powołaniową. Za tydzień, po niedzielnych Mszach, zbiórka do puszek, na cele powołaniowe inspektorii wrocławskiej salezjanów.
 7. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych: Różaniec z wypominkami, pół godziny przed Mszami, a w środy na nowenna i Msza zbiorowa w Szklarach Górnych. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 8. Zakończyły się prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dziękujemy za Waszą ofiarność i okazaną hojność drodzy parafianie. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe, o które gorąco prosimy w perspektywie kolejnych przedsięwzięć.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019. Msze gregoriańskie możemy przyjąć po 21. kwietnia nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnym terminie, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 10. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu, szczególnie śp. Stanisława Retelskiego, który wczoraj odszedł do wieczności. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 2   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 1 . 1 1 . 2 0 1 8 r .
1 0 0 – l e c i e   N i e p o d l e g ł e j

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Dzisiaj, listopada, w Szklarach Górnych gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, z tej racji wyjątkowo Msza w Oborze o 11:30, a Eucharystia z udziałem gości oraz poświęceniem pomnika w Szklarach Górnych o godz. 10:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja do dziękczynienia za wolność naszej Ojczyzny.
 3. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny, szczególnie za zmarłych wymienianych w tegorocznych wypominkach.
 4. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do regularnego korzystania ze spowiedzi świętej. W listopadzie zapraszamy na wypominki. W niedzielę 18.11. rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. zapraszamy na sumę w Szklarach Górnych o 11:30.
 5. Zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy modlić się będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 6. Kończą się prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Dzięki niej jesteśmy spokojni o środki konieczne na zabezpieczenie wkładu własnego. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe, o które gorąco prosimy w perspektywie kolejnych przedsięwzięć.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019. Msze gregoriańskie możemy przyjąć po 21. kwietnia nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.
 8. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 1   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   4 . 1 1 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dziś zmiana tajemnic różańcowych, modlitwie Róż polecamy zmarłych parafian i duszpasterzy.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny, szczególnie za zmarłych wymienianych w tegorocznych wypominkach.
 3. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą w dniach od 1. do 8. listopada, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.
 4. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do regularnego korzystania ze spowiedzi świętej. W listopadzie zapraszamy na wypominki. Najbliższe spotkanie dla grupy trzeciorocznej, w piątek 9 listopada, po Mszy w Szklarach Górnych, jej członków prosimy o dostarczenie metryk potwierdzających przyjęcie chrztu świętego. Natomiast kandydatów z grupy drugorocznej zapraszamy na spotkanie tego samego dnia, przed Mszą, tj. na godzinę 17:00.
 5. Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie w sobotę 10 listopada, po wieczornej Mszy świętej, ok. 18:45.
 6. W niedzielę, 11. listopada, w Szklarach Górnych będą miały miejsce gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, z tej racji wyjątkowo Msza w Oborze o 11:30, a Eucharystia z udziałem gości oraz poświęceniem pomnika w Szklarach Górnych o godz. 10:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja do dziękczynienia za wolność naszej Ojczyzny.
 7. Zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy modlić się będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019, pierwsze wolne w połowie stycznia. Msze gregoriańskie możemy przyjąć na marzec i kolejne miesiące nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.
 9. Na stronie internetowej naszej parafii można znaleźć propozycję majowego wyjazdu na Ukrainę, zachęcamy do udziału.
 10. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

U r o c z y s t o ś ć   W s z y s t k i c h   Ś w i ę t y c h ,   1 . 1 1 . 2 0 1 8 r .

 1. Msze św. dzisiaj o 7:00 i 8:30 w Szklarach Górnych i Dolnych; o godz. 10:00 w Oborze i Trzmielowie oraz o 13:00 na cmentarzu, tego dnia nie ma Eucharystii o 11:30.
 2. 2. listopada, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi pierwszopiątkowej.
 3. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą w dniach od 1. do 8. listopada, pod zwykłymi warunkami, uzyskać odpust zupełny.
 4. listopada w Szklarach Górnych będą miały miejsce gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, z tej racji wyjątkowo Msza w Oborze o 11:30, a Eucharystia z udziałem gości oraz poświęceniem pomnika w Szklarach Górnych o godz. 10:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja do dziękczynienia za wolność naszej Ojczyzny.
 5. Dziękujemy za świadectwo wiary wszystkim uczestniczącym w październikowych nabożeństwach różańcowych. Szczególnie gorąco wyrażamy wdzięczność wiernym, którzy prowadzili modlitwy, umożliwiając innym skorzystanie ze spowiedzi świętej.
 6. Zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej. Z racji wypominek, w tym miesiącu, spowiedź przed Mszą w tygodniu jedynie w kościele parafialnym, na filiach można poprosić o spowiedź po Mszy świętej.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według rozkładu podanego na stronie www i wywieszonego na tablicach z ogłoszeniami. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019, pierwsze wolne w połowie stycznia. Msze gregoriańskie możemy przyjąć na marzec i kolejne miesiące nowego roku. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.
 8. Na stronie internetowej naszej parafii można znaleźć propozycję majowego wyjazdu na Ukrainę, zachęcamy do udziału.
 9. Wczoraj do wieczności przeszła Maria Hajdas, którą pożegnamy na Mszy pogrzebowej w sobotę o godz. 13:00, w kościele w Szklarach Górnych. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie naszej wiary w zmartwychwstanie.

3 0   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 8 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę o 17:30 nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych, Msze wigilijne o godz. 18:00 oraz 19:00 już z uroczystości Wszystkich Świętych.
 3. W czwartek, 1 listopada Msze św. o 7:00 i 8:30 w Szklarach Górnych i Dolnych; o godz. 10:00 w Oborze i Trzmielowie oraz o 13:00 na cmentarzu, tego dnia nie ma Eucharystii o 11:30.
 4. Po sumie o 11:30 spotkanie z rodzicami oraz dziećmi przygotowującymi się do I Komunii. Także dzisiaj o 16:00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z grupy trzeciorocznej.
 5. Kończy się miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na ostatnie nabożeństwa w naszych kościołach.
 6. 2. listopada, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszami, zachęcamy szczególnie w I. piątek miesiąca.
 7. Na bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Aktualnie przyjmujemy intencje już na rok 2019, pierwsza wolna jest 3. stycznia. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 9. Na stronie internetowej naszej parafii można znaleźć propozycję majowego wyjazdu na Ukrainę, zachęcamy do udziału.
 10. Na początku listopada, do prezbiterium naszego kościoła parafialnego, powróci po renowacji ołtarz główny. Wyrazy ogromnej wdzięczności wszystkim wspierającym prace w naszych kościołach modlitwą i hojnymi ofiarami. Staramy się również o pozyskanie środków publicznych na remont wieży w Oborze.
 11. Ubiegłej niedzieli we Mszach uczestniczyło 699 osób, zatem dominicantes wynosi jedynie 20%, lepiej wypada comunicantes – komunię przyjęło 349 osób, zatem 50% wiernych uczęszczających na nabożeństwa.
 12. W zeszłym tygodniu go wieczności przeszły Róża Świercz oraz Krystyna Szadej, którą pożegnamy na mszy pogrzebowej we wtorek o godz. 12:00, w kościele Oborze, poniej złożenie do grobu, o 13:00 na cmentarzu na Zaciszu. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie wiary w zmartwychwstanie i pociechę dla ich bliskich.

2 9   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 1 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych serdecznie zaprasza na wspólne świętowanie. W piątek 26 października o godzinie 9.00 odbędzie się Gminny Turniej Historyczny pt. ” Niepodległa – Niepokorna”. W tym Turnieju rywalizować ze sobą będą uczniowie szkół podstawowych Gminy Chocianów.
 4. W każdą sobotę zajęcia muzyczne i edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę, 28 października, do Szklar Górnych, na sumę o 11:30 i spotkanie po niej. Tego samego dnia o 16:00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z grupy trzeciorocznej.
 6. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych, kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 7. Na bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także Msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.
 9. Na początku listopada, do prezbiterium naszego kościoła parafialnego, powróci po renowacji ołtarz główny. Wyrazy ogromnej wdzięczności wszystkim wspierającym prace w naszych kościołach modlitwą i hojnymi ofiarami. Staramy się również o pozyskanie środków publicznych na remont wieży w Oborze.
 10. Dzisiaj odbywają się wybory samorządowe przypominamy, że udział w nich jest obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności za społeczność, którą tworzymy. Zachęcamy do modlitwy za kandydatów oraz dobry wybór dla naszej lokalnej wspólnoty.

2 8   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   14 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. W każdą sobotę zajęcia muzyczne i edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium.
 4. Dzisiaj obchodzimy XVIII Dzień Papieski, zbiórka do puszek, zachęcamy do wsparcia działań Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
 5. W przyszłą niedzielę odbędą się wybory samorządowe przypominamy, że udział w nich jest obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności za społeczność, którą tworzymy. Zachęcamy do modlitwy za kandydatów i dobry wybór dla naszej lokalnej wspólnoty.
 6. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych, kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 7. Na bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła. W listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec, a w środy polecać ich będziemy w nowennie do NMP Wspomożycielki Wiernych oraz Mszy zbiorowej.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.

2 7   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   7 . 1 0 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. O 13:00 w Trzmielowie odpust ku czci NMP Różańcowej. Serdeczne wyrazy wdzięczności Państwu Trochanowskim, Czerepom i Kania za uporządkowanie terenu przy kościele i dekorację świątyni, dziękuję naszemu organiście Wojtkowi Banachowi oraz chórowi, służbie liturgicznej i ks. Robertowi Gajewskiemu, wszystkim, którzy tworzą z nami wspólnotę modlitwy.
 2. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na piątkową Eucharystię, a grupę trzecioroczną na spotkanie po niej. Wszystkich przygotowujących się do tego sakramentu prosimy o pobranie karty na stronie www naszej parafii i skrupulatne jej wypełnienie.
 4. W każdą sobotę zajęcia muzyczne i edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium.
 5. W przyszłą niedzielę, 14 października, z okazji XVIII Dnia Papieskiego, zbiórka do puszek, zachęcamy do wsparcia działań Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
 6. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.

2 6   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   3 0 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja co niedzielę w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po sumie w Szklarach Górnych o 11:30 zapraszamy rodziców z dziećmi rozpoczynających przygotowanie do I Komunii św.
 2. Spotkanie Rady parafialnej, w poniedziałek, 1 października o 20:00.
 3. W środy nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Msza o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 5. października, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszami, zachęcamy szczególnie w I. piątek miesiąca. Tego dnia kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę w Szklarach Górnych, po niej spotkanie dla grupy trzeciorocznej.
 5. W każdą sobotę zajęcia muzyczne oraz edukacja patriotyczna między 11.00 a 13.00 w Oratorium. Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży do Marianówki Barbarze Czekajło oraz Mirosławie Ratajek. Ponadto za wsparcie i przekazanie bułek wdzięczność wyrażamy piekarni z Obory.
 6. Koncert Papieski, zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin, odbędzie się w kościele w Oborze, w sobotę 6. października o godzinie 17:30 wystąpią zespoły: wokalnoinstrumentalny Iskra oraz wokalny Rozśpiewane Pastuszki. Gorąco zapraszamy.
 7. W niedzielę 7 października o godz. 13:00 odpust w kościele NMP Różańcowej w Trzmielowie. Dzień wcześniej, w sobotę, 6 października o godz. 16:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową i okazją do spowiedzi.
 8. W październiku poświęconym modlitwie różańcowej zapraszamy na nabożeństwa w naszych kościołach według następującego porządku: w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o włączenie się w prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 9. 6. października rozpoczyna się studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Prosimy o zgłoszenia kandydatów z naszej parafii.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Damian Dołhun zam. w Szklarach Dolnych z Magdaleną Gregor zam. w Szklarach Górnych zapowiedź trzecia.
 11. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Przyjmujemy intencje na rok 2019, także msze gregoriańskie. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej rezerwacji.

2 5   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 3 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11:00 – 13.00 w Oratorium.
 4. Sołtys Szklar Dolnych zaprasza na zebranie wiejskie, w poniedziałek, 24 września o godz. 18:00 w domu gościnnym „Noce i Dnie” w celu zagospodarowania funduszu sołeckiego, wśród gości: Burmistrz Miasta i Gminy oraz Dzielnicowy.
 5. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej parafii i przesłanie go do 27 września.
 6. W niedzielę 30 września na sumę w Szklarach Górnych o 11:30 zapraszamy rodziców z dziećmi chcących rozpocząć przygotowanie do I Komunii św.
 7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych oraz klub sportowy WTS Relaks Szklary Dolne zapraszają na festyn rodzinny „Święto Ziemniaka”, który odbędzie się 28.09.2018 r. od godz. 14:00 na placu rekreacyjno-sportowym przy szkole. Wśród atrakcji konkursy z nagrodami, m.in. na „Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka”.
 8. W piątek, 28 września bp. Zbigniew rozpocznie przygotowanie katechumenalne do Chrztu dla osób dorosłych. Osoby zainteresowane przyjęciem tego sakramentu prosimy o bezzwłoczne, osobiste zgłoszenie się do proboszcza.
 9. W październiku rozpoczyna się studium przygotowawcze do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Do końca września proboszcz przyjmuje zgłoszenia kandydatów z naszej parafii.
 10. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu Stadion Młodych w Warszawie zapisujemy do końca września, cena 85 zł, informacje na stronie parafialnej.
 11. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Damian Dołhun zam. w Szklarach Dolnych z Magdaleną Gregor zam. w Szklarach Górnych zapowiedź druga. Zapraszamy na kurs przedmałżeński, który rozpozna się dzisiaj o 17:30, w pałacu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 12. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Do końca roku mamy kilka wolnych intencji w listopadzie i grudniu. Przyjmujemy intencje na rok 2019. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do jak najwcześniejszej ich rezerwacji.

2 4   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 6 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dziękujemy za zainteresowanie kiermaszem ciasta i aniołów. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11.00 – 13.00 w Oratorium. W dniach 22 – 23 września organizujemy wycieczkę krajoznawczą dla dzieci i młodzieży do Marianówki.
 4. Dziękujemy za państwa udział w Narodowym czytaniu „Przedwiośnia” oraz dożynkach i rocznicy 720-lecia Obory. Dzisiaj przekazujemy zaproszenie na festiwal rolnictwa w Oborze, na skwerze przy ul. Bursztynowej o godz. 13:00 oraz Traktoriadę w Chocianowcu, która rozpocznie sie o 14:00.
 5. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników zapraszamy wraz z rodzicami na sumę o 11:30 w Szklarach Górnych. Prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej parafii i przesłanie go do 27 września.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Sebastian Spaliński zam. w Oborze z Pauliną Romaszko zam. w Polkowicach zapowiedź trzecia oraz Damian Dołhun zam. w Szklarach Dolnych z Magdaleną Gregor zam. w Szklarach Górnych. Zapraszamy na kurs przedmałżeński, który rozpocznie się w przyszłą niedzielę 23 września. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie, w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Do końca roku mamy kilka wolnych intencji w listopadzie i grudniu. Można zamawiać intencje na rok 2019. Jeśli zależy Państwu na konkretnych terminach, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji.

2 3   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   9 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji. Okazja do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, co niedzielę, w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dzisiaj po raz 4 w Oborze Narodowe Czytanie – tym razem „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Szczegóły na stronie www.
 4. Dzieci ze scholi parafialnej organizują kiermasz ciasta i ręcznie robionych, unikatowych aniołów, które będzie można nabyć po Mszach o godz 7.00 i 11.30 przy wyjściu z kościoła w Szklarach. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na potrzeby i rozwój scholi. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11.00 – 13.00 w Oratorium. W dniach 22 – 23 września organizujemy wycieczkę krajoznawczą dla dzieci i młodzieży do Marianówki szczegóły na stronie www.
 5. Sołtys i Rada Sołecka Obory zapraszają na dożynki wiejskie połączone z obchodami 720-lecia powstania wsi, które odbędą w sobotę 15 września na boisku sportowym przy ulicy Bursztynowej . Rozpoczęcie uroczystą Mszą świętą o godz. 15:00. Natomiast w niedzielę 16. września na skwerze przy ul. Bursztynowej o godz. 13:00 rozpocznie się festiwal rolnictwa. Szczegóły na stronie www.woborze.pl
 6. Kandydatów do bierzmowania z wszystkich roczników zapraszamy wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę na sumę o 11:30 w Szklarach Górnych.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Daniel Trochanowski zamieszkały w Trzmielowie z Natalią Popiwczak zam. w Lubinie; Paweł Graczyk zamieszkały w Oborze z Małgorzatą Nester zamieszkałą w Głogowie; Maksymilian Dawid Jarosik zamieszkały w Lubinie z Martą Marzeną Pietrzak zamieszkałą w Lubinie – zapowiedzi trzecie oraz Sebastian Spaliński zam. w Oborze z Pauliną Romaszko zam. w Polkowicach zapowiedź druga. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.

2 2   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 . 0 9 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych.
 2. W poniedziałek rozpoczynamy rok szkolny. Eucharystie w Szklarach Górnych o godz. 8:00, w Dolnych o 9:00, a dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o godz. 12:00. Także w poniedziałek, po Mszy o 18:00 spotkanie Rady Parafialnej.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 7 września, przed południem odwiedziny chorych. Przypominamy o okazji do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszami, zachęcamy szczególnie w I piątek miesiąca.
 5. W przyszłą niedzielę po raz 4 w Oborze Narodowe Czytanie – tym razem „Przedwiośnie”
  Stefana Żeromskiego. Szczegóły na stronie www.
 6. Dzieci ze scholi parafialnej organizują kiermasz ciasta i ręcznie robionych, unikatowych aniołów, które będzie można nabyć w niedzielę po Mszach o godz 7.00 i 11.30 przy wyjściu z kościoła w Szklarach. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na potrzeby i rozwój scholi. Zapraszamy na zajęcia muzyczne oraz edukację patriotyczną w soboty od godz. 11.00 – 13.00 w Oratorium. W dniach 22 – 23 września organizujemy wycieczkę krajoznawczą dla dzieci i młodzieży do Marianówki szczegóły na stronie www.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Daniel Trochanowski zamieszkały w Trzmielowie z Natalią Popiwczak zam. w Lubinie; Paweł Graczyk zamieszkały w Oborze z Małgorzatą Nester zamieszkałą w Głogowie; Maksymilian Dawid Jarosik zamieszkały w Lubinie z Martą Marzeną Pietrzak zamieszkałą w Lubinie – zapowiedzi drugie oraz Sebastian Spaliński zam. w Oborze z Pauliną Romaszko zam. w Polkowicach zapowiedź pierwsza. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem poniedziałku i środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.
 9. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy poświęcili życie w obronie naszej Ojczyzny. Polecamy też zmarłe w ostatnim czasie: Genowefę Polniak oraz Stanisławę Markowską.

U r o c z y s t o ś ć   N M P   C z ę s t o c h o w s k i e j ,   2 6 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę zapraszamy na nowennę do Najświętszej Maryi Panny o 17:30, Mszę o godz. 18:00. W intencjach polecanych przez uczestników Nowenny zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa.
 3. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Adrian Mariusz Dragan zamieszkały w Lubinie z Dorotą Katarzyną Łapińską zamieszkałą w Szklarach Dolnych oraz Adam Paweł Pielech zamieszkały w Szklarach Dolnych z Karoliną Barbarą Potocką zamieszkałą w Jędrzychowie – zapowiedź trzecia, Daniel Trochanowski zamieszkały w Trzmielowie z Natalią Popiwczak zam. w Lubinie; Paweł Graczyk zamieszkały w Oborze z Małgorzatą Nester zamieszkałą w Głogowie; Maksymilian Dawid Jarosik zamieszkały w Lubinie z Martą Marzeną Pietrzak zamieszkałą w Lubinie – zapowiedzi pierwsze. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 4. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 5. Z grona parafian w minionym tygodniu odszedł do Pana ś.p. Antoni Deberne. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu.

2 0   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 9 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W dniu dzisiejszym na sumie o godz. 11.30 Msza Dożynkowa, na której pragniemy dziękować Dobremu Bogu za tegoroczne plony, natomiast zabawa Dożynkowa będzie miała miejsce w sobotę 25 sierpnia od godz. 16.00 na obiekcie sportowym „Arena Szklary”.
 3. W środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Jak co tydzień zapraszamy na nowennę do Najświętszej Maryi Panny o 17:30, Mszę o godz. 18:00. W intencjach polecanych przez uczestników Nowenny zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa.
 4. W piątek święto Bartłomieja Apostoła.
 5. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ok. godz. 11.00 przed sumą odmówimy nowennę do Najświętszej Maryi Panny.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Mateusz Należny z Małgorzatą Nizioł Należną zamieszkali w Oborze – zapowiedź trzecia; Adrian Mariusz Dragan zamieszkały w Lubinie z Dorotą Katarzyną Łapińską zamieszkałą w Szklarach Dolnych oraz Adam Paweł Pielech zamieszkały w Szklarach Dolnych z Karoliną Barbarą Potocką zamieszkałą w Jędrzychowie – zapowiedzi drugie.Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 9   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 2 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W tym dniu Msze święte jak w każdą niedzielę. Na każdej Mszy św. poświęcenie zbóż, ziół, owoców i kwiatów. O godz. 11.00 przed sumą odmówimy nowennę do Najświętszej Maryi Panny.
 3. W przyszłą niedzielę 19 sierpnia na sumie zostanie odprawiona Msza święta Dożynkowa Dziękczynna za tegoroczne plony od mieszkańców Szklar Górnych, natomiast zabawa Dożynkowa obędzie się w sobotę 25 sierpnia na boisku sportowym.
 4. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Mateusz Należny z Małgorzatą Nizioł Należną zamieszkali w Oborze – zapowiedź druga; Adrian Mariusz Dragan zamieszkały w Lubinie z Dorotą Katarzyną Łapińską zamieszkałą w Szklarach Dolnych oraz Adam Paweł Pielech zamieszkały w Szklarach Dolnych z Karoliną Barbarą Potocką zamieszkałą w Jędrzychowie – zapowiedzi pierwsze.
 5. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 7. W minionym tygodniu z grona parafian odszedł do wieczności ś.p. Krzysztof Absalon. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

1 8   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   5 . 0 8 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po mszach zmiana tajemnic różańcowych.
 2. W nowym tygodniu wspominamy w liturgii:
  W PONIEDZIAŁEK – Święto Przemienienia Pańskiego
  W ŚRODĘ – wspomnienie św. Dominika, prezbitera
  W CZWARTEK – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Patronki Europy
  W PIĄTEK– św. Wawrzyńca Diakona
  W SOBOTĘ – św. Klary
 3. Zapraszamy w środę na nowennę do Najświętszej Maryi Panny o 17:30, Mszę o godz. 18:00. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Łączymy się duchowo z pielgrzymami wędrującymi do tronu Jasnogórskiej Pani.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Mateusz Należny z Małgorzatą Nizioł Należną zamieszkali w Oborze; zapowiedź pierwsza. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.

1 7   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 9 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Dnia 2 sierpnia, ze względu na Odpust Porcjunkuli, nawiedzenie kościoła parafialnego wiąże się z możliwością uzyskania pod zwykłymi warunkami odpustu zupełnego.
 4. Z racji pierwszego piątku, 3 sierpnia przed południem odwiedziny chorych.
 5. Rozpoczynający się w nadchodzącym tygodniu miesiąc sierpień jest czasem wielu patriotycznych rocznic, starajmy się zaznaczyć pamięć tych dni. Zachęcamy do udziału w inicjatywie episkopatu i duszpasterstwa trzeźwości 100 dni abstynencji na 100 lecie niepodległości, akcja rozpoczyna się
  4 sierpnia.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu; w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty.
 7. Dzisiaj po Mszach, z racji środowego wspomnienia św. Krzysztofa, modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich korzystających z różnych środków lokomocji z poświęceniem pojazdów.

1 6   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   2 2 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Tego dnia 25. lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa, z tej okazji w środę oraz w przyszłą niedzielę modlitwa o błogosławieństwo dla wszystkich korzystających z różnych środków lokomocji z poświęceniem pojazdów.
 3. W piątek 27 lipca między godziną 13:00 a 14:00 przy kościele w Szklarach Górnych zatrzymają się na postój pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę, zachęcam do serdecznego powitania oraz pomocy w organizacji poczęstunku. Proszę o osobisty kontakt z proboszczem.
 4. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Oborze codziennie o 19:00, z wyjątkiem środy, a w Szklarach Dolnych codziennie o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty. Kapłan zgodnie z prawem kanonicznym przewodniczy Eucharystii raz dziennie, a dla powtórnego bądź kolejnego sprawowania Najświętszej Ofiary musi posiadać uzasadnienie np. usilną prośbę wiernych. Stąd wynika nasza zachęta do zamawiania intencji. Bez prośby o modlitwę konkretnych osób, po prostu moglibyśmy pozostać bez codziennej Eucharystii.

1 5   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 5 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 3. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Piotr Koński zam. w Lubinie z Eweliną Derendą zam. w Dębowie oraz Jakub Banaszak z Joanną Ziomek zamieszkali w Oborze; zapowiedzi trzecie. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 4. Wójt Gminy, Tadeusz Kielan, zwrócił się do nas z prośbą o wskazanie grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Oznakowanie specjalnym symbolem graficznym i ochrona grobów lub miejsc upamiętniających walkę o niepodległość jest realizacją projektu Wojewody i Dyrektora oddziału Instytutu IPN pod nazwą „Ocalamy”. Gorąco prosimy o przekazanie informacji o grobach i miejscach godnych upamiętnienia proboszczowi, bądź bezpośrednio do Urzędu Gminy Lubin pod kontakt na naszej stronie www.
 5. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie. Msze święte w najbliższym tygodniu w kościele parafialnym codziennie o 18:00, w Szklarach Dolnych także codziennie, o 17:00, z wyjątkiem środy i soboty, w Oborze zamówiono intencję na poniedziałek. Kapłan zgodnie z prawem kanonicznym przewodniczy Eucharystii raz dziennie, dla binacji czy trynacji, czyli powtórnego bądź kolejnego sprawowania Najświętszej Ofiary musi posiadać uzasadnienie np. usilną prośbę wiernych. Przede wszystkim stąd wynika nasza zachęta do zamawiania intencji.

1 4   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   8 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. po Mszach zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Pozostajemy pod wrażeniem zaangażowania organizatorów parafialnego festynu odpustowego i serdecznością, z jaką mieszkańcy naszej parafii traktują nas księży, i Pawła, i Piotra, od początku naszej obecności w tej wspólnocie. Dla mnie osobiście, to kolejna odsłona Waszego wielkiego serca i kreatywności, troski o dobro wspólne i hojnej wyobraźni, z jaką potraficie udzielać się dla innych. Takie wydarzenia niosą z sobą genialną okazję do integracji naszej społeczności, budowania środowiska sprzyjającego wypoczynkowi i zabawie w międzypokoleniowym wydaniu oraz przełamywaniu stereotypów, które dzielą nas, jedynie wtedy, gdy się nie znamy. Im bliżej siebie jesteśmy, tym więcej możemy uczynić, i dla siebie nawzajem, i dla innych. Jeszcze raz, za wszystko, z serca dziękujemy!
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i zaległych kart.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Marcin Zieleziński z Wioletą Sołtys zamieszkali w Lubinie; Roman Golonka zam. w Szklarach Dolnych z Katarzyną Doszko, zam. w Pieńsku; zapowiedzi trzecie; ponadto zapowiedzi drugie następujących par: Piotr Koński zam. w Lubinie z Eweliną Derendą zam. w Dębowie oraz Jakub Banaszak z Joanną Ziomek zamieszkali w Oborze. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 6. Wójt Gminy, Tadeusz Kielan, zwrócił się do nas z prośbą o wskazanie grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Oznakowanie specjalnym symbolem graficznym i ochrona grobów lub miejsc upamiętniających walkę o niepodległość jest realizacją projektu Wojewody i Dyrektora oddziału Instytutu IPN pod nazwą „Ocalamy”. Gorąco prosimy o przekazanie informacji o grobach i miejscach godnych upamiętnienia do 11 lipca proboszczowi, bądź bezpośrednio do Urzędu Gminy Lubin pod kontakt wskazany na naszej stronie www.
 7. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

O d p u s t   p a r a f i a l n y ,   ś w .   P i o t r a   i   P a w ł a ,   1 . 0 7 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dzisiaj po Mszach zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Od poniedziałku trwają prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Remontujemy także pomieszczenia nad zakrystią. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Dzięki niej jesteśmy spokojni o środki konieczne na zabezpieczenie wkładu własnego. Przygotowujemy także dokumentację, która pozwoli na podjęcie remontu wieży i aranżacji wnętrza kościoła w Oborze. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 6 lipca, pierwszy piątek miesiąca z okazją do spowiedzi przed Mszami, a przed południem odwiedziny chorych.
 5. O godzinie 13:00 suma odpustowa w Szklarach Górnych, a po niej festyn integrujący społeczność całej naszej wspólnoty parafialnej. W jego organizację zaangażowali się sołtysi wraz z radami z wszystkich wsi. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia tego wydarzenia.
 6. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i zaległych kart.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Marcin Zieleziński z Wioletą Sołtys zamieszkali w Lubinie; Roman Golonka zam. w Szklarach Dolnych z Katarzyną Doszko, zam. w Pieńsku; zapowiedzi drugie; ponadto zapowiedzi pierwsze następujących par: Piotr Koński zam. w Lubinie z Eweliną Derendą zam. w Dębowie oraz Jakub Banaszak z Joanną Ziomek zamieszkali w Oborze, zapowiedź pierwsza. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

U r o c z y s t o ś ć   N a r o d z e n i a   J a n a   C h r z c i c i e l a ,   2 4 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Od dzisiejszej niedzieli, 24 czerwca, pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Od poniedziałku rozpoczynamy prace związane z II etapem konserwacji ołtarza głównego w Szklarach Górnych. Udało się nam pozyskać znaczne środki, dotacja od gminy Lubin opiewa na sumę 65 tys. zł, a 50 tys. zł przekazał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Remontujemy także pomieszczenia nad zakrystią. Dziękujemy za Waszą ofiarność, drodzy parafianie. Dzięki niej jesteśmy spokojni o środki konieczne na zabezpieczenie wkładu własnego. Przygotowujemy także dokumentację, która pozwoli na podjęcie remontu wieży i aranżacji wnętrza kościoła w Oborze. Wdzięczni jesteśmy za każde okazane nam wsparcie, także duchowe.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Zachęcamy do udziału w rajdzie rowerowym. Uczestnicy ze Szklar Górnych i Obory wyruszają o godz. 11:00 spod kościołów i spotykają się na skrzyżowaniu tras rowerowych na Brunów, uczestnicy ze Szklar Dolnych startują o godz. 11:45 spod krzyża. Naszym celem będzie dojechanie do Trzmielowa na godzinę 13:00 na Eucharystię, a po niej biesiadę.
 5. Sołtys wsi Szklary Górne zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie 25 czerwca, na godz. 18:00 w Szkole Podstawowej.
 6. 1. lipca będziemy przeżywali odpust parafialny, planujemy tego dnia festyn integrujący społeczność całej wspólnoty, wszystkich wsi. W jego organizację zaangażowali się sołtysi wraz z radami z wszystkich wsi. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia tego wydarzenia. Wszystkich chcących włączyć się w organizację zapraszamy na spotkanie w czwartek 28 czerwca o godz. 19:00.
 7. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i zaległych kart.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Przemysław Pawlik zam. w Oborze z Magdaleną Stasik zam. w Lubinie; Maciej Kuc z Martą Skoczyk we Wrocławiu; Grzegorz Mańczak zam. w Szklarach Górnych z Wiktorią Włodarczyk zam. w Lubinie; oraz Andrzej Górnicki zam. we Wrociszowie Górnym z Gabrielą Kisielewicz zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedzi trzecie oraz pierwsze zapowiedzi par: Marcin Zieleziński z Wioletą Sołtys zam. w Lubinie i Roman Golonka zam. w Szklarach Dolnych z Katarzyną Doszko, zam. w Pieńsku. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 1   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 1 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Przypominamy że od przyszłej niedzieli, 24 czerwca, pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele po Mszach świętych, zachęcamy do uczestnictwa szczególnie kandydatów do bierzmowania.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. W najbliższy piątek zakończenie roku szkolnego, dzieci, rodziców i pedagogów zapraszamy na Eucharystie w Szklarach Górnych o godz. 8:00 oraz o godz. 9:00 w Szklarach Dolnych. Okazja do spowiedzi w środę i czwartek w czasie nabożeństw czerwcowych w Szklarach Górnych. Życzymy bezpiecznych i owocnych wakacji.
 5. W przyszłą niedzielę organizujemy rajd rowerowy. Uczestnicy ze Szklar Górnych i Obory wyruszają o godz. 11:00 spod kościołów i spotykają się na skrzyżowaniu tras rowerowych na Brunów, uczestnicy ze Szklar Dolnych startują o godz. 11:45 spod krzyża. Naszym celem będzie dojechanie do Trzmielowa na godzinę 13:00 na Eucharystię, a po niej biesiadę.
 6. Sołtys wsi Szklary Górne zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie 25 czerwca, na godz. 18:00 w Szkole Podstawowej.
 7. 1. lipca będziemy przeżywali odpust parafialny, planujemy tego dnia festyn integrujący społeczność całej wspólnoty. W jego organizację zaangażowali się sołtysi wraz z radami z wszystkich wsi. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współtworzenia tego wydarzenia.
 8. Organizujemy wycieczkę po pałacach i kościołach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Informacje na stronie www.
 9. Kandydatów do bierzmowania prosimy o oddanie uzupełnionych i wszystkich zaległych kart do 1 lipca.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć następujące pary: Przemysław Pawlik zam. w Oborze z Magdaleną Stasik zam. w Lubinie; Maciej Kuc z Martą Skoczyk zam. we Wrocławiu; Grzegorz Mańczak zam. w Szklarach Górnych z Wiktorią Włodarczyk zam. w Lubinie; oraz Andrzej Górnicki zam. w Wrociszowie Górnym z Gabrielą Kisielewicz zam. w Szklarach Dolnych. Zapowiedzi drugie. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 11. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

1 0   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   1 0 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Przypominamy że od 24 czerwca pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Najgorętsze wyrazy wdzięczności członkom rady parafialnej pochodzącym z Obory: Agacie Rolewicz, Adamowi Marszałkowi, Damianowi Chowańskiemu na czele z Patrycją Słotą oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości odpustowych i festynu rodzinnego, na który zapraszamy po Eucharystii. Dziękuję także panom: Markowi Mańczakowi, Andrzejowi Mytkowskiemu, Arturowi Wolniaczykowi, Sylwestrowi, Jarosławowi, Emilowi i Pawłowi Słotom oraz Janowi Mańczakowi i Zbigniewowi Marutowi za pracę przy odbudowie muru kościelnego oraz sfinansowanie materiałów.
 5. Organizujemy wycieczkę po pałacach i kościołach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Informacje na stronie www.
 6. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie i uzupełnienie kart.
 7. Mieszkańcom Jędrzychowa dziękujemy za 1080 zł przekazanych na utrzymanie cmentarza parafialnego w Szklarach Górnych.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mateusz Joachim Perz z Aleksandrą Sobczyk zam. w Szklarach Górnych zapowiedź trzecia; oraz zapowiedzi pierwsze następujących par: Przemysław Pawlik zam. w Oborze z Magdaleną Stasik zam. w Lubinie; Maciej Kuc z Martą Skoczyk zam. we Wrocławiu; Grzegorz Mańczak zam. w Szklarach Górnych z Wiktorią Włodarczyk zam. w Lubinie; oraz Andrzej Górnicki zam. w Wrociszowie Górnym z Gabrielą Kisielewicz zam. w Szklarach Dolnych. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

9   n i e d z i e l a   z w y k ł a ,   3 . 0 6 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych – modlimy się o owocne korzystanie z sakramentu spowiedzi oraz godne przyjmowanie Komunii dla parafian. Przypominamy że od 24 czerwca pierwsza Msza w Szklarach Górnych o godz. 7:00.
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeżyciu uroczystości Bożego Ciała. Zapraszamy codziennie w Oktawie na nabożeństwo z procesją w kościele parafialnym. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Z okazji dnia dziecka dzisiaj po sumie w Szklarach Górnych zapraszamy na zajęcia z końmi organizowane przez Lidię Kozłowską, a w sobotę 9 czerwca, sołtys wraz z radą sołecką Obory zapraszają na festyn na boisku sportowym przy ul. Bursztynowej.
 5. W najbliższą niedzielę, 10 czerwca, o godz. 13:00 suma odpustowa w Oborze. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. Jan Napierała SDB, po niej zapraszamy na festyn rodzinny. Informacje na stronie www.
 6. Organizujemy wycieczkę po pałacach i kościołach Dolnego Śląska i Opolszczyzny – informacje na stronie www.
 7. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie i uzupełnienie kart.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Bartosz Jan Rychter z Kają Rychter zam. w Oborze zapowiedź trzecia, Sebastian Strzec z Patrycją Kałużną zam. w Lubinie zapowiedź trzecia oraz Mateusz Joachim Perz z Aleksandrą Sobczyk zam. w Szklarach Górnych zapowiedź druga. Do kancelarii parafialnej przekazano dokumenty odnośnie małżeństwa Pawlik/Stasiak zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do proboszcza celem wyjaśnienia sprawy. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

U r o c z y s t o ś ć   T r ó j c y   P r z e n a j ś w i ę t s z e j ,   2 7 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy gorąco do adoracji – modlitwy przed Najświętszym. Jak zwykle co niedzielę okazja w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00. Dodatkowo uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii poprzedzi całonocne czuwanie z adoracją Najświętszego Sakramentu. Po Mszach członkowie wspólnoty adoracyjnej podzielą się świadectwem i będą do dyspozycji zainteresowanych inicjatywą oraz będą zapisywali chętnych do adoracji. Chętnych do włączenia się w dzieło adoracji w naszej parafii zapraszamy na spotkanie po sumie w Szklarach Górnych.
 2. Wyrazy wdzięczności wobec pani Anny Kosacz-Gol za pomoc w przygotowaniu rocznicy
  I Komunii świętej.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. 31. maja uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zachęcamy do dekoracji naszych domów, nie tylko na trasie procesji, niech ten dzień stanie się okazją do publicznego wyrażenia wiary. Msze o 8:30 w Szklarach Górnych i Dolnych, a w Oborze i Trzmielowie o 10:00. Msza o 11:30 z procesją do 4 ołtarzy, które prosimy o przygotowanie zgodnie ze zwyczajem. Zachęcam do pomocy osobom, które co roku troszczą się o ich zbudowanie.
 5. 1. czerwca to dzień dziecka, z tej okazji wyjazd do Energyland’u. A w niedzielę po sumie w Szklarach Górnych zapraszamy na zajęcia z końmi organizowane przez Lidię Kozłowską.
 6. W pierwszy piątek miesiąca z okazja do spowiedzi przed Mszami oraz odwiedziny chorych przed południem.
 7. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie i uzupełnienie kart.
 8. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mateusz Hiki z Karoliną Waśko zamieszkali w Lubinie zapowiedź trzecia; Piotr Borys zam. w Szklarach Górnych z Eweliną Bejczak zam. w Oborze; zapowiedź trzecia; Bartosz Jan Rychter z Kają Rychter zam. w Oborze zapowiedź druga, Sebastian Strzec z Patrycją Kałużną zam. w Lubinie zapowiedź druga oraz Mateusz Joachim Perz z Aleksandrą Sobczyk zam. w Szklarach Górnych zapowiedź pierwsza.
 9. Zapraszamy na kurs przedmałżeński na przełomie września i października. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

Z e s ł a n i e   D u c h a   Ś w i ę t e g o ,   2 0 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji owocnego przyjęcia sakramentów przez młodzież i dzieci. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym między Mszami, a w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Dzieci I Komunijne przeżywają biały tydzień zapraszamy codziennie na nabożeństwo majowe i Eucharystię. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości pierwszego przyjęcia Jezusa, szczególne wyrazy wdzięczności wobec pań Anny Kosacz-Gol za prowadzenie prób oraz Edyty Andziak za czuwanie nad sprawami organizacyjnymi. Dziękujemy za wszelkie zaangażowanie.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Dzieci Rocznicowe zapraszamy na próby w piątek po mszy oraz w sobotę na godzinę 10:00 z okazją do spowiedzi.
 5. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie kart na maj.
 6. Dorosłych, pragnących przyjąć jeszcze w tym roku sakrament bierzmowania, prosimy o zgłoszenie się do 24 maja do proboszcza, tego dnia zapraszam na Eucharystię o 18:00 oraz pierwsze spotkanie kandydatów po niej. Tego dnia czcimy NMP pod wezwaniem Wspomożycielki Wiernych.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Mateusz Hiki z Karoliną Waśko zamieszkali w Lubinie zapowiedź druga; Piotr Borys zam. w Szklarach Górnych z Eweliną Bejczak zam. w Oborze; zapowiedź druga; Bartosz Jan Rychter z Kają Rychter zam. w Oborze zapowiedź pierwsza oraz Sebastian Strzec z Patrycją Kałużną zam. w Lubinie zapowiedź pierwsza.
 8. To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii poprzedzi całonocne czuwanie z adoracją Najświętszego Sakramentu. W przyszłą niedzielę członkowie wspólnoty adoracyjnej podzielą się świadectwem i będą do dyspozycji zainteresowanych inicjatywą. Zapraszamy chętnych na spotkanie po sumie w Szklarach Górnych.
 10. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

W n i e b o w s t ą p i e n i e   P a ń s k i e ,   1 3 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji owocnego przyjęcia sakramentów przez młodzież i dzieci. Także w intencjach bpa Marka, który udzielił dzisiaj bierzmowania młodym z naszej wspólnoty. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym między Mszami, a od przyszłej niedzieli także w Oborze od 9:00 do 10:00.
 2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele i uroczystości po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny.
 4. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na spowiedź w sobotę, 19. maja na godzinę 10:00.
 5. Dorosłych, pragnących przyjąć jeszcze w tym roku sakrament bierzmowania, prosimy o zgłoszenie się do 24 maja do proboszcza, tego dnia pierwsze spotkanie kandydatów.
 6. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Piotr Ciechanowski z Katarzyną Małgorzatą Siepsiak zamieszkali w Lubinie; zapowiedź trzecia; Mateusz Hiki z Karoliną Waśko zamieszkali w Lubinie zapowiedź pierwsza oraz Piotr Borys zam. w Szklarach Górnych z Eweliną Bejczak zam. w Oborze; zapowiedź pierwsza.
 7. To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy na cztery spotkania w soboty 26 maja; 2, 9 i 16 czerwca oraz weekend 22-24 czerwca. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

6  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 6 . 0 5 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym. Po Mszach zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj po sumie w Szklarach Górnych spotkanie dla rodziców z dziećmi, pragnących świętować rocznicę I Komunii.
 2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele i uroczystości po Mszach świętych.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie biblijne – Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Prosimy o zapisanie intencji na kartkach i wrzucenie ich do koszyka przed nabożeństwem, w trakcie którego zostaną odczytane.
 4. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejne próby w piątek, 11. maja na godzinę 16:30 oraz w sobotę 12. maja o 10:00.
 5. Okazja do spowiedzi dla kandydatów do bierzmowania oraz ich świadków i rodzin w piątek, 11 maja od godz. 17:00. Po Mszy o godz. 18:00 spotkanie i próba bierzmowanych. Uroczystość udzielenia sakramentu w niedzielę 13 maja, o godz. 11:30. Prosimy gorąco o modlitwę w intencjach kandydatów oraz szafarza, bpa Marka.
 6. Dorosłych, pragnących przyjąć jeszcze w tym roku sakrament bierzmowania, prosimy o zgłoszenie się do 24 maja do proboszcza, tego dnia pierwsze spotkanie kandydatów.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Artur Wojciech Gumienny, zam. w Lubinie z Alicją Katarzyną Tuszkiewicz, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź trzecia; Jerzy Artur Jantoń, zam. we Wrocławiu z Martą Pielech, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź trzecia oraz Piotr Ciechanowski z Katarzyną Małgorzatą Siepsiak zam. w Lubinie; zapowiedź druga.
 8. To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy na cztery spotkania w soboty 26 maja; 2, 9 i 16 czerwca oraz weekend 22-24 czerwca. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

5  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 2 9 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym.
 2. W czasie długiego weekendu zapraszamy na Eucharystie szczególnie we wtorek, 1 maja, we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – Święto Pracy, Msze według porządku powszedniego o 17:00 w Szklarach Dolnych, 18:00 w Szklarach Górnych i 19:00 w Oborze. 3 maja odprawiamy w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy w Trzmielowie o godz. 10:00 oraz w Szklarach Dolnych o 13:00 ze względu na Odpust w kaplicy NMP Królowej Polski, który świętować będziemy wraz z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto, 4 kwietnia, Pierwszy piątek miesiąca z okazją do spowiedzi przed Mszami, a przed południem odwiedziny chorych.
 3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie pół godziny przed Mszą, w Szklarach Górnych codziennie, w Oborze z wyjątkiem śród, a w Szklarach Dolnych z wyjątkiem śród i sobót. W niedziele i uroczystości po Mszach świętych.
 4. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00. Nie będzie natomiast spotkania Lectio Divina po niej.
 5. Ministranci z naszej parafii od poniedziałku biorą udział w inspektorialnej Pielgrzymce do Twardogóry. Informacje u ks. Piotra.
 6. 2 czerwca na Polach Lednickich odbędzie się kolejne Spotkanie Młodych. Wyjazd z parafii grupy tanecznej 2 czerwca w godzinach rannych, powrót 3 czerwca. Koszt wyjazdu około 100. Zapraszamy do dołączenia do grupy. Zgłoszenia do 5 maja w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u Patrycji Słoty.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Maciej Andrzej Boniecki, zam. w Oborze z Iwoną Katarzyną Mostkowską, zam. w Oborze; zapowiedź druga, Krzysztof Szymon Chudy zam. w Szklarach Górnych z Edytą Kubiak zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź trzecia; Artur Wojciech Gumienny, zam. w Lubinie z Alicją Katarzyną Tuszkiewicz, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź druga; Jerzy Artur Jantoń, zam. we Wrocławiu z Martą Pielech, zam. w Szklarach Dolnych; zapowiedź druga oraz Piotr Ciechanowski z Katarzyną Małgorzatą Siepsiak zam. w Lubinie; zapowiedź pierwsza.
 8. W To bardzo ważne, żeby dobrze się przygotować do podjęcia decyzji o dzieleniu z kimś swojego życia i do pierwszych kroków na tej nowej drodze. Stąd propozycja kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy na cztery spotkania w soboty 26 maja; 2, 9 i 16 czerwca oraz weekend 22-24 czerwca. Zapisy i bliższe informacje u proboszcza oraz na stronie internetowej parafii.
 9. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

4  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 2 2 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym.
 2. W poniedziałek 23 kwietnia obchodzimy uroczystość głównego patrona naszej ojczyzny, św. Wojciecha, w środę św. Marka Ewangelisty.
 3. Zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Prosimy o zapisanie intencji na kartkach i wrzucenie ich do koszyka przed nabożeństwem, w trakcie którego zostaną odczytane.
 4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w czwartek 26 kwietnia. Obecność obowiązkowa.
 5. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejną próbę w piątek, 27. kwietnia na godzinę 16:30. Rodziców z dziećmi pragnących świętować rocznicę I Komunii zapraszamy na spotkanie po sumie w Szklarach Górnych, w niedzielę 6 maja.
 6. Ministrantów zachęcamy do zapisów na Pielgrzymkę Ministrantów do Twardogóry.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Adrian Mariusz Jasionowski zam. w Lubinie z Pauliną Anną Matusik zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź trzecia; Maciej Andrzej Boniecki, zam. w Oborze z Iwoną Katarzyną Mostkowską, zam. w Oborze; zapowiedź druga, Krzysztof Szymon Chudy zam. w Szklarach Górnych z Edytą Kubiak zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź druga; Artur Wojciech Gumienny, zam. w Lubinie z Alicją Katarzyną Tuszkiewicz, zam. w Szklarach Dolnych zapowiedź pierwsza oraz Jerzy Artur Jantoń, zam. we Wrocławiu z Martą Pielech, zam. w Szklarach Dolnych również zapowiedź pierwsza.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

3  n i e d z i e l a  w i e l k a n o c n a , 1 5 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym.
 2. Parafian pragnących pogłębienia życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej. Msza św. zbiorowa zostanie odprawiona w intencjach polecanych przez uczestników Nowenny. Prosimy o zapisanie intencji na kartkach i wrzucenie ich do koszyka przed nabożeństwem, w trakcie którego zostaną odczytane.
 3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w piątek 20 kwietnia. Obecność obowiązkowa.
 4. Ministrantów i Lektorów zapraszamy na zbiórkę 21 kwietnia w sobotę o godz. 12:00. Zachęcamy do zapisów na Pielgrzymkę Ministrantów do Twardogóry.
 5. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Adrian Mariusz Jasionowski zam. w Lubinie z Pauliną Anną Matusik zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź druga; Maciej Andrzej Boniecki, zam. w Oborze z Iwoną Katarzyną Mostkowską; zapowiedź pierwsza oraz Krzysztof Szymon Chudy zam. w Szklarach Górnych z Edytą Kubiak zam. w Szklarach Górnych; również zapowiedź pierwsza.
 6. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Intencje niedzielne są z nielicznymi wyjątkami zarezerwowane do końca października, ale w tygodniu dysponujemy wolnymi terminami. Przypominamy, że jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie i godzinie, warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem. Przyjmujemy także Msze św. gregoriańskie za zmarłych, w tym roku pozostały wolne listopad i grudzień. Można rezerwować je także na rok przyszły. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o ,  8 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej. Jak zwykle okazja do adoracji w kościele parafialnym. Z racji niedzieli Miłosierdzia, zapraszamy na 15:00, do kościoła parafialnego w Szklarach Górnych, na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 2. W poniedziałek 9 kwietnia, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona ze względów liturgicznych z dnia 25 marca. To dzień świętości życia oraz czas podejmowania duchowej adopcji dzieci poczętych. W ślubach jasnogórskich Naród Polski, 28 sierpnia 1956 r. powtarzał za Prymasem Tysiąclecia: „W a l c z y ć b ę d z i e m y w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym”. Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu”. Pozostańmy niezmiennie wierni tym przyrzeczeniom.
 3. Spotkanie Rady Parafialnej 9 kwietnia o godz. 19:00.
 4. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę na nowennę do NMP o 17:30, Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 5. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w czwartek 12 kwietnia. Kandydatów do bierzmowania z grupy drugorocznej zapraszamy na Mszę i spotkanie w piątek 13 kwietnia. Obecność obowiązkowa.
 6. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejną próbę 13. kwietnia.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Marcin Lekki zam. w Lubinie z Marleną Natalią Pizoń zam. w Oborze; zapowiedź trzecia; Paweł Czerwonka zam. w Oborze z Wioletą Weroniką Kulik zam. w Gniewomirowicach; również zapowiedź trzecia oraz Adrian Mariusz Jasionowski zam. w Lubinie z Pauliną Anną Matusik zam. w Szklarach Górnych; zapowiedź pierwsza.
 8. Zachęcamy do udziału we Mszach także w dni powszednie oraz zamawiania intencji przy ważnych dla Państwa okazjach. Intencje na niedziele są zarezerwowane do sierpnia włącznie. Przypominamy, że jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie i godzinie, warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem. Przyjmujemy także Msze św. gregoriańskie za zmarłych, w tym roku pozostały wolne październik, listopad i grudzień. Można rezerwować je także na rok przyszły. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

O k t a w a  W i e l k a n o c y , 2 . 0 4 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrego przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dzieci do I Komunii świętej.
 2. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy, jak zwykle, w środę na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie Lectio Divina po niej.
 3. W najbliższy piątek, I. miesiąca, odwiedziny chorych oraz okazja do spowiedzi: w Szklarach Dolnych o 16:30 w Szklarach Górnych o 17:30 a w Oborze o 18:30. Na Mszę w Szklarach Górnych i spotkanie po niej zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z najstarszej grupy. Sakramentu 12 maja, o godz. 17:00, udzieli kandydatom bp. Marek Mendyk.
 4. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na kolejną próbę w sobotę kwietnia o godz. 10:00 w kościele w Szklarach Górnych.
 5. 8. kwietnia Niedziela Miłosierdzia, zapraszamy na 15:00, do kościoła parafialnego, na koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 6. Kandydatów do bierzmowania prosimy o pobranie kart na kwiecień.
 7. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Marcin Lekki zam. w Lubinie z Marleną Natalią Pizoń zam. w Oborze; zapowiedź druga oraz Paweł Czerwonka zam. w Oborze z Wioletą Weroniką Kulik zam. w Gniewomirowicach; również zapowiedź trzecia.
 8. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 9. W ostatnim czasie do wieczności przeszedł: Mieczysław Góras. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu.

N i e d z i e l a  P a l m o w a , 2 5 . 0 3 . 2 0 1 8 r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 2. 25 marca – Niedziela Palmowa – Msze św. z procesją w Oborze o 10:00 oraz Szklarach Górnych
  o 11:30. Tego dnia biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert
  z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 3. Ostatnia szansa na spowiedź przed świętami w naszej parafii pół godziny przed Mszami w Wielki Poniedziałek, Wtorek i w Środę. Spowiadać będziemy także w Wielki Piątek w Godzinie Miłosierdzia od 15:00 do 16:00 w Szklarach Górnych i Oborze. Gorąco prosimy o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Bogiem i bliźnimi, przypominamy, że spowiedź i Komunia święta wielkanocna są dla każdego katolika obowiązkiem wynikającym z przykazań kościelnych.
 4. Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie na Drogę Krzyżową z Obory do Szklar Górnych. Wzięło w niej udział ok. 170 osób. Podziękowania wszystkim zaangażowanym: Pani Danucie Pelc za transport, Państwu Pawłowi i Patrycji Słotom za koordynację, Parafianom, którzy przywdziali szaty Pana Jezusa i żołnierzy rzymskich wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w to Boże dzieło.
 5. Ceremonie Triduum Sacrum: Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 w Szklarach Górnych oraz 19:00 w Oborze, adoracja do godz. 22:00; Wielki Piątek początek adoracji 10:00, o 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, godzinę przed ceremoniami (w Szklarach Górnych o 17:00, a w Oborze o 18:00) Droga Krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00 w Szklarach Górnych oraz 19:00 w Oborze, adoracja w Bożym Grobie do 22:00; w Wielką Sobotę początek adoracji o 10:00, święcenie pokarmów według grafiku, który państwo otrzymali, natomiast Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną o godz. 20:00 w Szklarach Górnych oraz 21:00 w Oborze. W niedzielę zmartwychwstania oraz poniedziałek wielkanocny Msze według rozkładu niedzielnego.
 6. W zakrystii do nabycia świece Caritasu – paschaliki, zachęcamy do zabrania ich na Sobotnią liturgię wieczorną i stół wielkanocny.
 7. Całą Służbę Liturgiczną zapraszamy na próby ceremonii Wielkiego Tygodnia w najbliższą środę,
  28 marca, po wieczornych Mszach w Szklarach Górnych o 18:40, a w Oborze o 19:00 oraz w sobotę, 31 marca o godz. 13:00 w obu świątyniach.
 8. Kandydatów do bierzmowania prosimy o odnotowanie na kartach spowiedzi wielkanocnej.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Grzegorz Trochanowski w Trzmielowie z Magdaleną Anną Stankiewicz zam. w Chocianowie; zapowiedź trzecia; Marcin Lekki zam. w Lubinie z Marleną Natalią Pizoń zam. w Oborze; zapowiedź pierwsza oraz Paweł Czerwonka zam. w Oborze z Wioletą Weroniką Kulik zam. w Gniewomirowicach; zapowiedź pierwsza.
 10. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 11. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: Franciszek Czukiewski. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu.

5.  W i e l k i e g o   P o s t u ,   1 8 . 0 3 . 2 0 1 8  r .

 1. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 2. Rada rodziców przy SP w Szklarach Dolnych wraz z rodzicami i całą społecznością szkolną zapraszają na przedstawienie wielkanocne oraz kiermasz 21 marca o godz. 16:00. Natomiast dzisiaj po Mszach w Szklarach Dolnych i w Trzmielowie sprzedawane będą palmy. Dochód przeznaczony będzie na potrzeby uczniów.
 3. Spowiedź przedświąteczna w najbliższy czwartek, 22 marca: w Szklarach Dolnych i Trzmielowie od 16:30; w Szklarach Górnych od godz. 17:30 a w Oborze od 18:30. Gorąco prosimy o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Bogiem i bliźnimi.
 4. W piątek 23. marca serdecznie zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej z Obory do Szklar Górnych. Początek o godz. 19:00 pod kościołem p.w. św. Antoniego w Oborze. Zdejmij ze ściany krzyż i zabierz ze sobą jednocząc się w ten sposób z Męką Pana Jezusa. Zapewniamy transport. Odjazd do Obory: z Trzmielowa godz.18:30 (spod kościoła); ze Szklar Dolnych godz. 18:40 (spod kaplicy); ze Szklar Górnych godz. 18:50 (spod kościoła). Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej organizator zapewnia transport do Trzmielowa, Szklar Dolnych i Obory. Planowe zakończenie Drogi Krzyżowej ok. godz. 20:30. Prosimy zabrać ze sobą latarki.
 5. Dzieci I Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na pierwszą próbę w sobotę 24. marca o godz. 10:00 w kościele w Szklarach Górnych.
 6. 25 marca – Niedziela Palmowa – Msze św. z procesją w Oborze o 10:00 oraz Szklarach Górnych
  o 11:30. Tego dnia biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert
  z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 7. Całą Służbę Liturgiczną zapraszamy na próby ceremonii Wielkiego Tygodnia w soboty 24 marca,
  po wieczornych Mszach w Szklarach Górnych i Oborze.
 8. Karty dla kandydatów do bierzmowania do pobrania na stronie www parafii. Prosimy o odnotowanie spowiedzi wielkanocnej.
 9. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Damian Piotr Zuchowski zam. w Lubinie
  z Anną Marią Falkowską zam. w Oborze; zapowiedź trzecia oraz Grzegorz Trochanowski w Trzmielowie z Magdaleną Anną Stankiewicz zam. w Chocianowie; zapowiedź druga.
 10. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.
 11. W tym tygodniu do wieczności przeszły: Urszula Ludwicka i Katarzyna Kania. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu.

4.   n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,   1 1 . 0 3 . 2 0 1 8  r .

 1. Przeżywana przez nas niedziela Laetare z radością zwraca nam uwagę na bliskość Wielkanocy. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Dajmy sobie i innym szansę na zmianę! Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 2. Bogu i wszystkim zaangażowanym ludziom, dziękujemy za głębokie przeżycia na Misterium Męki Pańskiej w Krakowie, wkrótce relacja z tych pięknych dni na stronie internetowej naszej parafii. Gorąco zachęcamy do jej śledzenia.
 3. Wtorek 13. marca przypada rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Ojca Świętego Franciszka, polecajmy go tego dnia szczególnie mocno Opatrzności Bożej.
 4. 16 marca rozpoczyna się prenowicjat czyli spotkania dla kandydatów mających zamiar wstąpić do Zgromadzenia salezjańskiego. Bliższe informacje u księży. W tym samym czasie w Częstochowie Formacyjne Spotkanie Młodych dla gimnazjalistów i licealistów; informacje u księży lub na stronie www.spm.salezjanie.pl
 5. Rada rodziców przy SP w Szklarach Dolnych wraz z rodzicami i całą społecznością szkolną zapraszają na przedstawienie wielkanocne oraz kiermasz 21 marca o godz. 16:00. Natomiast 18 marca po Mszach w Szklarach Dolnych i w Trzmielowie sprzedawane będą palmy. Dochód przeznaczony będzie na potrzeby uczniów.
 6. 25 marca, w Niedzielę Palmową biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 7. Do 28 marca trwa rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Dominika Savio w Lubinie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą placówki. Dla zainteresowanych ulotki w zakrystii.
 8. W piątek nabożeństwa drogi krzyżowej: w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze wyjątkowo o godzinie 19:00. Przypominamy, że 23 marca planujemy Drogę Krzyżową z Obory do Szklar Górnych, rozpoczęcie o godz. 19:00.
 9. Karty dla kandydatów do bierzmowania do pobrania na stronie www parafii. Prosimy o dwustronny wydruk oraz podjęcie pracy… nad sobą. W najbliższy piątek, 16. marca zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców na spotkanie o godz. 17:00 oraz Drogę Krzyżową o godz. 17:30. Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej oraz ich Rodziców zapraszamy na to samo Nabożeństwo na godz. 17:30 oraz spotkanie po Mszy świętej.
 10. Małżeństwo zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć: Damian Piotr Zuchowski zam. w Lubinie z Anną Marią Falkowską zam. w Oborze; zapowiedź druga oraz Grzegorz Trochanowski zam. w Trzmielowie z Magdaleną Anną Stankiewicz zam. w Chocianowie; zapowiedź pierwsza.
 11. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

3.   n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,   4 . 0 3 . 2 0 1 8  r .

 1. Dziękujemy Bogu za czas rekolekcji. Polecamy modlitwie kapłanów je głoszących: ks. Marcina Kozyrę i ks. Roberta Gajewskiego. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji dobrej spowiedzi dla wszystkich parafian, szczególnie tych, którzy od dawna nie korzystają z sakramentów. Dajmy sobie i innym szansę na zmianę!
 2. Wczoraj w katedrze legnickiej bp Marek Mendyk, naszemu parafianinowi, mieszkańcowi Obory, Pawłowi Słocie udzielił posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii. Z ogromną radością polecamy Go modlitwie, by jak najbardziej gorliwie i owocnie pełnił posługę w naszej wspólnocie, pomagając w komunikowaniu Eucharystii oraz zanoszeniu jej chorym.
 3. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali oraz zmiana tajemnic różańcowych.
 4. Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w Krakowie, zostało kilka wolnych miejsc. Termin piątek/sobota: 9/10 marca, koszt 150 złotych. zapisy w zakrystii lub u Patrycji Słoty.
 5. 16 marca rozpoczyna się prenowicjat czyli spotkania dla kandydatów mających zamiar wstąpić do Zgromadzenia salezjańskiego. Bliższe informacje u księży. W tym samym czasie w Częstochowie Formacyjne Spotkanie Młodych dla gimnazjalistów i licealistów; informacje u księży lub na stronie www.spm.salezjanie.pl
 6. 25 marca, w Niedzielę Palmową biskup legnicki zaprasza młodzież na spotkanie: Eucharystię o 14:00, koncert z katechezą, ten czas jest świętem wiary, przeżywanym jako kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Informacje na stronie: www.mdl.legnica.pl.
 7. W piątek nabożeństwa drogi krzyżowej: w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze wyjątkowo o godzinie 19:00.
 8. Małżeństwo zamierzają zawrzeć: Damian Piotr Zuchowski zam. w Lubinie z Anną Marią Falkowską zam. w Oborze; zapowiedź pierwsza.
 9. Kary dla kandydatów do bierzmowania do pobrania na stronie www parafii. Prosimy o dwustronny wydruk oraz podjęcie pracy… nad sobą.
 10. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

2.   n i e d z i e l a   W i e l k i e g o   P o s t u ,   2 5 . 0 2 . 2 0 1 8  r .

 1. Jeszcze raz gorąco witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Marcina Kozyrę i ks. Roberta Gajewskiego. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii oraz owocnego przeżycia rekolekcji. To szczególny czas, szansa na zatrzymanie się, skupienie, na spotkanie z Bogiem. W chwilach, które „marnujemy” – poświęcamy, na wielkopostne praktyki wiele naszych codziennych spraw postrzeganych, dzięki Bożemu światłu, inaczej niż zwykle, może się wreszcie poukładać. Wiernym, którzy uczestniczyć będą w wieczornych spotkaniach rekolekcyjnych, proponujemy wybór jednej z trzech świątyń naszej parafii. Spotkania poranne codziennie o 9:00 w kaplicy w Szklarach Dolnych. W czasie rekolekcji zadbamy także o czas na sakrament pojednania (przed świętami dniem spowiedzi będzie również 22 marca). Dzieci i młodzież spotykać się będą w ramach rekolekcji w poniedziałek i wtorek w swoich szkołach, a w środę uczestniczyć będą w Mszach i nabożeństwach w kościele parafialnym. Gorąco zapraszamy. Dajmy sobie szansę na zmianę!
 2. Po Mszach nabożeństwo Gorzkich żali.
 3. Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w Krakowie, połączone ze zwiedzaniem miasta. Termin piątek/sobota: 9/10 marca, koszt 150 złotych. zapisy w zakrystii lub u Patrycji Słoty.
 4. W najbliższy piątek, I. miesiąca, odwiedziny chorych, a w trakcie nabożeństw drogi krzyżowej okazja do spowiedzi: w Szklarach Dolnych o 16:30 w Szklarach Górnych o 17:30 a w Oborze o 18:30.
 5. Zapraszamy do Oratorium w piątki od godz. 16:30 zajęcia dla dzieci i młodzieży, w soboty zapraszamy do Scholi parafialnej między 10:00 a 12:00.
 6. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

5.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  4 . 0 2 . 2 0 1 8  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Organizujemy parafialny wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Krakowa połączony ze zwiedzaniem miasta. Termin piątek/sobota: 9/10 marca, koszt 150 złotych. zapisy w zakrystii. Liczba miejsc jest ograniczona pojemnością autokaru, decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenia do końca lutego.
 3. W środę gorąco zapraszamy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Mszę o godz. 18:00 i spotkanie po niej na plebanii dla chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego.
 4. W najbliższym tygodniu spotkania dla kandydatów do bierzmowania: w piątek, 9 lutego o godz. 17:00 dla grupy drugorocznej, po Mszy dla grupy trzeciorocznej; natomiast w niedzielę 11 lutego na godzinę 10:30 zapraszamy kandydatów z klas 6 i 7.
 5. Również w piątek od. godz. 16:30 zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 9 do 14 lat do Oratorium w planie m.in. nauka tańców lednickich oraz zajęcia integracyjne.
 6. Ministrantów i lektorów zapraszamy na spotkanie pokolędowe w sobotę 10 lutego o godz. 12:30.
 7. Rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej zapraszamy na spotkanie w niedzielę 11 lutego po sumie o 11:30 w Szklarach Górnych.
 8. Dziękujemy serdecznie za pomoc w uprzątnięciu dekoracji świątecznych w naszych świątyniach i posprzątanie ich.
 9. Sołtys wraz z Radnymi zapraszają na zabawę opłatkową, która odbędzie się w restauracji „Rozdroże” dnia 10 lutego, o godz. 19:00. Chętnych prosimy o dokonanie zgłoszenia u Sołtysa lub w „Rozdrożu”.
 10. Zwracamy się do państwa z najwyższą delikatnością, związaną z okolicznościami odejścia naszych najbliższych. Pragniemy przypomnieć, że ceremonie pogrzebowe i inne usługi na cmentarzu parafialnym realizuje, zgodnie z obowiązującym regulaminem, firma „Feniks”, na nie wszystkie należy uprzednio uzyskać zgodę księdza proboszcza. Nie przewidujemy odstępstw od tej reguły. Ta decyzja wiąże się dla nas z troską o miejsce spoczynku naszych najbliższych. Na ręce pana Waldemara Kaczanowskiego dziękuję pracownikom firmy „Feniks” za dbanie o utrzymanie porządku na cmentarzu parafialnym. Jeszcze raz prosimy o zrozumienie, w tym temacie.
 11. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

4.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 8 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, w czasie kolędy – przyjęto nas w 840 domach a 283 pozostały dla nas zamknięte, co stanowi odpowiednio 74% przyjęć i 26% ich braku. Gorąco dziękujemy za składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza, na ten cel zebraliśmy 2,5 tys. zł. Przy okazji kolędy na prace remontowe przekazano 870 zł, a na konto parafii wpłynęło 1200 zł. Bardzo dziękujemy za Waszą hojność.
  W rozmowach pojawiały się sugestie, żebyśmy popracowali nad punktualnością. Raczej pozytywnie wypowiadacie się o kazaniach. Pojawiły się sugestie, żeby pomalować ogrodzenie wokół kościoła parafialnego i zapobiec przewróceniu się ogrodzenia w Oborze, dość pilne należy podjąć remont wieży w Oborze. Zapewnialiśmy państwa o kontynuacji prac restauracyjnych przy ołtarzu głównym w Szklarach Górnych. Składamy odpowiednie wnioski o dotacje, prace będą podejmowane w zależności od ich pozytywnego rozpatrzenia. W tym miejscu z nieukrywanym podziwem odnosimy się do troski, Was wiernych, o nasze świątynie. Już w czasie naszej „nowej” obecności w parafii, czyli od sierpnia 2017 r. udało się nam skonsumować znaczne dotacje. W Trzmielowie, od gminy Chocianów, 30 tys. złotych, dzięki wkładowi własnemu w wysokości ponad 5 tys. zł oraz od Gminy Lubin, 80 tys. złotych, dzięki środkom od państwa w wysokości prawie 4o tys. zł. Stąd przy przychylności donatorów dla kontynuacji prac, szczodrości parafian i zaangażowaniu wielu z Was, także w prace projektowe i nadzór wykonawczy, jesteśmy dobrej myśli. Podejmiemy też starania o zweryfikowanie, nieszczęśliwie „zamkniętej”, kwestii budowy kościoła w Szklarach Dolnych.
  W trakcie wizyt duszpasterskich natknęliśmy się na osoby zaangażowane w różne grupy i propozycje formacyjne, także świeckich członków Rodziny Salezjańskiej czyli  Salezjanów Współpracowników. Bardzo gorąco zachęcamy do ujawnienia się w naszej wspólnocie parafialnej, do szukania dla siebie nowego miejsca w Kościele, w naszej wspólnocie, do pomocy w odkrywaniu takiego miejsca przez innych wiernych.
  Może zabrzmi to zbyt mocno, ale trudno się nam oprzeć pokusie zadedykowania wielu naszym parafianom zdania: „W niedzielę idź do Kościoła! Nie czekaj aż Cię tam zaniosą!” Gorąco zachęcamy do starania o odkrycie własnej parafii, włącznie z jej ograniczeniami. Państwa „powrót” i obecność w naszych kościołach, może pomóc nam wiele zmienić. Rozumiemy wszystkie argumenty, co do wygody, komfortu i ciepła ale wydają się one dalekie od troski o potrzeby własnej wspólnoty. Z Bożej woli jesteśmy duchową rodziną, apelujemy o większą gorliwość o tę właśnie wspólnotę. Razem możemy więcej. Państwu, tu obecnym, dziękujemy z całego serca za wierność i zaangażowanie. Niech Bóg Wam wynagrodzi wszelkie wyświadczone dobro i wszystkie znoszone niedogodności.
  Przy okazji kolędy zwykle poruszamy trudne tematy tzw. sytuacji „nieregularnych”. Prosimy by, tych rozmów i niełatwych pytań i odpowiedzi nigdy nie traktować jako prób szufladkowania czy niesprawiedliwie dopasowywanych ocen. Nasze spotkania pomagają stanąć w prawdzie, czasem niełatwej do zaakceptowania, czasem bez perspektywy zmiany. Ale są też szansą na uporządkowanie tego co możliwe. Stąd jeszcze raz gorąco zachęcamy do podjęcia prób uregulowania swojego kościelnego statusu.
  W kontekście związków niesakramentalnych pragniemy przypomnieć co następuje: „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem”. Jako duszpasterze odpowiedzialni nie tyko za Wasze zbawienie, chcąc ustrzec wiernych przed zranieniami i cierpieniem wołamy o odpowiedzialność w budowaniu relacji i posłuszeństwo temu, co podpowiada dobrze ukształtowane sumienie. Nie cudzołóż!
  Spotkaliśmy się z pewną nonszalancją w odniesieniu do sakramentu bierzmowania. I ze strony młodzieży, która „jeszcze nie odczuwa potrzeby”, i ze strony rodziców, którzy „wyznają rozbrajająco, że nie mają wpływu na swoje pociechy”. Bierzmowanie jest wyrazem utożsamienia się ze wspólnotą Kościoła, być może wyrazem niedojrzałym. Jest przyjęciem Ducha Świętego dla mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Proszę się zatem nie dziwić, że nieprzyjęcie tego sakramentu będzie odbierane jako dojrzała i przeciwna wierze deklaracja, której nie da się pogodzić z jakąkolwiek rolą powierzaną w Kościele, w szczególności ojca czy matki chrzestnej, którzy mają przecież prowadzić do dojrzałej wiary. Ze swej strony zapewniamy o wszelkiej możliwej pomocy w przygotowaniu do sakramentów czy innej pomocy w trudnych sytuacjach.
  Sakrament chrztu będzie zwykle sprawowany po Mszach, aby nie przedłużać celebracji. Prosimy, jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie sprawowania Eucharystii, o podawanie intencji z dłuższym wyprzedzeniem. Zachęcamy do zamawiania Mszy w rocznice, jubileusze, urodziny czy imieniny, jako najbardziej drogocenny prezent dla bliskich.
  Nie wahajmy się prosić o posługę kapłana, gdy ktoś z bliskich choruje czy odchodzi, sakrament chorych daje łaskę, podnosi z choroby a w ostateczności staje się umocnieniem w czasie przejścia do wieczności i daje ufność zbawienia.
  Przypominamy, że od 4 lutego w Szklarach Dolnych odprawiać będziemy w niedziele o 8:30, a w Trzmielowie o godz. 13:00. Natomiast od 24 czerwca – pierwszej niedzieli wakacji – Prymaria w Szklarach Górnych będzie odprawiana o godz. 7:00 rano. Przypominamy również o Mszach niedzielnych wigilijnych, które sprawujemy w soboty, w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz w Oborze o 19:00. Bądźmy wierni obowiązkowi uczestnictwa w Eucharystii.
 2. Po sumie spotkanie dla dorosłych kandydatów do bierzmowania. Kolejny termin zgłoszeń upływa 31 maja, a bierzmowanie, 3 grudnia w katedrze Legnickiej. Ten tryb przygotowania do sakramentu wiąże się także ze spotkaniami z biskupem Zbigniewem.
 3. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 4. W najbliższą środę uroczystość św. Jana Bosko, założyciela salezjanów. Bardzo gorąco zapraszamy na nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych o 17:30, Mszę o godz. 18:00 i spotkanie po niej na plebanii dla chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego.
 5. 2 lutego, pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych. To także święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane MB Gromnicznej. Przed Mszami będzie można nabyć gromnice. Eucharystie w naszych świątyniach o godz. 17., 18. i 19. Spowiedź pierwszo piątkowa półgodziny przed Mszą. Tego dnia rozdamy karty na luty dla kandydatów do bierzmowania, prosimy o odnotowanie na nich obecności na Mszy i ewentualnej spowiedzi. 2 lutego obchodzimy dzień życia konsekrowanego stąd zbiórka do puszek na cele zakonów klauzurowych.
 6. W sobotę 3 lutego prosimy wiernych o pomoc w uprzątnięciu dekoracji świątecznych, liczymy na współpracę w poszczególnych świątyniach.
 7. Sołtys wraz z Radnymi zapraszają na zabawę opłatkową, która odbędzie się w restauracji „Rozdroże” dnia 10 lutego, o godz. 19:00. Chętnych prosimy o dokonanie zgłoszenia u Sołtysa lub w „Rozdrożu”.
 8. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

3.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 1 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską według grafiku. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące umówić się na dodatkową kolędę prosimy o osobisty kontakt. W przyszłą niedzielę przedstawimy podsumowanie wizyty duszpasterskiej. Już teraz chcielibyśmy zapowiedzieć zmianę godzin Mszy św. Od 4 lutego w Szklarach Dolnych odprawiać będziemy w niedziele o 8:30, a w Trzmielowie o godz. 13:00. Natomiast od 24 czerwca – pierwszej niedzieli wakacji Prymaria w Szklarach Górnych będzie odprawiana o godz. 7:00 rano. Przypominamy również o Mszach niedzielnych wigilijnych, które sprawujemy w soboty, w Szklarach Górnych o godz. 18:00 oraz w Oborze o 19:00. Bądźmy wierni obowiązkowi uczestnictwa w Eucharystii.
 2. Osoby dorosłe, które chciałyby w najbliższym czasie przyjąć sakrament bierzmowania, prosimy o osobisty kontakt z proboszczem, do dnia 25 stycznia, bierzmowanie dla tych kandydatów będzie możliwe 20 maja 2018 roku, kolejny termin zgłoszeń to 31 maja, a bierzmowanie, 3 grudnia w katedrze Legnickiej. Ten tryb przygotowania do sakramentu wiąże się także ze spotkaniami z biskupem Zbigniewem.
 3. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 4. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy na spotkania w środy, najbliższe 24 stycznia. Zapraszamy na Mszę o godz. 18:00 i spotkanie po niej na plebanii. Od tego dnia rozpoczniemy również w naszej parafii nieustającą nowennę do NMP Wspomożycielki Wiernych, czcząc w ten sposób wizerunek Maryi znajdujący się w naszym ołtarzu głównym. Nabożeństwo co środę, o godz. 17:30.
 5. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszej gminie wieńczyć będzie ekumeniczne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia, o 16:45, w kościele w Chróstniku. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
 6. Sołtys wraz z Radnymi zapraszają na zabawę opłatkową, która odbędzie się w restauracji „Rozdroże” dnia 10 lutego, o godz. 19:00. Chętnych prosimy o dokonanie zgłoszenia u Sołtysa lub w „Rozdrożu”.
 7. Msze święte w najbliższym tygodniu według podanego rozkładu.

2.  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 4 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Kontynuujemy wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt, przewidujemy kolędę dodatkową w dniach 19 stycznia, wtedy odwiedzimy wiernych na ul. Konwaliowej i Wrzosowej w Oborze oraz 20 stycznia. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 2. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy na spotkania, najbliższe 24 stycznia. Zapraszamy na Mszę o godz. 18:00, i spotkanie po niej na plebanii.
 4. Chór „Via Musica” działający przy Naszej Parafii zaprasza na koncert kolęd i pastorałek dzisiaj, w niedzielę 14 stycznia, po Mszy o godz. 11.30. Po koncercie spotkanie opłatkowe dla członków chóru i Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszamy.
 5. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej tradycyjnie organizuje w okresie ferii zimowych rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej w dwóch terminach: 19-21 stycznia 2018 r., dla kl. VII szkoły podstawowej i gimnazjalistów oraz 26-28 stycznia 2018 r., dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Informacje u księży oraz na stronie www.diecezja.legnica.pl.
 6. Chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na wyjazd do Krakowa i Zakopanego. Od 22 do 27 stycznia w ramach Formacyjnego Spotkania Młodych. Informacje u księży oraz na stronie www.spm.salezjanie.pl.
 7. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a  C h r z t u  P a ń s k i e g o ,  7 . 1 . 2 0 1 8  r .

 1. Kontynuujemy wizytę duszpasterską według grafiku opublikowanego w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 2. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych po Mszach.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy na spotkanie dzisiaj, 7 stycznia, o godz. 16:00, na plebanii.
 4. 13 stycznia br. odbędzie się II Piesza Pielgrzymka Pracowników Polskiej Miedzi do Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich związanych z Zagłębiem Miedziowym wraz z rodzinami. Szczegóły dotyczące pielgrzymki na plakatach.
 5. Chór „Via Musica” działający przy Naszej Parafii zaprasza na koncert kolęd i pastorałek w niedzielę 14 stycznia po Mszy o godz.11.30. Po koncercie spotkanie opłatkowe dla członków chóru i Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszamy.
 6. Karty dla kandydatów do bierzmowania do odebrania w zakrystii a najbliższe spotkania w lutym.
 7. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

U r o c z y s t o ś ć  Ś w i ę t e j  B o ż e j  R o d z i c i e l k i,  1 . 0 1 . 1 8  r.

 1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w Szklarach Dolnych i Trzmielowie. Od 2 do 11 stycznia kolęda w Oborze, szczegółowy rozkład w Gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary, także datki na utrzymanie cmentarza. Osoby pragnące przyjąć kapłanów w innym czasie, niż wyznaczony, prosimy o kontakt.
 2. Obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, rozkład niedzielny z wyjątkiem Prymarii, nie będzie Mszy o godz. 8:30 odprawiona zostanie natomiast dodatkowo Msza o godz. 18:00. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 3. 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie zwana „Trzech Króli”. Można będzie nabyć kredę oraz kadzidło, datki z tej okazji na potrzeby Służby Liturgicznej. Tego dnia odbędzie się VI Orszak Trzech Króli, rozpocznie się ok. 12:30 pod kościołem św. Jana Bosko.
 4. Karty dla kandydatów do bierzmowania do odebrania w zakrystii a najbliższe spotkania w lutym.
 5. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

N i e d z i e l a  Ś w.  R o d z i n y:  J e z u s a,  M a r y i  i  J ó z e f a,  3 1 . 1 2 . 2 0 1 7  r

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj szczególnie zachęcamy do podziękowania Panu Bogu za łaski otrzymane w 2017 r.
 2. Kontynuujemy wizyty duszpasterskie czyli kolędę od 2 do 11 stycznia w Oborze, szczegółowy rozkład w Gazecie parafialnej oraz na stronie www. Serdecznie dziękujemy za otwarte drzwi i serca, składane przy tej okazji ofiary także datki na utrzymanie cmentarza.
 3. 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, rozkład niedzielny z wyjątkiem Prymarii, nie będzie Mszy o godz. 8:30 odprawiona zostanie natomiast dodatkowo Msza o godz. 18:00. Podsumowania mijającego roku dokonamy wraz z zakończeniem wizyty duszpasterskiej.
 4. 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie zwana „Trzech Króli”. Można będzie nabyć kredę oraz kadzidło, datki z tej okazji na potrzeby Służby Liturgicznej. Tego dnia odbędzie się VI Orszak Trzech Króli, rozpocznie się ok. 12:30 pod kościołem św. Jana Bosko.
 5. Karty dla kandydatów do bierzmowania do odebrania od jutra a najbliższe spotkania w lutym.
 6. W okresie kolędowym Msze według podanego rozkładu.

IV  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  24 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. W zakrystii możemy jeszcze nabyć świece Caritasu na stół wigilijny.
 2. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli w dekoracji świątecznej naszych świątyń.
 3. Pasterki odprawimy o 22:00 w Szklarach Dolnych i Oborze oraz o północy w Trzmielowie i Szklarach Górnych. Rozkład Mszy św. 25 i 26 XII niedzielny.
 4. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 XII, po Mszy świętej o godz. 11:30 zapraszamy do wysłuchania krótkiego koncertu dzieci z zespołu, który powstaje w ramach projektu dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie”. Dzieci zaprezentują kolędy i pastorałki.
 5. Spotkanie dla ministrantów w sprawie kolędy 26 XII po Mszy świętej.
 6. Wizyty duszpasterskie czyli kolędę rozpoczniemy 27 XII, szczegółowy rozkład w Gazecie parafialnej, zachęcamy do zabrania jej do domu.
 7. Msza św. za zmarłych w roku 2017 tradycyjnie 30 XII o godz. 18:00, w Szklarach Górnych z odczytaniem zmarłych i zapaleniem zniczy.
 8. W okresie kolędowym Msze według rozkładu podanego przez księży, także w gazetce parafialnej.

III  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  17 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Zachęcamy do nabywania świec Caritasu na stół wigilijny w zakrystii.
 3. Zapraszamy do udziału w ostatnim tygodniu Rorat a właściwie już w Nowennie przed uroczystością Bożego Narodzenia.
 4. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ze Szklar Dolnych zaprasza na Jasełka we wtorek, 19 grudnia, na godzinę 17:00. Roraty tego dnia w Szklarach Dolnych wyjątkowo o godz. 16:00.
 5. Spowiedź przedświąteczna w czwartek, 21 grudnia: w Szklarach Dolnych i Trzmielowie od 16:30;
  w Szklarach Górnych od godz. 17:30 a w Oborze od 18:30. Gorąco prosimy o skorzystanie z tej okazji do pojednania z Bogiem i bliźnimi.
 6. Przyszła niedziela 24 grudnia to jednocześnie IV niedziela Adwentu i Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia. Poranny porządek Mszy jak w każdą niedzielę, a Pasterki odprawimy o 22:00 w Szklarach Dolnych i Oborze oraz o północy w Trzmielowie i Szklarach Górnych.
 7. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia po Mszy świętej o godz. 11:30 zapraszamy do wysłuchania krótkiego koncertu dzieci z zespołu, który powstaje w ramach projektu dofinansowanego z programu „Działaj Lokalnie”. Dzieci zaprezentują kolędy i pastorałki.

II  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  10 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Dziś błogosławimy Opłatki. Parafianie z identyfikatorami będą roznosili poświęcone Opłatki do naszych domów, a świece Caritasu na stół wigilijny można nabywać w zakrystii.
 3. Wyrażamy ogromną wdzięczność za świadectwo, przeżywania górniczego trudu z wiarą w Bożą pomoc i prośbą o Jego błogosławieństwo. Dziękujemy szczególnie gorąco za zorganizowanie uroczystej liturgii z okazji wspomnienia św. Barbary oraz hojną ofiarę, która zostanie przeznaczona na nową wykładzinę do prezbiterium w kościele parafialnym.
 4. Roraty w Szklarach Górnych o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku, w Szklarach Dolnych i w Oborze w poniedziałki, wtorki i czwartki o 17:00 i 19:00. Przeżywamy je wpatrując się w postać św. Józefa, któremu Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami. Dzieci otrzymują kontrolki na planszę adwentową. Losowane też są nagrody.
 5. Kandydatów na ministrantów i ministrantów chcących powtórzyć i pogłębić swoją wiedzę o liturgii zapraszamy na zbiórkę w środę, o 16:30.
 6. Parafian włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy także w środę, jak zwykle, na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej.
 7. Kandydatów do bierzmowania zachęcamy do udziału w roratach. Grupę drugoroczną zapraszamy w piątek 15 grudnia na spotkanie po wieczornej Mszy św. w Szklarach Górnych.
 8. Po Mszach zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie, wesprzyjmy jak możemy naszych rodaków, którzy żyją na dawnych kresach Rzeczypospolitej.
 9. Wczoraj, w sobotę 9. grudnia powrócił do kościoła parafialnego, po renowacji ołtarz. Trwają przy nim prace, które zakończą się odbiorem 11 grudnia.
 10. Na sumie poświęcenie medalików/krzyżyków, a po niej spotkanie dla dzieci i rodziców I Komunijnych.

I  n i e d z i e l a  A d w e n t u ,  3 . 1 2 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy trwali w listopadzie na modlitwie różańcowej za zmarłych polecanych w wypominkach oraz za ofiary złożone przy tej okazji.
 3. Rozpoczynamy czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, w której wspominamy pierwsze przyjście naszego Pana, pierwsze tygodnie Adwentu uświadamiają nam jednak bardziej, że żyjemy w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Od przyszłej niedzieli parafianie
  z identyfikatorami będą roznosili poświęcone Opłatki, a świece Caritasu na stół wigilijny można nabywać już od dzisiaj w zakrystii.
 4. Roraty w Szklarach Górnych o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku, w Szklarach Dolnych i w Oborze w poniedziałki, wtorki i czwartki o 17:00 i 19:00. W tym roku Roraty przeżywać będziemy szczególnie wpatrując się w postać św. Józefa, któremu Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami. Dzieci otrzymają specjalne plansze oraz kontrolki. Losowane też będą nagrody.
 5. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy jak zwykle w środę na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej.
 6. Również w środę, 6 grudnia, zapraszamy po Mszy w Szklarach Górnych na spotkanie ze św. Mikołajem. Prosimy, aby dorośli pomogli przygotować prezenty, które św. Mikołaj wręczy ich pociechom. Prezenty składamy, podpisane, w zakrystii przed Mszą.
 7. 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – salezjanie świętują tradycyjnym wysyłaniem listów do Maryi. Zachęcamy do zapisania swoich próśb i modlitw, które wyślemy do NMP po Mszy, paląc nasze listy przed jej grotą. Szczególnie gorąco zachęcamy do skorzystania z tej propozycji kandydatów do bierzmowania. Do odebrania karty na miesiąc grudzień.
 8. W sobotę 9. grudnia powróci do kościoła parafialnego, po renowacji ołtarz. Prosimy o pomoc przy posprzątaniu świątyni o godz. 16:00.
 9. W niedzielę 10 grudnia Msza i spotkanie dla dzieci i rodziców I Komunijnych z poświęceniem medalików/krzyżyków.

34 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a , U r o c z y s t o ś ć  C h r y s t u s a  K r ó l a,  1 9 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych, 3 grudnia rozpoczynamy Adwent.
 2. W poniedziałek 27 listopada spotkanie rady parafialnej. Zapraszam wszystkich członków na plebanię na godz. 20:00. Gdyby ktoś z parafian miał jakieś sugestie, którymi chciałby sie podzielić, to gorąco do tego zachęcamy.
 3. Do czwartku trwamy na modlitwie różańcowej za zmarłych polecanych w wypominkach, to ostatnia okazja do udziału w tych nabożeństwach. Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone przy tej okazji.
 4. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej.
 5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca; w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych. Można zgłaszać nowe osoby do posługi. Spowiedź pierwszo piątkowa zwyczajowo przed Mszami
  w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze o 18:30. Szczególnie gorąco zachęcamy do skorzystania z niej kandydatów do bierzmowania, których zapraszamy też na Mszę w Szklarach Górnych o godz. 18:00 (zaproszenie dotyczy wszystkich kandydatów, z wszystkich grup, z wszystkich miejscowości).

33 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  19 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Trwamy na modlitwie różańcowej za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku, w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Górnych, a w Oborze i Szklarach Dolnych z wyjątkiem środy i piątku odczytujemy wypominki. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane przy tej okazji.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe 22. listopada.
 4. Dziękujemy wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej, którzy na zaproszenie do udziału w spotkaniach z bpem Zbigniewem podczas piątkowej wizytacji, odpowiedzieli swoją obecnością oraz uczestnictwem w Eucharystii.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim książeczki do nabożeństw. Będzie to też okazja dla rodziców do podjęcia koniecznych decyzji związanych z przygotowaniami.
 6. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec za zmarłych odmawiany w naszych kościołach i kaplicy. Grupę „trzecioroczną” zapraszamy w najbliższy czwartek, 23 listopada, na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej, obecność obowiązkowa.

32 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  12 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku, w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Górnych, a w Oborze i Szklarach Dolnych z wyjątkiem środy i piątku będziemy odczytywać wypominki. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane przy okazji wypominek.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe 22 listopada.
 4. Zapraszamy do licznego udziału w spotkaniach z bpem Zbigniewem podczas piątkowej wizytacji, plan w gablotach i na stronie www parafii.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę do kościoła w Szklarach Górnych na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim książeczki do nabożeństw.

31 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  5 . 1 1 . 2 0 1 7  r .

 1. Gorąco zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj po Prymarii Koronka do Miłosierdzia Bożego, a przed Sumą Różaniec za zmarłych. Z racji I niedzieli miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych.
 2. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą sie za zmarłych, mogą uzyskać, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny w dn. 1-8 XI.
 3. Modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku, w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Dolnych i Górnych, a w Oborze z wyjątkiem środy i piątku w będziemy odczytywać wypominki. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane przy okazji wypominek.
 4. Ogromnie dziękuję za obecność, zaangażowanie (szczególnie braci lektorskiej) i uprzątnięcie terenu przy kościele w Szklarach Górnych.
 5. Członków Rady parafialnej zapraszam na spotkanie w poniedziałek o 19:30 na plebanii.
 6. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zapraszamy w środy na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe listopada.
 7. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec za zmarłych. W najbliższy piątek, 10 listopada o godz. 17:00 spotkania dla grup trzecio- i drugo-rocznej oraz Msza o godz. 18:00 dla wszystkich przygotowujących się do bierzmowania.
 8. Do puszek dla wsparcia nowicjatu salezjańskiego zebraliśmy 1050 zł i 50 gr. Bóg zapłać za hojność.
 9. Zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu naszego chóru parafialnego, który odbędzie się 11 listopada, w Trzmielowie, po Mszy celebrowanej z tej okazji o godz. 13:00. Pozostałe Msze według porządku niedzielnego.

30 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  29 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Zachęcam gorąco do adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji naszej parafii w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. 1 listopada, to uroczystość Wszystkich Świętych, tego dnia podkreślamy komunię między nami pielgrzymami a zbawionymi. O godz. 13:00 Msza św. na cmentarzu, nie ma Mszy w kościele parafialnym o 11:30. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny w dniach 1 – 8 listopada.
 3. 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Każdemu kapłanowi wolno celebrować trzy Msze św. jedną według intencji ofiarodawcy, drugą za wszystkich zmarłych, a trzecią w intencjach Ojca świętego.
 4. Modlitwa różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach, podobnie jak w październiku,
  w Szklarach Dolnych o 16:30, w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze 18:30. Codziennie w Szklarach Dolnych i Górnych, a w Oborze z wyjątkiem środy i piątku w będziemy odczytywać wypominki.
 5. W sobotę 4 listopada na 9:00 zapraszamy chętnych do pomocy w uprzątnięciu terenu przy kościele
  w Szklarach Górnych, prosimy o zabranie własnego sprzętu.
 6. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, nadal zapraszamy w środy
  na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Najbliższe 8. listopada.
 7. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec za zmarłych. Prosimy o oddanie kart październikowych i odebranie nowych na listopad. Bierzmowanie członków najstarszej grupy odbędzie się 17 listopada w trakcie wizytacji naszego ordynariusza – biskupa Zbigniewa.
 8. Dzisiaj po Mszach zbiórka do puszek dla wsparcia nowicjatu salezjańskiego.
 9. Przy wyjściu z kościoła istnieje możliwość wsparcia Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją.

2 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  22 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Przed nami ostatni tydzień października gorąco zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 3. Parafian chcących włączyć się w inicjatywę odnowy życia duchowego, zaangażowania na rzecz przemiany serc naszych wiernych i poszukiwania nowych dróg do wszystkich tworzących naszą wspólnotę zapraszamy w środę na Mszę o godz. 18:00 oraz spotkanie po niej. Zapraszamy każdego, kto wyobraża sobie możliwość dzielenia z kapłanami troski duszpasterskiej o wspólnotę parafialną.
 4. Wszystkich kandydatów do bierzmowania, z wszystkich grup, zapraszamy na Różaniec o 17:30 i Mszę św. o 18:00 w piątek, w Szklarach Górnych. Po Mszy spotkanie z ks. proboszczem dla najstarszej stażem grupy. Ksiądz Piotr natomiast zweryfikuje podział na grupy młodszych uczestników, obecność obowiązkowa. Bierzmowanie odbędzie się 17 listopada w trakcie wizytacji naszego ordynariusza – biskupa Zbigniewa.
 5. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy dzisiaj na Mszę w kościele w Szklarach Górnych o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim katechizmy dla dzieci i rodziców.
 6. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 7. Na ławkach i bocznych ołtarzach znajdują się kartki na Wypominki, zachęcamy do polecania zmarłych modlitwie Kościoła w listopadzie będziemy odmawiali za nich różaniec a w środy o 18:00 odprawiana będzie Msza a polecanych w tegorocznych wypominkach.
 8. Ubiegłej niedzieli we Mszach uczestniczyło 663 osób, zatem dominicantes wynosi jedynie 20%, lepiej wypada comunicantes – komunię przyjęło 357 osób, zatem 54% wiernych uczęszczających na nabożeństwa.
 9. W następną niedzielę po Mszach zbiórka do puszek dla wsparcia nowicjatu salezjańskiego.
 10. Przy wyjściu z kościoła istnieje możliwość wsparcia Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. Zachęcamy do złożenia podpisu pod petycją.

2 8 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  15 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Po mszy świętej godz. 8.30 w Szklarach Górnych zapraszamy na Różaniec Fatimski.
  W miesiącu październiku, który jest poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na tę modlitwę w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 3. W środę 18 października zapraszamy do Szklar Górnych wszystkich parafian, z wszystkich miejscowości tworzących naszą wspólnotę, którym leży na sercu odnowa życia duchowego w naszej parafii. Chcemy w święto Łukasza ewangelisty i apostoła rozpocząć przygotowanie do ewangelizacyjnego i apostolskiego zaangażowania na rzecz przemiany serc naszych wiernych. Zapraszamy każdego, kto wyobraża sobie możliwość dzielenia z kapłanami troski duszpasterskiej o wspólnotę parafialną. Wierzymy, że to spotkanie będzie początkiem powstania nowej wspólnoty.
 4. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Różaniec o 17:30 i Mszę św. o 18:00 w piątek, w Szklarach Górnych. Po Mszy spotkanie dla najstarszej stażem grupy.
 5. Lektorów i ministrantów naszej parafii, z wszystkich kościołów, zapraszamy w najbliższą sobotę, 21 października na warsztaty liturgiczne o godz. 16.30, a po nich Eucharystia i spotkanie integracyjne.
 6. Chłopców od 7 klasy wzwyż zapraszamy na Formacyjne Spotkanie Młodych, odbywające się w dniach 20-22 października, w Tarnowskich Górach. Szczegóły spotkania i zgłoszenia u ks. Piotra. Termin zgłoszeń do poniedziałku.
 7. Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę do kościoła w Szklarach Górnych na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej. Przekażemy na nim katechizmy dla dzieci i rodziców.
 8. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 9. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do inicjatywy tworzenia zespołu muzycznego zapraszamy do kontaktu z Panią Barbarą Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 10. Na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną lecz ubogą młodzież z naszej Diecezji w ubiegłą niedzielę zebraliśmy do puszek 1158 zł 20 gr.
 11. Dzisiaj liczymy wiernych, badamy udział w praktykach religijnych, prosimy o nieco wolniejsze opuszczanie świątyni, by ułatwić zadanie ministrantom.
 12. Od przyszłej niedzieli będą zbierane podpisy w związku z Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”. Osoby pragnące wesprzeć tę inicjatywę prosimy o zabranie ze sobą numeru pesel. Organizatorem akcji jest Fundacja Życie i Rodzina.

2 7 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  8 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Polskim Kościele jako XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Po mszy świętej przy wyjściu zbiórka dobrowolnych ofiar na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną lecz ubogą młodzież z naszej Diecezji.
 2. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 3. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 8.30 w Szklarach Górnych zapraszamy na Różaniec Fatimski.
 4. W miesiącu październiku, który jest poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na tę modlitwę w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 5. Kandydatów do bierzmowania prosimy po Mszy św. o odbiór kart na miesiąc październik. Prosimy o sumienne wypełnienie ich. Są do samodzielnego złożenia „na 4”.
 6. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 7. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do inicjatywy tworzenia zespołu muzycznego zapraszamy do kontaktu z Panią Barbarą Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 8. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 9. Wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Wspomożycielki.

2 6 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 . 1 0 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj
  I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańca.
 2. W miesiącu październiku, który jest poświęcony modlitwie różańcowej zapraszamy na tę modlitwę w naszych kościołach według następującego porządku… w Szklarach Dolnych 16:30, w Szklarach Górnych 17:30 a w Oborze 18:30. Prosimy o prowadzenie modlitwy członków Róż Różańcowych. W miarę możliwości kapłani będą uczestniczyli w tej modlitwie – wystawiając Najświętszy Sakrament i spowiadając w czasie nabożeństw.
 3. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 4. Po sumie prosimy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. prosimy o odebranie różańców w kościele w Szklarach Górnych.
 5. We wtorek rozpoczyna się w naszej wspólnocie zakonnej wizytacja ks. inspektora. Nasza rada parafialna spotka się z przełożonym Inspektorii wrocławskiej salezjanów w środę o godz. 19:00.
 6. W piątek 6 października w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych.
  A kandydatów do sakramentu bierzmowania z wszystkich grup zapraszamy na adorację
  i spowiedź pierwszo piątkową od godziny 17:30 oraz Mszę św. z homilią o godz. 18:00.
 7. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do inicjatywy tworzenia zespołu muzycznego zapraszamy do kontaktu z Panią Barbarą Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 8. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 9. Dzisiaj, 1 października o godz. 13:00 odpust w kościele NMP Różańcowej
  w Trzmielowie, zapraszamy. Dziękuję serdecznie tym, którzy zadbali o duchowe przygotowanie się do uroczystości, uczestnicząc wczoraj w nabożeństwie pokutnym. Najgorętsze wyrazy uznania zaś kierujemy pod adresem wiernych z Trzmielowa i Szklar Dolnych, którzy zadbali o porządek i wystrój świątyni.
 10. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: śp. Henryk Jan Czukiewski oraz Rozalia Konstancja Czerwińska. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Módlmy się o umocnienie wiary w zmartwychwstanie i pociechę dla ich bliskich.

2 5 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  2 4 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj po Prymarii o 9:30 różaniec fatimski.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie. Przyjmujemy także Msze święte gregoriańskie.
 3. Po sumie o 12:30 zebranie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w kościele w Szklarach Górnych.
 4. Zajęcia dla bierzmowanych rozpoczną się w październiku, informacje o podziale na grupy i terminach spotkań wkrótce na stronie internetowej, nie dotyczy to najstarszej grupy, którą zapraszamy w piątek na Mszę św. o 18:00 z możliwością skorzystania z sakramentu pojednania.
 5. Cieszymy się z powodu pozytywnej odpowiedzi na inicjatywę utworzenia „Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć zapraszamy w soboty o godz. 10:00. Wszystkie informacje można uzyskać na fanpageu Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 6. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 7. W niedzielę 1 października o godz. 13:00 odpust w kościele NMP Różańcowej w Trzmielowie, zapraszamy. Dzień wcześniej, w sobotę, 30 września o godz. 16:30 w kościele w Trzmielowie Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Miłosierdzia Bożego i okazją do spowiedzi.

Intencje mszalne w 25. tygodniu zwykłym od 24 IX do 1 X 2017r.

2 4 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 7 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych. Dzisiaj o 11:00 różaniec fatimski.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie.
 3. Po sumie o 12:30 zbiórka ministrantów i lektorów w kościele w Szklarach Górnych.
 4. Oratorium w tym tygodniu otwarte od poniedziałku do piątku dla dzieci między 16:00 a 17:30 natomiast młodzież zapraszamy między 19:00 a 20:30.
 5. Zajęcia dla bierzmowanych rozpoczną się w październiku, nie dotyczy to najstarszej grupy, którą zapraszamy w piątek na Mszę św. o 18:00 oraz spotkanie. Młodych, którym nie udało się dotrzeć na spotkania organizacyjne dla kandydatów usilnie prosimy o zgłoszenie się na rozmowę w nadchodzącym tygodniu, w czasie otwarcia Oratorium. Listę zamykamy 22 września o godz. 17:30, po tym terminie nie będzie można dołączyć do grup w tym roku.
 6. Rodziców z dziećmi chcącymi rozpocząć przygotowanie do I Komunii zapraszamy w przyszłą niedzielę do kościoła w Szklarach Górnych na Mszę św. o 11:30 oraz spotkanie po niej.
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tworzeniu „Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Pierwsze spotkanie organizacyjne w Oratorium, 23 września 2017, w sobotę o godz. 10:00. Wszystkie informacje można uzyskać na fanpageu Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 8. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.
 9. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: śp. Marek Rzeski. Polecajmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

2 3 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a ,  1 0 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Postarajmy się znaleźć czas na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan czeka na nas w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30 w kościele w Szklarach Górnych.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji i uczestnictwa w Mszach świętych w dni powszednie, także do czytania lekcji i śpiewania psalmów.
 3. W przyszłą niedzielę odwiedzi naszą parafię wyjeżdżająca na misje rodzina Kulów. W Polsce zostawiają pracę, szkoły, dom i pozostałe zabezpieczenia i ruszają by razem z czterema rodzinami (jedną włoską, dwoma wenezuelskimi i jedną z Kostaryki) tworzyć Kościół na Syberii w Barnaułach.
  Po Mszach będzie można ich wesprzeć ofiarą do puszek.
 4. Także 17 września po sumie o 12:30 zbiórka ministrantów i lektorów.
 5. W najbliższym tygodniu otwieramy Oratorium. Chcielibyśmy się spotkać z wszystkimi, którzy chcą je tworzyć: z dziećmi, młodzieżą, osobami chcącymi zrobić coś dobrego dla innych. Dzieci zapraszamy od poniedziałku do piątku między 16:00 a 17:30 natomiast młodzież między 19:00 a 20:30.
 6. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na spotkania na godz. 19:00; w poniedziałek zeszłoroczną grupę III, we wtorek grupę II-roczną, w czwartek I-roczną, a w piątek młodzież pragnącą rozpocząć przygotowanie do sakramentu. Prosimy o zabranie ze sobą dzienniczków obecności. Oprócz wspólnego spotkania, proszę zarezerwować czas na indywidualną rozmowę z księdzem proboszczem.
 7. I komunia planowana jest na 3. niedzielę maja tj. 20 V 2018. Informacje dotyczące przygotowania do tego sakramentu podamy w najbliższym czasie.
 8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tworzeniu Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Pierwsze spotkanie organizacyjne w Oratorium, 23 września 2017, w sobotę o godz. 10:00. Wszystkie informacje można uzyskać na fanpageu Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 9. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek Najśwętsze Imię Maryji, w środę św. Jana Chryzostoma; w czwartek 14 IX, święto Podwyższenia Krzyża świętego, w piątek NMP Bolesnej a w sobotę św. papieża Korneliusza i biskupa Cypriana.
 10. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na facebooku i konta na twiterze naszej parafii oraz do nabywania prasy katolickiej.

2 2 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  3 . 0 9 . 2 0 1 7  r .

 1. Zachęcamy do poświęcenia chwili swego czasu na spotkanie z Jezusem w adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego w Szklarach Górnych, w każdą niedzielę, między godz. 9:30 a 11:30. Bardzo zależy nam na udziale, w tej modlitewnej inicjatywie wszystkich, tworzących naszą wspólnotę parafialną. Dzisiaj zmiana tajemnic „Żywego Różańca”.
 2. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy świętych.
 3. W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok nauki. Z tej okazji Msze św. w Szklarach Górnych o godz. 8:00 oraz 12:00, a w Szklarach Dolnych o 9:30. Dzieciom, młodzieży, Nauczycielom i wszystkim pracownikom placówek edukacyjnych i wychowawczych życzymy owocnego czasu pracy, satysfakcji i nowych możliwości, którymi owocuje intelektualny wysiłek.
 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tworzeniu „Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Muzycznego”. Pierwsze spotkanie organizacyjne w Oratorium, 23 września 2017, w sobotę o godz. 10:00. Wystarczy, że lubisz śpiewać lub grasz na instrumencie i chcesz budować zespół, rozwijać się albo po prostu chcesz ciekawie spędzić czas z innymi? Na cele tego projektu zostało wyremontowane oraz odpowiednio wyposażone pomieszczenie w Oratorium, przy naszym kościele oraz przewidziano przeprowadzenie kilku zajęć umuzykalniających z profesjonalnym nauczycielem ze szkoły muzycznej. Zajęcia, realizowane w ramach tego projektu są bezpłatne dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Działaj Lokalnie” – Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce. Wszystkie informacje można uzyskać facebooku Stowarzyszenia (facebook.com/SzklaryGorne) lub u Pani Barbary Czekajło pod numerem telefonu 669 393 970.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: we wtorek – 5 IX, św. Matki Teresy z Kalkuty a w sobotę 9 IX bł. Anieli Salawy.
 6. Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia strony internetowej, fanpage na Facebooku i konta na Twitterze naszej parafii oraz zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

2 1 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  27 . 0 8 . 2 0 1 7  r .

 1. Zachęcamy do poświęcenia chwili swego czasu na spotkanie z Najświętszym w Adoracji. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego w Szklarach Górnych na modlitwę między godz. 9:30 a 11:30. Bardzo zależy nam na udziale w tej modlitewnej inicjatywie wszystkich tworzących naszą wspólnotę parafialną. Zmiana tajemnic „Żywego Różańca” po Mszach świętych.
 2. W najbliższym czasie mamy „wolne” intencje. Zachęcamy  do rezerwacji terminów Mszy świętych.
 3. 31 sierpnia jest dniem pamięci o Solidarności, Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach w Lubinie.
 4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca; w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy chorych. Można zgłaszać nowe osoby do posługi. Spowiedź pierwszo piątkowa zwyczajowo przed Mszami w Szklarach Dolnych o 16:30,  w Szklarach Górnych o 17:30, a w Oborze o 18:30. Piątek jest także dniem 77 rocz. wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie o ofiarach tej wojny.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek,św. Augustyna; we wtorek – 29 VIII, męczeństwo św. Jana Chrzciciela; 31 VIII, czwartek, wspomnienie miesięczne ks. Bosko.
 6. Zapowiedzi przedślubne: trzecia: Mateusz Świerniak oraz Paulina Walczak zamieszkali w Oborze.
 7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

2 0 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  20 . 0 8 . 2 0 1 7  r .

 1. Dzisiaj pragniemy zapoczątkować cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego w Szklarach Górnych na modlitwę między godz. 9:30 a 11:30. Bardzo zależy nam na udziale w tej inicjatywie wszystkich tworzących naszą wspólnotę parafialną.
 2. W najbliższym czasie mamy „wolne” intencje w Szklarach Dolnych i w Oborze. Zachęcamy do rezerwacji terminów Mszy świętych.
 3. Przypominamy o Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu. Szczegółowe informacje na stronie www.mdl.legnica.pl.
 4. W sobotę 26. sierpnia dożynki gminy Chocianów w Parchowie rozpoczną się o godz. 14:00 Mszą dziękczynną na boisku sportowym. W Szklarach Górnych Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na dożynki, które rozpoczną się na boisku, o godz. 16:30.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek, św. Piusa X; w czwartek – 24 VIII, św. Bartłomieja oraz miesięczne wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych i 75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej; w sobotę – 26 VIII, uroczystość NMP Częstochowskiej.
 6. Zapowiedzi przedślubne: trzecia: Filip Jarzynka zam. w Oborze i Anna Matuszewska zam. Oborze; druga: Mateusz Świerniak oraz Paulina Walczak zamieszkali w Oborze.
 7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

1 9 .  n i e d z i e l a  z w y k ł a,  13 . 0 8 . 2 0 1 7  r .

 1. Z okazji miesięcznego wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy na modlitwę do kościoła w Szklarach Górnych. Dzisiaj o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec Fatimski. Od następnej niedzieli zachęcamy do udziału w cotygodniowej Adoracji, po Mszy o godz. 8:30 do 11:30 w kościele parafialnym w Szklarach Górnych. Bardzo zależy nam na modlitwie za wszystkich tworzących naszą wspólnotę parafialną.
 2. Pragniemy także wyjść naprzeciw wiernym i sprawować Eucharystię w naszych kościołach codziennie. Zachęcamy do zamawiania intencji.
 3. sierpnia Msze święte według rozkładu niedzielnego. Po Sumie o 1130 w kościele w Szklarach Górnych koncert pieśni maryjnych i patriotycznych w wykonaniu chóru parafialnego.
 4. Przypominamy o Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu. Szczegółowe informacje na stronie www.mdl.legnica.pl. Chętnym pomożemy
  w zorganizowaniu dojazdu. W dniach 12 – 15 sierpnia odbywa się wielki odpust Krzeszowski – szczegóły na plakatach.
 5. W niedzielę 20. sierpnia, na sumie, o 1130 Msza święta dziękczynno-błagalna za tegoroczne plony od mieszkańców Szklar Górnych. Inne wydarzenia związane z dożynkami odbędą się w sobotę 26 sierpnia.
 6. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek  14 VIII – św. Maksymiliana Marii Kolbego; w czwartek 17 VIII św. Jacka.
 7. Zapowiedzi przedślubne: druga: Filip Jarzynka zam. w Oborze i Anna Matuszewska zam. Oborze; pierwsza: Mateusz Świerniak oraz Paulina Walczak zamieszkali w Oborze.
 8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
 9. W tym tygodniu do wieczności przeszedł: Henryk Franczak. Polećmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

 

N i e d z i e l a  P r z e m i e n i e n i a  P a ń s k i e g o,  6 . 0 8 . 2 0 1 7  r . 

 1. sierpnia w kalendarzu liturgicznym to święto Przemienienia Pańskiego, na pamiątkę objawienia, wybranym uczniom, chwały Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dla mnie i dla ks. proboszcza Pawła/ks. wikariusza Piotra, ten dzień będzie się w pamięci łączył z pierwszą niedzielą w nowej, naszej wspólnocie parafialnej. Chcemy się gorąco przywitać z Wami wszystkimi   i gorąco prosimy o modlitwę, żebyśmy dobrze pełnili powierzoną nam posługę. Prosimy też o wyrozumiałość wobec ewentualnych potknięć…
 2. Dzisiaj po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 3. Członków rady parafialnej zapraszamy na godzinę 18:00, na plebanię.
 4. Już niebawem po raz 24. odbędzie się Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej. W programie wydarzenia, które odbędzie się między 24 a 27 sierpnia w Legnickim Polu, spotkania z ciekawymi gośćmi, min. o. Leonem Knabitem, Radosławem Pazurą i Pawłem Cwynarem oraz koncert Mate.O/Tu i Strony B. Zachęcamy wszystkich młodych do udziału.
 5. Jeszcze bardziej gorąco zachęcamy do udziału we Mszach i zamawiania intencji w ważnych dla Państwa okazjach: urodzin, imienin, jubileuszów; Mszy dziękczynnych czy pilnych próśb. Jeżeli zależy Państwu na konkretnym terminie i godzinie, warto rezerwować je z wyprzedzeniem. Przyjmujemy także Msze św. gregoriańskie za zmarłych. Intencje mszalne można zamówić w zakrystii, przed lub po Mszy świętej, a także w kancelarii parafialnej, kontakt do ks. proboszcza 608 592 738, jest na stronie parafialnej.
 6. W tym tygodniu wspomnienie wielu ważnych dla Kościoła świętych:  w środę 9 VIII—św. Edyty Stein święto Patronki Europy, 10. – święto  św. Wawrzyńca, 11. – św. Klary.
 7. Zapowiedzi: trzecia: Radosław Reguła zam. Szklary Górne i Alicja Kocik zam. Szklary Górne oraz Paweł Błauciak zam. Obora i Magdalena Żuława zam. Jasień. pierwsza: Filip Jarzynka zam. Obora i Anna Matuszewska zam. Obora.
 8. W tym tygodniu do wieczności przeszły: Agata Jagielska i Anna Gregor. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu.